สารบัญบทความ

Last updated กรกฎาคม 4, 2023 ago by Thebestedu

ทำไมต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์


เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทุกระดับชั้น เนื่องจาก นิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งในราชการ และในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การเรียนต่อนิวซีแลนด์ จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษดีมากเท่าไหร่ ก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อ และการทำงานในนิวซีแลนด์ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนที่นิวซีแลนด์มีคุณภาพสูง และเป็นมาตรฐานสากล ตามกรอบอ้างอิงของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ดังนั้น หากวางแผนเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย วิชาชีพ หรือปริญญาตรี โท เอก จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่ทางสถาบันได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับนานาชาติทั่วโลก

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

แน่นอนว่า การเรียนภาษาอังกฤษ ทุกคนควรจะมีเป้าหมาย ว่าเรียนเพื่ออะไร หลังจากเรียนจบแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนได้อย่างไร ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ก็มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginner) จนถึงระดับสูง (Advanced) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  ครอบคลุมทุกความต้องการดังนี้

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป General English – หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานแต่อยากสร้างฐานภาษาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม หลักสูตรนี้ครอบคลุมการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจน (Beginner) จนถึงระดับสูง (Advanced) เพื่อช่วยในการสื่อสาร การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC/Cambridge Exam Preparation – หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC/Cambridge โดยเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการทำข้อสอบ Skimming / Scanning และการเขียนเรียงความ Essay รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในการสอบในเวลาที่จำกัด
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes – หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญในด้านการเรียนโดยเฉพาะ เช่น การเขียนเรียงความและรายงานการฟัง การสนทนา และการอ่าน และการนำเสนองานในรูปแบบภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และบางสถาบัน หลักสูตร EAP สามารถ Pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ TESOL / Teacher Training – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ High School นิวซีแลนด์ High School Preparation – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมัธยมปลาย ในนิวซีแลนด์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ ทักษะการฟัง ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬา เป็นต้น

ทุกๆ หลักสูตร มีการสอดแทรกกิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเรียน และการพักผ่อน โดยกิจกรรมก็จะแตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น ออกสำรวจธรรมชาติ พายเรือ ปั่นจักรยาน หรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจจะมีทริปไปเที่ยวนอกเมือง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการพักผ่อนไปในตัว


ประเภทของสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

สถาบันที่สอนหลักสูตร ESL Programs มีหลากหลายแบบ ทั้งสถาบันสอนภาษาเอกชน Private English School ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย University English Language Centre โรงเรียนนานาชาติ International School วิทยาลัยเอกชน College และสถาบันวิชาชีพของรัฐบาล ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขอแบ่งกว้างๆ 2 แบบ คือ เรียนกับโรงเรียนสอนภาษาเอกชน Private English School กับเรียนกับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย University English Language Centre ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีความแตกต่างกันดังนี้

 1. เรียนภาษากับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย University English Language Centre – เป็นศูนย์ภาษาที่บริหารโดยมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ตั้งแต่ภาษาอังกฤษทั่วไป General English จนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย English Foundation Program หรือ English Pathway Program โดยระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน ยืดหยุ่น และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเรียนต่อในระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกเรียน
 2. เรียนภาษากับสถาบันสอนภาษาเอกชน Private English Language School – สถาบันสอนภาษาที่บริหารงานโดยเอกชน เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวม ให้ความยืดหยุ่นแก่นักเรียนในการเลือกวันเริ่มต้นและระยะเวลาของหลักสูตร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษระยะสั้น หรือต้องการมีเวลาว่างในการท่องเที่ยวหลังเลิกเรียน โดยสถาบันสอนภาษาเอกชน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. Private English Language School Local Brand เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนเฉพาะประเทศนั้น หรือมีวิทยาเขตเดียวในเมืองนั้นๆ เช่น สถาบัน NZLC  สถาบันสอนภาษาอังกฤษเมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน
  2. Private English Language School Global Brand เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนหลากหลายวิทยาเขตทั่วโลก เช่น สถาบัน LSI มี 16 วิทยาเขต จาก 7 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์

ระหว่าง ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย VS สถาบันสอนภาษา เรียนที่ไหนดี เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ค่าใช้จ่าย หลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอน แบบไหนเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ คลิก


การจัดคุณภาพสถาบันการ (Category) ศึกษาตามมาตรฐาน NZQA คืออะไร?

สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ทุกสถาบัน ควรได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบ และจัดอันดับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน และอีกหลายๆ เรื่องของโรงเรียน ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนสอนภาษาแต่ยังรวมถึงสถาบันวิชาชีพด้วย โดย NZQA จะจัดอันดับโรงเรียนออกเป็น 4 อันดับ ดังนี้

 • Category 1 : สถาบันที่มีคุณภาพสูง มั่นใจได้ถึงคุณภาพการศึกษา และความสามารถของครูผู้สอน
 • Category 2สถาบันที่มีคุณภาพรองลงจาก Category 1 ซึ่ง หากนักเรียนที่ลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวด Category 2 จะมีผลต่อการทำงานพาร์ทไทม์ นั่นก็คือ จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมีคะแนน IELTS 5.0 ถึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
 • Category 3 : สถาบันที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้
 • Category 4 : สถาบันไร้คุณภาพ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้

โดยในบทความนี้ เราได้คัดเลือกเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน Category 1 เพื่อคุณภาพการศึกษา และประโยชน์สูงสุด


ต้องเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลาเท่าไหร่

การเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ขั้นต่ำเรียน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละคน นักเรียนบางคนอาจใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม 4 – 8 สัปดาห์ ในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือบางคนอาจจะใช้เวลาหลังเรียนจบ มุ่งมั่นใจการเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน – 1 ปี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในอนาคต และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ลองทำความเข้าใจกับบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศด้วยตนเอง ใทความ เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ ไม่เก่งภาษาเลย ต้องเรียนนานเท่าไหร่? เรียนคอร์สอะไร? วางแผนการเรียนอย่างไรดี? คลิก


แนะนำ 15 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ตั้งใจจะไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์อยู่แล้ว แนะนำให้สมัครเรียนก่อนล่วงหน้าได้เลย เพราะสามารถเริ่มเรียนสิ้นปี หรือภายในปีหน้าได้ ข้อดีของการสมัครเรียนก่อนคือ น้องๆ จะได้เรียนในราคาโปรโมชั่นปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากน้องๆ สมัครเรียนภายหลังค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้น

หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม ที่พัก และการเดินทาง กรุณาสอบถามข้อมูลกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าบริการ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
:090-327 3558088-269 5099

Email:contact@thebest-edu.com
Line:@thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน


1. NZLC – New Zealand Language Centre (Auckland, Wellington)

สถาบัน NZLC (New Zealand Language Centre) ก่อตั้งในปี 1984 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์  มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมทุกความต้องการ ได้ลงทะเบียน และได้รับการตรวจสอบ โดยองค์กรรับรองการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ NZQA ได้รับระดับมาตรฐานหมวด Category 1 และอยู่ภายใต้การดูแลของ The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students ซึ่งเป็นหลักข้อปฎิบัติในการดูแลนักเรียนนานาชาติ  เพื่อที่จะได้สนับสนุนให้นักเรียนในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมนักเรียนด้านการศึกษาที่นี่ได้ดีด้วย

STAwardsLogosGOLD.jpg

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • NZLC มุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่ผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทางสถาบัน ได้รับรางวัลจาก The Study Travel Maganzine (ST) Star Award 5 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการประกาศรางวัลที่มีชื่อเสียง และมีเครือข่ายกับผู้นำด้านการศึกษาในต่างประเทศทั่วโลก
 • เป็นศูนย์ทดสอบ  TOEIC (วิทยาเขตเวลลิงตัน) / AEAS (วิทยาเขตโอ๊คแลนด์) และเป็นศูนย์ทดลองทดสอบ IELTS 
 • มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติ จาก 25 ประเทศทั่วโลก 
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง ใกล้กับสถานที่สำคัญของทั้งเมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน
 • หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล
 • มีหลากหลายหลักสูตรและกิจกรรมเสริมมากมาย ให้น้องๆ ได้สัมผัส และรับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในนิวซีแลนด์
 • ที่ NZLC มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับส่งสนามบิน จัดหาที่พัก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต และการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์ วางแผนสำหรับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 • NZLC มี 2 วิทยาเขต ในประเทศนิวซีแลนด์
  • NZLC Auckland Campus – วิทยาเขตโอ๊คแลนด์ สไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัย กว้างขวาง สะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร รวมถึงหลักสูตร Young Learner และ High School Preparation
  • NZLC Wellington Campus – วิทยาเขต เวลลิงตันเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นเหมืองแห่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ โดยสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English, IELTS Preparation, Business English, Cambridge และ TESOL/TECSOL
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$250
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • 1 – 11 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$310 / สัปดาห์
  • 12 – 23 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$300 / สัปดาห์
  • 24 – 52 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$290 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$5 / สัปดาห์

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 1 เดือน

NZ$250 NZ$1,240 NZ$20

NZ$1,120
(ประมาณ 28,000 บาท)

เรียน 3 เดือน

NZ$250 NZ$3,600 NZ$60

NZ$3,000
(ประมาณ 75,000 บาท)

เรียน 6 เดือน

NZ$250 NZ$6,960 NZ$120

NZ$5,820
(ประมาณ 145,500 บาท)

เรียน 9 เดือน

NZ$250 NZ$10,440 NZ$180

NZ$8,640
(ประมาณ 216,000 บาท)

เรียน 12 เดือน

NZ$250 NZ$13,920 NZ$240

NZ$11,460
(ประมาณ 286,500 บาท)

สถานที่ตั้ง

NZLC Auckland

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรจากถนน ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีไปยังท่าเรือ Viaduct ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของอเมริกาครั้งที่ 36 นอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ สกายทาวเวอร์ ถนนควีน ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง และซูเปอร์มาร์เก็ต ล้วนอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ 

