Last updated สิงหาคม 1, 2023 ago by Thebestedu

Everett Community College


Everett Community College ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยนักเรียนกลุ่มแรกของวิทยาลัย ที่เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมมาเป็นวิทยาเขตหลักของวิทยาลัย และได้ย้ายไปยังสถานที่ปัจจุบันทางตอนเหนือของ Everett ในปี 1958 วิทยาลัยให้บริการ นักศึกษา ที่ต้องการ ตัวเลือกการศึกษาที่หลากหลาย นักเรียนที่ตัดสินใจมาเรียน EvCC เพื่อเริ่มต้นปริญญาสี่ปีในราคาย่อมเยา มีใบรับรอง ฝึกงานและ สัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในโปรแกรมวิชาชีพและเทคนิค เรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะพื้นฐาน จบมัธยมปลาย ฝึกอบรมเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือ เพื่อเรียนรู้เพื่อความสนุกเท่านั้น

วิทยาลัยเปิดสอน  หลักสูตรอนุปริญญา  ในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, เทคนิคศิลป์, วิจิตรศิลป์, การศึกษาทั่วไป และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาการบัญชี สำหรับใบรับรองการจบหลักสูตร  จะมอบให้ในสาขาด้านเทคนิคและอาชีพมากกว่า 30 สาขา นักเรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

การสำเร็จการ ศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ  โปรแกรมการพัฒนาการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ EvCC ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพและ พนักงานผ่าน  ศูนย์องค์กรและการศึกษาต่อเนื่อง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ EvCC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและท้าทายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นักเรียนที่จบปริญญาสองปีจะมีรายได้โดยเฉลี่ยมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายถึงสองเท่า และมากกว่าผู้ที่มีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือ GED ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

วิทยาเขต Everett ทางตอนเหนือของ Everett Community College ตั้งอยู่ที่ 2000 Tower Street ใน Everett บนพื้นที่ 46 เอเคอร์ใกล้กับสนามกอล์ฟ Legion Memorial Park วิทยาเขตประกอบด้วยห้องเรียน 15 ห้องและอาคารปฏิบัติการที่ตั้งชื่อตามยอดเขาคาสเคดและเทือกเขาโอลิมปิก นอกจาก  วิทยาเขตหลัก ของวิทยาลัยแล้ว ยังมีวิทยาเขตเทคโนโลยีการบำรุงรักษาการบินที่ Paine Field ,  School of Cosmetology ใน Marysvilleและสถานที่อื่นๆ ในเทศมณฑล Snohomish ทางเหนือและตะวันออก

ทำไมต้องมาเรียนต่ออเมริกา

 • สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น MIT, Stanford University, Harvard University และ Caltech University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10 ของโลก
 • หลักสูตร STEM พร้อมโอกาสที่เปิดกว้าง หลักสูตร STEM หรือ Science, Technology, Engineering, Math เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทำงานหลังเรียนจบ OPT ที่มากกว่า เพื่อฝึกปฏิบัติ และสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ระบบโอนหน่วยกิต Credit Transfer ช่วยให้การเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาง่ายขึ้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนจบ High School ที่อเมริกา ก็สามารถเรียนต่อ 2-Year College และโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องสอบ SAT, GMAT, GRE
 • มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 2 ล้านหลักสูตร ผ่านมหาวิทยาลัยกว่า 4 พันแห่ง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree และประกาศนียบัตร Certificate ทุกหลักสูตร มีคุณภาพและอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
 • เป็นศูนย์วิจัยระดับโลก สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงโด่งดังด้านงานวิจัย และเป็นแนวหน้าในการพัฒนาของโลก ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม โดยจากข้อมูลของ NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานในการวิจัยและนวัตกรรมอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015
 • อเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้รู้จักกับความรู้ใหม่ล่าสุดในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ และพร้อมทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด
 • ประเทศอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เหมาะสำหรับผู้อยากเรียนภาษา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน ก็โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าฟังอย่างมาก
 • โอกาสในการจ้างงานที่มากกว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากว่า 70% ได้งานทำหลังเรียนจบ โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ $61,000 – $120,700 หรือประมาณ 1.89 – 3.74 ล้านบาทต่อปี
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศอเมริกา เป็นประเทศแห่งเสรีภาพ เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจและพร้อมซึมซัมวัฒนธรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อเมริกายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในอเมริกาและมีระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในอเมริกาได้อย่างสะดวกสบาย

