Last updated พฤษภาคม 24, 2023 ago by Thebestedu

มหาวิทยาลัย Macquarie University College ก่อตั้งใตปี พ.ศ.2507 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 ของออสเตรเลีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้อยู่ใน Top 1% ของโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่มากความสามารถกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Macquarie University ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชีย รวมถึงบริษัทชั้นนำด้าน IT เช่น Google หรือ Microsoft เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Macquarie University College ที่นี่

หลักสูตร Pathway Program คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน เช่น ไม่มีทักษะทางภาษา หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณณ์การรับเข้าเรียน ให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

หลักสูตร Pathway Program มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และชื่อที่เรียก แต่โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

International Foundation Program  หรือ Pathway  Foundation Course หรือ Pre-Bachelor’s หลักสูตร Pathway Program สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าเรียนปริญญาตรีต่างประเทศ นอกจากนี้ บางสถาบันเปิดสอนหลักสูตร Medicine Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมเข้าเรียแพทย์ศาสตร์ หรือ หลักสูตร Studienkolleg ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway Program เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเยอรมนี เป็นต้น

International Year One หลักสูตร Pathway Program ที่เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปี 1 สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยตรง เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือผ่านเกณฑ์แล้ว สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้เลย โดยไม่ต้องเรียนซ้ำปี 1 ข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลาเรียนหลักสูตร International Foundation Program แต่เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะสูงกว่า และใช้คะแนนภาษาอังกฤษที่สูงกว่า

และ Pre-Master’s หรือ Master’s Preparation Program เป็นหลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร Pathway Program เปิดสอนโดยหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง เช่น ONCAMPUS Global, Kaplan International, INTO University Partnerships และ Navitas และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program ด้วยเช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยมีข้อดีคือ ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้เต็มรูปแบบอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pathway Program ได้ที่นี่

MACQUARIE UNIVERSITY COLLEGE


Macquarie University เป็นเส้นทางสู่ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program ที่ Macquarie University College มีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาระดับปริญญาที่ Macquarie University มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลาง Macquarie University Wallamuttagul Campus ที่ North Ryde อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้และสนามหญ้ากลางแจ้ง คุณจะได้เรียนรู้จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มุ่งเน้นความสำเร็จและการสนับสนุนนักเรียน

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย MACQUARIE UNIVERSITY

 • 11 สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ติดอันดับใน Top 100 ของโลก (จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2018)
 • มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 1% ของโลก (จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2019)
 • ได้รับคะแนน 5 QS STARS ในด้านการเรียนการสอน การจ้างงาน การวิจัย นวัตกรรม
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 130 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานหลังเรียนจบ (จากการจัดอันดับของ QS Graduate Employability Rankings ในปี 2018)
 • นักวิจัยทั้งหมด 30 คน ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย อยู่ใน TOP 1% ของนักวิจัยของโลก
 • มีอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 ราย ที่ทำงานร่วมกัน และให้โอกาสในการฝึกงาน และการทำงานในอนาคต

Diploma of Business

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการตลาด อนุปริญญานี้เทียบเท่ากับปีแรกของระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนี้จะศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ, ระหว่างประเทศ, การจัดการและการตลาดของธุรกิจ มากกว่าด้านการค้าหรือการคิดเลขของธุรกิจ หากคุณสำเร็จอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยที่คุณสำเร็จในอนุปริญญา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกระบบสารสนเทศธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาดและผู้บริโภคเชิงลึก หรือการจัดการการตลาด

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Business

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

1 ปี (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1 – รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2 – รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3 – รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4 – รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

 • Top 1% ของมหาวิทยาลัยในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก
 • ตั้งอยู่ใจธุรกิจที่เฟื่องฟู เพียง 15 กิโลเมตรจาก Sydney CBD

Diploma of Business Analytics

สอนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี สถิติธุรกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาตรีสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณสำเร็จการศึกษาในอนุปริญญา

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Business Analytics

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

1 ปี (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาเลือก รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

 • Top 1% ของมหาวิทยาลัยในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก
 • ตั้งอยู่ใจธุรกิจที่เฟื่องฟู เพียง 15 กิโลเมตรจาก Sydney CBD

Diploma of Commerce

สอนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี สถิติธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ และการตลาด อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของหลักสูตรต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณสำเร็จการศึกษาในอนุปริญญา: ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย, ปริญญาตรี สาขาการเงินประยุกต์, บริหารธุรกิจบัณฑิต, พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, บัญชีบัณฑิตวิชาชีพ คุณอาจต้องทำการทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ในช่วงเริ่มต้นของอนุปริญญา ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ เราอาจแนะนำให้คุณเรียนโมดูลคณิตศาสตร์ให้เสร็จ ซึ่งอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของคุณ

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Commerce

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

5 เทอม (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ และวิชาเลือก ทั้งหมด 80 หน่วยกิต)

วิชาบังคับ 70 หน่วยกิต

วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

 • 100 อันดับแรกของโลก การเงินและการบัญชี: QS World Uni Rankings by Subject, 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก
 • ตั้งอยู่ใจธุรกิจที่เฟื่องฟู เพียง 15 กิโลเมตรจาก Sydney CBD

Diploma of Game Design and Development

อนุปริญญาด้านการออกแบบและพัฒนาเกมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเล่าเรื่องดิจิทัล และการเขียนโปรแกรม อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณสำเร็จในอนุปริญญา: ปริญญาตรีสาขาการออกแบบและพัฒนาเกม , ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Game Design and Development

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

1 ปี (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

 • ศูนย์กลางความปลอดภัยทางไซเบอร์มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 100 ปี
 • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้น ปรับปรุงโดยที่ตั้งของเราในเขตเทคโนโลยีที่สำคัญของออสเตรเลีย
 • เขตคอมพิวเตอร์ 14 ห้องปฏิบัติการ ด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเครือข่าย และแล็บเกม + พื้นที่ VR

Diploma of Information Technology

อนุปริญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยที่คุณสำเร็จการศึกษาในอนุปริญญา: ปริญญาตรีสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ, ปริญญาตรี ของ Cyber ​​Security, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ปริญญาตรีการออกแบบและพัฒนาเกม, ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Information Technology

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

5 เทอม (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ และวิชาเลือก ทั้งหมด 80 หน่วยกิต)

วิชาบังคับ 50 หน่วยกิต

วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

วิชาเลือก 20 หน่วยกิต

 • ศูนย์กลางความปลอดภัยทางไซเบอร์มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 100 ปี
 • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้น ปรับปรุงโดยที่ตั้งของเราในเขตเทคโนโลยีที่สำคัญของออสเตรเลีย
 • เขตคอมพิวเตอร์ 14 ห้องปฏิบัติการ ด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเครือข่าย และแล็บเกม + พื้นที่ VR

Diploma of Marketing and Media

อนุปริญญาด้านการตลาดและสื่อจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการจัดการแบรนด์ การผลิตสื่อดิจิทัล และกลยุทธ์ทางการตลาด อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาตรีสาขาการตลาดและสื่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับเครดิตสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณสำเร็จการศึกษาในอนุปริญญา

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Marketing and Media

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

 1 ปี (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
     ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

 • Top 1% ของมหาวิทยาลัยในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022
 • อันดับที่ 1 ในซิดนีย์: อัตราการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษา การจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาโดย QS ปี 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก

Diploma of Software Engineering

อนุปริญญาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบทางวิศวกรรมต้นแบบ อนุปริญญาเทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี หากคุณสำเร็จอนุปริญญาและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน คุณสามารถก้าวเข้าสู่ปีที่สองของปริญญาต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลา เนื่องจากคุณจะได้รับหน่วยกิตสำหรับหน่วยที่คุณสำเร็จในอนุปริญญา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Diploma of Software Engineering

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 2 ( 3 เมษายน 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

 1 ปี (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $32,800 (ประมาณ 772,000 บาท)
   ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $410 (ประมาณ 9,600 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

 • # 1 ใน Syd สำหรับประสบการณ์ทั้งหมด วิศวกรรมศาสตร์: QILT, แบบสำรวจประสบการณ์นักศึกษาปี 2019 และ 2020
 • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้น ปรับปรุงโดยที่ตั้งของเราในเขตเทคโนโลยีที่สำคัญของออสเตรเลีย
 • เขตคอมพิวเตอร์ 14 ห้องปฏิบัติการ ด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเครือข่าย และแล็บเกม + พื้นที่ VR

Foundation and Intensive programs

ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Year 11 หรือเทียบเท่า  และต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการเพิ่มเติมหรือทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียนปีแรกของระดับปริญญาตรี โปรแกรมเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร

Standard Foundation Program

หลักสูตร Standard Foundation ออกแบบมาเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จเมื่อคุณเปลี่ยนไปเรียนปริญญาตรี Macquarie ในฝันของคุณ เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 11 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเกือบถึงเกณฑ์การรับเข้ามหาวิทยาลัย แต่ยังต้องปรับปรุงความรู้ทางวิชาการและทักษะการเรียนของคุณ การสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีของ Macquarie ที่หลากหลายโดยที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษา โปรแกรมนี้มี 4 ภาคเรียน 7 สัปดาห์ โดยคุณจะได้เรียนสองหน่วยต่อภาคเรียน

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Standard Foundation Program

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

 4 เทอม (80 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 11 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $26,800 (ประมาณ 625,500 บาท)
   ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $335 (ประมาณ 7,800 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 80 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 3วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 4วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

