Last updated กรกฎาคม 28, 2022 ago by Thebestedu

เรียนต่อนิวซีแลนด์ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเรียนต่อทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพโพลีเทคนิค นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตร Certificate หรือ Diploma แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญา Degree ด้วย โดยการเรียนการสอน จะเน้นการปฏิบัติเพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งสถาบัน EIT (Eastern Institute of Technology) ก็เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลนิวซีแลนด์ นึ่งใน 16 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ และปริญญามากกว่า 150 หลักสูตร ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์  97% ของบัณฑิตได้งานทำหลังเรียนจบทันที โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยค่ะ

เรียนต่อนิวซีแลนด์กับ EIT Eastern Institute of Technology


Eastern Institute of Technology Limited (EIT) เป็นสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของรัฐบาลซึ่งมีวิทยาเขตสามแห่ง วิทยาเขตแรกคือ EIT Hawke’s Bay ตั้งอยู่ในเนเพียร์ เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่น่าสนใจที่สุดของนิวซีแลนด์ ด้วยสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม และพื้นที่กลางแจ้งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา EIT Tairāwhiti ตั้งอยู่ในใจกลางกิสบอร์น ใกล้กับแม่น้ำ Taruheru และวิทยาเขตที่สามตั้งอยู่บนถนน Queen Street เมืองโอ๊คแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษามากกว่า 150 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การเรียนณู้ระดับภูมิภาคที่ Hastings, Maraenui, Ruatoria, Tokomaru Bay, Waipukurau และ Wairoa 

สถาบัน EIT มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค ตลอดจนตลาดการจ้างงานที่กว้างขึ้น และเครือข่ายอย่างใกล้ชิดกับชุมชน โปรแกรมต่างๆ เช่น การปลูกองุ่น ไวน์และวิทยาศาสตร์การอาหาร และการพยาบาล มีเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาคนี้ สอนโดยอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เคารพนับถือ อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอย่างมาก ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม โปรแกรม EIT รวมทักษะภาคปฏิบัติเข้ากับทฤษฎี ตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค รวมถึงตลาดการจ้างงานที่กว้างขึ้น และสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

ทำไมต้องเลือกเรียน EIT นิวซีแลนด์

 • EIT ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับการวิจัย
 • EIT เป็นสถาบัน Category 1 ที่ประเมินโดย NZQA (New Zealand Qualification Authority) ภายใต้การประเมินและทบทวนจากภายนอก
 • หลักสูตรของ EIT มีจุดเน้นในเชิงปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีทางวิชาการ ความสมดุลของการปฏิบัติและทฤษฎีนี้จะช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุผลสำเร็จ
 • EIT เปิดสอนโปรแกรมพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การปลูกองุ่นและไวน์ โดยใช้อุตสาหกรรมการปลูกองุ่นระดับโลกของ Hawke’s Bay
 • ได้รับความพึงพอใจระดับสูง จากนักศึกษาต่างชาติทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
 • คุณวุฒิจำนวนมากได้รับการยอมรับอย่างมืออาชีพและทักษะที่ได้รับสามารถถ่ายทอดในระดับสากลได้
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติสูง สามารถให้ความสนใจเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางวิชาการ
 • วิทยาเขต Napier ของ EIT เป็นวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดของนิวซีแลนด์
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนเมื่ออยู่ในวิทยาเขตและอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
 • มีบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและทีมอนุศาสนาจารย์
 • ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับการจ้างงานในนิวซีแลนด์ฟรี ได้แก่ วางแผนและจัดการอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมใบสมัครงาน รวมทั้งช่วยในการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน

EIT มี 3 วิทยาเขตให้เลือกเรียน

EIT Eastern Institute Of Technology, Hawke’s Bay Campus (Napier)

