สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น บริษัทในเยอรมันที่มีธุรกิจไปทั่วโลก อย่างเช่น Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi, Siemens เป็นต้น มีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 8 แห่ง โดยตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีอยู่ในอันดับ TOP 5 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งรัฐบาล และเอกชนล้วนมีคุณภาพในระดับนานาชาติ หลักสูตรทุกหลักสูตรโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม และการแพทย์มีคุณภาพสูง เปิดสอนทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองภาษา  มีสถาบันวิจัยหลายแห่ง ที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งประดิษฐ์หลายสิ่ง เช่น ยานยนต์ ก็ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี 

ตามที่หลายๆ คนเข้าใจ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐบาล ประเทศเยอรมนี ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ก็มีเงื่อนไขในการรับเข้า และเกณฑ์คุณสมบัติค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การแข่งขันก็สูงด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องแขงขันกับผู้สมัครทั่วโลก และผู้สมัครชาวเยอรมนันด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัย University of Europe for Applied Sciences (UE) จึงมอบโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนต่อเยอรมนี ต้องการความยืดหยุ่นในการเข้าเรียน ในขณะเดียวกันหลักสูตรก็มีคุณภาพระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา ก็มีความสามารถและเพียบพร้อมในคุณสมบัติสำหรับเข้าทำงานต่อในเยอรมนี เช่นเดียวกัน โดยศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลของมหาวิทยาลัย UE ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถศึกษาต่อได้ในบทความนี้

University of Europe for Applied Sciences (UE)


University of Europe for Applied Sciences (UE) ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน มีวิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจ กีฬา สื่อมวลชน ศิลปะ และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมันนี ว่ามีมาตราฐานและช่วยส่งเสริมการคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคตและรูปแบบการสอนแบบสหวิทยาการตามขั้นตอนการปฏิบัติจริงและตามมาตรฐานสากลสูงสุด ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และดิจิทัล ตลอดจนมุมมองระดับนานาชาติ สาขาวิชาต่างๆ ได้เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และนำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0

ทำไมควรเลือกเรียนที่ University of Europe for Applied Sciences (UE)

 • Top 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากการจัดอันดับของ U-Miltirank, by CHE, ranks
 • เป็นสมาชิกของ AACSB Business Education Alliance เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • มี 3 วิทยาเขต ให้เลือกเรียน วิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่อยู่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg
 • เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูง ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree, ปริญญาโท Master Degree รวมถึงปริญญาตรีสองหลักสูตร Double Degree
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมนี และหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองโดย FIBAA และ Central Evaluation and Accreditation Agency (ZevA)
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคต มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสำหรับงานในยุคดิจิทัล นำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0
 • ส่งเสริมการคิดและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างยิ่งอิสระ จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจ และทักษะทางสังคมผ่านแนวคิดการสอนที่ทันสมัยในโปรแกรมการศึกษาที่ยืดหยุ่น
 • การศึกษาเชิงปฏิบัติและเชิงนวัตกรรม  รับประสบการณ์จริงโอบรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานดิจิทัลแห่งอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและในอาชีพของตนได้ทุกที่ในโลก

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาระดับนานาชาติ

University of Europe for Applied Sciences (UE) ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาพของกรุงเบอร์ลิน Berlin’s Senate และได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตณ์แห่งเยอรมนี German Council of Science and Humanities นอกจากนี้ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้รับการรับรองโดย Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA) ของประเทศเยอรมนี

 • Accredited by Berlin’s Senate การรับรองนี้จะตรวจสอบุณภาพสถาบันเพื่อทบทวนหลักสูตร ระเยีบการสอน แนวคิด ตลอดจนงานวิจัย โครงการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • Institutional Accreditation – การรับรองนี้ จะตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน การพัฒนาโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์พนักงาน และนักวิชาการ รวมถึงการวิจัย
 • Programme Accreditation – แต่ละโปรแกรมการศึกษา จะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานพิเศษ ที่จะตรวจสอบเนื้อหา และคุณภาพตามอนุสัญญาลิสบอน Lisbon Coonvention 
 • Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA) – ทุกโปรแกรมของ UE ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย ZEvA

UE มีส่วนร่วมกับธุรกิจชั้นนำที่เป็นพันธรมิตรมากมาย

University of Europe for Applied Sciences (UE) มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่างใกล้ชิด ทั้งในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีงาน Job Fair ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยเชิงลึกกับบริษัทชั้นนำในเยอรมนี เพื่อเปิดโอกาสในการหางานต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนำก็ได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเข้าทำงานต่ออีกด้วย 

มี 4 วิทยาเขต ให้เลือกเรียน

1. Iserlohn2. Berlin3. Hamburg4. UE Innovation Hub

1. Iserlohn

อีเซอร์โลห์น (Iserlohn) เป็นเมืองรอบนอกของเขตมหานครไรน์-รัวห์ Rhine-Ruhr สภาพแวดล้อมเขียวขจีน่าอยู่อาศัย มีมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นศูฯย์กลางของเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติคือ South Westphalia บริษัทจากการค้าและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ และภาคสร้างสรรค์ล้วนมารวมกันที่นี่ ดังนั้น เมืองอีเซอร์โลห์นจึงเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับการจ้างงาน

University of Europe for Applied Sciences (UE) วิทยาเขต Iserlohn เป็นวิทยาเขตแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน โดยจะมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรการบริหารธุรกิจเป็นหลัก ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายและปลอดภัย ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำ Seilersee ภายในวิทยาเขตกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกาย โรงยิม สนามกีฬาและอุปกรณ์กฬาหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อน และพบปะกับนักศึกษาคนอื่นๆ

Location: Reiterweg 26B, 58636 Iserlohn

2. Berlin

มหานครเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก กรุงเบอร์ลิน เป็นศูนย์รวมที่ลงตัวระหว่าง วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัย UE ตั้งอยู่ระหว่าง Postsdamer Platz และ Anhalter Bahnhof ในเขตของ Kreuzberg วิทยาเขตทันสมัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและปลอดภัย

Location: Dessauer Str. 3-5, 10963 Berlin

3. Hamburg

ฮัมบูร์ก (Hamburg) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเบอร์ลิน และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของยุโรป  มีสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และสถาบันการศึกษามากมาย จึงทำให้เมืองฮัมบูร์ก เป็นเมืองอันดับ 1 ของเยอรมนีที่เหมาะกับการศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริษัทอุตสาหกรรมการออกแบบ การผลิตสื่อ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่ดีที่สุดของเยอรมนีอีกด้วย

UE – Hamburg ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ Altona ห่างจากชายหาดริมแม่น้ำ Elbe’s Riverside Beach เพียงไม่กี่ก้าว โดดเด่นด้วยอาคารประวัติศาสตร์แต่แฝงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถใช้สถานีรถไฟหลัก Altona’s Main Train Station ในการเดินทาง 

ฮัมบูร์กยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ เมืองฮันเซียติกแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความใจกว้างและทัศนคติที่เป็นสากล ทำให้เมืองนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ในอุดมคติสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น ฮัมบูร์กยังมีแหล่งน้ำ ภูมิทัศน์ที่เขียวขจี และวัฒนธรรมมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่างของคุณได้อย่างเต็มที่

Location: Museumstraße 39, 22765 Hamburg

4. UE Innovation Hub

UE Innovation Hub ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ SAP Think Campus ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีในภูมิภาคเบอร์ลิน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 12 ศูนย์กลางดิจิทัลในเยอรมนี เป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านนวัตกรรม เช่น SAP Innovation  Centre Network, Oracle และ Volkswagen Group Future Center Europe ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงอยู่ใกล้กับบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และการออกแบบ การมุ่งเน้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นในการออกแบบที่ทันสมัยของอาคารและการตกแต่งภายใน รวมถึงบรรยากาศที่ส่งเสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ อาคารอันทันสมัยของเราไม่เพียงแต่ให้พื้นที่ทางกายภาพที่เพียงพอต่อการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่ทางจิตใจเพียงพอที่จะสร้างแนวคิดและแนวคิด การแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักศึกษาจากสาขาวิชาและประเทศต่างๆ 

Location: Think Campus, Konrad-Zuse-Ring 11, 14469 Potsdam

หลักสูตรที่เปิดสอน

University of Europe for Applied Sciences (UE) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี Bachelor Degree ปริญญาโท Master Degree มีสาขาวิชาด้านการออกแบบ การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้เลยหากคุณสมบัติถึงเกณฑ์ และไม่ต้องผ่านการเรียน Studienkolleg

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย UE ยังเปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน Studienkolleg (Foundation Year) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบ Feststellungsprüfung (FSP) เมื่อสอบผ่านแล้วใบประกาศของ FSP จะเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของ Abitur ซึ่งสามารถใช้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลอื่นๆ ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา

สมัครเรียน สมัครสอบออนไลน์ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 
090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Information Technology, Data & Design

หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบทางดิจิทัล Information Technology, Data & Design ทั้งหมด จะเรียนที่วิทยาเขต UE Innovation Hub วิทยาเขตนวัตกรรมล้ำสมัยใหม่ล่าสุด เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี Bachelor Degree และปริญญาโท Master Degree เมื่อสำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้าทำงานในบริษัทเทคโนโลยีนั้นนำด้านนวัตกรรม เนื่องจาก UE Innovation Hub ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ SAP Think Campus ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีในภูมิภาคเบอร์ลิน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 12 ศูนย์กลางดิจิทัลในเยอรมนี

ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

Bachelor of Arts in UX/UI Design (EN)

หลักสูตร Bachelor of Arts in UX/UI Design (EN) เป็นหลักสูตรที่เน้นไปที่การทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น สะดวกในการโต้ตอบ เป็นมิตร และสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้ มีการผสมผสานระหว่าง การใช้งานด้วยภาพ การสั่งการด้วยเสี่ยง และการสัมผัส โดยหลักสูตรนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ในระบบดิจิทัล รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อสามารถออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร UX/UI Design ที่ UE จะช่วยให้ได้รับความรู้แบบสหวิทยาการ ได้รับทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม ความรู้เชิงปฏิบัติ ผ่านความร่วมมืออันใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมจริง นอกจากนี้สามารถปรับแต่งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความชอบ หรือความต้องการทางด้านอาชีพของผู้เรียนได้อีกด้วย เช่น การเรียนโดยเน้นไปที่การประมวลผลเชิงสร้างสรรค์ Creative Computing หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ Product Management

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • ข้อมูลหลักสูตร: Bachelor of Arts in UX/UI Design (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Design for Digital Media
 • 1st Project: Visual User Interfaces
 • Digital Workflow and Collaborative Tools
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Human-Centered Design
 • 2nd project: User Experience Design
 • Design Research & Insight Generation
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • 3rd project: Digital Products
 • 4th project: Digital Design Systems & Platforms
 • Strategic Design Methodologies
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th project: Digital Services
 • 6th project: Emerging UX
 • Professional Practice Start-Up Culture
 • Study abroad or internship
 • Curatorial Practice – Presentation Methods
 • Bachelor Project and Thesis

Bachelor of Science in Software Engineering (EN)

หลักสูตร Bachelor of Science in Software Engineering (EN) จะเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย นอกจากการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ร่วมมือกับโปรแกรมเมอร์ และศิลปินอย่างอยากหลาย เพื่อทำงานร่วมกัน และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการพัฒนาซอฟต์แวร์อันชาญฉลาด เช่น การออกแบบและวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ขั้นสูง การประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และเรียนรู้กับการทำงานกับข้อมูล Big Data เรียนรู้หลักการออกแบบเกม Game Design เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ 2D และ 3D รวมถึงการทำงานกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เพื่อนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ แอพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดหลักสูตร: Bachelor of Science in Software Engineering (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Programming
 • Mathematics & Statistics
 • General Design Foundations
 • Business English
 • Management Basics
 • Design Research & Insight Generation (DS module)
 • IT Platform
 • Technological DesignMethodologies
 • Digital Media & Communication
 • Software Engineering 1
 • Game Development
 • Big Data & Analytics
 • Computer Architecture
 • Software Engineering 2
 • Cloud Computing & Distributed Systems
 • Advanced Programming
 • IT Agile Development
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Artificial Intelligence
 • Operating Systems
 • IT Security and Crypto Technologies
 • Software Testing and Software Quality
 • Semester abroad or Internship semester
 • Bachelor Thesis
 • Bachelor Thesis Colloquium
ELECTIVE (2/6 MODULES)    
 • Professional Practice: Start-ups
 • 3D Game Programming
   