Location: Level 2/4 Hobson Street, Auckland CBD, Auckland 1010 New Zealand

NZLC Wellington

Location: Level 3/186 Willis Street, Te Aro, Wellington 6011 New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป  (General English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนา 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อนำไปสู่หลักสูตรอื่น ๆ ของ NZLC เหมาะกับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ Beginner จนถึง Advanced มีการทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ สร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น สามาารถเริ่มเรียนในวันจันทร์ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เตรียมสอบ IELTS Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน รับรองความพึงพอใจในคะแนนจากการสอบ IELTS มีการทดสอบเพื่อวัดระดับนักเรียนก่อนการสอบจริง เปิดสอนหลักสูตร IELTS ใน 3 ระดับเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนของเรา

 • IELTS 1 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 4.0 – 5.0
 • IELTS 2 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 5.0 – 6.0
 • IELTS 3 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 6.0+

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Business English

ทักษะในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานและในธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเต็มเวลา 6 สัปดาห์และ 10 สัปดาห์เป็นหลักสูตรที่ใช้งานได้จริง โดยเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปในที่ทำงาน หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงมารยาททางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เทคนิคการสัมภาษณ์ การประชุม และทักษะทางโทรศัพท์ เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ

 • สอนโดยอาจารย์ที่มีความสามารถ และประสบการณ์
 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนไปในแนวทางปฎิบัติจริง
 • การทดสอบเพื่อวัดความรู้ และข้อเสนอของนักเรียน

เตรียมสอบ Cambridge

การสอบ Cambridge English เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับจากนายจ้าง และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก

 • Cambridge Exam Courses – B2 First (FCE) Cambridge English B2 First (FCE) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาทุกด้านในระดับ Upper Intermediate อย่างละเอียด ครอบคลุมทักษะภาษาหลักสี่ทักษะ ได้แก่ การอ่าน (+ การใช้ภาษาอังกฤษ) การเขียน การฟัง และการพูด สื่อต่างๆ นำมาจากแหล่งชีวิตจริง
 • Cambridge Exam Courses – C1 Advanced (CAE) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาทุกสาขาในระดับขั้นสูงอย่างละเอียด และรูปแบบของข้อสอบแบ่งออกเป็น การอ่าน (+ การใช้ภาษาอังกฤษ) การเขียน การฟัง และการพูด หลักสูตร NZLC C1 Advanced (CAE) จะเตรียมนักเรียนด้วยภาษาและทักษะที่จำเป็นในการสอบเมื่อจบหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทีน English for Young Learners

 • GENERAL ENGLISH / HIGH SCHOOL PREPARATION
  • รับรองโดย NZQA สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
  • รับประกันความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
  • มีคอร์สเพิ่มในเนื้อหาการเรียน
  • มีการทดสอบวัดความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • การสนับสนุนดูแลนักเรียนของเราเพิ่มเติม : 1-4 สัปดาห์  – $140, 5 to 11 สัปดาห์ – $120, มากกว่า 12 สัปดาห์  – $100
  • มีโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เป็น Pathway กับทางสถาบัน
  • มีการออกจดหมายแนะนำทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในเมือง
 • English + Activities Programme
  • มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และอาจาร์ที่เป็นมิตร
  • เน้นการเรียนการสอนที่สนใจ และจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • การทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
  •  มีคู่มือเกี่ยวกับทางด้านภาษา
  • ตัวเลือกคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ : 1-4 สัปดาห์ – $140, 5-11 สัปดาห์ – $120, มากกว่า 12 สัปดาห์ – $100

English for Teaching

 • TESOL – การสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ NZLC เราใช้ TESOL เพื่ออ้างอิงหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่ต้องการสอนในประเทศของของนักเรียน
 • TECSOL – การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ NZLC เราใช้ TECSOL เพื่ออ้างอิงหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่ต้องการสอนผู้เรียนอายุน้อยในประเทศบ้านเกิดของเด็ก ๆ ต่างชาติ
 • CELTA – ประกาศนียบัตรในการสอนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมครูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติที่คุณต้องการในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

Pathway Program

 • ACG Education
 • Coromandel Outdoor Language Centre
 • Darfield High School
 • International Travel College
 • Le Cordon Bleu
 • Media Design School
 • Nelson English Centre
 • New Zealand School of Food and Wine
 • New Zealand School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
 • New Zealand School of Tourism
 • Otago Polytechnic
 • Pacific International Hotel Management School
 • Queenstown Resort College
 • Takapuna Grammar School
 • Unitec Institute of Technology
 • Whitecliffe College of Arts and Design

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


2. CCEL Christchurch (Christchurch)

CCEL (Christchurch College of English Limited) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) เมืองไครสต์เชิร์ส (Christchurch) ประเทศนิวซีแลนด์ และมีสาขาในเมืองโอ๊คแลนด์ สำหรับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องสมุด หอพักนักศึกษา โรงอาหาร ร้านกาแฟ สนามกีฬา สนามเทนนิส และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนที่สมัครเรียนผ่าน CCEL จะสามารถเข้าร่วมเรียนหลักสูตรพื้นฐานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ และเรียนหลักสูตร Pathway Program เพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาตรี และโท ของมหาวิทยาลัยนี้ได้โดยไม่ต้องทำการสอบ IELTS ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 250 คนจากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก เพื่อสัมผัสประสบการณ์ และสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • สถาบัน CCEL เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและนักเรียนที่เรียนผ่าน CCEL มีโอกาสสูง ที่สามารถสมัครสอบเข้าต่อ UC ได้เลย
 • สถาบัน CCEL  ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มากมาย
 • สถาบัน CCEL มีแคมปัสตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ เมืองไครสต์เชิร์ส ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัยและโอ๊คแลนด์เมืองดังของนิวซีแลนด์
 • ที่พัก นักเรียนสามารถเลือกพักแบบ Homestay หรือจะพักที่หอพักนักเรียน Student Residence ซึ่งสะดวกในการเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น
 • มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียนในวันแรก ทางสถาบัน CCEL มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในหลายๆภาษา เช่น ภาษาไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น นักเรียนสามารถแจ้งทางสถาบัน ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English และ IELTS Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$200
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • 2 – 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$415 / สัปดาห์
  • 13 + สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$390 / สัปดาห์
  • โปรโมชั่นพิเศษ: เรียน 5 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$55 / สัปดาห์

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 1 เดือน

NZ$200 NZ$1,660 NZ$55

NZ$1,915
(ประมาณ 43,100 บาท)

เรียน 3 เดือน

NZ$200 NZ$4,150 NZ$55

NZ$4,405
(ประมาณ 99,100 บาท)

เรียน 6 เดือน

NZ$200 NZ$7,800 NZ$55

NZ$8,055
(ประมาณ 181,200 บาท)

เรียน 9 เดือน

NZ$200 NZ$11,700 NZ$55

NZ$11,955
(ประมาณ 269,000 บาท)

เรียน 12 เดือน

NZ$200 NZ$15,600 NZ$55

NZ$15,855
(ประมาณ 356,700 บาท)

สถานที่ตั้ง

CCEL Christchurch: 53 Solway Avenue, Ilam, Christchurch 8041New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้านและเรียนรู้วิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ตลอดจนการพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ หลักสูตรมีความเข้มข้น มีการทดสอบเป็นประจำ และเน้นที่ความก้าวหน้าของนักเรียน ประกอบด้วย 6 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง  เปิดสอนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์ 
 • ระยะเวลาเรียน: 2-50 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: Full-time – 20 + 3 hours eLearning (Mon – Fri 9:00am – 1:30pm ) / part-time – 15 hours (Mon – Fri 9:00am – 12:15pm)
 • ระดับภาษาอังกฤษ: Beginner-Advanced (6 Levels). Part-time สำหรับนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้านและเรียนรู้วิธีพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

English for Academic Purposes 1 (EAP 1)

หลักสูตร EAP1 ของ CCEL สำหรับนักเรียนที่ต้องการภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อความสนใจหรือจุดประสงค์ของตนเอง หรือต้องการภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

 • วันเริ่มเรียน: 07 มีนาคม, 18 กรกฎาคม, 24 ตุลาคม
 • ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: Full-time – 20 + 3 hours eLearning + 5 hours / week of optional Independent Learning
 • ระดับภาษาอังกฤษ: Intermediate-Advanced
 • เหมาะสำหรับ: นักศึกษาที่วางแผนจะเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

English for Academic Purposes 2 (EAP2)

หลักสูตร EAP 2 หลักสูตร Pathway สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษและ/หรือได้รับการตอบรับโดยตรง (ไม่มี IELTS) ในสถาบันพันธมิตรของ CCEL, University of Canterbury (UC) ในไครสต์เชิร์ช และ Massey University Business School ในโอ๊คแลนด์

 • วันเริ่มเรียน: 07 กุมภาพันธ์, 06 มิถุนายน, 17 ตุลาคม
 • ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 20 hours per week in class + 5 hours of monitored self-directed learning
 • ระดับภาษาอังกฤษ: Intermediate-Advanced
 • เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่วางแผนจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์หรือในประเทศอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ

IELTS Exam Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ CCEL ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตลอดจนพัฒนาทักษะในการสอบ

 • วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์ 
 • ระยะเวลาเรียน: 5 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: Full time – 20 + 3 hours eLearning
 • ระดับภาษาอังกฤษ: Intermediate-Advanced

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) เป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก Cambridge English มีไว้สำหรับเจ้าของภาษาหรือคนใกล้ตัว (เทียบเท่า IELTS 7.5 หรือสูงกว่า) ผู้พูดภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครูที่มีประสบการณ์มากขึ้นโดยไม่มีคุณวุฒิเทียบเท่า

 • วันเริ่มเรียน: 2022 – 27 มิถุนายน, 28 ตุลาคม
 • ระยะเวลาเรียน: 4 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 40+
 • ระดับภาษาอังกฤษ: Native (หรือใกล้เคียง) ใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS 7.5 หรือเทียบเท่า)

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


3. SLEC – Southern Lake English College (Queenstown, Invercargill)

Southern Lakes English College โรงเรียนสอนภาษาคุณภาพสูงอยู่ในหทวด Category 1 ตั้งอยู่ที่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมืองตากอากาศที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และมีอีกวิทยาเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่อินเวอร์คาร์กิลล์ (Invercargill) ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก สถาบัน SELC ยังเป็นสมาชิกของ English New Zealand ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งจะตรวจสอบโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามชุดมาตรฐานที่เข้มงวด และ Quality English (QE) ได้รับการประเมินว่า “ยอดเยี่ยมในทุกด้าน”

