Last updated กันยายน 14, 2021 ago by Thebestedu

สัมมนาออนไลน์ | เรียนต่อเยอรมัน ระดับ ป.ตรี ป.โท และ MBA ปี 2022 สมัครเพื่อรับลิงค์สัมมนาฟรี


เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเรียนเชิญ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ เรียนต่อเยอรมัน ระดับ ป.ตรี ป.โท และ MBA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2022 บรรยายโดย Ivan Sri Theevan เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย University of Europe for Applied Sciences (UE) ร่วมกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการบรรยายจะแบ่งออกเป็น 2 Sessions ดังนี้

Session 1: เรียนต่อระดับ ป.ตรี และ Studienkolleg

 • วันที่: 24 กันยายน 2564
 • เวลา: 16:00 – 16:45 น.
 • ช่องทาง: Zoom Application (สมัครเพื่อรับลิงค์)
 • ผู้บรรยาย: Ivan Sri Theevan

เนื้อหาการบรรยาย

 • เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน กับ UE University of Europe
 • ทำความเข้าใจหลักสูตร Studienkolleg คืออะไร?
 • รับทุนการศึกษาสูงสุด 30% กับ UE University of Europe
 • โอกาสการทำงานหลังเรียนจบที่เยอรมัน

Session 2: เรียนต่อระดับ ป.โท และ MBA ในเยอรมัน

 • วันที่: 1 ตุลาคม 2564
 • เวลา: 16:00 – 16:45 น.
 • ช่องทาง: Zoom Application (สมัครเพื่อรับลิงค์)
 • ผู้บรรยาย: Ivan Sri Theevan 

เนื้อหาการบรรยาย

 • เรียนต่อ ป.โท และ MBA กับ UE University of Europe
 • เจาะลึกเส้นทางการเรียนต่อ ป.โท และ MBA ที่เยอรมัน
 • รับทุนการศึกษาสูงสุด 30% กับ UE University of Europe
 • โอกาสการทำงานหลังเรียนจบที่เยอรมัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน (แนะนำให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ ลิงค์เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้


UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES (UE)

University of Europe for Applied Sciences (UE) ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน มีวิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจ กีฬา สื่อมวลชน ศิลปะ และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมันนี ว่ามีมาตราฐานและช่วยส่งเสริมการคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคตและรูปแบบการสอนแบบสหวิทยาการตามขั้นตอนการปฏิบัติจริงและตามมาตรฐานสากลสูงสุด ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และดิจิทัล ตลอดจนมุมมองระดับนานาชาติ สาขาวิชาต่างๆ ได้เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และนำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0

ทำไมควรเลือกเรียนที่ UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES (UE)

 • Top 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากการจัดอันดับของ U-Miltirank, by CHE, ranks
 • เป็นสมาชิกของ AACSB Business Education Alliance เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • มี 3 วิทยาเขต ให้เลือกเรียน วิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่อยู่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg
 • เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูง ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree, ปริญญาโท Master Degree รวมถึงปริญญาตรีสองหลักสูตร Double Degree
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมนี และหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองโดย FIBAA และ Central Evaluation and Accreditation Agency (ZevA)
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคต มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสำหรับงานในยุคดิจิทัล นำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0
 • ส่งเสริมการคิดและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างยิ่งอิสระ จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจ และทักษะทางสังคมผ่านแนวคิดการสอนที่ทันสมัยในโปรแกรมการศึกษาที่ยืดหยุ่น
 • การศึกษาเชิงปฏิบัติและเชิงนวัตกรรม  รับประสบการณ์จริงโอบรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานดิจิทัลแห่งอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและในอาชีพของตนได้ทุกที่ในโลก

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน University of Europe for Applied Sciences (UE)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.