 • Top 1% ของมหาวิทยาลัยในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก
 • วิทยาเขตที่สวยงามของเรา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 126 เฮกตาร์ของสวนสาธารณะที่สวยงาม

Intensive Program

หลักสูตรเร่งรัดนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จเมื่อคุณเปลี่ยนไปเรียนปริญญาตรี Macquarie  เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 12 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติในการเข้ามหาวิทยาลัยเกือบถึงเกณฑ์ แต่ยังต้องปรับปรุงความรู้ทางวิชาการและทักษะการเรียนของคุณ การสำเร็จหลักสูตรจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีของ Macquarie ที่หลากหลายโดยที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษา โปรแกรมนี้มีระยะเวลา 7 สัปดาห์ 2 เทอม โดยคุณจะได้เรียน 2 หน่วยต่อเทอม

ภาพรวมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชาที่ได้เรียนจุดเด่นหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

Intensive Program

สถานที่และวันเริ่มเรียน

 • MQUC เทอม 1 ( 6 กุมภาพันธ์ 2566 )
 • MQUC เทอม 4 ( 31 กรกฎาคม 2566 )
 • MQUC เทอม 5 ( 3 ตุลาคม 2566 )

ระยะเวลาเรียน

 2 เทอม (40 หน่วยกิต)
คุณสมบัติการสมัคร
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปีที่ Year 11 ของออสเตรเลีย หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของไทย

 • คะแนนสอบ IELTS Overall 5.5 (วิชาการหรือทั่วไป) หรือเทียบเท่า
 • หากวุฒิการศึกษาของนักเรียนไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของ อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ BAA (โปรดติดต่อศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ และจะทำการทดสอบภาษา การรู้หนังสือ และการคำนวณก่อนเริ่มการฝึกอบรม
     ค่าใช้จ่ายทั้งปีโดยประมาณ $13,400 (ประมาณ 312,700 บาท)
   ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต $335 (ประมาณ 7,800 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร (วิชาบังคับ ทั้งหมด 40 หน่วยกิต และเก็บหน่วยกิตตามขั้น)

ขั้นที่ 1วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 1วิชาเลือก รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาบังคับ รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ขั้นที่ 2วิชาเลือก รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

 • Top 1% ของมหาวิทยาลัยในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022
 • ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในวิทยาเขตระดับโลก
 • วิทยาเขตที่สวยงามของเรา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 126 เฮกตาร์ของสวนสาธารณะที่สวยงาม

หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม ที่พัก และการเดินทาง กรุณาสอบถามข้อมูลกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าบริการ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
: 090-327 3558088-269 5099

Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน


English language programs

โปรแกรมที่ยอมรับในระดับสากล มีประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความสำเร็จในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต มีนักเรียนที่เข้าเรียนปีละ 1,000 คน นักเรียน 9 ใน 10 คน ที่โอนเข้าศึกษาต่อที่ Macquarie University ได้สำเร็จ โครงการรับตรงเฉพาะทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา

ทำไมต้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ Macquarie University

 • ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงจะส่งผลดี ทั้งความสำเร็จทางวิชาการ และโอกาสในการทำงาน
 • เพื่อย้ายเข้าโครงการ Macquarie Foundation (เส้นทางสู่ปริญญาตรี)
 • เพื่อย้ายเข้าสู่หลักสูตรอนุปริญญา (เส้นทางสู่ปริญญาตรี)
 • เพื่อย้ายเข้ามหาวิทยาลัย Macquarie ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี
 • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณโดยไม่ต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย

จะต้องเรียนภาษาอังกฤษกี่สัปดาห์

 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นเวลา 5 ถึง 20 สัปดาห์
 • ภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นเวลา 5 ถึง 50 สัปดาห์

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าประมาณว่าจะต้องใช้เวลาเรียนกี่สัปดาห์จึงจะได้คะแนน IELTS โดยรวมที่ถึงเกณฑ์ โดยอ้างอิงจากคะแนน IELTS โดยรวมในปัจจุบันของคุณ

คะแนนรวมปัจจุบัน
(overall score)
5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
 • IELTS: 4.0
 • TOEFL iBT: 44
 • Pearson (PTE) 30
30–40 40–50 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป
 • IELTS: 4.5
 • TOEFL iBT: 52
 • Pearson (PTE): 35
20–30 30–40 40–50 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป
 • IELTS: 5.0
 • TOEFL iBT: 60
 • Pearson (PTE): 41
10–20 20–30 30–40

40–50

50 ขึ้นไป
 • IELTS: 5.5
 • TOEFL iBT: 66
 • Pearson (PTE): 49
1–10 10–20 20–30 30–40 40–50
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL iBT: 73
 • Pearson (PTE) 50

1–10

10–0 20–30 30–40
 • IELTS: 6.5
 • TOEFL iBT: 83
 • Pearson (PTE) 58
1–10 10–20 20–30
 • IELTS: 7.0
 • TOEFL iBT: 100
 • Pearson (PTE): 65