สถาบัน SLEC เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English และหลักสูตรภาษาอังกฤษ + กิจกรรม English Plus Adventure เช่น การเล่นสกี  สโนว์บอร์ด และอื่นๆ บรรยากาศเป็นเหมือนครอบครัวที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างมิตรภาพในระหว่างที่เรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันแรกนักเรียนจะได้รับการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ตนเองอยู่ในระดับไหน และจะได้เข้าเรียนได้เหมาะสมกับทักษะของตัวเองในปัจจุบัน หลังจากนั้นทางสถาบันจะติดตามความคืบหน้าของนักเรียนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ SLEC ยังเป็นเจ้าของโดย Southern Institute of Technology Ltd ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 250 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาและวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • สะดวกสบายในใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์
 • ห้องเรียนทันสมัยจำนวน 13 ห้อง 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีห้องนักเล่นขนาดใหญ่ มีไมโครเวฟ และโต๊ะปิงปองให้เล่นฟรี พร้อมทิวทัศน์ของ Remarkable Mountains Queenstown
 • โรงยิมที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัย
 • อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วทั้งโรงเรียน
 • ที่พักแบบโฮสต์แฟมิลี่ และ หอพักนักศึกษา ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เดินทางสะดวก
 • ที่พักอาศัยหลากหลายประเภทรวมทั้งโฮมสเตย์บ้านนักเรียนและที่อยู่อาศัยของนักศึกษา
 • มีกิจกรรมของนักเรียนหลังเลิกเรียนช่วงกลางสัปดาห์และช่วงสุดสัปดาห์

รางวัลการันตีคุณภาพการสอน

 • ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA  อยู่ในหมวด category 1
 • Member of English New Zealand
 • Member of Quality English (QE School)
 • เป็นศูนย์สอบ Cambridge, & TOEIC

2af5e561406651335b9cd6f5bf85bd31ef9424b2.png

English-New-Zealand-Logo_Member.jpg

QE-logo-2-col-pos-lo.jpg

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English และ IELTS Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$100
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • 2 – 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$330 / สัปดาห์
  • 14 – 23 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$300 / สัปดาห์
  • 24+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$290 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: N/A

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 1 เดือน

NZ$100 NZ$1,320

NZ$1,420
(ประมาณ 31,950 บาท)

เรียน 3 เดือน

NZ$100 NZ$3,960

NZ$4,060
(ประมาณ 91,350 บาท)

เรียน 6 เดือน

NZ$100 NZ$6,960

NZ$7,060
(ประมาณ 158,850 บาท)

เรียน 9 เดือน

NZ$100 NZ$10,440

NZ$10,540
(ประมาณ 237,150 บาท)

เรียน 12 เดือน

NZ$100 NZ$13,920

NZ$14,020
(ประมาณ 315,450 บาท)

สถานที่ตั้ง

SLEC Queenstown

SLEC ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ ใกล้ริมทะเลสาบ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ภายในไม่ไกล จากตัวเลือกกิจกรรมยอดนิยมมากมาย นอกจากนี้ ควีนส์ทาวน์ยังมีสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาและปลอดภัยสำหรับการศึกษา การทำงาน และสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมฟรีประจำสัปดาห์ การทัศนศึกษา และการร่วมมือกับธุรกิจในท้องถิ่น นักเรียน SLEC มีโอกาสมากมายที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกสิ่งในภูมิภาคนี้!

Location: Level 1 57 Shotover Street Queenstown New Zealand

SLEC Invercargill

Southern Lakes English College ในอินเวอร์คาร์กิลล์ตั้งอยู่ใน International House ภายในวิทยาเขตหลักของ Southern Institute of Technology ห่างจากใจกลางเมืองเพียงไม่กี่ช่วงตึก

Location: 133 Tay Street, Invercargill 9810 New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

Southern Lakes English College มีแนวทางการเรียนที่เน้นวิชาการควบคู่ไปกับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างแรงจูงใจ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English ของเราช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในทุกด้านของภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม โดยเน้นที่ทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ

MORNING

 • Monday to Friday
 • Lesson 01 – 08:30 – 10:30 AM
 • Break – 10:30 – 10:45 AM
 • Lesson 02 – 10:45 AM – 12:45 PM

Academic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตรนี้จะเรียนเพื่อเตรียมสอบข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็นสากล โดยมีอัตราการผ่านที่ดีเยี่ยม ข้อสอบได้แก่

 • IELTS (General and Academic)
 • Cambridge B2 First (FCE)
 • Cambridge C1 Advanced (CAE)
 • Pearson Test of English (PTE)
 • TOEIC

MORNING

 • Monday to Friday
 • Lesson 01 – 08:30 – 10:30 AM
 • Break – 10:30 – 10:45 AM
 • Lesson 02 – 10:45 AM – 12:45 PM

Evening Courses

Southern Lakes English College มีความภูมิใจที่จะเสนอหลักสูตรภาคค่ำที่มีคุณภาพในทั้งสองวิทยาเขต

INVERCARGILL

QUEENSTOWN

PTE EXAM PREPARATION

 • Monday & Wednesday
 • Hours – 5:30 PM – 8:30 PM
 • 6-week Course
 • Cost $600 NZD | Limited Spaces
 • Next Intakes 26 July, 06 September, 18 October

IELTS PREPARATION

 • Monday & Wednesday
 • Hours – 5 PM – 8 PM
 • 6-week Course
 • Cost $600 NZD | Limited Spaces
 • Next Intakes 09 August, 20 September, 08 November​

GENERAL ENGLISH

 • Tuesday & Thursday
 • Hours – 5:30 PM – 8:30 PM
 • 6-week Course
 • Cost $600 NZD | Limited Spaces
 • Next Intakes 20 July, 31 August, 12 October​

GENERAL ENGLISH

 • Tuesday & Thursday
 • Hours – 5 PM – 8 PM
 • 6-week Course
 • Cost $600 NZD | Limited Spaces
 • Next Intakes 27 July, 07 September, 19 October​

CELTA

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ The University of Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษ การันตีว่าสามารถให้ความรู้และวิธีการสอนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการปฏิบัติ และประสบการณ์การสอนแบบลงมือปฏิบัติ 

 • Course length: 4 weeks
 • Lessons: Full-time (30hs/w)
 • Campus: Queenstown
 • Maximum class size:: 12 trainees per course with 2 full-time tutors
 

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


4. LSI Auckland (Auckland)

LSI Auckland สถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับ Global Brand 16 วิทยาเขต จาก 7 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับ LSI Auckland เป็นสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในหมวด Category 1 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ESL  หลักสูตรเตรียมสอบที่หลากหลาย Exam Preparation เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge English Language Assessment รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น English for Pilots and Nurses

สถาบัน LSI Auckland ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ใกล้กับร้านกาแฟ ร้านอาหาร และจุดเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายอย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตัวโรงเรียน มีห้องเรียนที่สว่างและโปร่งสบาย สามารถมองเห็นต้นปาล์มใน Myers Park มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับนักเรียน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมโทรทัศน์และดีวีดี ห้องสวดมนต์ ห้องสมุดขนาดเล็กและ ห้องรับรองนักเรียนพร้อมตู้เย็น ไมโครเวฟ และเครื่องชงเครื่องดื่มร้อน 

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • ศูนย์ภาษา LSI เพียบพร้อมไปด้วยสื่อและทรัพยากรที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการในระหว่างบทเรียนหรือเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง โปรแกรมมีตั้งแต่การฝึกการออกเสียงสูงต่ำไปจนถึงการพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์
 • เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ TOEIC และ TOEFL IBT
 • มีระบบเรียนออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนในห้องเรียนเพิ่มเติม
 • ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา และมีประสบการณ์สูง สามารถเข้าใจการเรียนของนักเรียนต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้สะดวก และรายล้อมด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายหลังเลิกเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English และ IELTS Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$195
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • 1 – 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$415 / สัปดาห์
  • 4 – 11 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$410 / สัปดาห์
  • 12 – 15 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$405 / สัปดาห์
  • 16 – 23 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$400 / สัปดาห์
  • 24+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$360 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$20 / สัปดาห์ (สูงสุด NZ$400)

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 1 เดือน

NZ$195 NZ$1,640 NZ$80

NZ$1,915
(ประมาณ 43,100 บาท)

เรียน 3 เดือน

NZ$195 NZ$4,860 NZ$240

NZ$5,295
(ประมาณ 119,100 บาท)

เรียน 6 เดือน

NZ$195 NZ$8,640 NZ$400

NZ$9,235
(ประมาณ 207,800 บาท)

เรียน 9 เดือน

NZ$195 NZ$12,960 NZ$400

NZ$13,555
(ประมาณ 305,000 บาท)

เรียน 12 เดือน

NZ$195 NZ$17,280 NZ$400

NZ$17,875
(ประมาณ 402,200 บาท)

สถานที่ตั้ง

LSI Auckland: 10-12 Scotia Place, Auckland CBD, Auckland 1010 New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General & Intensive Courses

 • Afternoon 10
 • General 20
 • Intensive 24
 • Intensive 30

Premium Courses

 • 9 Day Compact Course (82 lessons)
 • 9 Day Compact Course (92 lessons)
 • Executive One to One (10 lessons per week)
 • Executive One to One (20 lessons per week)
 • Executive One to One (30 lessons per week)
 • Executive One to One (40 lessons per week)
 • Executive One to One (5 lessons per week)
 • Executive One to One (50 lessons per week)
 • Mini Group (20 lessons per week)

Academic Courses

 • Academic English
 • Cambridge English: B2 Business Vantage (BEC Vantage) 30 lessons p/wk
 • Cambridge English: C1 Advanced (CAE) 30 lessons p/wk
 • Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) 30 lessons p/wk
 • Intensive 30 with IELTS Preparation
 • Intensive 30 with TOEFL Preparation
 • Pathways
 • TOEIC Preparation Courses

