Last updated มิถุนายน 8, 2022 ago by Thebestedu

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น บริษัทในเยอรมันที่มีธุรกิจไปทั่วโลก อย่างเช่น Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi, Siemens เป็นต้น มีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 8 แห่ง โดยตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีอยู่ในอันดับ TOP 5 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งรัฐบาล และเอกชนล้วนมีคุณภาพในระดับนานาชาติ หลักสูตรทุกหลักสูตรโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม และการแพทย์มีคุณภาพสูง เปิดสอนทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองภาษา  มีสถาบันวิจัยหลายแห่ง ที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งประดิษฐ์หลายสิ่ง เช่น ยานยนต์ ก็ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาล ประเทศเยอรมนี ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา หรืออาจมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพียงเล็กน้อย ประมาณ 350 ยูโรต่อปีการศึกษา จึงทำให้นักศึกษาต่างชาติหลายคน เลือกมาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

สำหรับ วุฒิการศึกษาของไทย เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิ ปวช. ปวศ. ไม่เทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศเยอรมนี (Abitur) ดังนั้น จึงไม่สามารถเข้าเรียนตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้ทันที นักศึกษาต่างชาติ จะต้องสอบ Feststellungsprüfung (FSP) เพื่อสอบเทียบวุฒิการศึกษาก่อน โดยหลักสูตร Studienkolleg เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การสอบ FSP โดยทางสถาบัน University of Europe for Applied Sciences ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถสอบผ่าน FSP ซึ่งเมื่อสอบผ่านแล้ว จะมีสิทธิ์ยื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่เยอรมนี ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเรียน โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะพาไปรู้จักกับหลักสูตร Foundation Year หรือ Studienkolleg ของสถาบัน University of Europe for Applied Sciences มีความโดดเด่นอย่างไร เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง สามารถศึกษาต่อได้ในบทความนี้

เพื่อทำความเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแนะนำให้ศึกษาบทความดังต่อไปนี้

UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES (UE)


University of Europe for Applied Sciences (UE) ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน มีวิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจ กีฬา สื่อมวลชน ศิลปะ และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมันนี ว่ามีมาตราฐานและช่วยส่งเสริมการคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคตและรูปแบบการสอนแบบสหวิทยาการตามขั้นตอนการปฏิบัติจริงและตามมาตรฐานสากลสูงสุด ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และดิจิทัล ตลอดจนมุมมองระดับนานาชาติ สาขาวิชาต่างๆ ได้เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และนำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0

ทำไมควรเลือกเรียนที่ UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES (UE)

 • Top 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากการจัดอันดับของ U-Miltirank, by CHE, ranks
 • เป็นสมาชิกของ AACSB Business Education Alliance เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • มี 3 วิทยาเขต ให้เลือกเรียน วิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่อยู่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg
 • เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูง ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree, ปริญญาโท Master Degree รวมถึงปริญญาตรีสองหลักสูตร Double Degree
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมนี และหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองโดย FIBAA และ Central Evaluation and Accreditation Agency (ZevA)
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคต มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสำหรับงานในยุคดิจิทัล นำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0
 • ส่งเสริมการคิดและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างยิ่งอิสระ จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจ และทักษะทางสังคมผ่านแนวคิดการสอนที่ทันสมัยในโปรแกรมการศึกษาที่ยืดหยุ่น
 • การศึกษาเชิงปฏิบัติและเชิงนวัตกรรม  รับประสบการณ์จริงโอบรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานดิจิทัลแห่งอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและในอาชีพของตนได้ทุกที่ในโลก

หากสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัย UE University of Europe for Applied Sciences สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ เรียนต่อเยอรมัน | ทำความรู้จัก UE UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES โดดเด่นด้าน BUSINESS, IT, และ DESIGN พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 30% (คลิก)


แนะนำหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg) ของมหาวิทยาลัย UE

หลักสูตร Foundation Year หรือ Studienkolleg เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัย UE เปิดทั้งภาษาอังกฤษ (English Track) และภาษาเยอรมัน (German Track) ได้รับการรับรองโดย “Bezirksregierung Köln” มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบผ่าน Feststellungsprüfung (FSP) และใช้ผลสอบยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งสามารถยื่นเข้าเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี และเป็นที่ทราบกันดีว่า การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศเยอรมนี ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล สามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย UE ได้เลย หากสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัย UE University of Europe for Applied Sciences สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ เรียนต่อเยอรมัน | ทำความรู้จัก UE UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES โดดเด่นด้าน BUSINESS, IT, และ DESIGN พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 30% (คลิก)