ทำไมต้องเลือกเรียน Everett Community College

 • การศึกษาราคาไม่แพงในอเมริกาที่มีโปรแกรมให้เลือกมากมาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 • เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกา มีใบรับรองและใบปริญญา และยังสามารถ โอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ อื่นๆในสหรัฐอเมริกา
 • ขั้นตอนการสมัครง่าย ใช้ผลสอบภาษา TOEFL/IELTS  นอกจากนี้สามารถใช้คะแนน IGCSE และ GCE 
 • โอกาสการจ้างงานในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หาเพื่อนใหม่ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ  ทุนการศึกษา
 • ห้องเรียนมีขนาดเล็ก (นักเรียน 15-25 คน) เพื่อช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นและครู
 • ศูนย์กวดวิชาขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตัน
 • ตั้งอยู่ในใจกลางของอุตสาหกรรมการบิน โรงงานผลิตเครื่องบินโบอิ้งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากวิทยาลัยไม่เกิน 16 กิโลเมตร
 • บุคคลากรมีประสบการณ์มากในการทำงานและศึกษาในต่างประเทศ เข้าใจความต้องการของของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี
 • ได้รับรางวัล และความสำเร็จต่างๆมากมาย รางวัลที่ได้รับ

 


สถานที่ตั้ง Everett Community College

วิทยาเขต Everett ทางตอนเหนือของ Everett Community College ตั้งอยู่ที่ 2000 Tower Street ใน Everett บนพื้นที่ 46 เอเคอร์ใกล้กับสนามกอล์ฟ Legion Memorial Park วิทยาเขตประกอบด้วยห้องเรียน 15 ห้องและอาคารปฏิบัติการที่ตั้งชื่อตามยอดเขาคาสเคดและเทือกเขาโอลิมปิก ภายในมหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านหนังสือ และสวนสาธารณะ มีที่นั่งมากกว่า 300 ที่นั่งเปิดให้บริการ มีไมโครเวฟให้นักศึกษาใช้ฟรี

ที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/pe7a4mvBnJ3XgUCz8

แผนที่ 3D: https://www.everettcc.edu/visitors/maps/how-use-evccs-3d-interactive-map


สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาลัย Everett Community College

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ที่พักอาศัย

 • เปิดตลอดปี (รวมช่วงพักและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เดินไม่ถึง 5 นาทีถึงห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฟิตเนส และรถประจำทาง
 • จ่ายครั้งเดียวครอบคลุมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขยะ อินเทอร์เน็ตไร้สาย และห้องตกแต่งพร้อมอยู่
 • กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย (รวมถึงตอนเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุด)
 • ผู้ช่วยนักศึกษาประจำหอพักในแต่ละห้องซึ่งคอยช่วยเหลือ แบ่งปันข้อมูล และสร้างความรู้สึกของชุมชน
 • ใกล้กับสถานีคอลเลจของ Everett Transit เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังร้านขายของชำและจุดหมายปลายทางที่สนุกสนานอื่นๆ
 • การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่พนักงาน
 • ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้าอาคารและห้องพัก

Everett Community College เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง?

หากต้องการเรียนหลักสูตรอื่นๆ สามารถสอบถามศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Majors and Programs

เปิดสอนหลักสูตรการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรวิชาชีพ เทคนิค วิชาชีพ ทักษะงาน ทักษะพื้นฐาน และโปรแกรมเสริมทักษะส่วนบุคคลที่หลากหลาย 

Pathways Programs

Pathways คือกลุ่มปริญญาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง แต่ละเส้นทางมีทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการที่จะทำงานร่วมกับคุณในการจัดทำแผนสำหรับการศึกษาของคุณ

Professional / Technical Programs

Everett Community College เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านเทคนิคที่หลากหลายในสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูง การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตร Associate in Technical Arts (ATA) ที่หลากหลายมอบทางเลือกมากมายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและเข้าสู่สาขาใหม่หรือก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลายโปรแกรมเหล่านี้สามารถเป็นเส้นทางสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


เรียนต่อ Everett Community College ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา

รายการ 1 ภาคการศึกษา (3 เดือน) 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าการศึกษาเล่าเรียน $3,114 $ 9,342
ค่าหนังสือเเละวัสดุสิ้นเปลือง $350 $1,050
รวมค่าใช้จ่ายในการเรียน

$3,464

(ประมาณ 120,100 บาท)

$10,392

(ประมาณ 360,200 บาท)

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพ

รายการ 1 ภาคการศึกษา (3 เดือน) 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)

ค่าประกันสุขภาพ

$495 $1,485
ค่าที่พัก $ 3,250 $ 9,750

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ

$367 $1,100

รวมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพ

$4,112

(ประมาณ 143,400 บาท)

$12,335

(ประมาณ 430,200 บาท)