Bachelor of Arts in Digital Product Management (EN)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Digital Product Management (EN) วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ดังนั้น ผู้เรียนจึงได้รับความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และยังสามารถผสมผสานหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญพิเศษได้อีกด้วย เช่น Game Design หรือ UX/UI Design

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดหลักสูตร: Bachelor of Arts in Digital Product Management (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Finance & Controlling
 • 1st Project: Business Analytics & Data Driven Decision Making
 • Digital Workflow and Collaborative Tools
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Digital Product Innovation & Marketing
 • 2nd project: Design Thinking & Agile Project Management
 • Design Research & Insight Generation
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • 3rd project: Product Strategy
 • 4th project: Business Model Design
 • Strategic Design Methodologies
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th project: Organizational Design & Entrepreneurship
 • 6th project: Products for Social Responsibility & Sustainability
 • Professional Practice Start-Up Culture
 • Study abroad or internship
 • Curatorial Practice – Presentation Methods
 • Bachelor Project and Thesis

Bachelor of Science in Digital Business & Data Science (EN)

หลักสูตร Bachelor of Science in Digital Business & Data Science (EN) เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ประชาชน นักธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และโลกในอนาคต หลักสูตรจะเน้นการเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตทางกายภาพ การเมือง สังคม วัฒนฑรรม เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศดิจิทัล แนวคิดและการออกแบบด้านนวัตกรรม การบรรจบกันของเทคโนโลยี และการสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการแบรนด์ การตลาด การสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ส และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จะถูกรื้อและปรับกระบวนการใหม่ หรือเรียกง่ายๆ คือการสร้างวิทยาศาสตร์ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ เพื่อความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Hamburg, UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดหลักสูตร: Bachelor of Science in Digital Business & Data Science (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Quantitative Research
 • Economics: Theory
 • Business Administration Basics
 • Accounting & Mathematics
 • Mathematics for Digital Technologies
 • Skills I
 • Digital Communication & Trade
 • Programming
 • Corporate Accounting
 • Value Chain Management I
 • Law I
 • Skills II
 • Economics: Digital Transformation
 • IT Systems
 • Controlling & Taxes
 • Corporate Management & Finance
 • Law II
 • Skills III
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Study abroad
 • Business Project
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Data Structure & Analytics II
 • Advanced Programming II
 • Engineering & Development II
 • Bachelor Thesis
ELECTIVE (2/6 MODULES)    
 • Customer Relationship Management
 • Marketing
 • Entrepreneurship
   

Bachelor of Science in Digital Media & Marketing (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Digital Media & marketing (EN, GER) เป็นหลักสูตรเพื่อมาเป็นผู้จัดการด้านสื่อและการตลาดที่มีวิสัยทัศน์รอบด้าน เช่น Big Data, Internet of Things (IoT), Blockchain, Virtual Reality และ Artificial Intelligence (AI) เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีความสามารถและทักษะการเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความรู้ด้านการบริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร และการจัดการได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Hamburg, Iserlohn & UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดหลักสูตร: Bachelor of Science Digital Media & Marketing (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Communication
 • Business Administration Basics
 • Accounting & Mathematics
 • Economics: Theory
 • Skills I
 • Content production
 • Organisational Management
 • Corporate Accounting
 • Empirical Methods & Statistics
 • Law I
 • Skills II
 • Media Management
 • Controlling & Taxes
 • Corporate Management & Finance
 • Economics: Digital Transformation
 • Law II
 • Skills III
ฝึกงาน
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Study abroad
 • Digital Business I
 • Customer Experience Management I
 • Creative Methods & Development I
 • Project Internship
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Digital Business II
 • Customer Experience Management II
 • Creative Methods & Development II
 • Bachelor Thesis
ELECTIVE (2/10 MODULES) COMPULSORY OPTION S  
 • Public Relations
 • Customer Relationship Management
 • Marketing
 • Moderation in Radio & TV
 • Entrepreneurship
 • International Management
 • Controlling
 • Finance
 • Corporate Management
 • Automotive Management 8
 

ระดับปริญญาโท Master Degree

Master of Science in Software Engineering (EN)

หลักสูตร Master of Science in Software Engineering (EN) เป็นหลักสูตรที่เป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เยอรมนี เนื่องจากจะต้องทำงานควบคู่กับวิศวกรรมฮาร์ทแวร์ เพื่อพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน เช่น การเคลื่อนไหว การขับขี่อัตโนมัติ  Networking, Infotainment และ E-Mobility โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรถยนต์ที่ล้ำสมัยมากที่สุด

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีในอนาคต การสร้างซอฟต์แวร์ และการออกแบบแก้ไข และใช้งานได้อย่างอัจฉริยะ การออกแบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง การสร้างและประมวลผลแบบ Parallel Compution หรือ Distributed Software (Internet of Things, Mobile Apps) เรียนรู้การทำ Pattern Precognition สำหรับการตรวจจับวัตถุ เพื่อใช้เป็นเรด้าในการขับขี่อัตโนมัติ โดยทุกวิชา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในสาขาวิชานั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Science
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2,3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียด: Master of Science in Software Engineering (EN)
 • สำหรับหลักสูตร Software Engineering จะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Basic Programming Skills (3 ECTS.) ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ขอเสนอหลักสูตร การเขียนโปรแกรมแบบเร่งรัด สามารถเริ่มเรียนได้ในเทอม Winter Semester 2021 ผ่านรูปแบบออนไลน์ คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
Master of Science in Data Science (EN)