1–10

10–20

Direct entry to Macquarie degrees

การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโดยตรง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Macquarie University และต้องการเรียนภาษาอังกฤษก่อน

คุณสมบัติการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรงในระดับปริญญา (10 สัปดาห์)โปรแกรมเร่งรัดการเตรียมความพร้อม (5 สัปดาห์)โปรแกรมการศึกษาเบื้องต้นของ Australian Award Scholar (5 สัปดาห์)
ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา IELTS 6.0 ขึ้นไป
ประเภทนักศึกษา International
เหมาะสำหรับ นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีของ Macquarie
ระยะเวลาเรียน 5 หรือ 10 สัปดาห์

เข้าศึกษาต่อโดยตรงในระดับปริญญา (10 สัปดาห์)

โปรแกรมนี้เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับพัฒนาภาษาเชิงวิชาการและได้รับทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเขียน การค้นคว้า การนำเสนอ และการโต้ตอบกับเพื่อนในการอภิปรายปัญหาการเรียนรู้

คะแนนทั้งหมด (Overall score)
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL iBT: 73
 • Pearson (PTE) 50
คะแนนการเขียน (Writing score)
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL iBT: 21
 • Pearson (PTE) 50

โปรแกรมเร่งรัดการเตรียมความพร้อม (5 สัปดาห์)

ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ใกล้จะผ่านเกณฑ์การรับสมัครภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีแล้ว หรือผู้ที่มีความพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาและต้องการทบทวนทักษะภาษาอังกฤษและวิชาการ คุณจะได้เรียนภาษาและทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คุณเลือกกับเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ในระดับนี้เช่นกัน เตรียมพร้อมสำหรับการสนทนาที่น่าสนใจและการแบ่งปันความรู้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีคนอื่นๆ

คะแนนทั้งหมด (Overall score)
 • IELTS: 6.5
 • TOEFL iBT: 83
 • Pearson (PTE) 58
คะแนนการเขียน (Writing score)
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL iBT: 21
 • Pearson (PTE) 50

โปรแกรมการศึกษาเบื้องต้นของ Australian Award Scholar (5 สัปดาห์)

โปรแกรมระยะสั้นนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนทุน Australia Awards ที่มีข้อเสนอเต็มจำนวนสำหรับมหาวิทยาลัย Macquarie แนะนำคุณให้รู้จักกับวัฒนธรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางวิชาการในสาขาที่คุณเลือก คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความคาดหวังทางวิชาการของออสเตรเลีย และจะได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเชิงวิชาการของคุณต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ดิจิทัลล่าสุด

คะแนนทั้งหมด (Overall score)
 • IELTS: 6.5
 • TOEFL iBT: 83
 • Pearson (PTE) 58
คะแนนการเขียน (Writing score)
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL iBT: 21
 • Pearson (PTE) 50

Direct entry to pathway programs

โปรแกรมรับสมัครโดยตรงของเราเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตร Diploma, Intensive หรือ Foundation ที่ Macquarie University College และต้องการเรียนภาษาอังกฤษก่อน ระยะเวลา 10 สัปดาห์แต่ละโปรแกรมของเราจะพัฒนาทักษะด้านภาษาและวิชาการที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในหลักสูตร Pathway ที่คุณเลือก ผ่านเนื้อหาทางวิชาการที่น่าสนใจตลอดจนงานโครงการ คุณจะมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่และใช้ภาษาอังกฤษของคุณนอกห้องเรียนเพื่อทำโครงงานกลุ่ม

จุดเด่นของโปรแกรมนี้

 • เขียนบทความวิชาการ
 • วิเคราะห์และอธิบายข้อมูล
 • ทำความเข้าใจกับการบรรยาย
 • จดบันทึก
 • ให้นำเสนอปากเปล่า
 • ทำงานร่วมกัน
 • ร่วมอภิปรายทางวิชาการ

ข้อกำหนดในการสมัคร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับการเข้าศึกษาในโปรแกรมรับตรงที่เลือกไว้ จะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หากคะแนน IELTS โดยรวมในปัจจุบันของคุณต่ำกว่า 5.0 คุณควรลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไป

คะแนนทั้งหมด (Overall score) คะเเนนการเขียน (Writing score) โปรแกรมที่เเนะนำ
 • IELTS: 5.0
 • TOEFL iBT: 60
 • Pearson (PTE): 41
 • IELTS: 5.0
 • TOEFL iBT: 16
 • Pearson (PTE): 41
Direct Entry program for Foundation
 • IELTS: 5.5
 • TOEFL iBT: 66
 • Pearson (PTE): 49
 • IELTS: 5.5
 • TOEFL iBT: 19
 • Pearson (PTE): 49
Direct Entry program for Diploma or Intensive

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.