Everett Community College มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

International Leadership Scholarships เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำในกิจกรรมนอกหลักสูตร ประสบการณ์การบริการชุมชน และผลการเรียนดีเยี่ยม ทุนการศึกษานี้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติไตรมาสแรกใหม่ทุกคนที่ได้รับ Everett Community College I-20 และได้รับวีซ่าแล้ว ทุนการศึกษานี้ไม่เปิดสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน คลิกเพื่อตรวจสอบทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครทุน จำนวนทุนที่ได้รับ
1 มีนาคม $1,000 (ประมาณ 34,870)
1 มิถุนายน $1,000 (ประมาณ 34,870)
1 กันยายน $1,000 (ประมาณ 34,870)
1 ธันวาคม $1,000 (ประมาณ 34,870)

เรียนต่อ Everett Community College ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อ

คุณสมบัติด้านวิชาการ

 • หลักสูตร Associate Degree
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือมีวุฒิ GED)
 • หลักสูตร International High School Completion
  • อายุขั้นต่ำ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน (นักเรียนที่อายุ 15 ปี ที่กำลังอายุครบ 16 ปีภายในวันที่เริ่มเรียนก็สามารถส่งใบสมัครได้)
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำเทียบเท่า Grade 10

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ

 • จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ส่งคะแนนขั้นต่ำจะถูกจัดเข้าในหลักสูตร English 101 หรือ College/High School โดยตรง
  • ACT Composite:19 in Reading, 7 in Writing
  • หรือ DuoLingo: 95 or higher
  • หรือ IELTS*: 5.5 
  • หรือ SAT*: 480 in Reading and Writing Combined
  • หรือ TOEFL: IBT 61, CBT 173, PBT 500

หมายเหตุ:

 • หากผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถาบันได้กำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ English 101 หรือ College/High Schoo 

หลักฐานทางการเงินที่ต้องแสดง

ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าเพียงพอสำหรับการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อออกเอกสาร I-20 โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยผู้สมัครสามารถสนับสนุนตนเอง หรือให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หัวหน้างาน หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ในการแสดงหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองบัญชี (Bank Guarantee) ระบุชื่อผู้สนับสนุนและแปลงสกุลเงินเป็นดอลลาสหรัฐ

จำนวนเงินที่ต้องแสดงในหลักฐานทางการเงิน

ผู้ที่สนใจเรียนต่อ Everett Community College จะต้องเตรียมเอกสารสนับสนุนทางการเงิน โดยแสดงยอดเงินขั้นต่ำ $22,727 (ประมาณ 792,490 บาท) 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร และช่วงเวลาเปิดเรียน

**ไม่มีกำหนดส่งใบสมัครสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี

เทอม วันปฐมนิเทศน์ วันเปิดเรียน
Winter 2023 2 มกราคม 2023
Spring 2023 3 เมษายน 2023

5 ขั้นตอน เข้าเรียนต่อ Everett Community College

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อวางแผนการศึกษา

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แจ้งให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทราบว่าต้องการเรียนต่อ Community College ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเช็คเอกสารให้ฟรี พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนปริญญาตรี ว่ามีโอกาสไปในทางไหนได้บ้าง เช่น หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ อาจจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือหากยังเรียนไม่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถสมัครได้ โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับผู้เรียนให้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการสมัครเรียน

หากเลือกเส้นทางการเรียนได้แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียน ขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากสถาบันการศึกษาตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของอเมริกา โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนการยื่นวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมีการเตรียมตัวการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนด้วย

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


เรียนต่ออเมริกาทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ในอเมริกาที่ถือวีซ่า F-1 อนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้ โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน DSO (Designated School Officials) ซึ่งหนึ่งในผู้กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การเสนอชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVP อัปเดทข้อมูลนักเรียน ให้คำแนะนำนักเรียน ภายใต้เงื่อนไขโดย United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)

การทำงานระหว่างเรียนด้วยวีซ่านักเรียน F-1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. On-Campus คือการทำงานในเขตสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นงานที่สนับสนุนกิจการภายในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้เลยเพียงขออนุญาตจาก DSO และงานที่ทำไม่จำเป็นต้องตรงสายก็ได้ อาจได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้
 2. Off-Campus คือการทำงานนอกเขตสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินขั้นรุนแรง หรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

หลักสูตร ASSOCIATE DEGREE สามารถขอ OPT ได้นานเท่าไหร่?