หลักสูตร Master of Science in Data Science (EN)เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อธุรกิจเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science ทั้งหมดตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Machine Learning เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การคาดการณ์ การรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างพร้อมกับการจัดข้อมูลอย่างอัจฉริยะ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งหลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายในอนาคต ในสายงานที่สนใจได้ เช่น การออกแบบเกม การออกแบบ UX/UI หรือ การสื่อสารดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Science
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2,3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 120 ECTS
 • รายละเอียดหลักสูตร: Master of Science in Data Science (EN)
 • สำหรับหลักสูตร Data Science จะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Basic Programming Skills (3 ECTS.) ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ขอเสนอหลักสูตร การเขียนโปรแกรมแบบเร่งรัด สามารถเริ่มเรียนได้ในเทอม Winter Semester 2021 ผ่านรูปแบบออนไลน์ คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • Advanced Software Design
 • Pattern Recognition
 • Decision Support Systems
 • Software Optimization
 • Advanced Programming
 • Advanced Research Methodologies
 • Cloud Computing
 • Machine Learning
 • Vehicular Technology
 • Multi-Core Programming
 • Innovation Management
 • Interdiciplinary Elective
เทอม 3 เทอม 4
 • Capstone Project
 • Agile Development
 • Speculative Futures
 • Contemporary Leaders
 • Thesis & Colloquium
Pre-intensive course for programming

หลักสูตร Master of Arts in Creative Compution (EN) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของข้อมูล การเข้ารหัส การออกแบบดิจิทัล และการคำนวณ โปรแกรมนี้ เน้นการวิจัยและวิจารณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจ การบูรณาการของเทคโนโลยีข้อมูล เน้นการปฏิบัติที่ครอบคลุมสำหรับการสร้าง และออกแบบ Data Visualization and Generative Design และทำงานร่วมกับแอลิเคชั่นเชิงพาณิชย์ เช่น การออกแบบ Interface, Information, Dashboards, DaaS (Desktop-as-a-Service) และ SaaS (Software-as-a-Service) หลักสูตรนี้ พัฒนาทักษะการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบเชิงโต้ตอบ ซึ่งวิธีการออกแบบสำคัญอย่างมากที่จะช่วยดึงดูด และตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ในโลกแห่งความจริง และที่สำคัญอย่างยิ่ง การออกแบบเทคโนโลยีจะต้องใช้ประโยชน์ได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2,3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in Creative Computing (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • Data Visualisation
 • Augmented Realities
 • Creative Coding
 • Creative Coding
 • Research Methodologies (University-wide)
 • Generative Design
 • Information Interfaces
 • Algorithmic & Computation Art
 • Comparative Cultural Studies
 • Interdisciplinary Elective
 • Interdisciplinary Elective
เทอม 3 เทอม 4
 • Capstone Project
 • Thesis Development
 • Speculative Futures
 • Contemporary Leadership (University-wide)
 • Thesis & Colloquium
Master of Arts in Innovation Design Management (EN)

หลักสูตร Master of Arts in Innovation Design Management (EN) หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทที่คำนึงถึงการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่าได้ดีกว่าการเติบโตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบัน โลกแห่งอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัล การตลาดก็เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนแปลงตามกลไกการตลาด ดังนั้น การออกแบบนวัตกรรม เป็นกลยุทธิ์ทางธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม และใช้วิธีการออกเป็น เป็นวิธีการหลักในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความท้าทายและซับซ้อน ผสมผสานการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: UE Innovation Hub
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2,3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in Innovation Design Management (EN)

Art & Design

หลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะสื่อและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มึ่งเน้นสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ตั้งแต่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น การออกแบบเกม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบสื่อพาณิชย์ทุกประเภท โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

Bachelor of Arts in Film + Motion Design (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Film + Motion Design (EN, GER) เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบภาพยนตร์ และโมชั่นเชิงปฏิบัติ แนวคิด เทคนิคพื้นฐานสำหรับการออกแบบสื่อ ตั้งแต่ภาพและเสียง การทำ Stop Motion, CGI, 3D Model, Digital Composition, Hybrid Film และ Visual Music สนับสนุนการเป็นอนักออกแบบ และเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ มีความรู้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในระห่างการศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งทฤษฎีและแนวคิด สามารถกำหนดรูปแบบการเรียนให้สออดคล้องกับเส้นทางอาชีพของตนเองได้

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin & Hamburg
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts in Film + Motion Design (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Compositing
 • 1st Project: Motion Design & Animation
 • Technological Design Methodologies
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Cinematography
 • 2nd project: Film Editing & Film Project
 • Digital and Analogue Workflow
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • 3rd project: Motion Graphics & Explainer
 • 4th project: Music video & Visual Music
 • Digital and Analogue Techniques
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th project: Experimental & Hybrid Film
 • 6th project: Media Spaces
 • Professional Practice
 •  Study abroad or internship
 • Curatorial Practice
 • Bachelor Project and Thesis
Bachelor of Arts Photography (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Photograpgy (EN, GER) เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับแขนงศิลปะแบบภาพพิมพ์ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยจะเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ จนถึงงานศิลปะภาพถ่าย และการถ่ายภาพเชิงโฆษณา ในระหว่างการเรียน จะได้ถ่ายภาพงานประเภทต่างๆ เช่น ภาพถ่ายบุคคล ภาพถ่ายแฟชั่น ภาพถ่ายงานศิลป์ และภาพถ่ายงานสารคดี มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นมิตร พัฒนาขีดความสามารถฝห้กลายมาเป็นช่างภาพที่มีลายเซ็นเป็นของตัวเอง ได้รับการสอนโดยช่างภาพชื่อดังพ้รอมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น สตูดิโอถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ภาพ ห้องสแกน ห้องมืด อุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งานจริงในอุตสาหกรรมโปรดักชั่น