Napier และ Hastings ในภูมิภาค Hawke’s Bay เป็นเขตเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของนิวซีแลนด์ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Art Dece และ Spanish Mission รอบเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศในภูมิภาค Hawke’s Bay มีสภาพอากาศคล้ายกับทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและอิตาลี จึงเป็นที่ปลูกองุ่นและมีโรงบ่มไวน์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก 

Location: 501 Gloucester Street, Taradale, Napier 4112

EIT Eastern Institute of Technology, Tairawhiti campus (Gisborne)

Gisborne เป็นเมืองแรกของโลก ที่ได้เห็นแสงอาทิตย์ก่อน สภาพอากาศใกล้เคียงกับเมือง Hwake’s Bay มีไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลาย สงบ เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังกาย และพลังใจ Gisborne เหมาะสำหรับการเดินป่า และชิมไวน์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี

Location: 290-291 Palmerston Road, Gisborne 4010

Eastern Institute of Technology, Auckland Campus

วิทยาเขตโอ๊คแลนด์ของ EIT อยู่ในใจกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของเมือง ใกล้กับวิทยาเขตบนถนน Queen Street ซึ่งเป็นถนนที่รายล้อมด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า บาร์ แกลเลอรี่ และสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ย่านนี้เป็นย่านที่สามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโอ๊คแลนด์ได้อย่างง่ายดาย  เช่น ชายหาดที่สวยงาม ป่าฝนที่บริสุทธิ์ โรงบ่มไวน์ และอ่าว Hauraki อันงดงาม

Location: Floors 4-6, 238 Queen Street, Auckland CBD 1010


หลักสูตรที่เปิดสอนที่ EIT

Animal Management and Veterinary Nursing (สัตวบาลและสัตวแพทย์)

หลักสูตรสัตวบาล เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ จนถึงกายวิภาค การรักษา และการปฐมพยาบาลสัตว์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือคลินิกสัตวแพทย์ ซึ่ง EIT อุปกรณ์การเรียนครบครัน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับการผสมผสานระหว่างทฤษฎีในห้องเรียน การจัดการสัตว์ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด เช่น กระต่าย หนูตะเภา ไก่ เต่า และนก นอกจากนี้ ยังมีคลินิกสัตวแพทย์จำลองซึ่งมีห้องปฏิบัติทางคลินิก บริเวณต้อนรับ และห้องทรีตเมนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Bachelor of Veterinary Nursing

NZ$22,600 Napier 7 3 ปี 6.0

NZ Certificate in Animal Management (Companion Animals)

NZ$22,600 Napier 4 1 ปี 5.5

NZ Certificate in Animal Technology (Veterinary Nursing Assistant)

NZ$22,600 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Veterinary Nursing

NZ$22,600 Napier 6 1 ปี 6.0

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Veterinary Nurse
 • Clinic Practice Manager
 • Veterinary Supply Company Representative
 • Laboratory Technician
 • Laboratory Manager
 • Veterinary Nurse Assistant

Creative & Performing Arts (สร้างสรรค์งานออกแบบ)

หลักสูตรสร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นของ EIT เนื่องจากมีหลักสูตรมากมายที่จะนำไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทางสถาบันมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน เช่น ห้องสตูดิโอ ห้องออกแบบ ห้องซ้อมดนตรี ห้องสำหรับตัดต่อ ห้องออกแบบดิจิทัลที่ทันสมัย นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนหลักสูตร Fashion จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ส่งท้ายปีที่จะได้แสดงผลงานที่สร้างสรรค์ และเผยแพร่ทั่วนิวซีแลนด์ และทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

IDEASCHOOL

Bachelor of Creative Practice

NZ$22,200 Napier 5 – 7 3 ปี 6.0

NZ Diploma in Arts and Design

NZ$22,600 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Arts and Design

NZ$22,200 Napier 6 1 ปี 6.0

NZ Diploma in Fashion

NZ$22,600 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Music

NZ$22,600 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Screen Production

NZ$22,600 Napier, Gisborne 5 1 ปี 5.5

Te Hono ki Toi (Poutiri-ā-rangi) | Bachelor of Professional Creative Practice (Honours)