 • หากเรียน Associate Degree สามารถทำงาน On-Campus หรือ Off-Campus ก็ได้
 • หากเรียน Associate Degree สามารถขอ CPT หรือ OPT ได้ 12 เดือน

ข้อมูลรายละเอียดของการทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้งระหว่างเรียน หลังเรียนจบ ได้สรุปไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้ว น้องๆ สามารถคลิกอ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ

เรียนต่ออเมริกา | สรุปข้อมูล วีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง เรียนภาษาที่อเมริกาทำงานได้ไหม พร้อมโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ | บทความนี้มีคำตอบ


ทำความรู้จักกับเมือง Seattle, WASHINGTON

Everett Community College ตั้งอยู่ที่เมือง Seattle รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่าบนชายฝั่งตะวันตกและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตันและภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาเหนือ จากการสำมะโนครัวใน ค.ศ. 2019 มีประชากร 3.98 ล้านคน นับเป็นเขตมหานครที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 15 ของสหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 ซีแอตเทิลเป็นเมืองหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐ และยังคงอยู่ในห้าอันดับแรกจากการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 ซีแอตเทิล ตั้งอยู่บนคอคอดระหว่างพิวเจ็ตซาวนด์ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน เป็นนครใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือสุดของสหรัฐ อยู่ห่างจากชายแดนแคนาดาไปทางทิศใต้ประมาณ 100 ไมล์ (160 กิโลเมตร) ซีแอตเทิลนับเป็นประตูการค้าหลักสู่เอเชีย โดยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอเมริกาเหนือ

ระบบขนส่งสาธารณะในSeattle

ส่วนเรื่องการคมนาคมนั้น ว่ากันว่าซีแอตเทิลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆ จนคว้าอันดับ 1 เมืองที่เดินทางที่ดีที่สุดในอเมริกา เราสามารถนั่งรถไฟ ขึ้นรถเมล์ ขี่จักรยาน หรือเดินจากอีกที่ไปอีกที่แบบชิลล์ๆ ยังมีตั๋วจำพวกรายสัปดาห์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใน Seattle, WASHINGTON และใกล้เคียง

 • หอคอย SPACE NEEDLE สเปซ นีดเดิล ไม่ควรพลาดเมื่อไปถึงวอชิงตัน เป็นแลนด์มาร์คของซีแอตเทิล มีความสูงประมาณ 184 เมตร เป็นเหมือนหอคอยหรือประภาคารสูงสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1962 ลักษณะของหอคอยนี้นั้นค่อนข้างแปลกตา ด้านบนมีรูปร่างเหมือนจานบิน และขาตั้งก็ออกแบบได้อย่างล้ำสมัย บรรยากาศเมื่อขึ้นไปด้านบนหอคอยสามารถมองวิวได้ 360 องศา เห็นซีแอตเทิลได้ทั่วเมือง นอกจากขึ้นไปชมวิวแล้วด้านบนยังมีร้านอาหาร Sky city Restaurant ไว้สำหรับบริการที่ด้านบนสุดของหอคอย ซึ่งสามารถชมวิวและทานอาหารได้พร้อมกัน Space Needle ตั้งอยู่ที่ Lower Queen Anne ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 นาที เปิดบริการตลอดทุกวัน
 • ตลาด Pike Place บนชั้นสองของ Pike Place Market ขายสินค้าหลากหลายประเภท และร้านค้าประมาณ 200 ร้าน ซึ่งบางร้านเป็นธุรกิจของครอบครัวสือทอดมาแล้วหลายรุ่นต่อหลายรุ่น สามารถเดินไปตามช่องทางเดินอย่างกว้างขวางในเขตตลาดและสัมผัสกับความหลากหลายของเสียง กลิ่น และภาพที่เห็น ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ดมกลิ่นช่อดอกไม้สดๆ และชื่นชมเครื่องประดับทำมือและงานศิลปะ
 • พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass เป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะที่น่าหลงใหลของ Dale Chihuly ศิลปินกระจกผู้เลื่องชื่อ และตื่นตากับหลากหลายสีสันที่ระยับจับตา มองหาแผ่นกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงซึ่งแขวนตัวอยู่ในเรือนกระจกที่มีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง สำรวจดูรายละเอียดอันวิจิตรจากผลงานของ Chihuly ณ พื้นที่การจัดแสดงที่สะกดสายตาในซีแอตเติลเซ็นเตอร์
 • พิพิธภัณฑ์การบิน ของซีแอตเทิลเป็นที่ตั้งของเครื่องบินที่จัดแสดงให้ศึกษาและวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน สถานที่กลางแจ้งจัดแสดงเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในคอลเลกชันรวมทั้งคองคอร์ดเครื่องบินเจ็ทแรกกองทัพอากาศงและเครื่องบินทหารเช่น B-17F Flying Fortress แกลลอรี่ Great Gallery ในร่มช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเครื่องบินหลายลำที่ระงับการบินและแกลเลอรี Lear and Space จะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์และอนาคต
 • สวนสัตว์ Woodland Park เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับรางวัลให้เป็นบ้านของสัตว์จากทั่วโลก โดยตั้งอยู่ในย่านฟินนีย์ ริดจ์ ของซีแอตเทิล บรรยากาศภายเป็นเอกลักษณ์ ที่จะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์จริงๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตทุนดรา อาร์กติก ไปจนถึงทุ่งหญ้าในแอฟริกา

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.