Pathway Programme

เริ่มต้นการเดินทางสู่คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ โปรแกรม Pathway ของ LSI สนับสนุนคุณตั้งแต่วินาทีที่ลงทะเบียน ช่วยค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสม และให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับสมัคร ช่วยคในการสมัครและขั้นตอนการลงทะเบียน และรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานทางวิชาการของภาษาอังกฤษที่กำหนด

World of Work

 • English for Aviation (General 20 plus 10 individual lessons)
 • English for Aviation (General 20 plus 5 individual lessons)
 • English for Teaching (General 20 plus 10 individual lessons)
 • English for Teaching (General 20 plus 5 individual lessons)
 • Intensive 30 with English for Business
 • Intensive 30 with English for Law
 • Intensive 30 with Medical English

Experiences

 • Club 40+
 • English with Barista Training

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


5. ELA – English Language Academy (The University of Auckland) (Auckland)

ELAEnglish Language Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษหมวด Category 1 เป็นสถาบันสอนภาษาภายใต้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (The University of Auckland) สถาบันสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ในอาคารทันสมัยในวิทยาเขต City Campus ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ถัดจากท่าเรือสองแห่ง เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Foundation Certificate In English for Academic Purpose

เรียนต่อ ELA สามารถเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีความเป็นสากล แต่ยังคงอยู่ใกล้กับชายหาดที่สวยงาม ทางเดินชมธรรมชาติ และเกาะที่เงียบสงบ สามารถพายเรือคายัคที่ท่าเรือในตอนเช้าและเดินป่าผ่านป่าเขียวขจีในตอนบ่าย โอ๊คแลนด์มีคาเฟ่ ร้านอาหาร และบาร์ชั้นเยี่ยมมากมาย โรงละครชั้นเยี่ยม แกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ แหล่งช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยม และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีสีสันของมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชีย

นักศึกษาของ ELA ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมพิเศษประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยผู้ประสานงานกิจกรรมของเรา นี่เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกภาษาอังกฤษและพบปะกับนักเรียนคนอื่นๆ นอกเวลาเรียน กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • ELA เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ University of Auckland ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ (จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 2022)
 • พบปะทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทั่วโลก ไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยหรือทางออนไลน์ ELA ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 35 ประเทศเข้าสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราในแต่ละปี
 • ELA มีครูที่มีประสบการณ์ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา TESOL ที่ทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
 • ครูของ ELA ใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา บทเรียนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการทำงานคู่และกลุ่ม ซึ่งครูอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและให้ทุกโอกาสแก่คุณในการฝึกทักษะทางภาษาของคุณ
 • มีทีมบริการนักศึกษาโดยเฉพาะที่ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลอภิบาลและที่พัก
 • ศูนย์การเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและเสมือนจริงสำหรับนักเรียนออนไลน์ ดูแลโดยครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • มีห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมเทคโนโลยีการเรียนรู้
 • พบปะ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทั่วโลก ELA ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 35 ประเทศเข้าสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$285
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • 3 – 11 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$475 / สัปดาห์
  • 12+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$460 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$85

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 1 เดือน

NZ$285 NZ$1,900 NZ$85

NZ$2,270
(ประมาณ 51,100 บาท)

เรียน 3 เดือน

NZ$285 NZ$5,520 NZ$85

NZ$5,890
(ประมาณ 132,500 บาท)

เรียน 6 เดือน

NZ$285 NZ$11,040 NZ$85

NZ$11,410
(ประมาณ 256,700 บาท)

เรียน 9 เดือน

NZ$285 NZ$16,560 NZ$85

NZ$16,930
(ประมาณ 380,900 บาท)

เรียน 12 เดือน

NZ$285 NZ$22,080 NZ$85

NZ$22,450
(ประมาณ 505,100 บาท)

สถานที่ตั้ง

ELA: 67 Symonds Street, Grafton, Auckland 1010 New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

Non-pathway Courses

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

คุณสมบัติ

General English

ขั้นต่ำ 3 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมี 5 ระดับ และนักเรียนจะจัดชั้นเรียนตามผลการทดสอบวัดระดับ

Academic English

ขั้นต่ำ 10 สัปดาห์

มี 4 ระดับภายใต้หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและนักเรียนจะจัดชั้นเรียนตามผลการทดสอบวัดระดับ

Group Programmes

ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์

ข้อกำหนดในการรับสมัครขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรมกลุ่มที่คุณสนใจ หลักสูตรใดๆ ที่ระบุไว้ที่นี่ (และอื่น ๆ !) สามารถรวมไว้ในโปรแกรมกลุ่มได้

English for Engineering

2 สัปดาห์ IELTS 5.0 ขึ้นไป

Business English

4 สัปดาห์ IELTS 5.5 ขึ้นไป

CELTA1

4 สัปดาห์ (เต็มเวลา) หรือ 10 สัปดาห์ (พาร์ทไทม์)

Native English Speaker หรือ IELTS 7 ขึ้นไป

University Pathway

Course Name: Foundation Certificate In English for Academic Purpose Plus 1

 • Course Length: 30 weeks; full time
 • English Entry Requirements
 

Overall

Writing Other bands
IELTS

4.5

4.5 4.0
PTE-A

29

29 23
TOEFL-iBT

36

11 6
ELA Test

minimum CEFR B1

N/A N/A

Course Name: Foundation Certificate In English for Academic Purpose 2

 • Course Length: 20 weeks; full time
 • English Entry Requirements
 

Overall

Writing Other bands
IELTS

5.0

5.0 4.5
PTE-A

36

36 29
TOEFL-iBT

60

18 12
ELA Test

minimum CEFR B1+

N/A N/A

Course Name: English Pathway for Undergraduate Studies

 • Course Length: 10 weeks; full time
 • English Entry Requirements
 

Overall

Writing Other bands
IELTS

5.5

5.5 5.0
PTE-A

42

42 36
TOEFL-iBT

70

21 14
ELA Test

some undergraduate programmes have higher entry requirements.

N/A N/A

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


6. Kiwi English Academy (Auckland)

Kiwi English Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษอยู่ในหมวด Category 1 ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ในใจกลางย่านนิวมาร์เก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เราให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษคุณภาพสูงแก่ทั้งคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English ที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น จนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Pathway Program สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับวิชาชีพ หรือปริญญาตรีด้วย

Kiwi English Academy ได้ช่วยนักเรียนหลายพันคนจากทั่วโลกให้บรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษ ด้วยครูผู้สอนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง เข้าใจนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเหมาะสำหรับการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualification Authority) อีกด้วย นอกจากนี้ ทางสถาบัน Kiwi English Academy ยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ที่ลงทะเบียนแล้ว

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • Kiwi English Academy ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานฝึกอบรมส่วนตัว (PTE) โดย NZQA ได้รับการรับรองให้นำเสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่
 • Kiwi English Academy ได้รับการอนุมัติจาก NZQA ในการจัดทำมาตรฐาน NCEA ระดับ 1 และ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร
 • Kiwi English Academy เป็นโรงเรียน  Category 1 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 14 สัปดาห์ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ทำงานโดยอัตโนมัติสูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • Kiwi English Academy เป็นผู้ลงนามในจรรยาบรรณสำหรับการดูแลอภิบาลของนักศึกษาต่างชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนนักเรียนแต่ละคนตั้งแต่อายุ 11 และนักเรียนกลุ่มอายุตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
 • Kiwi English Academy ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก สูงสุด 12 คนในวิทยาเขต Newmarket เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความสนใจเป็นรายบุคคล
 • Kiwi English Academy ครูผู้สอนมีมืออาชีพ มีคุณภาพ และกระตือรือร้นที่ใส่ใจในความก้าวหน้าของนักเรียน รับฟังนักเรียนและปรับแต่งบทเรียนให้ตรงตามความต้องการ ประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาคือกุญแจสู่อนาคตที่สดใส

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$250
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $400 / สัปดาห์
  • เรียน 16 สัปดาห์ จ่ายเพียง 14 สัปดาห์
  • เรียน 28 สัปดาห์ จ่ายเพียง 24 สัปดาห์
  • เรียน 38 สัปดาห์ จ่ายเพียง 32 สัปดาห์
  • เรียน 52 สัปดาห์ จ่ายเพียง 44 สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$250 NZ$1,600 Free!!

NZ$1,850
(ประมาณ 41,600 บาท)

เรียน 16 สัปดาห์

NZ$250 NZ$5,600 Free!!

NZ$5,850
(ประมาณ 131,600 บาท)

เรียน 28 สัปดาห์

NZ$250 NZ$9,600 Free!!

NZ$9,850
(ประมาณ 221,600 บาท)

เรียน 38 สัปดาห์

NZ$250 NZ$12,800 Free!!

NZ$13,050
(ประมาณ 293,600 บาท)

เรียน 52 สัปดาห์

NZ$250 NZ$17,600 Free!!

