สารบัญบทความ

Last updated กันยายน 13, 2023 ago by Thebestedu

การเริ่มต้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ หลายๆ คนอาจเลือกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น แต่อาจมองข้ามปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น คุณภาพการศึกษา ถึงแม้ว่าหลายๆ สถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ จะตั้งอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพและมาตรฐานเสมอไป นอกจากนี้ อาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และความปลอดภัยด้วย

ดูไบเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างชาติมากมาย ถึงแม้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ แต่คนในดูไบส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก ก็ได้มาเปิดสาขาที่ดูไบด้วยเช่นกันเพื่อตอบสนองชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อทำงานหรือเรียนต่อในดูไบ ซึ่งข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบคือ สภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากมาย จนทำให้เกิดวัฒนธรรมสมัยใหม่ขึ้นมา ผู้เรียนจะรู้สึกซึมซับวัฒนธรรมเร็วขึ้น ไม่รู้สึกแตกต่าง และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

ES Dubai ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีคุณภาพสูง และมีวิทยาเขตอยู่ทั่วโลก รวมถึงดูไบด้วย ซึ่งจุดเด่นของ ES Dubai คือ มีเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากลและใช้กันทั่วโลก มีการจัดสรรห้องเรียนให้มีความหลากหลายมากที่สุด ผู้เรียนจะได้เรียนกับชาวต่างชาติทั่วโลก ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ตลอดจนประเทศในยุโรป และประเทศในลาตินอเมริกา โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดห้องเรียนแบบนี้ ช่วยลดความประหม่า และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกหลายๆ อย่างที่ทำให้ ES Dubai เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากที่สุดในดูไบ โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขอแนะนำสถาบัน ES Dubai สามารถศึกษาต่อได้ในบทความได้เลย

เรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบกับ ES Dubai


ES Dubai ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาระเบียนเข้ากับความทันสมัยของศตวรรษที่ 21 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองของหน่วยงานระดับโลก ชั้นเรียนขนาดเล็ก อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประมาณ 1:16 และมีนักเรียนจาก 65 สัญชาติทั่วโลก


เรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบ เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น – ระยะยาว ในบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อลดความประหม่าเวลาต้องสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ไม่อยากใช้เวลาเดินทางบนเครื่องบินนาน เนื่องจากดูไบใช้เวลาบินจากกรุงเทพฯ ประมาณ 7 ชั่วโมง และมีสายการบินที่บินตรงไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ที่สำคัญ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับราคาไม่สูง เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท (เที่ยวเดียว) 
 • ผู้ที่ต้องการพักผ่อน และท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดูไบเป็นจุดหมายปลายทางที่เรียกได้ว่าต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต หากใครเป็นสายท่องเที่ยว อยากเรียนภาษาและใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยว การเรียนภาษาที่ดูไบเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากดูไบเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีสถานที่ท่องเที่ยวให้สำรวจมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสมัยใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 • ผู้ที่ต้องการมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศเลย การเลือกเรียนต่อดูไบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากวีซ่าง่าย ถึงแม้อายุเยอะแล้วก็มีโอกาสวีซ่าผ่านง่าย และไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเมื่อยื่นวีซ่า
 • ผู้ที่โดนปฏิเสธจากวีซ่าประเทศอื่น ไม่ว่าจะยื่นประเทศไหนก็ถูกปฏิเสธหมด การเลือกมาเรียนภาษาที่ดูไบก่อนเป็นการสร้างโปรไฟล์ที่ดี เพราะนอกจากจะได้ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ยังได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ตางประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการยื่นวีซ่าครั้งถัดไป

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ ES Dubai?

 • ดูไบเป็นเมืองที่พูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ – ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับธุรกิจ การศึกษา การค้า และการท่องเที่ยวในดูไบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเสมอ!
 • เรียนภาษาที่ ES Dubai มีมาตรฐานและคุณภาพสูง โรงเรียนสอนภาษาที่ดูไบ เช่น ES Dubai ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดคือ CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงที่ใช้วัดทักษะทางภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ES Dubal มีคุณภาพสูง ใช้เกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษแบบ CEFR มีความเป็นสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยครูทุกคนที่สอน ES Dubai เป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา Native Speaker มีคุณสมบัติและประสบการณ์การสอนที่สูง ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การสอนที่ทันสมมัย
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ES Dubai มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เช่น ทริปท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมจะมีให้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตร
 • มีนักเรียนมากกว่า 68 สัญชาติทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และมีความเป็นสากล ทำให้นักเรียนยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการ ทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการประเมินทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าอย่างละเอียด และผู้เรียนสามารถปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด
 • ช่วยวางแผนอนาคต หากต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรืออื่นๆ ทางสถาบันพร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาฟรี
 • บริการที่พักสำหรับนักเรียนโดยตรง Uninest Student Residences เป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสำหรับอ่านหนังสือ ยิม สระว่ายน้ำ บริการซักรีด และพื้นที่ส่วนกลาง ที่นักเรียนสามารถพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 • สายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณและครอบครัวของคุณ – สายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงของเราให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน


สถานที่ตั้งของ ES Dubai

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Jumeirah Lake Towers (JLT) ซึ่งอยู่ใจกลางย่าน New Dubai JLT ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบาย มีร้านอาหาร ร้านค้าปลีก กีฬา และสถานบันเทิงมากมาย รวมถึงการเดินทางไปยังระบบขนส่งสาธารณะที่ง่ายดาย (สถานีรถไฟใต้ดินสองแห่ง) และอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าดูไบมารีนาและชายหาดเพียงไม่กี่นาที ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรถรับส่งฟรีไปและกลับจากหอพักนักศึกษา สถานที่ตั้งของเราจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนที่ ES Dubai

General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

General Engllish หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นทักษะ 4 ทักษะสำคัญ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

IELTS Preparation

IELTS Preparation หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS พัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบของการสอบคือ Writing, Speaking, Listening และ Reading เรียนรู้เทคนิคและแนวทางสำหรับการสอบ ปรับปรุงการอ่านและการเขียนให้ตรงจุด และมีการจำลองการสอบจริง เพื่อจะได้ฝึกทักษะและทำเวลาให้ทันการสอบ

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบสำหรับนักเรียนที่วางแผนเพื่อเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อกำหนดในการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B1 Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: กรุณาติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อเช็ควันเปิดเรียน
 • ระยะเวลาเรียน: สำหรับคอร์ส IELTs จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ ในการเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

English for Business

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์สำหรับทั้งการทำงานในธุรกิจและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้จากประสบการณ์นักบริหารธุรกิจ พัฒนาทักษะการอ่านและใช้คำศัพท์ทางธุรกิจ การสัมภาษณ์กับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจะพัฒนาทักษะการฟัง เช่น การคาดคะเน การฟังข้อมูลเฉพาะ และการจดบันทึก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B2 Upper-Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์ 
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

English Speaking Class

English Speaking Class หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือเน้นให้มีความมั่นใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการออกเสียง ช่วยให้มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ ยังมีการนำความรู้ และทักษะในห้องเรียนมาใช้จริงในทางปฏิบัติอีกด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

English Pronunciation Class

English Pronunciation Class หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการออกเสียง การพูดผ่านชั้นเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องการออกเสียงโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีวิดีโอเกม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง เป็นบทเรียนเสริมให้ผู้เรียนด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

เรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบ กับสถาบัน ES Dubai ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ ES Dubai แบ่งออกเป็น 2 ความเข้มข้นคือ Semi-Intensive และ Intensive ค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว

 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามระยะเวลาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
 • ค่าจองที่พัก
 • ค่าที่พัก 2 สัปดาห์
 • ค่ารถไปรับที่สนามบิน
 • ค่าวีซ่านักเรียน 3 – 6 เดือน (สำหรับคอร์สเรียน 8-24 สัปดาห์)
 • ค่าวีซ่านักเรียน 1 ปี (สำหรับคอร์สเรียน 28-48 สัปดาห์)
 

Semi-Intensive 15 บทเรียน/สัปดาห์

Intensive 30 บทเรียน/สัปดาห์

วีซ่านักเรียน 3 – 6 เดือน

เรียน 4 สัปดาห์

US$ 2,020
(ประมาณ 72,000 บาท)

US$ 2,590
(ประมาณ 92,380 บาท)

เรียน 8 สัปดาห์

US$ 2,585
(ประมาณ 92,130 บาท)

US$ 3,665
(ประมาณ 130,620 บาท)

เรียน 12 สัปดาห์

US$ 3,215
(ประมาณ 114,580 บาท)

US$ 4,745
(ประมาณ 169,100 บาท)

เรียน 16 สัปดาห์

US$ 4,155
(ประมาณ 148,084 บาท)