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin & Hamburg
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts Photography (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Digital Photography
 • 1st Project: Lighting Design
 • Technological Design Methodologies
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Cinematography
 • 2nd Project: Photographic Key Concepts
 • Digital and Analogue Workflow
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • Digital and Analogue Techniques
 • 3rd Project: Artistic Visual Practice
  Documentary Film
 • 4th project: Photography as Narrative
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th Project Photography as Cultural Technology
 • 6th project: Applied Photography
 • Professional Practice
 •  Study abroad or internship
 • Curatorial Practice
 • Bachelor Project and Thesis
Bachelor of Arts in Game Design (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Game Design (EN, GER) หลักสูตรการออกแบบเกมวิดีโอ และเกมบนมือถือ เป็นหลักสูตรที่ต้องการอย่างมากในเยอรมนี และหลายๆ คนก็ชื่นชอบเล่นเกมเพื่อสร้างความบันเทิง นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกมากมาย หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการสร้างเกม การกำหนดรูปแบบการเล่าเรื่อง และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการพัฒนาเกม ตั้งแต่แนวคิด จนถึงการออกแบบ มีโอกาสในการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อสามารถเล่าเรื่องราว จำลองรูปแบบเกมให้สมจริงมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin & Hamburg
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts in Game Design (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Code & Algorithm
 • Technological Design Methodologies
 • 1st project: Game & Play
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Art for Games
 • Digital and Analogue Workflow
 • 2nd project: Game Development
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • 3rd project: Games as Research
 • 4th project: Games as Narrative
 • Digital and Analogue Techniques
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th Project: Games as Cultural Technique
 • 6th project: Games as Expression
 • Professional Practice
 •  Study abroad or internship
 • Curatorial Practice
 • Bachelor Project and Thesis
Bachelor of Arts in Communication Design (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Communication Design (EN, GER) หลักสูตรการออกแบบการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบ ควบคู่ไปกับวัฒนธรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ออกแบบสื่อที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการสื่อสารที่ซับซ้อน ด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อดิจิทัลประเภทอื่นๆ ถ่ายทอดข้อความและอารมณ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม สังคม นิเวศนวิทยา และเศรษศาสตร์ด้วย 

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin & Hamburg
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts in Communication Design (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Language & Typography
 • 1st project: Design Processes
 • Technological Design Methodologies
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Narrative Design
 • Digital and Analogue Workflow
 • 2nd Project: Narrative Design
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • Design and Practice
 • 3rd project: Design and Practice
 • 4th project: User Experience Design
 • Digital and Analogue Techniques
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • Law & Project Management II
 • 4th project: Critical Design
 • 5th project: Design and Innovation
 • Professional Practice
 •  Study abroad or internship
 • Curatorial Practice
 • Bachelor Project and Thesis
Bachelor of Arts in Illustration (EN/GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Illustration (EN/GER) เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบศิลปะด้วย Illustration โดยหลักสูตรนี้ จะเน้นไปที่การทำภาพประกอบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินโฟกราฟิก โฆษณษ เว็บไซต์ โปสเตอร์ และแอพลิเคชั่น แต่อย่างไรก็ตาม พื้นฐานทางศิลปะการวาดภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หลักสูตรจึงผสมผสานงานสิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย เช่น การวาดภาพ การพิมพ์ภาพ และสื่อสารออกมาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ประกอบกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้งานศิลปะออกมาได้ตรงตามแนวคิดของตนเองมากที่สุด

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin & Hamburg
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts in Illustration (EN/GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Art, Design and Cultural Studies
 • General Design Foundations
 • Illustration Basics
 • Project 1 : Figure, Portrait, Nude
 • Technological Design Methodologies
 • Theories and Discourses in Media and Cultural Theory
 • Essentials
 • Body and Space
 • 2nd project: Experimental Illustration
 • Digital and Analogue Workflow
 • Discourses of Aesthetics and Ethics
 • 3rd project: Applied Illustration
 • 4th project: Narrative Illustration
 • Digital and Analogue Techniques
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Bachelor Proposal
 • 5th project: Artistic Visualization
 • 6th project: Drawn Animation
 • Professional Practice
 •  Study abroad or internship
 • Curatorial Practice
 • Bachelor Project and Thesis
Bachelor of Arts in Digital & Interaction Design (GER)

หลักสูตร Bachelor of Arts in Digital & Interaction Design (GER) การผลิตสื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการทำงาน ความคล่องตัว และการสื่อสาร เปลี่ยนความเป็นจริงให้เป็นโลกเสมือน และโต้ตอบกับสื่อดิจิทัล เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยตรง

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Arts
 • วิทยาเขต: Hamburg
 • ภาษาที่สอน: German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Arts in Digital & Interaction Design (GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Theorie 1
  • Kunst, Design und Kulturwissenschaften
 • Allgemeine Grundlagen
  • Gestaltungslehre
 • Studiengangsspezifische Grundlagen 1
  • Digital & Interaction Design
 • Grundlagen Projekt 1
  • Human Centered Design
 • Tools & Technologies 1
  • Technologische Entwurfsmethoden
 • Theorie 2
  • Diskurse der Medien- und Kulturtheorie
 • Studium Generale
  • Grundkenntnisse
 • Studiengangsspezifische Grundlagen 2
  • Creative Coding
 • Grundlagen Projekt 2
  • User Experience Design
 • Tools & Technologies 2
  • Digitale und analoge
   Arbeitsabläufe
 • Theorie 3
  • Diskurse der Ästhetik und Ethik
 • Projekt 3
  • Screen- und Interfacedesign
 • Projekt 4
  • Erweiterte Realitäten (VR,
   AR, MR)
 • Tools & Technologies 3
  • Digitale und analoge Techniken
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Theorie 4
  • B.A. Proposal
 • Projekt 5
  • Wearable-Computing und smarte Alltagsgegenstände
 • Projekt 6
  • Interaktive Räume und Installationen
 • Professionelle Praxis
  • Existenzgründung
 • Auslandssemester oder
  Praxissemester
 • Kuratorische Praxis
  • Präsentationsmethoden
 • BA Projekt
  • B.A. Thesis
  • B.A. Visualisierung
  • B.A. Dokumentation /
   Präsentation