NZ$25,200 Napier, Gisborne 8 1 ปี 6.5

Te Hono ki Toi (Poutiriao / Poutiritāeo) | Master of Professional Creative Practice

NZ$24,700 Napier, Gisborne 9 18 เดือน 6.5 

Applied Design & Technology

NZ Diploma in Architectural Technology

NZ$21,100 Napier 6 2 ปี 6.0

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Graphic Designer
 • Artist
 • Fashion Designer
 • Technician
 • Curator
 • Musician
 • Producer
 • Film Technician
 • Arts Manager or Administrator
 • Spatial / Interior Designer
 • Printmaker
 • Illustrator
 • Film Makers


Business (บริหารธุรกิจ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ โดยหลักสูตรนี้ จะพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การจัดการ การบัญชี และการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีและประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในชั้นเรียนที่มีขนาดเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Bachelor of Business Studies

NZ$20,400 Napier, Gisborne 7 3 ปี 6.0

Graduate Diploma in Business

NZ$20,000 Napier, Auckland 7 1 ปี 6.0

Graduate Diploma in Professional Accounting

NZ$20,400 Napier 7 1 ปี 6.0

NZ Diploma in Business

NZ$18,800 Napier, Gisborne 5 1 ปี 5.5

Postgraduate Diploma in Applied Management

Postgraduate Diploma in Digital Business

Postgraduate Diploma in Supply Chain and Logistics

NZ$21,500 Napier, Auckland 8 1 ปี 6.5

Master of Applied Management

Master of Digital Business

Master of Supply Chain and Logistics

NZ$21,900 Napier, Auckland 9 1.5 – 2 ปี 6.5

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Accounting Technician
 • Chartered Accountant
 • Auditor
 • Marketing Manager
 • Sales Manager
 • Business Manager
 • Human Resource Manager
 • Office Administrator
 • Operations Manager
 • Supply Chain Manager
 • Entrepreneur
 • Business Analyst


Computing (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 และคาดว่าจะเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยหลักสูตรที่เปิดสอนที่ EIT มีหลักสูตรที่โดดเด่นมากมาย ตั้งแต่การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ UI/UX ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและมีรายได้สูงสุด ซึ่งปัจจุบันกำลังมีปัญหาการขาดแคลนทักษะในนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Hawke’s Bay มีแล็บคอมพิวเตอร์เครือข่าย 9 ห้อง แต่ละห้องมีเวิร์กสเตชันสำหรับนักเรียน 24 แห่ง มีห้องปฏิบัติการเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ มัลติมีเดีย และห้องสำหรับทำงานโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีโรงละครวิทยากรฉัตรขนาด 50 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Bachelor of Computing Systems

NZ$21,100 Napier, Gisborne 7 3 ปี 6.0

Graduate Diploma in Information Technology

NZ$20,700 Napier 7 1 ปี 6.0

Postgraduate Diploma in Information Technology

NZ$21,500 Napier, Auckland 8 1 ปี 6.5

Master of Information Technology

NZ$21,900 Napier, Auckland 9 1 – 2 ปี 6.5

Postgraduate Diploma in Digital Business

NZ$21,500 Napier, Auckland 8 1 ปี 6.5

Master of Digital Business

NZ$21,900 Napier, Auckland 9 1 – 2 ปี 6.5

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Website Developer
 • Software Programmer
 • Multimedia Developer
 • Computer Technician
 • IT Consultant / Manager
 • Network Technician
 • Systems Engineer
 • User Experience Designer


Health & Sport Science (สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา)

หลักสูตรสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี โดยทางสถาบันมี EIT Institute of Sport and Health (EIT ISH) แห่งใหม่ที่ Hastings Sports Park ตั้งอยู่ที่ 42 Percival Road ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาของสถาบัน EIT ที่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ หลักสูตรการเรียนการสอนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะสำหรับงานในอุตสาหกรรมกีฬา เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการและสุขภาพ การฝึกสอนกีฬา จิตวิทยาการกีฬา