NZ$17,850
(ประมาณ 401,600 บาท)

สถานที่ตั้ง

Kiwi English Academy ตั้งอยู่ในเมืองนิวมาร์เก็ต ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เพียงห้านาทีจากดาวน์ทาวน์ และเดินอย่างรวดเร็วไปยังพิพิธภัณฑ์โอ๊คแลนด์และพาร์เนล นิวมาร์เก็ตเป็นแฟชั่นที่ทันสมัยอย่างแท้จริง สะดวก และเป็นที่นิยมของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน Newmarket ซึ่งตั้งชื่อตาม Newmarket ในอังกฤษ ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิวซีแลนด์ มีโฮมสเตย์คุณภาพสูง โรงแรม และที่พักให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ความฝันของคุณอาจเป็นจริงได้

Location: Level 1/27 Davis Crescent, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ คำศัพท์ โดยเน้นทักษะ 4 ทักษะสำคัญ คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: ไม่จำกัด
 • ชั่วโมงการเรียน: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 13:00 น. (Part-time) / 8:30: 15:00 น. (Full-time)
 • ระยะเวลาเรียน: 2-48 สัปดาห์

Exam Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบแบบเร่งรัด สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและเชิงวิชาการ, การสอบ Cambridge FCE และ CAE, TOEFL และ TOEIC หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เปิดตลอดทั้งปี โปรแกรมอื่นทำงานในวันที่กำหนดและขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นต่ำ นอกจากนี้ ทางสถาบัน Kiwi English Academy ยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ที่ลงทะเบียนแล้ว

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: Pre-Intermediate+ (CEFR A2+)
 • ชั่วโมงการเรียน: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 13:00 น. (Part-time) / 8:30: 15:00 น. (Full-time)
 • ระยะเวลาเรียน: 2-48 สัปดาห์

High School Preparation

หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับโรงเรียนมัธยมที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยภาษาอังกฤษทั่วไป General English บวกกับการเรียนเฉพาะสาขาวิชาและทักษะทางวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี และการเขียนเชิงวิชาการ นักเรียนที่ถึงระดับที่เหมาะสมจะได้รับหน่วยกิต NCEA ที่ระดับ 1 และ 2 ในวิชาที่เลือกด้วย

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: Pre-Intermediate/Intermediate ( CEFR A2+ / B1)
 • ชั่วโมงการเรียน: 8:30: 15:00 น. (Full-time) จันทร์ – ศุกร์
 • ระยะเวลาเรียน: 2-48 สัปดาห์

English PLUS Travel and Tourism

เรียนภาษาอังกฤษและรับแรงบันดาลใจจากโอกาสในการเดินทางและการท่องเที่ยว

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: Elementary + (CEFR A2)
 • ชั่วโมงการเรียน: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 13:00 น. (70 ชั่วโมง)  + 2 วัน หลักสูตรระยะสั้นที่ International Travel College
 • ระยะเวลาเรียน: 4 สัปดาห์

Volunteer Programmes

เรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนในด้านที่สนใจผ่านโปรแกรมอาสาสมัคร

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: Elementary + (CEFR A2)
 • ชั่วโมงการเรียน: 8:30 – 12:00 จันทร์ – พฤหัสบดี / 8:30 – 13:00 ศุกร์
 • ชั่วโมงทำอาสาสมัคร: 13:00 – 16:00 จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน: 2-4 สัปดาห์

Study Tour

ผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย เช่น การเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ ชมคอนเสิร์ตชาวเมารี ว่ายน้ำ ล่องเรือ หรือเดินป่าในเทือกเขาไวตาเคเรที่สวยงาม

 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ: Beginner + (CEFR A1)
 • ชั่วโมงการเรียน: 8:30 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
 • ชั่วโมงกิจกรรม: 13:00 – 17:00 จันทร์ – พฤหัสบดี และวันเสาร์ทั้งวัน

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


7. Eastern Institute of Technology (Auckland, Gisborne, Napier)

Eastern Institute of Technology Limited (EIT) สถาบันเทคโนโลยีใน Hawke’s Bay, Tairāwhiti (Gisborne) และ Auckland เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่า นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาพื้นฐานด้านภาษาเพื่อเรียนต่อ สอนโดยคณาจารย์ที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นอกจากการเรียน ภูมิภาค Hawke’s Bay เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจอย่างมาก มีสภาพอากาศที่อบอุ่น มีต้นไม้ใหญ่มากมาย เหมาะกับการพักผ่อนหลังเลิกเรียนอย่างมาก 

Eastern Institute of Technology Limited (EIT) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสองอันดับแรกขอสถาบันโพลีเทคนิคของนิวซีแลนด์ ผลงานวิจัยทางวิชาการของ EIT มีคุณภาพและได้รับการยอมรับระดับโลก และสามารถมั่นใจได้เลยว่าหลังสำเร็จการศึกษา จะมีเส้นทางการทำงานในสายงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรองรับอย่างแน่นอน

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • EIT ให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือในการเลือกวิชาที่ถูกต้องหรือต้องการคำแนะนำเพื่อแสดงวิธีเข้าสู่อาชีพที่คุณเลือกดีที่สุด ก็มีคนที่พร้อมช่วยเหลือ
 • รับความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมิตรของ EIT ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการช่วยเหลือนักเรียน
 • บริการดูแลเด็กที่วิทยาเขตของเราใน Hawke’s Bay และ Tairāwhiti สามารถดูบุตรหลานได้ในขณะที่เรียน 
 • คอยช่วยเหลือและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการศึกษา ทำให้นักเรียนรู้จักตัวเองภายในเดือนแรกของการเรียน และนักเรียนสามารถดูพี่เลี้ยงได้เป็นรายบุคคลเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและใช้ชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English
 • ค่าสมัครเรียน: Free!!
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $380 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

Free!! NZ$1,520 Free!!

NZ$1,520
(ประมาณ 34,940 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

Free!! NZ$4,560 Free!!

NZ$4,560
(ประมาณ 104,880 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

Free!! NZ$9,120 Free!!

NZ$9,120
(ประมาณ 209,760 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

Free!! NZ$13,680 Free!!

NZ$13,680
(ประมาณ 314,640 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

Free!! NZ$18,240 Free!!

NZ$18,240
(ประมาณ 419,520 บาท)

สถานที่ตั้ง

Auckland Campus Location: Floors 4-6, 238 Queen Street Auckland CBD 1010

Hawke’s Bay Campus: Private Bag 1201 Hawke’s Bay Mail Centre 4142

Napier Campus: 501 Gloucester Street Taradale, Napier 4112

หลักสูตรและการเรียนการสอน

 • Animal Management and Veterinary Nursing
 • Arts & Design
 • Business
 • Computing
 • Creative Studies
 • English Language
 • Fashion
 • Health and Community Wellness
 • Hospitality
 • IDEAschool
 • Music
 • Māori Art and Design
 • Nursing and Health Science
 • Postgraduate Study
 • Screen Production
 • Social Sciences
 • Sport, Exercise and Massage
 • Teaching
 • Toihoukura
 • Tourism and Travel
 • Trades and Technology
 • Viticulture and Wine Science

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

 


8. Nelson English Centre (Nelson)

Nelson English Centre เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมือง Nelson ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อยู่ทางเกาะใต้ที่สวยงาม มีชายหาด ภูเขา และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่สวยงามมากมาย ล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติสามแห่ง โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มาพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน หลักสูตรการเรียนการสอนได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นทักษะการพูดและการฟังอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการใช้ชีวิตที่เมือง Nelson ได้อย่างง่ายดาย เช่น ให้คำแนะนำด้านการเดินทาง การแพทย์ การเรียน เป็นต้น ครูผู้สอนมีคุณสมบัติ สามารถช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเส้นทางการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • Nelson English Center มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกระดับและทุกความต้องการ
 • มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนหลากหลาย เช่น วอลเลย์บอลชายหาด ปาร์ตี้บาร์บีคิว โยคะ จานร่อน และการตกปลา ในช่วงสุดสัปดาห์ สามารถสำรวจธรรมชาติของภูมิภาคเนลสัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English
 • ค่าสมัครเรียน: Free!!
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • เรียน 14 – 19 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย $375 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 20+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย $345 ต่อสัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

Free!! NZ$1,500 Free!!

NZ$1,500
(ประมาณ 34,500 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

Free!! NZ$4,500 Free!!

NZ$4,500
(ประมาณ 103,500 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

Free!! NZ$8,280 Free!!

NZ$8,280
(ประมาณ 190,440 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

Free!! NZ$12,420 Free!!

NZ$12,420
(ประมาณ 285,660 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

Free!! NZ$16,560 Free!!

NZ$16,560
(ประมาณ 380,880 บาท)

สถานที่ตั้ง

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

Full time morning and afternoon classes (23 hours per week) and part time morning classes (15 hours per week) are available starting on ANY MONDAY of the year at any level. 

Morning classes focus on grammar and new language from the course book allowing students to improve the four language skills; reading, writing, speaking and listening. Afternoon classes study one everyday life topic each week allowing students to speak and listen in English in a natural, communicative way.

Cambridge Examination Classes

Nelson English Centre provides specialised 12-week Cambridge examination preparation courses for both the FCE (First Certificate in English) and CAE (Certificate in Advanced English) exams.

Students are given a course book which they use throughout the course. Morning classes focus on reading writing and use of English tasks. Afternoon classes focus on speaking, listening and use of English tasks. Our specialised Cambridge curriculum means Nelson English Centre gains the highest number of exam passes of any provincial school in New Zealand.

Cambridge courses run 3 times per year. To find the dates for this year please download the PDF on our prices page

IELTS

Nelson English Centre is an official IELTS test venue offering the exam once a month in Nelson. We are the only place candidates can take the test in the top of the South Island.

We offer four week modules which cover the four skills areas tested in the exam; reading, writing, speaking and listening. Students learn all parts of the IELTS test and get chances to practice using different strategies to complete test questions and tasks successfully. 

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


9. Otago Polytechnic (Auckland, Central Otago, Dunedin)

Otago Polytechnic เป็นวิทยาลัยอาชีวะคุณภาพสูง ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1870 ที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีอายุมากถึง 150 ปี โดยตอนแรก ใช้ชื่อสถาบันว่า Dunedin School of Art  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ เช่น Frances Hodgkins และ Colin McCahon ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์และทั่วโลก มีหลักสูตรที่รองรับอย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบัน Otago Polytecgnic ก็เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลนิวซีแลนด์ นึ่งใน 16 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรปริญญามากกว่า 150 หลักสูตร ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์  97% ของบัณฑิตได้งานทำหลังเรียนจบทันที ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยค่ะ

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • 3 วิทยาเขต ที่สวยงามและทันสมัย – ตั้งอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ โดยแต่ละวิทยาเขต มีเอกลักษณ์ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ มีนักศึกษาทั้งหมด 9,000 คน จากทั่วโลก อาจารย์ และพนักงานกว่า 759 ท่าน
 • มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตร – มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรเรียนภาษา และวิชาชีพมากมาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ
 • เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา – หากมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียน การงาน โดยเจ้าหน้าที่หลากหลายสัญชาติ
 • อัตราส่วนอาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 16 คน – ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งในวิทยาลัย และรอบๆ วิทยาเขต
 • มีบริการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ
  • STUDENT SUCCESS TEAMS – ที่ปรึกษา ประจำวิทยาเขต โดยสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลา รวมทั้งการโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาพิเศษ (ผู้พิการ)
  • LEARNING SUPPORT – ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ที่คอยสนับสนุนแหล่งข้อมูลทุกอย่าง ทั้งแหล่งข้อมูลในห้องสมุด และแหล่งข้อมูลออนไลน์
  • CAREER SERVICES  – ที่ปรึกษาทางด้านการหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหลังเรียนจบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน CV และการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
  • IT SUPPORT – ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก การเรียนก็เช่นกัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกิจกรรมบางอย่าง จะทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มเวลาการศึกษาให้บรรลุขีดความสามารถ
  • ที่พักนักศึกษา วิทยาลัย Otago Polytechnic – ทางวิทยาลัย มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ให้นักศึกษาได้เลือกพักกันตามความต้องการ โดยมีหอพักของมหาวิทยาลัย แฟลตที่้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางวิทยาลัย และโฮมสเตย์ ที่พักอาศัยภายใต้ครอบครัวชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถหาที่พักเองได้ โดยอาจจะอยู่กับเพื่อนสนิทที่เรียนในห้องเรียนเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English และ IETLS Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$250
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: ค่าใช้จ่าย $350 ต่อสัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$250 NZ$1,400 Free!!