ระดับปริญญาโท Master Degree

Master of Arts in New Media Design / Media Spaces (EN)

หลักสูตร Master of Arts in New Media Design / Media Spaces (EN) ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย รวมถึงอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งทำให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และค้นหารูปแบบการแสดงออกเชิงพื้นที่ การเคลื่อนที่ สมการเชิงเส้น และสมการไม่เชิงเส้น เพื่อนำไปใช้กับการออกแบบที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอวกาศ 

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in New Media Design / Media Spaces (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
 • Bootcamp
 • 1st project
 • Design and Research
 • Spatial Theories I
 • Interdisciplinary elective or Project week
 • Thesis Development
 • 2nd project
 • Design and Management
 • Spatial Theories II
 • Interdisciplinary elective or Project week
 • Master Thesis & Project
Master of Arts in New Media Design / Media Spaces (EN)

หลักสูตร Master of Arts in Photography (EN) หลักสูตรนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้งานถ่ายภาพที่หลากหลาย เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีของศิลปะสมัยต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและการเล่าเรื่องราวของศิลปะ สนับสนุนในการผลิตสื่อภาพถ่ายเพื่อขับเคลื่อนบริบททางวัฒนธรรม การเมือง และสังคม นอกจากนี้ ยังได้เรียนการเขียน และการพูดเกี่ยวกับงานศิลปะอย่างคล่องแคล่ว เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับแนวคิดและตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะ

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in Photography (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
 • 1st project: Innovation
 • Media History
 • Authorial Identity I
 • Curatorial Studies
 • 2nd project: Application
 • Media Theory
 • Authorial Identity II
 • Entrepreneurship
 • Master Thesis & Project

Business, Psychology, Sports, Media and Event

หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ จิตวิทยา การกีฬา สื่อและกิจกรรม เป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารธุรกิจโดยตรง แต่แตกแขนงเป็นหลักสูตรย่อยๆ หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ เช่น การบริหารธุรกิจและการจัดการ จิตวิทยาการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา การบริหารธุรกิจและภาษี การจัดการ การเงิน การตลาด และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับนักการตลาด นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชีและการเงิน

ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

Bachelor of Science in Business & Management Studies (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Business & Management Studies (EN, GER) หลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นหลกสูตรที่สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเอกชนมากมาย ในระหว่างการศึกษา จะได้เรียนแนวคิดและรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจ และได้ลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เชีย่วชาญในอุตสาหกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Business & Management Studies (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Business Administration Basics
 • Accounting & Mathematics
 • Value Chain Management I
 • Economics: Theory
 • Law I
 • Skills I
 • Organisational Management
 • Corporate Accounting
 • Value Chain Management I
 • Quantitative Research
 • Law II
 • Skills II
 • Controlling & Taxes
 • Corporate Management & Finance
 • Management Practice
 • Economics: Digital Transformation
 • Law III
 • Skills III
ฝึกงาน
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Study abroad
 • Corporate Management
 • Strategy & Economics
 • Project Internship
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Electives
 • Corporate Management
 • Strategy & Economics
 • Bachelor Thesis
 •  Electives
  ELECTIVES (3/11 MODULES)
 
 • Controlling
 • Finance
 • Accounting, Taxation & Auditing
 • Customer Relationship Management
 • Marketing
 • Digital Business
 • Entrepreneurship
 • Sustainability
 • International Management
 • Supply Chain Management
 • Automotive Management
Bachelor of Science in Business Psychology (GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Business Psychology (GER) หลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหารธุรกิจ จิตวิทยาบุคลากร จิตวิทยาการทำงาน จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาการตลาด จิตวิทยาการโฆษณา และการจัดการในองค์กร อาชีพหลักหลังสำเร็จการศึกษาคือ Human Resource ซึ่งคอยหาพนักงานที่มีฝีมือ เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัท ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคอยให้คำปรึกษากับพนักงานในองค์กรที่เกิดความเครียดในบริบทของงาน และดูแลสุขภาพขององค์กร นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังสามารถคิดแคมเปญโฆษณา คิดคอนเทนต์ วิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจ และผู้บริหารอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Hamburg & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Business Psychology (GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • General Principles
 • Theories of Personality and Assessment
 • Business Administration Basics
 • Accounting & Mathematics
 • Economics: Theory
 • Skills I
 • General Empirical Methods I
 • Methods I: Basics
 • Organisational Management
 • Corporate Accounting
 • Law I
 • Skills II
 • General Empirical Methods II
 • Methods II: Measurement & Evaluation
 • Corporate Management
 • Law II
 • Skills III
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 •  Internship
 • Organisational Psychology
 • HR Psychology
 • Corporate Future Management
 • Controlling & Taxes
 • Soft Skills IV
 • Market and Advertising Psychology
 • Work and Health Psychology
 • Soft Skills V
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Bachelor Thesis
Bachelor of Science in Psychology (GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Psychology (GER) หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามข้อกำหนดของ EuroPsy (ระบบการรับรองขององค์กรนักจิตวิทยาแห่งยุโรป สหพันธ์สมาคมนักจิตวิทยาแห่งยุโรป EFPA) หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นการให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางจิตใจและร่างกาย การวินิจฉัยในบริบทของกิจกรรมของผู้เชียวชาญ (เช่น ในชั้นศาล) การบำบัดคนป่วยทางจิตใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัท การวางแผนมาตรการป้องกันสำหรับบริษัทประกันสุขภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้สอบเพื่อได้ใบรับรอง EuroPsy ด้วย ซึ่งเป็นใบรับรองวิชาชีพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งยุโรป