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg) ที่ UE

 • หลักสูตร Studienkolleg ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลเมืองโคโลญ พัฒนาโดยผู้เชียวชาญเพื่อให้นักศึกษาทุกคนบรรลุการสอบ FSP
 • การเรียนการสอนมีคุณภาพ ทุกหลักสูตรของ UE เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในตลาดแรงงานทั่วโลก
 • หลักสูตร Foundation Year ของ UE ได้รับการรับรองโดย “Bezirksregierung Köln”
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมนี และหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองโดย FIBAA และ Central Evaluation and Accreditation Agency (ZevA)
 • เปิดทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมัน German Track และหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Track โดยสาขา W-Course เปิดทั้ง German และ English Track ส่วนสาขา T-Course เปิดเฉพาะ German Track


หลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg) เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัย UE เปิดสอนหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg) 3 สาขา คือ W-Couse (English Track), W-Course (German Track) และ T-Course (German Track) ซึ่งแต่ละสาขาจะได้เรียนในรายวิชาที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งโดยรวมแล้วจะต้องเรียน 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ พร้อมด้วยกิจกรรมทางสังคม กีฬา และการเรียนรู้นอกหลักสูตรตลอดทั้งสัปดาห์

W-COURSE (English & German Track) สำหรับเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

W ย่อมาจาก Wirtschaft หมายถึง “เศรษฐศาสตร์” หรือ “ธุรกิจ” ในภาษาเยอรมัน หลักสูตรเตรียมความพร้อม W-Course เตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การเรียนการสอนสามารถเลือกได้ว่าเรียนเป็น English Track (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) หรือ German Track (การเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน) สำหรับหลักสูตรนี้ ควรมีระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันเทียบเท่า B1 หากต่ำกว่าที่กำหนด ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาก่อน

 • วิทยาเขต: Iserlohn
 • วันเริ่มการศึกษา: Winter intake (ช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี)
 • ระยะเวลาหลักสูตร: 28 สัปดาห์

T-COURSE (German Track) สำหรับเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับหลักสูตรนี้ ควรมีระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันเทียบเท่า B1 หากต่ำกว่าที่กำหนด ต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาก่อน

 • วิทยาเขต: Iserlohn
 • วันเริ่มการศึกษา: Winter intake (ช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี)
 • ระยะเวลาหลักสูตร: 28 สัปดาห์

ตารางสรุปข้อมูลหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg) ของสาขา W-Course และ T-Course

W-Course (Business)

T-Course (Technology)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับสาขาวิชาเช่น

 • Business
 • Economics
 • Social Sciences

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับสาขาวิชาเช่น

 • Informatics
 • Engineering
 • Mathematics
 • Natural Sciences

การสอบ (German track)

 • การสอบข้อเขียน: German, Mathematics, and Economics
 • การสอบปากเปล่า: English
 • Mathematics and Economics are taught in German.

การสอบ (German track)

 • การสอบข้อเขียน: German, Mathematics, and Physics
 • การสอบปากเปล่า: Chemistry
 • All subjects are taught in German

การสอบ (English track)

 • การสอบข้อเขียน: English, Mathematics, and Economics
 • Mathematics and Economics are taught in English
 • การสอบปากเปล่า: German
 

การสมัครเรียนหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg)

 1. การสมัครเรียน: ในการสมัครเรียน จะต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงจดหมายปะหน้า สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีคุณสมบัติสำหรับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในการสมัครเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะดูแลเรื่องการเตรียมเอกสารและการสมัครเรียนให้
 2. หากมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร (Non-EU) จะต้องชำระค่ามัดจำหลักสูตรจำนวนเงิน €3,000 (โดยค่าธรรมเนียมการจอง จะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมทั้งหมด)
 3. เมื่อชำระเงินค่ามัดจำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะออกเอกสาร Letter of Admission ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องนำเอกสารนี้ ไปยื่นวีซ่ากับสถานทูตเป็นลำดับต่อไป โดยทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มวางแผนการเรียน การสมัครเรียน การยื่นวีซ่า การเตรียมตัวเรื่องประกันสุขภาพและการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบินและที่พักในเยอรมนี ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเรียนจนเรียนจบ

คุณสมบัติการเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Year (Studienkolleg)

 • สำเร็จการศึกษาระมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลประเทศเยอรมนี
 • มีความสามารถทางภาษา
  • หากเลือก German Track จะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาเยอรมันเทียบเท่าระดับ B2 หรืออย่างน้อยระดับ B1 โดยแสดงเป็นผลสอบ Goethe-Zertifikat B2 หรือผลทดสอบภาษาเยอรมันอื่นๆ ที่เทียบเท่า)
  • หากเลือก English Track จะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ B2 หรืออย่างน้อยระดับ B1 โดยแสดงเป็นผลสอบ IELTS Academic 5.5 – 6.0 หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และแผนการจ่ายเงิน

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1 (ค่ามัดจำ)

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 3

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชำระเมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน

ชำระหลังเริ่มเรียนเทอม 1 ไปแล้ว 1 สัปดาห์

ชำระหลังเริ่มเรียนเทอม 2 ไปแล้ว 1 สัปดาห์

Foundation Year (Studienkolleg)

3,000
(114,000 บาท)

3,250
(123,500 บาท)

6,250
(237,500 บาท)

12,500
(475,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว

 • สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาของนักเรียน
 • กรณีเจ็บป่วยหรือเรื่องอื่นๆ
 • การทัศนศึกษาช่วงสุดสัปดาห์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • กิจกรรมยามว่างและกีฬา
 • การใช้พื้นที่ส่วนกลางและห้องสมุด
 • บัตรโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ 1 เทอม
 • ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รวม

 • ค่าสอบซ่อม € 500 (กรณีสอบไม่ผ่าน)

หมายเหตุ:

 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงวัน และเวลาที่ได้ทำการชำระเงิน โดยในบทความนี้ 1 มีค่าประมาณ 38 บาท

การสอบปลายภาค FSP (FESTSTELLUNGSPRÜFUNG)

หลังจากเรียนจบหลักสูตร Studienkolleg ยังไม่สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ ผู้เรียนจะต้องสอบ Feststellungsprüfung (FSP) เมื่อสอบผ่านแล้วใบประกาศของ FSP จะเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของ Abitur ที่แสดงถึงคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศเยอรมนี  (University Qualification Exam) ซึ่งใบประกาศ FSP สามารถใช้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้ทุกมหาวิทยาลัย

 • หลักสูตร Foundation Year หรือ Studienkolleg จะเริ่มเรียนวันที่ 15 ตุลาคม และเรียนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีถัดไป
 • การสอบปลายภาค FSP  (Feststellungsprüfung) จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนทุกปี
 • เมื่อสอบผ่านจะได้รับผลสอบทันเวลาก่อนกำหนดส่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (ประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม) โดยผู้เรียนจะต้องสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร Foundation Year หรือ Studienkolleg
 • หากทางมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทำความรู้จักกับ UE วิทยาเขต Iserlohn

อีเซอร์โลห์น (Iserlohn) เป็นเมืองรอบนอกของเขตมหานครไรน์-รัวห์ Rhine-Ruhr สภาพแวดล้อมเขียวขจีน่าอยู่อาศัย มีมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นศูฯย์กลางของเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติคือ South Westphalia บริษัทจากการค้าและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ และภาคสร้างสรรค์ล้วนมารวมกันที่นี่ ดังนั้น เมืองอีเซอร์โลห์นจึงเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับการจ้างงาน

University of Europe for Applied Sciences (UE) วิทยาเขต Iserlohn เป็นวิทยาเขตแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน โดยจะมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรการบริหารธุรกิจเป็นหลัก ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายและปลอดภัย ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำ Seilersee ภายในวิทยาเขตกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกาย โรงยิม สนามกีฬาและอุปกรณ์กฬาหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อน และพบปะกับนักศึกษาคนอื่นๆ

Location: Reiterweg 26B, 58636 Iserlohn

สถานที่ท่องเที่ยวใน Iserlohn

 • สนามกีฬา Signal Iduna Park ร่วมงานอีเว้นท์ที่ สนามกีฬา Signal Iduna Park เมื่อมีทริปไป ดอร์ทมุนด์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬาสิ น่าสนุก
 • Thier-Galerie เดินสำรวจสิ่งจัดแสดงได้ที่ Thier-Galerie ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมาน่ารู้เมื่อมีทริปไป ดอร์ทมุนด์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬา หรือไปเยือนแหล่งช้อปปิ้งในย่านนี้ก็ประทับใจได้อีกแบบ
 • พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลเยอรมัน เดินสำรวจนิทรรศการได้ที่ พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลเยอรมัน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวดีๆ ใน ดอร์ทมุนด์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬา หรือไปเยือนแหล่งช้อปปิ้งในย่านนี้ก็ประทับใจได้อีกแบบ
 • Dortmund Christmas Market เมื่อมีทริปไป ดอร์ทมุนด์ คุณจะได้ช้อปกระจายให้ผ่อนคลายที่ Dortmund Christmas Market ร่วมชมการแข่งขันกีฬาสิ น่าสนุก
 • พิพิธภัณฑ์ German Mining เดินชมนิทรรศการได้ที่ พิพิธภัณฑ์ German Mining ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมาน่ารู้ใน โบคุม ดื่มด่ำกับละครเวทีและพิพิธภัณฑ์ได้ในย่านนี้
 • Dortmund Opera House ซื้อตั๋วไปชมการแสดงได้ที่ Dortmund Opera House เพราะที่นี่คือโรงละครที่มีเรื่องราวดีๆ ใน ดอร์ทมุนด์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬา หรือไปเยือนแหล่งช้อปปิ้งในย่านนี้ก็ประทับใจได้อีกแบบ

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.