NZ$1,650
(ประมาณ 37,950 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

NZ$250 NZ$4,200 Free!!

NZ$4,450
(ประมาณ 102,350 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

NZ$250 NZ$8,400 Free!!

NZ$8,650
(ประมาณ 198,950 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

NZ$250 NZ$12,600 Free!!

NZ$12,850
(ประมาณ 295,550 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

NZ$250 NZ$16,800 Free!!

NZ$17,080
(ประมาณ 392,840 บาท)

NZCEL หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับ Pathway เข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่มี Level 6 – 9

NZCEL หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับ Pathway เข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่มี Level 6 – 9

หลักสูตร NZCEL ของ Otago Polytechnic จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ NZCEL Level 4 สำหรับ Pathway เข้าเรียนในหลักสูตรที่อยู่ Level 6 – 7 และ NZCEL Level 5 สำหรับ Pathway เข้าเรียนในหลักสูตร Level 8 – 9 โดยแต่ละระดับ มีเงื่อนไขในการเข้าเรียนดังนี้

 • หากเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และได้คะแนน IELTS 5.5 ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 จะต้องเรียนหลักสูตร NZCEL Level 4 (Pathway เข้าเรียนในระดับ Level 6 & Level 7)
 • หากเข้าเรียนในระดับปริญญาโท และได้คะแนน IELTS 6.0 ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5 จะต้องเรียนหลักสูตร NZCEL Level 5 (Pathway เข้าเรียนในระดับ Level 8 & Level 9)

นอกจากนี้ ทางสถาบัน Otago Polytechnic ยังมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตร NZ Certificate in English Language  มูลค่า $2,000 (รับครั้งเดียว) โดย ทุนการศึกษาหลักสูตร NZCEL นี้ จะต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือวิชาชีพ ของทางวิทยาลัย Otago Polytechnic วิทยาเขต Auckland เท่านั้น โดยจะได้รับทุนเมื่อเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือวิชาชีพ

 • ทุนการศึกษาสามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้ เช่น ทุนการศึกษาหลักสูตร NZCEL (Level 5) $2,000 + ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ปีแรก) $5,000 = $7,000 มูลค่าทุนการศึกษา
หลักสูตร ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

NZCEL Level 2 (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

NZCEL Level 3 (General) (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

NZCEL Level 3 (Applied) (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

NZCEL Level 4 (General) (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

NZCEL Level 4 (Academic) (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

NZCEL Level 5 (Academic) (17 สัปดาห์)

7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)

5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

สถานที่ตั้ง

OTAGO POLYTECHNIC (AUCKLAND CAMPUS)

วิทยาเขต Auckland เป็นวิทยาเขตสำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ วิทยาเขตนี้ เพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และการใช้ชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเมืองใหญ่

 • เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่เป็นอันดับ 3 จากการสำรวจ Mercer Quality of Living Survey 2016
 • เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่มีนวัตกรรมก้าวหน้ามากเป็นอันดับ 5 ในบรรดาประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียและโอเชียเนีย จากการจัดอันดับของ Global Innovation Index 2016
 • เมืองโอ๊คแลนด์ ติด TOP 10 เมืองที่ปิดมิตรมากที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ Condé Nast Traveler Reader Choice Awards 2015

Location: Level 2, 350 Queen Street PO Box 5268, Auckland New Zealand 1141

OTAGO POLYTECHNIC (DUNEDIN CAMPUS)

วิทยาเขต Dunedin เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัย อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นวิทยาเขตหลักของวิทยาลัย สถาปัตยกรรมแบบโกธิกงดงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการเดินทางสะดวกสบาย

เมืองดะนีดิน เป็นเมืองขนาดเล็ก ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัย อากาศอบอุ่ม มีชีวิตชีวา เป็นเมืองที่มีความเพียบพร้อมในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเมืองต้นแบบระดับโลกด้านไอที เหมาะสำหรับการเรียน และการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ดะนีดิน เป็นเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็น City of Literature อีกด้วย

 • The Hub เป็นหัวใจของวิทยาเขต Dunedin และเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกินออกไปเที่ยวและพบปะผู้คน
 • มีเจ้าหน้าสนับสนุนด้านวิชาการ ในศูนย์กลางของวิทยาเขต สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง
 • 84% ของประชากรทั้งเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนิวซีแลนด์

Location: Forth Street, North Dunedin, Dunedin 9016 New Zealand

OTAGO POLYTECHNIC (CENTRAL OTAGO CAMPUS)

วิทยาเขต Central Otago เป็นวิทยาเขตที่อยู่ทางตอนใต้ ของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ โดดเด่นในด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ มีฟาร์มองุ่น ฟาร์มพืชไร่ รวมถึงฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่ง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ติดกับธรรมชาติ แต่เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เช่น เจ็ทโบ๊ท พายเรือ ปั่นจักรยาน บันจี้จัมพ์ 

 • เป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่ยอดเยี่ยม 2 แห่ง คือ Queenstown และ Wanaka ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 3 ของแปซิฟิก
 • ทิวทัศน์ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทือกเขาแอลป์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์
 • อากาศอบอุ่น สดชื่นตลอดทั้งปี ฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมยอดเขา และเป็นเมืองที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในนิวซีแลนด์ 

Location: Corner Erris and Ray Streets PO Box 16, Cromwell New Zealand 9342

หลักสูตรและการเรียนการสอน

 • Engineering Technology
 • Leadership for Change
 • Nursing
 • Construction (Quantity Surveying)
 • Midwifery
 • Architectural Studies
 • Applied Science
 • Information Technology
 • Culinary Arts
 • Management (Accounting)
 • Management
 • Design (Product)
 • Design (Fashion)
 • Design (Communication)
 • Visual Arts
 • Social Services
 • Occupational Therapy
 • English

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


10. Worldwide School of English (Auckland)

Worldwide School of English เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานดีเยี่ยม ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ โดยมีการแบ่งหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานออกเป็น 7 ระดับ (สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี) และยังมีหลักสูตร Business English ตลอดจนหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อสอบ Cambridge FCE/CAE. IELTS และ TOEIC ทางสถาบันได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ฟรีเราไม่ใช้หนังสือเรียนหรือตำราเรียนอันใดอันหนึ่งและเราได้ทำการพัฒนา หนังสือและเแบบฝึกหัดของแต่ละระดับชั้นเรียนที่คัดมาจากหลักสูตรนานาชาติหลายที่รวมทั้งการใช้วิดีโอ, แม็กกาซีน, เทป, คอมพิวเตอร์โปรแกรม,หนังสือพิมพ์และอื่นๆอีกมากมายในการประกอบการเรียนการสอน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Worldwide School of English เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • อยู่ในหมวด Category 1 และได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศโดย NZQA
 • เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
 • นักเรียน 10 – 12 คนต่อห้องเรียน (นักเรียนสูงสุด 18 คน)
 • การผสมผสานทางเชื้อชาติที่ยอดเยี่ยมกว่า +35 สัญชาติ ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • ทดสอบทุก 3 สัปดาห์ เน้นไวยากรณ์ การพูด การเขียน และการอ่าน
 • มีการประชุมนักเรียน-ครู 1 ต่อ 1 ทุกเดือน เพื่อรายงานประจำเดือนให้นักเรียนทราบ และช่วยพัฒนาทักษะที่อ่อนแอ
 • โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เน้นที่ภาษา, การเดินทาง, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวิชาการ 
 • กำหนดการเดินทางจะปรับให้เข้ากับความต้องการของครูและนักเรียนทุกระดับ เราพัฒนาการผจญภัยหลังเลิกเรียนและประสบการณ์การเดินทาง
 • มีห้องคอมพิวเตอร์และมีฟรี WiFi สำหรับใช้อินเตอร์เน็ตได้ทั่วอาคารเรียน
 • มีห้องสมุดขนาดใหญ่และเพียบพร้อมไปด้วย DVD, โพสต์สำหรับฟัง, คอมพิวเตอร์, เครื่องอ่าน EFL, นิตยสารและแผ่นงาน
 • มีห้องนั่งเล่นที่ประกอบด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งสบาย มีคาเฟ่สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และยังมีระเบียงด้านนอกที่มีโต๊ะและเก้าอี้และโต๊ะปิงปองด้วย
 • มีห้องชมภาพยนตร์พร้อมเครื่องเล่นดีวีดีและลำโพงเสียงรอบทิศทางและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี
 • มีห้องนักเรียนขนาดใหญ่ พักผ่อนกับเพื่อน ๆ ในห้องนักเรียนขนาดใหญ่พร้อมดาดฟ้าด้านนอก
 • มีโรงอาหารเต็มรูปแบบ มีอาหารและเครื่องดื่มขาย
 • มีสภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัยออยู่ใจกลางโอ๊คแลนด์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$250
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $400 / สัปดาห์
  • เรียน 16 สัปดาห์ จ่ายเพียง 14 สัปดาห์
  • เรียน 28 สัปดาห์ จ่ายเพียง 24 สัปดาห์
  • เรียน 38 สัปดาห์ จ่ายเพียง 32 สัปดาห์
  • เรียน 52 สัปดาห์ จ่ายเพียง 44 สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$250 NZ$1,600 Free!!