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Psychology (GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • General Psychology I
 • General Methods of Psychology I
 •  Introduction to Psychology
 • General Psychology II
 • General Methods of Psychology II
 • Introduction to Scientific Working Methods
 • Social Psychology
 • General Methods of Psychology III
 • Personality Psychology
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Differential Psychology
 • Advanced Methods of Psychology
 • Developmental Psychology
 • Biological Psychology
 • Discussion Moderation
 • Internship
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Bachelor Thesis
ELECTIVES (3/11 MODULES)
 • Specialisation A: Clinical Psychology or Health Psychology
 • Specialisation B: Business Psychology

 

Bachelor of Science in Sport & Event Management at ALBA BERLIN College (dual) (EN)

หลักสูตร Bachelor of Science in Sport & Event Management at ALBA BERLIN College (Dual) (EN) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการทีมกีฬา หรือการจัดงานแข่งขันกีฬา ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ ALBA Berlin College สถาบันกีฬาและสโมสรบาสเก็ตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนี หลักสูตรนี้ จะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการทีมกีฬา การบริหารทีม รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเบื้องหลังของทีมกีฬา ตารางการฝึกซ้อม และการวางกลยุทธิ์การแข่งขันอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Berlin
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: สิงหาคม
 • ระยะเวลาเรียน: 8 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Sport & Event Management at ALBA BERLIN College (dual) (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Sport & Event Basics
 • Business Administration Basics
 • Law I
 • Business English I
 • Soft Skills I
 • Theory-Practice-Transfer I
 • Optional specialisation: Basketball Sport
 • Sport & Event Production
 • Accounting & Mathematics
 • Law II
 • Business English II
 • Theory-Practice-Transfer II
 • Optional specialisation: Basketball Industry
 • Sport & Event Services
 • Economics: Theory
 • Business English III
 • Soft Skills II
 • Theory-Practice-Transfer III
 • Optional specialisation: Basketball Marketing
ฝึกงาน
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Organisational Management
 • Corporate Accounting
 • Corporate Management I
 • Statistics
 • Soft Skills III
 • Theory-Practice-Transfer IV
 • Optional specialisation: Basketball Communication
 • Marketing I
 • Corporate Management II
 • Market Research
 • Theory-Practice-Transfer V
 • Optional specialisation: Basketball HR Management
 •  Marketing II
 • Controlling & Taxes
 • Theory-Practice-Transfer VI
 • Optional specialisation: Basketball Competition Management
เทอม 7 เทอม 8 ELECTIVE (1/3 MODULES)
7TH – 8TH SEM ESTER
 • Future Prospects & Simulation
 • Entrepreneurial Leadership I
 • Theory-Practice-Transfer VII
 • Optional specialisation: Basketball Investor Relations
 • Entrepreneurial Leadership II
 • Practice VIII
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Bachelor Thesis
 • Optional specialisation: Basketball Future Prospects
 • Professional Sport
 • Recreational Sport
 • Event Formats
 • Event Processes
 • Soccer Marketing
 • Public Relations
 • Corporate Management
 • Customer Relationship
 • Management
 • Controlling
 • Finance
Bachelor of Science in Business & Taxes (dual) (GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Business & Taxes (Dual) (GER) หลักสูตรปริญญา 2 หลักสูตร คือหลักสูตร Bachelor of Science in Business & Taxes และ Certificate Tax Specialist ซึ่งได้รับความร่วมมือกับโรงเรียน Kooperation mit der Hagener Kaufmannsschule (วิทยาเขต Iserlohn) และโรงเรียน Beruflichen Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel (วิทยาเขต Hamburg) ซึ่งรับประกันความสำเร็จ และคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด ในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณต้องมีสายตาที่รอบคอบและความรู้ที่มั่นคง เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญด้านด้านภาษี กฎหมาย และการตรวจสอบ สามารถทำงานกับบริษัทและองค์กรทุกขนาดด้วยทักษะด้านการเงินและภาษีที่เป็นที่ต้องการขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science + Certified Tax Specialist, CCI
 • วิทยาเขต: Hamburg & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 8 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Business & Taxes (dual) (GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Business Administration Basics
 • Organisational Management
 • Business English I
 • Soft Skills I
 • Private Business Law I
 • Accounting I
 • Taxation I
 • Practice & Reflection I
 • Mathematics & Costs
 • Value Chain Management
 • Business English II
 • Soft Skills II
 • Private Business Law II
 • Accounting II
 • Taxation II
 • Practice & Reflection II
 • Corporate Management & Finance
 • Economics: Theory
 • Business English III
 • Soft Skills III
 • Private Business Law III
 • Accounting III
 • Taxation III
 • Practice & Reflection III
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Controlling & Balances
 • Quantitative Research
 • Private Business Law IV
 • Accounting IV
 • Taxation IV
 • Practice & Reflection IV
 • Consolidated Accounting & Taxes
 • Company Law
 • Accounting V
 • Taxation V
 • Practice & Reflection V
 • Final examination of apprenticeship
 • Law I
 • Taxes
 • Theory/Practice Transfer I
เทอม 7 เทอม 8 ELECTIVE (1/3 MODULES)
7TH – 8TH SEM ESTER
 • Law II
 • Commercial Audit
 • Theory/Practice Transfer II
 • Elective
 • Tax & Auditing Tools
 • Theory/Practice Transfer III
 • Bachelor Thesis Colloquium
 • Bachelor Thesis
 • Elective
 • Controlling
 • Corporate Management
 • Finance
Bachelor of Science in Sport & Event Management (EN, GER)

หลักสูตร Bachelor of Science in Sport & Event Management (EN, GER) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการ โดยหลักสูตรนี้จะไม่ได้เน้นทางด้านกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมกีฬาเป็นหลัก รวมถึงการจัดอีเว้นท์ งานเทศกาลดนตรี การจัดงานแข่งขันกีฬาระดับประเทศ เบื้องหน้าและเบื้องหลัง