US$ 6,075
(ประมาณ 216,500 บาท)

เรียน 20 สัปดาห์

US$ 4,545
(ประมาณ 162,000 บาท)

US$ 6,945
(ประมาณ 247,500 บาท)

เรียน 24 สัปดาห์

US$ 5,085
(ประมาณ 181,230 บาท)

US$ 7,695
(ประมาณ 274,250 บาท)

วีซ่านักเรียน 1 ปี

เรียน 28 สัปดาห์

US$ 6,010
(ประมาณ 214,200 บาท)

US$ 8,845
(ประมาณ 315,240 บาท)

เรียน 32 สัปดาห์

US$ 6,475
(ประมาณ 230,770 บาท)

US$ 9,595
(ประมาณ 341,960 บาท)

เรียน 36 สัปดาห์

US$ 7,045
(ประมาณ 251,100 บาท)

US$ 10,555
(ประมาณ 376,180 บาท)

เรียน 40 สัปดาห์

US$ 7,615
(ประมาณ 271,400 บาท)

US$ 11,515
(ประมาณ 410,400 บาท)

เรียน 44 สัปดาห์

US$ 8,185
(ประมาณ 291,700 บาท)

US$ 12,475
(ประมาณ 444,610 บาท)

เรียน 48 สัปดาห์

US$ 8,755
(ประมาณ 312,100 บาท)

US$ 13,435
(ประมาณ 478,800 บาท)

 


เรียนต่อ ES Dubai เริ่มต้นอย่างไร?

เตรียมเอกสารสมัครเรียน

 1. ใบสมัครเรียน (Enrolment Form) การลงทะเบียน จะเริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์ ดังนั้น ผู้สมัครควรวางแผนว่าอยากเดินทางช่วงสัปดาห์ไหน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะทำการลงทะเบียนเรียนให้ และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผู้สมัครเดินทาง
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Copy of Passport) สแกนเอกสารสี หรือ ถ่ายรูปหน้าแรกให้ชัดเจน (ไม่ให้มีเงาหรือแสงสะท้อน) วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. ไฟล์รูปถ่าย (Digital Photo) พื้นหลังขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว เพื่อทำวีซ่า รูปถ่ายจะต้องเป็นไฟล์รูปดิจิทัล หรือสแกนเอกสารสีให้ชัดเจน (ไม่ให้มีเงาหรือแสงสะท้อนที่รูป)

สำหรับเอกสารสมัครเรียน ผู้สมัครเตรียมเฉพาะสำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายเท่านั้น ในส่วนของใบสมัครเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะอำนวยความสะดวกในการกรอกให้ ถ้าหากมีคำถามเกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้สมัคร ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะสอบถามโดยตรงจากผู้สมัครเอง

การสมัครเรียน

เดอะเบสท์จะส่งเอกสารสมัครเรียน พร้อมเอกสารทำวีซ่าทั้งหมดให้กับทาง ES Dubai โดยทุกขั้นตอนทำผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ 

การยื่นวีซ่า

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะดำเนินการทำวีซ่าให้กับผู้สมัคร  ระยะเวลาการทำวีซ่าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน 

 • วีซ่าที่ได้รับ จะเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัล E-Visa
 • เมื่อได้รับ E-Visa แล้ว นักเรียนจะมีเวลา 2 เดือน ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วีซ่าจะเริ่มนับจากวันแรกที่เดินทางมาถึงดูไบ
 • ระยะเวลาวีซ่าจะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร
  • วีซ่านักเรียน 3 – 6 เดือน สำหรับคอร์สเรียน 8-24 สัปดาห์
  • วีซ่านักเรียน 1 ปี สำหรับคอร์สเรียน 28-48 สัปดาห์
 • วีซ่า นักเรียน เป็น Single Entry Visa สามารถเข้า-ออกประเทศได้ครั้งเดียว*

สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พัก

ที่ ES Dubai เข้าใจดีว่าที่พักมีความสำคัญมาก และทางสถาบันจะพยายามช่วยค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงบประมาณและสถานการณ์ส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่พักมืออาชีพเพื่อเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อจัดหาที่พักที่ตอบโจทย์กับผู้เรียน