NZ$1,850
(ประมาณ 41,600 บาท)

เรียน 16 สัปดาห์

NZ$250 NZ$5,600 Free!!

NZ$5,850
(ประมาณ 131,600 บาท)

เรียน 28 สัปดาห์

NZ$250 NZ$9,600 Free!!

NZ$9,850
(ประมาณ 221,600 บาท)

เรียน 38 สัปดาห์

NZ$250 NZ$12,800 Free!!

NZ$13,050
(ประมาณ 293,600 บาท)

เรียน 52 สัปดาห์

NZ$250 NZ$17,600 Free!!

NZ$17,850
(ประมาณ 401,600 บาท)

สถานที่ตั้ง

Location: 80 Anzac Avenue, Auckland CBD, Auckland 1010 นิวซีแลนด์

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


11. PEETO (Christchurch)

PEETO สถาบันสอนภาษาอังกฤษเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในหมวด Category 1 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English และหลักสูตรเตรียมสอบ IETLS Preparation Exam

ชั้นเรียนขนาดเล็ก (สูงสุด 18 คน) อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี มีมาตรฐานการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสื่อการสอนที่ทันสมัย เป็นกันเอง

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน’

 • ครูผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นมิตร ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัว
 • ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand (Government) Qualifications Authority (NZQA)
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • ทำเลสะดวก: นั่งรถบัสจากใจกลางเมืองเพียง 5 นาที
 • หลักสูตรในแต่ละระดับมีโครงสร้างตามหัวข้อและขึ้นอยู่กับหน่วยของงานจากเนื้อหาหลักที่เน้นในระดับนานาชาติ
 • นักเรียน PEETO ได้รับการสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างเต็มที่ โดยเน้นการสื่อสารที่มีความหมายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English/IELTS Exam Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$200
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $350 / สัปดาห์
  • เรียน 2 – 5 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$280 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 6 – 13 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$260 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 14 – 23 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$240 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 24+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$220 ต่อสัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$80

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$200

NZ$1,120

NZ$80

NZ$1,400
(ประมาณ 23,200 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

NZ$200 NZ$3,120 NZ$80

NZ$3,400
(ประมาณ 78,200 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

NZ$200 NZ$5,280 NZ$80

NZ$5,560
(ประมาณ 127,880 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

NZ$200 NZ$7,920 NZ$80

NZ$8,200
(ประมาณ 188,600 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

NZ$200

NZ$10,560

NZ$80

NZ$10,840
(ประมาณ 249,320 บาท)

สถานที่ตั้ง

Location: 20 Twigger Street, Addington  CHRISTCHURCH 8024

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

คอร์สเน้นทุกทักษะ ทั้งแกรมม่า คำศัพท์ และการออกเสียงและใช้วิธีการสื่อสาร

 • Free social Club: ชมรมโซเชียลของเรารวมตัวกันเป็นประจำเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจ เข้าร่วมสนุกและได้เพื่อนใหม่ เรามีกิจกรรมสนุกๆ ทุกบ่ายวันศุกร์ ซึ่งนำโดยครูผู้สอน ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม
 • Pronunciation Club: พบกับครูสอนการออกเสียงและเพื่อนๆ ของคุณเพื่อทำให้การออกเสียงของคุณสมบูรณ์แบบในขณะที่เข้าสังคม
 • Conversation Club: พบปะกับนักเรียนคนอื่นๆ และฝึกฝนสิ่งที่คุณได้ศึกษาไปพร้อมกับฝึกทักษะการสนทนาของคุณ ฝึกฝนกับเพื่อนในโรงเรียนของคุณและเห็นทักษะการสื่อสารของคุณพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว!

IELTS Exam Preparation

นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสำหรับวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ PEETO หลักสูตร IELTS ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตลอดจนพัฒนาทักษะในการสอบ ชั้นเรียนมุ่งเน้นที่การเพิ่มคะแนนของนักเรียนและการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ มีการทดสอบฝึกหัด IELTS เต็มรูปแบบเป็นประจำทุกสัปดาห์

Study options:

 • Full time (20 hours/week) Focusing on the 4 skills + trail exam every week.
 • Part-time: 8 hours/week -12 hours /week
 • One skill: 4 hours/week
 • One-to- one class ( private class)

Class time: We have many options.

During the week from Monday to Friday: (Morning classes – Evening classes)

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

 


12. University of Otago Language Centre (Dunedin)

University of Otago ก่อตั้งในเมืองดะนีนิน ภูมิภาคโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี 1867 ปัจจุบันมีอายุ 153 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์ และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย มีหลักสูตรที่หลากหลาย ได้รับการรับรองจาก TEC (Tertiary Education Commission) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ทางวิชาการอยู่เหนือระดับมาตรฐาน โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก University of Otago เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการทำงาน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมได้จริง

ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย University of Otago Language Centre ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่ห้องเรียนของเรา – ทั้งในวิทยาเขตในเมือง Dunedin หรือทางออนไลน์จากทุกที่ในโลก เป็นสมาชิกของ English New Zealand และภูมิใจเสนอโปรแกรมที่มีคุณภาพกับครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการในสภาพแวดล้อมแบบมหาวิทยาลัย สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา โรงยิม

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • ติดอันดับสุดยอด 200 มหาวิทยาลัยจาก QS World University Rankings
 • 11 สาขาวิชาติดอันดับ 100 สุดยอดสาขาวิชาของ QS จาก QS Subject Rankings
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Top University โดยอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์
 • 95% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก Otago graduates มีงานทำหลังเรียนจบทันที
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตที่งดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 16 มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก
 • 99% นักศึกษามีความพึงพอใจกับความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
 • 98% นักศึกษามีความพึงพอใจกับด้านกีฬาและนันทนาการ
 • 96% นักศึกษามีความพึงพอใจกับสิ่งอำนวยความสะดวก และห้องสมุด
 • 96% นักศึกษามีความพึงพอใจสำหรับการบริหารและการสนับสนุน; 96% กับวิทยาลัยที่อยู่อาศัย)
 • 96% ของนักเรียนให้การประเมินผลเชิงบวกของสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English/IELTS Exam Preparation
 • ค่าสมัครเรียน: Free!!
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $429 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

Free!!

NZ$1,716

Free!!

NZ$1,716
(ประมาณ 39,500 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

Free!! NZ$5,148 Free!!

NZ$5,14
(ประมาณ 118,400 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

Free!! NZ$10,296 Free!!

NZ$10,296
(ประมาณ 236,800 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

Free!! NZ$15,444 Free!!

NZ$15,444
(ประมาณ 355,200 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

Free!!

NZ$20,592

Free!!

NZ$20,592
(ประมาณ 473,600 บาท)

สถานที่ตั้ง

Location: 130 Anzac Avenue, Central Dunedin, Dunedin 9016 นิวซีแลนด์

หลักสูตรและการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


13. ETC – English Teaching College (Wellington, Palmerston North, Lower Hutt)

ETC – English Teaching Collegeสถาบันสอนภาษาอังกฤาคุณภาพสูงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเวลลิง พาลเมอร์สตันนอร์ท และโลเวอร์ฮัท ตันและมีห้องเรียน 10 ห้องพร้อมอุปกรณ์มัลติมีเดียใหม่ล่าสุด ห้องรับรองนักเรียน 2 ห้องของเรามีโต๊ะพูล ปิงปองและพื้นที่พักผ่อนพร้อมทีวีและห้องสมุดขนาดเล็ก มีชาและกาแฟให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนทุก มี Wi-Fi ฟรีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์และการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราสามารถสัมผัสชีวิตในเวลลิงตันและนิวซีแลนด์ได้อย่างเต็มที่ ETC Wellington เป็นศูนย์ทดสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • วิธีการสอนที่ทันสมัย ครูผู้สอนมีประสบการณ์ และช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติอย่างดี 
 • รักษาผลการศึกษาที่มีคุณภาพสูงไว้ได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการระบาดใหญ่ทั่วโลกและการปิดพรมแดน
 • ให้การดูแลและคำแนะนำในการอภิบาลเป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีสถานการณ์ส่วนตัวและภูมิหลังทางการศึกษาที่หลากหลาย 
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนและกลุ่มชุมชนเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษาและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
 • การจัดการทางวิชาการมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English / Academic English / IETLS Preparation / FCE/CAE Preparation / Holiday Engslih
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$200
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • เรียน 1 – 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$390 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 11 – 24 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$380 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 25 – 40 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$355 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 41+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$320 ต่อสัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: Free!!

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$200

NZ$1,560

Free!!

NZ$1,760
(ประมาณ 40,480 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

NZ$200 NZ$4,560 Free!!

NZ$4,760
(ประมาณ 109,480 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

NZ$200 NZ$9,120 Free!!

NZ$9,320
(ประมาณ 214,360 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

NZ$200 NZ$12,780 Free!!

NZ$12,980
(ประมาณ 298,540 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

NZ$200

NZ$15,360

Free!!