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบำบัดจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สาธารณสุข ตลอดจนการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Bachelor of Sport and Exercise Science

NZ$22,600 Napier 7 3 ปี 6.0

NZ Diploma in Sport, Recreation and Exercise

NZ$22,600 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Wellness and Relaxation Massage

NZ$18,600 Napier 5 1 ปี 5.5

Postgraduate Diploma in Health Science

NZ$25,100 Napier, Auckland 8 1 ปี 6.5

Master of Health Science

NZ$24,400 Napier, Auckland 9 18 เดือน 6.5

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Fitness Instructor
 • Personal Trainer
 • Fitness Centre Manager
 • Sports Coordinator
 • Fitness & Health Consultant
 • Sports & Lifestyle Coach
 • Massage Therapist
 • Event Manager
 • Health Promotion Advisor
 • Elder Health Specialist


Hospitality (การบริการ)

หลักสูตรการบริการเป็นเส้นทางสู่อาชีพการบริการและการทำอาหาร โดยหลักสูตรจะเน้นเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นหลักในแต่ละโมดูล เช่น อาหารคาว ขนมหวาน ขนมปัง การจัดจานอาหาร การทำอาหารประเภทต่างๆ การเลือกวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตลอดจนการควบคุมงบประมาณ และความปลอดภัยในครัว นอกจากนี้ทาง EIT มีห้องครัวสำหรับฝึกอบรมขนาดใหญ่และทันสมัย มีร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ฝึกงานอย่างเต็มที่ในอ่าว Hawke’s Bay และ Tairāwhiti ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับประทานอาหารด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Hospitality

NZ Certificate in Baking (Generalist)

NZ$21,000 Napier 4 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Cookery (Advanced) – Cookery strand

NZ$18,500 Napier 5 1 ปี 5.5

NZ Diploma in Cookery (Advanced) – Pâtisserie strand

NZ$18,500 Napier 5 1 ปี 5.5

Tourism

Tourism Opportunities

NZ$21,000 Napier 5 2 ปี 5.5

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Pastry Chef of a restaurant or caterer
 • Entrepreneur Pastry Chef
 • Chef de partie 
 • pastry chefs
 • cuisine chef
 • culinary journalist
 • Chef instructor
 • food stylist
 • food photographer
 • cake designer
 • Baker
 • Graduates will have the opportunity to pursue careers in the following fields:
 • Managing the Operations of a Structure
 • Culinary consultant
 • Culinary production management
 • Kitchen Administration


Nursing & Health Science (พยาบาลศาสตร์)

การศึกษาพยาบาลจาก EIT ได้รับการยกย่องอย่างสูงด้วยบัณฑิตพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาพยาบาล คุณจะพร้อมที่จะให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้คนในทุกช่วงอายุของชีวิต ปัจจุบันนักศึกษาพยาบาล EIT มีอัตราการสอบผ่าน 100% ในการสอบรัฐพยาบาล และ 70% ของผู้สำเร็จการศึกษา 2014 ของเราได้รับการจ้างงานในสาขาของตนภายในสามเดือน สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรของ School of Nursing นั้นยอดเยี่ยมและอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ศิลปะและเทคโนโลยีคลินิก (CAT) รวมถึงสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติจำลองที่มีอุปกรณ์ครบครัน 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบจำลอง ทรัพยากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และห้องทำหัตถการขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Nursing Pathway

NZ$11,700 Napier, Gisborne 4 6 เดือน 5.5

Bachelor of Nursing

NZ$22,500 Napier, Gisborne 5 – 7 3 ปี 6.5

Master of Health Science

NZ$24,400 Napier 8 – 9 18 เดือน 6.5

Master of Nursing Science

NZ$24,400 Napier 9 18 เดือน – 3 ปี 6.5

Postgraduate Diploma in Health Science

NZ$25,100 Napier, Gisborne 8 1 ปี 6.5

Registered Nurse Competence Training Scheme (for overseas registered nurses)