Uninest Residences

Uninest เป็นบริษัทจัดหาที่พักนักศึกษาอิสระที่ให้บริการที่พักที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในดูไบ ที่พักอยู่ห่างจาก Jumeirah Lake Towers เพียง 35 นาที ให้บริการห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ซึ่งตกแต่งอย่างครบครันด้วยตู้เสื้อผ้า เตียง และโต๊ะทำงานแบบบิวท์อิน เน้นที่การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมในการเรียน และพื้นที่ทางสังคมครบครัน และมีบริการรถรับส่งฟรีไปยัง ES Dubai ทุกวัน รวมทั้งบริการรับส่งฟรีไปยังสถานที่สำคัญในดูไบด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ได้แก่:

 • เข้าฟิตเนสฟรี
 • ห้องอ่านหนังสือ คาเฟ่ และระเบียงดาดฟ้า
 • รปภ.24 ชม.พร้อมทีมนักศึกษาคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
 • สระว่ายน้ำ
 • สถานที่ซักรีด
 • หอพักแยกชาย/หญิง

Shared Apartments

ในดูไบ มีตัวเลือกที่พักมากมาย และราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง การแชร์อพาร์ตเมนต์กับนักเรียนคนอื่นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการหาที่พักระยะยาวในราคาที่เอื้อมถึง สามารถจองห้องเดี่ยวหรือห้องเตียงแฝดในอพาร์ตเมนต์ที่ใช้ร่วมกันใน Jumeirah Lake Towers รวมถึงในพื้นที่ Dubai Marina ยอดนิยม ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงเล็กน้อยและใกล้กับชายหาด

บริการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยม

 • การประเมินทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียนทุกกหลักสูตรของทาง EC Dubai ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับก่อน ซึ่งสอบผ่านทางออนไลน์ เพื่อประเมินทักษะและความสามารถในการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้กำหนดแผนการเรียนของแต่ละคน 
 • การประเมินทักษะการพูด เพื่อช่วยประเมินการออกเสียงให้มีความคล่องแคล่วและมีความเป็นธรรมชาติ
 • INDIVIDUAL STUDENT REPORTS (ISRs) รายงาน ISRs จะวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นสุดระดับการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อรายงานให้ทราบถึงจุดอ่อน และความพร้อมที่จะสามารถเลื่อนระดับได้ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงทัศนคติต่อการเรียน การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอีกด้วย
 • ES Dubai วัดความก้าวหน้าของนักเรียนในสามวิธี ดังนี้:
  • BI-WEEKLY PROGRESS TESTS การทดสอบความก้าวหน้ารายสองสัปดาห์ แบบทดสอบความคืบหน้านี้ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าประกอบด้วยการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ และบันทึกผลการทดสอบของนักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่นักเรียน
  • MID-TERM TEST การทดสอบกลางภาคใช้เพื่อกำหนดความก้าวหน้า เน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนโดยอิงจากเนื้อหาในหนังสือรายวิที่ได้เรียนไป อาจารย์ผู้สอนของเราบันทึกผลและจัดทำรายงานนักเรียนแต่ละคนก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ทดสอบเพื่อมอบให้กับนักเรียน
  • END OF COURSE EXAM การสอบปลายภาคใช้เพื่อพิจารณาว่านักเรียนมีทักษะและความคล่องแคล่วในระดับปัจจุบันหรือไม่ เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้สอนว่านักเรียนพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่ ข้อสอบเน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนตามเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเรียน รายงานนักเรียนแต่ละคนจะเสร็จสมบูรณ์และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการโอนระดับหากประสบความสำเร็จ

เรียนต่อดูไบ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?

วีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ 15 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 – 5,000 AED ต่อเดือน หรือประมาณ 18,000 – 45,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนไปใช้วีซ่าทำงานเต็มเวลาหลังเรียนจบได้ด้วย โดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือกทำงานในโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับ หรือพนักงานในห้องอาหารของโรงแรม โดยเมื่อได้งานประจำแล้ว สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานได้สูงสุด 2 ปี และได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการเช่นเดียวกับคนในประเทศสาธารณรัฐอาหรับแอมิเรต

สามารถสมัครงานประจำได้ด้วย

การหางานทำที่ดูไบต่างจากที่อื่นๆ เพราะนักเรียนสามารถสมัครงานประจำทำได้ สัญญาจ้างอย่างต่ำ 2 ปี ยกตัวอย่างงานโรงแรม เงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 3,500 AED ในเริ่มแรก หรือประมาณ 18,000 – 31,000 บาทต่อเดือน แต่ทางบริษัทจะมีสวัสดิการให้ ดังนี้