NZ$15,560
(ประมาณ 357,880 บาท)

สถานที่ตั้ง

Wellington Campus 

ETC ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเวลลิงตันและมีห้องเรียน 10 ห้องพร้อมอุปกรณ์มัลติมีเดียใหม่ล่าสุด ห้องรับรองนักเรียน 2 ห้องของเรามีโต๊ะพูล ปิงปองและพื้นที่พักผ่อนพร้อมทีวีและห้องสมุดขนาดเล็ก มีชาและกาแฟให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนทุกเมื่อจากครัวของนักเรียน 2 ห้อง เรามี Wi-Fi ฟรีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเรา ชมรมการพูดของเรามีการฝึกพูดนอกเวลาเรียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์และการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราสามารถสัมผัสชีวิตในเวลลิงตันและนิวซีแลนด์ได้อย่างเต็มที่ ETC Wellington เป็นศูนย์ทดสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ

Location: Level 2, 204 Willis Street, Te Aro Wellington

Palmerston North Campus

ETC เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดใน Palmerston North วิทยาเขตที่กว้างขวางมีห้องเรียน 15 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องพร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี ห้องรับรองนักศึกษา 2 ห้อง ห้องสมุดนักเรียน และห้องครัว 2 ห้องพร้อมอุปกรณ์ทำอาหารและชาและกาแฟฟรี พื้นที่นันทนาการมีโต๊ะปิงปองและโต๊ะพูล ระเบียงที่มองเห็นสวนสาธารณะชั้นในของเมือง แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารหลักเหมาะสำหรับการพักผ่อนกับเพื่อนร่วมชั้นและมีเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนและสังสรรค์นอกเวลาเรียน ETC Palmerston North เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบ Pre IELTS ไม่กี่แห่งที่ได้รับการคัดเลือกในระดับสากล ซึ่งนักเรียนสามารถทดลองการทดสอบการอ่านและการฟังของ IELTS ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ บัตรนักเรียน ETC ให้สิทธิ์ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะทั่ว Palmerston North ฟรี

Location: 140 The Square, Palmerston North

Lower Hutt Campus

ETC Lower Hutt ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2558 เป็นวิทยาเขตใหม่ล่าสุดในตระกูล ETC เป็นโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กที่มีนักเรียนประมาณ 60 หรือ 70 คน สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้องพร้อมอุปกรณ์มัลติมีเดียใหม่ล่าสุด ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ และห้องครัวสำหรับนักเรียนพร้อมชาและกาแฟฟรีสำหรับนักศึกษา ฟรี Wi-Fi สำหรับนักเรียนตลอดเวลาในช่วงเวลาเรียน ETC Lower Hutt ตั้งอยู่ใจกลาง CBD ถัดจาก Queensgate Shopping Mall

Location: Level 3 MacKay House, 92 Queen’s Drive, Lower Hutt

หลักสูตรและการเรียนการสอน

 • English for Academic Study หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS, CAE or FCE. หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 10 ส่วนที่นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นจากชั้นพื้นฐาน (Elementary) จนถึงชั้นสูง (Advance) นักเรียนจะถูกคัดเลือกให้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ครูผู้สอนเป็นผู้ชำนาญที่ช่วยเหลือให้นักเรียนสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนสูง
 • New Zealand Certificate in English Language หลักสูตรเต็มวัน20สัปดาห์ หลักสูตรนี้สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องสอบ IELTS ซึ่งประกอบไปด้วย6ระดับครอบคลุมวิชาอ่านเขียนพูดและฟังจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง
  • NZCEL Leve 3 เทียบเท่ากับ IELTS 5.5
  • NZCEL Level 4 เทียบเท่ากับ IELTS 6.0
 • High School Holiday Programme หลักสูตรระหว่างวันหยุดช่วงคริสต์มาสช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
 • English for Health Professionals หลักสูตรเต็มวันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (โดยเฉพาะพยาบาล) ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษก่อนการสอบ OET
 • Special Interest Programmes หลักสูตรออกแบบสำหรับความสนใจพิเศษเช่นการบินและการปรุงอาหาร
 • IELTS Pre-Testing Centre ETC เป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์ที่เลือกสอบ IELTS ก่อนการทดสอบจริง นักเรียนจะสามารถทดลองสอบ IELTS เหมือนการสอบจริง
 • TOEIC Testing in Wellington เราเป็นศูนย์ที่ได้รับการอนุมัติการเรียนการสอนและการทดสอบ TOEIC
 • ETC Quality ETC ได้มีการลงทะเบียนกับรัฐบาลนิวซีแลนด์และได้รับการรับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีและมีนักเรียนมากกว่า 250 คนศึกษาประจำปี เราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนิวซีแลนด์โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ

ภาพบรรยากาศของสถาบัน

วิดีโอแนะนำสถาบัน


14. Rotorua English Language Academy (Rotorua)

Rotorua English Language Academy (RELA) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1993 เป็นสมาชิกของ English New Zealand และเป็นสมาชิกของ Quality English เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไปตั้ง (General English) แต่ระดับเริ่มต้น (Beginner) จนถึงระดับสูง (Advanced) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ IELTS, Cambridge First และ Advanced นอกจากชั้นเรียนในห้องเรียนที่เข้มข้นแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย

จุดเด่นของสถาบันค่าใช้จ่ายในการเรียนสถานที่ตั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนภาพบรรยากาศของสถาบันวิดีโอแนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน

 • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ CLT (Communicative Language Teaching) เป็นการให้ความสำคัญสำหรับการสื่อสาร สนับสนุนนักเรียนให้ใช้ภาษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
 • นักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ มีโอกาสได้แล้วเปลี่ยนสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบนานาชาติ
 • การเรียนการสอนเข้มข้น มีเอกลักษณ์ การเรียนรู้แบบองค์รวม สร้างสมดุลระหว่างไวยกรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การฟัง และการอ่าน รวมถึงทำความเข้าใจกับบริบทและวัตถุประสงค์ต่างๆ ของภาษา เพื่อสามารถใสช้งานในชีวิตประจำวันจนไปถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทางวิชาการ และทางธุรกิจ
 • ชั้นเรียนช่วงบ่ายมีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการและรสนิยมที่แตกต่างกันภายในกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน ทำให้การเรียนรู้สนุกสนาน
 • นักเรียนสูงสุด 14 คนในชั้นเรียน 
 • อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นครูที่มีทักษะและประสบการณ์ มืออาชีพที่ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่อย่างยิ่ง  
 • พนักงานของเราได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันสำหรับคุณสมบัติส่วนบุคคลของพวกเขา กรรมการทำให้มั่นใจว่าอาจารย์เป็นคนใจดี เป็นกันเอง และช่วยเหลือดี ซึ่งสนุกกับการทำงานกับนักเรียนต่างชาติอย่างมาก
 • ผู้สอนทุกคนจะได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอและมีโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการสอนระดับสูงซึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • หลักสูตร: General English / Academic English / IETLS Preparation / FCE/CAE Preparation / Holiday Engslih
 • ค่าสมัครเรียน: NZ$250
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • เรียน 2 – 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$415 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 13 – 24 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$405 ต่อสัปดาห์
  • เรียน 25+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย NZ$360 ต่อสัปดาห์
 • ค่าอุปกร์การเรียน: NZ$100

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรียน 4 สัปดาห์

NZ$250

NZ$1,660

NZ$100

NZ$2,010
(ประมาณ 46,230 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

NZ$250 NZ$4,980 NZ$100

NZ$5,330
(ประมาณ 122,590 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

NZ$250 NZ$9,720 NZ$100

NZ$10,070
(ประมาณ 231,610 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

NZ$250 NZ$12,960 NZ$100

NZ$13,310
(ประมาณ 306,130 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

NZ$250

NZ$17,280

NZ$100

NZ$17,630
(ประมาณ 405,490 บาท)

สถานที่ตั้ง

หลักสูตรและการเรียนการสอน

General English

นักเรียนสามารถเริ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในวันจันทร์ของสัปดาห์ใดก็ได้ หากหลักสูตรนั้นว่างในสัปดาห์นั้น ขนาดชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 8 นักเรียน จำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียนคือ 14 คน โรงเรียนเปิดตลอดทั้งปี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

IELTS

IELTS เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาได้รับการยอมรับจากสถาบันมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก มีการทดสอบการพูด การเขียน การฟัง และการอ่านของคุณ

ที่ RELA ชั้นเรียนเตรียมสอบ IELTS ของเราเปิดตลอดทั้งปี ดังนั้นสามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่อ ครูมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดของการทดสอบ และจะช่วยให้พัฒนาทักษะทางภาษาในด้านที่สำคัญที่สุด ชั้นเรียน IELTS ของมักจะค่อนข้างเล็ก (มีนักเรียนสูงสุด 14 คน) 

ENGLISH WITH ACTIVITIES

โปรแกรมภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมของเรามีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นเมืองโรโตรัวมากขึ้น ทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ และเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน เป็นวันหยุดที่เหมาะ! คุณจะมีชั้นเรียนในตอนเช้ากับครูที่เป็นมิตรของเรา จากนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับการลองสิ่งใหม่ ๆ และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมและกิจกรรมร้อนของโรโตรัวในช่วงบ่าย

CAMBRIDGE ADVANCED (CAE) EXAM PREPARATION CLASS

การสอบ Cambridge Advamced (CAE) เป็นการทดสอบขั้นสูงของภาษาอังกฤษทั่วไป คุณวุฒินี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นายจ้างในยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้จะถือว่าผ่านในระดับ CAE เป็นสัญญาณว่าคุณบรรลุระดับภาษาอังกฤษขั้นสูงแล้ว และสามารถสื่อสารกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับสูง (C1)

Cambridge Advanced ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และนายจ้างจำนวนมากในยุโรป และด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก คุณสามารถตรวจสอบว่า Cambridge Advanced ได้รับการยอมรับจากที่ใดได้ที่นี่

ที่ RELA ชั้นเรียนเตรียมสอบ Cambridge Advanced ของเราจะนำคุณผ่านทักษะทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อทำข้อสอบได้ดี คุณจะอยู่ในชั้นเรียนขนาดเล็กและมีสมาธิมาก โดยมีครูที่เข้าใจวิธีช่วยเหลือคุณในเรื่องข้อกำหนดหลักของการทดสอบ

CAMBRIDGE FIRST (FCE) CLASS

Cambridge First class ของ RELA จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Cambridge First (FCE) ข้อสอบนี้เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของคุณ คุณวุฒินี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก: นายจ้างในยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้จะถือว่าผ่านในระดับ FCE เป็นสัญญาณว่าคุณสามารถสื่อสารกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเป็นภาษาอังกฤษได้ เป็นการสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเคมบริดจ์และมีผู้เข้าสอบหลายแสนคนทั่วโลกในแต่ละปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียน โปรดดูที่เว็บไซต์การสอบ ESOL ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ที่ RELA ชั้นหนึ่งของเคมบริดจ์ของเราจะนำคุณผ่านทักษะทั้งหมดที่คุณต้องทำในการสอบให้ดี คุณจะอยู่ในชั้นเรียนขนาดเล็กและมีสมาธิมาก โดยมีครูที่เข้าใจวิธีช่วยเหลือคุณในเรื่องข้อกำหนดหลักของการทดสอบ

ภาพบรรยากาศของสถาบัน