NZ$8,000 Napier 7 7 สัปดาห์ 7.0

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Registered Nurse
 • Clinical Nurse Specialist
 • Professional Carer
 • Health Services Manager
 • Healthcare Assistant
 • Elder Care Support Worker
 • Hospital Orderly
 • Educator
 • Health Promotion Advisor
 • Community Health Support Worker
 • Research Assistant
 • Clinical Laboratory Assistant


Education & Social Work (ศึกษาศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์)

หลักสูตรการสอน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนเด็กประถม หรือเด็กอนุบาล ซึ่งเป็นสายงานที่ต้องการในนิวซีแลนด์ เมื่อสำเร็จการศึกษามีโอกาสได้งานทำสูง เนื้อหาหลักสูตรจะเรียนเกี่ยวกับการสอน การดูแลและอภิบาลเด็ก เพื่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตให้สมวัย สำหรับหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ Social Work จะเน้นเกี่ยวกับการดูแลชุมชนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่ตัดสิน ให้เกียรติ และตระหนักในตนเอง แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Bachelor of Social Work

NZ$22,600 Napier, Gisborne 7 4 ปี 6.5

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

NZ$22,600 Napier 7 3 ปี 7.0

Bachelor of Teaching (Primary)

NZ$22,600 Napier, Gisborne 7 3 ปี 7.0

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Early Childhood Teacher
 • Primary School Teacher
 • Social Worker

Viticulture and Wine Science (การปลูกองุ่นและไวน์)

หลักสูตรการปลูกองุ่น และวิทยาศาสตร์ไวน์ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างไวน์ในโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรนี้ จะได้ศึกษาวิธีการปลูกองุ่น และการผลิตไวน์ในภูมิภาคไวน์ที่เก่าแก่และใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ อุปกรณ์การเรียนครบครัน มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมีวิเคราะห์ทางเคมีขั้นศูง โรงกลั่นไวน์ และไร่องุ่นสาธิต ซึ่งอยู่ติดกับโรงกลั่นไวน์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

Science Pathway

NZ$11,700 Napier 4 6 เดือน 5.5

Bachelor of Viticulture and Wine Science

NZ$21,900 Napier 7 3 ปี 6.0

Graduate Diploma in Viticulture Science

NZ$25,300 Napier 7 1 ปี 6.0

Graduate Diploma in Wine Science

NZ$25,300 Napier 7 1 ปี 6.0

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ

 • Winemaker
 • Research & Development Technician
 • Viticulturist
 • Wine Marketer
 • Wine Consultant
 • Vineyard Manager


หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้

ศูนย์ภาษาอังกฤษของ EIT ได้สร้างชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการสอนนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาภาษาทั่วไปและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อ มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อปี วิทยาเขตที่เปิดสอน เลเวล ระยะเวลาเรียน คะแนน IELTS

English Language Short Courses

NZ175 – NZD380 / สัปดาห์ Napier 1 – 5 varied

IELTS Evening Preparation Course and IELTS One-to-One Lessons

NZ$640 Napier Part-time 8 สัปดาห์

NZ Certificate in English Language (NZCEL)

NZ380 / สัปดาห์ Napier, Auckland 1 – 5 16 สัปดาห์

เรียนต่อ EIT นิวซีแลนด์ เริ่มต้นอย่างไร?

 • เราสามารถยื่นใบสมัครเรียนล่วงหน้าได้เลย เลือกช่วงเวลาเปิดเรียนตามที่ต้องการ และส่งเอกสารให้กับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อดำเนินการสมัครเรียนได้เลย
 • การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร
 • เมื่อยื่นวีซ่าแล้วระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่น เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • เราสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเริ่มเรียนได้ 3 เดือน เมื่อวีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3 – 4 เดือนก่อน วันที่อยากเริ่มเรียน จะดีที่สุด


เรียนต่อนิวซีแลนด์ ต้องโชว์หลักฐานทางการเงินเท่าไหร่?