 1. สวัสดิการค่าวีซ่าเรสซิเดนท์ 2 ปี
 2. สวัสดิการที่พักให้พนักงาน
 3. สวัสดิการค่าอาหาร
 4. สวัสดิการส่วนลดร้านค้าและร้านอาหารต่างๆในโรงแรม
 5. สวัสดิการส่วนลดค่าห้องพักของโรงแรมและโรมแรมในเครือ

เรียนต่อดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมืองดูไบ (Dubai) ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 16 เมตร ตั้งอยู่ภายในทะเลทรายอาหรับ เป็นสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับเจ็ตสกี สกีหิมะ ซาฟารีในทะเลทราย ดำน้ำลึก และนั่งบอลลูนลมร้อนได้ภายในวันเดียว การใช้ชีวิตในดูไบมีอะไรให้ทำมากมาย มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพทางการเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีระบบการศึกษาและสถานพยาบาลที่ดี โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ​​และสถานที่ให้สำรวจมากมาย ในดูไบมีแสงแดดส่องตลอดทั้งปี แหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงระดับโลก การใช้ชีวิตในดูไบนั้นน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ เพราะมีสิ่งใหม่และแตกต่างเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดูไบพยายามเสมอที่จะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายสำหรับผู้พักอาศัยและผู้มาเยือนมากขึ้น

ดูไบ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความปลอดภัยสูงมากอันดับต้นๆ ของโลก

ดูไบได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำและอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงนั้นน้อยมาก แม้แต่การโจรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การล้วงกระเป๋าก็หาได้ยากในดูไบและ อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่มีเลย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในดัชนีอาชญากรรมที่ต่ำมากและมาตรฐานการครองชีพที่สูง

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อความปลอดภัยในดูไบคือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นโดยไม่เจตนา ดูไบมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต การจับมือกันหรือจูบกันในที่สาธารณะ การแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย การอยู่ในห้องเดียวกันกับเพศตรงข้ามโดยที่ไม่ใช่คู่สมรส การถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และพฤติกรรมทางสังคมโดยทั่วไป การไม่รับรู้กฎไม่ใช่ข้ออ้างในการละเมิด ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ละเมิดข้อกฏหมายท้องถิ่นอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม กฏระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยม ทำให้ดูไบเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางผู้หญิง 

แต่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฏหมายที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับสิทธิ LGBTQ+ ถึงแม้ดูไบเป็นเมืองที่มีความเป็นสากล แต่ไม่ได้หมายความว่าเมืองนี้ก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ของประเทศ และการกระทำของเพศเดียวกันทุกประเภทผิดกฏหมายของประเทศ ซึ่งอาจได้รับโทษปรับ จำคุก หรือส่งกลับประเทศ นอกจากนี้ บุคคลข้ามเพศที่เดินทางมาดูไบจะถูกควบคุมตัวและถูกสอบสวนที่สถานบิน ถ้าหากพบว่าไม่สามารถระบุเพศได้ จะถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันที และการสวมเสื้อผ้าที่ไม่ตรงกับเพศก็ผิดกฏหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน

ดูไบเป็นเมืองทันสมัย และมีความเป็นสากล

ดูไบเป็นเมืองที่มีการลงทุนอย่างมหาศาล ทำให้เป็นเมืองสมัยใหม่แห่งอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนประชากรชาวต่างชาติมากกว่า 85% ดูไบจึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากลมากที่สุดในโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตราภาษีที่ต่ำเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดร็ว จึงเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ 8 ดาวที่สูงที่สุดในโลก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หมู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย

ดูไบมีระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุม

RTA มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดหาข้อกำหนดของการขนส่ง ถนน & การจราจรในเอมิเรตส์ของดูไบ และระหว่างดูไบกับเอมิเรตส์อื่น ๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดหาระบบการขนส่งแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • Metro: ปัจจุบันDubai Metro ให้บริการสองสาย คือสายสีแดงมี 29 สถานีจากราชิดิยาถึงเจเบลอาลี และสายสีเขียวมี 20 สถานี วิ่งจากเอติซาลัตไปยังครีก นอกจากนี้ ยังมีโมโนเรล 7 รางที่กำหนดให้สร้างขึ้นเพื่อช่วยระบายผู้โดยสารให้กับรถไฟใต้ดินดูไบ ซึ่งเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ เช่น Dubailand, Palm Jumeirah และเขตอื่นๆ บนเส้นทางหลัก 
 • Bus: ดูไบมีระบบรถบัส 193 เส้นทาง ให้บริการรถโดยสาร 1,616 คันทั่วเอมิเรตส์ จากเมืองโลจิสติกส์ของดูไบทางตะวันตกไปยังเขตอุตสาหกรรม Al Quasis ในดูไบตะวันออก 
 • Tram: เครือข่ายรถรางดูไบ ครอบคลุมระยะทาง 10.6 กม. มี 11 สถานี เชื่อมระหว่างรถไฟใต้ดินดูไบกับปาล์มโมโนเรล และวิ่งไปตามถนน Al Sufouh และถนน Jumeirah Beach ทำให้สัญจรไปมาสะดวกที่สุด
 • การเดินทางทางน้ำ: ดูไบโดยมีการเสิร์ฟสองพอร์ตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, ท่าเรือราชิดและพอร์ต Jebel Ali เรือสำราญต่างๆ จอดเทียบท่าในดูไบ Dubai Creek และท่าเรืออีดจะถูกใช้โดยผู้ค้าในท้องถิ่นdhows
 • การเดินทางโดยเครื่องบิน: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเป็นศูนย์กลางสำหรับเอมิเรต Emirates และฟลายดูไบ FlyDubai 

บัตร nol ช่วยให้สามารถชำระเงินสำหรับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของ RTA ต่างๆ ในดูไบด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง รถราง และเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก นอกจากนั้น ยังสามารถใช้บัตร nol เพื่อชำระค่าที่จอดรถแบบเสียค่าบริการของ RTA และใช้ชำระของที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนต่อดูไบค่าครองชีพแพงไหม

รายการ

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย 1 เดือน

ค่าที่พักอาศัย

1,500 AED

ค่าโทรศัพท์

250 AED

ค่าอาหาร

500 AED

ค่าระบบขนส่งสาธารณะ

350 AED
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

400 AED

รวมค่าใช้จ่าย

3,000 AED
(ประมาณ 27,000 บาท)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในดูไบ

 • DUBAI AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูไบเป็นหนึ่งในอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฉลามและปลากระเบนกว่า 200 ตัวอาศัยอยู่ในตู้ปลานี้ รวมถึงฉลามเสือทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • FERRARI WORLD สวนสนุกที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งนี้มีเครื่องเล่นและสถานที่น่าสนใจมากกว่า 20 รายการสำหรับผู้มาเยือนทุกวัยและทุกความสนใจ เช่น รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลก
 • DESERT SAFARI หลีกหนีความวุ่นวายจากดูไบและเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนซาฟารีทะเลทรายเนินทรายแดงและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเหนือผืนทรายในทะเลทราย
 • HELICOPTER TOUR เพลิดเพลินไปกับทัวร์เครื่องบินทะเลที่ไม่เหมือนใครบนเส้นขอบฟ้าอันยิ่งใหญ่ของดูไบจากบนอากาศ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สุดหรูและบินเหนือสถานที่อันโดดเด่นเช่น The Atlantis, The Palm, Burj Al Arab และ The Golden Mile
 • SKI DUBAI สกีรีสอร์ทในร่มแห่งแรกในตะวันออกกลางที่มีลานสกี สวนหิมะ และประสบการณ์การเผชิญหน้านกเพนกวิน!
 • ADVENTURE HQ สถานที่ผจญภัยในร่มโดยเฉพาะที่สามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งปี มีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เช่น สวนลอยฟ้าและการปีนหน้าผา
 • BOAT TOUR MARINA ล่องเรือไปตาม Dubai Marina, Mina Seyahi Lagoon และ Palm Jumeirah เอนหลังและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันตระการตา
 • BURJ KHALIFA ตึกสูงระฟ้าตระหง่านที่ความสูง 555 เมตร เป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของดูไบ
 • ABU DHABI TOUR เยี่ยมชมมัสยิดหลวง Sheikh Zayed ที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศที่มีมนต์ขลัง
 • WONDER BUS TOUR ทัวร์รถบัสทางทะเลและทางบกครั้งแรกในตะวันออกกลางที่นำเสนอทัวร์ชมสถานที่แสนสนุกใน Dubai Creek
 • WILD WADI การผจญภัยที่ยากจะลืมเลือนรอคุณอยู่ที่ Wild Wadi สวนน้ำที่โดดเด่นที่สุดของดูไบ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.