จำนวนเงินที่แสดงนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • NZD$20,000 สำหรับปีการศึกษาแรก สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาอื่นๆ ในโรงเรียนที่ไม่ใช่ภาคบังคับ
 • NZD$1,667 ในแต่ละเดือนหากโปรแกรมการศึกษาน้อยกว่า 12 เดือน
 • หากคุณกำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ (ปีที่ 1-13 ที่โรงเรียน) คุณจะต้องมี NZD $17,000 ต่อปี
 • ทุนการศึกษา เช่น ทุนโครงการช่วยเหลือนิวซีแลนด์ หรือ เอกสารที่แสดงค่าครองชีพที่ได้รับการชำระแล้ว ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จค่าโฮมสเตย์ในโรงเรียนที่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวในท้องถิ่นในขณะที่เรียนอยู่

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงหลักฐานทางการเงินสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์


ทำไมต้องเลือกมาเรียนที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ และรู้หรือไม่ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลนด์ (จากการจัดอันดับ Economics and Peace’s Global Peace Index 2019) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ไม่เคยลดลงต่ำกว่าอันดับสี่ในดัชนีสันติภาพโลกเลย จึงทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์

 • การศึกษาระดับนานาชาติ และโอกาสการทำงานที่มากกว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ อยู่ในอันดับ Top 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดอันดับโดย QS World University Rankings
 • ได้รับทักษะความรับผิดชอบ ทักษะความเป็นผู้นำ และหลังสำเร็จการศึกษา จะมีทักษะเพียบพร้อม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
 • ชาวนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น ชาวนิวซีแลนด์พร้อมต้อนรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายประเทศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและ ปลอดภัย จนรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้าน
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จากรายงานดัชนีสันติภาพโลก จัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) เพื่อชี้วัดความสงบสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำ หิมะ ชนบทที่เงียบสงบ จนถึงชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • นิวซีแลนด์มีความปลอดภัยสูงมาก เป็นประเทศที่มีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยอดเยี่ยม
 • มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และมุ่งเข้นการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ได้รับการดูแลอภิบาลที่ดี ชาวนิวซีแลนด์ มีหลักปฏิบัติสากล สำหรับการดูแลอภิบาลนักเรียนต่างชาติ Code of Practice เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติจะได้ความคุ้มครอง ปลอดภัย และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมจากสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาเป็นที่ต้องการ คุณวุฒิต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ล้วนได้รับการยอมรับ และเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงานและสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองโดย NZQF (New Zealand Qualifications Framework) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดงานระดับสากล และสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการรับรอง ใน 50 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาด้วยคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการทำงาน การศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเสริมทักษะ เพื่อใช้ในชีวิตจริง เพื่อประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุด 3 ปี นักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์ต่อหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ไม่ว่าด้วย จุดประสงค์เพื่อทำงาน พักอาศัย ศึกษาต่อ หรือเพลิดเพลินกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และไลฟ์สไตล์ที่ดีเยี่ยม
 • โอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยในอนาคตที่มากกว่า หากเรียนจบในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ หรือขาดแคลน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถทำหลังเรียนจบได้ด้วยการขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Post-Study Work Visa ได้สูงสุด 3 ปี

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียน และสำเร็จการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ให้สามารถ อยู่ต่อ เพื่อทำงานแบบเต็มเวลา Full-Time ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ระยะเวลา 1 – 3 ปี โดย Post – Study Work Visa เป็นวีซ่าแบบเปิด สามารถทำงานอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ ซึ่งมีสิทธิพิเศษ และคุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอวีซ่าดังนี้

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Post Study Work Visa วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ประเทศนิวซีแลนด์ ทำงานเต็มเวลาได้สูงสุด 3 ปี ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์


วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

สถานทูตนิวซีแลนด์ อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่ตรงตามเงื่อนไข สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด ซึ่ง การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ถือวีซ่านักเรียน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานนอกเวลาได้ด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศนิวซีแลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.