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Bachelor of Science
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม
 • เครดิต: 180 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Bachelor of Science in Sport & Event Management (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2  เทอม 3
 • Sport & Event Economics
 • Management Basics
 • Mathematics & Statistics
 • Economics
 • Marketing, Sales & CRM
 • Employability: Business English
 • Sport & Event Management Processes
 • Human Resources & Organisation
 • Quantitative & Qualitative Methods
 • Financial Accounting & Reporting
 • Digital Media & Communication
 • Employability: Soft Skills
 • Sport & Event Marketing
 • Law
 • Applied Research Project
 • Controlling & Cost Accounting
 • Digital Transformation
 • Employability: Agile & kreative Methoden
เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6
 • Managing Professional Sport Markets
 • Managing Fitness & Recreational Sport Markets
 • Event Processes & Service Management
 • Entrepreneurship & Innovation in Sport & Event
 • Finance
 • Digital Work / Lab
 • Semester Abroad
 • Internship Semester
 • Internship
 • Final Thesis

ระดับปริญญาโท Master Degree

Master of Science in Corporate Management (EN, GER)

หลักสูตร Master of Science in Corporate Mangement (EN, GER) หลักสูตรปริญญาโทด้านกาารจัดการองค์กร เป็นที่ต้องการอย่างมากในบริษัทชั้นนำ โดย หลักสูตรนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการ การเป็นผู้นำ การสร้างเครือข่าย การบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร และหลักการบริหารธุรกิจต่างๆ เช่น การตลาด การจัดการ 

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Science
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: English or German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Science in Corporate Management (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
 • Strategy and Governance
 • Networking
 • Learning Leadership
 • Economics and Ethics
 • Culture
 • International Experience I
 • Risk and Law
 • Negotiation
 • International Experience II
เทอม 4 เทอม 1 – 3 SPECIALIZATIONS (2/3)  
 • Practicing Leadership
 • Master Colloquium & Reflection
 • Master Thesis
 • Business Administration
 • Marketing & Sales
 • HR & Corporate Development
 
Master of Science in Finance Management (EN)

หลักสูตร Master of Science in Finance Mangement (EN) ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ผู้จัดการการเงินมีบทบาทสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก จะต้องเป็นผู้ควบคุมการเงินของบริษัท การวางแผนการเงิน การลงทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพในธุรกิจ การธนาคาร หรือการให้คำปรึกษาเรื่องการเงินและการลงทุน เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีและสามารถควบคุมกิจการเกี่ยวกับการเงินได้  ผ่านการจำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อน

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Science
 • วิทยาเขต: Berlin
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Science in Finance Management (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • Business Control
 • Value-based Corporate Finance
 • Strategy and Governance
 • Networking
 • Learning Leadership
 • Financial Institutions, Accounting & Taxes
 • Investment Decision Making
 • Economics and Ethics
 • Culture
 • International Experience I
เทอม 3 เทอม 4
 • Corporate Change and Alignment
 • International Market Analysis
 • Risk and Law
 • Negotiation
 • International Experience II
 • Practicing Leadership
 • Master Colloquium & Reflection
 • Master Thesis
Master of Arts Marketing Management (GER)

หลักสูตร Master of Art in Marketing Mangement (GER) หลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดและการจัดการ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผน และการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกอย่างใกล้ชิด ทำงานร่วมกับทีมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตลาด เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีความพร้อมสำหรับงานด้านการตลาดและการจัดการในระดับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำ บริษัทนานาชาติขนาดใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts Marketing Management (GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • Customer Management
 • Behaviour & Framework
 • Strategy and Governance
 • Networking
 • Learning Leadership
 • Strategic Marketing
 • PR & Communication
 • Economics and Ethics
 • Culture
 • International Experience I
เทอม 3 เทอม 4
 • Sales Management
 • Special Forms
 • Risk and Law
 • Negotiation
 • International Experience II
 • Practicing Leadership
 • Master Colloquium & Reflection
 • Master Thesis
Master of Business Administration, MBA (EN)

หลักสูตร Master of Business Administration, MBA (EN) หลักสูตร MBA ได้รับการรับรองจาก FIBB ซึ่งการันตีถึงคุณภาพ และมาตรฐานสูง เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการจัดการทรัพยากร และการเป็นผู้นำ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หากลงเรียนหลักสูตร MBA แบบ Full-Time จะได้รับวีซ่านักเรียนตามปกติ แต่หากลงทะเบียนแบบ Part-Time จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บหน่วยกิตตามเงื่อนไขของการขอวีซ่าเชงเก้น

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: MBA (Full-Time or Part-Time)
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2 หรือ 3  เทอม
 • เครดิต: 60
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Business Administration, MBA (EN)
โครงสร้างหลักสูตร (Full-Time)
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
 • 1st project: Innovation
 • Media History
 • Authorial Identity I
 • Curatorial Studies
 • 2nd project: Application
 • Media Theory
 • Authorial Identity II
 • Entrepreneurship
 • Master Thesis & Project
Master of Arts in International Sport & Event Management (EN)

หลักสูตร Master of Arts in International Sport & Event Management (EN) หลักสูตรที่เน้นการบริหาร และการจัดการกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่ง กีฬาในเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟุตบอล เป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู มีความเป็นสากล และมีชื่อเสียงอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการทีมกีฬา รวมถึงผู้จัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจกีฬาอย่างจริงจังเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin
 • ภาษาที่สอน: English
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in International Sport & Event Management (EN)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • International Sport Governance
 • Corporate Event Management
 • Value Creation
 • Strategy and Governance
 • Networking
 • Learning Leadership
 • HR Development
 • Exhibition Management
 • Marketing Strategies
 • Economics and Ethics
 • Culture
 • International Experience I
เทอม 3 เทอม 4
 • International Sport Organisations
 • Congress Management
 • Sales & ECommerce
 • Risk and Law
 • Negotiation
 • International Experience II
 • Practicing Leadership
 • Master Colloquium & Reflection
 • Master Thesis
Master of Arts in Smart City Management (EN, GER)

หลักสูตร Master of Arts in Smart City Management (EN, GER) เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณสุข การออกแบบผังเมืองให้เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

 • วุฒิการศึกษา: Master of Arts
 • วิทยาเขต: Berlin, Hamburg, & Iserlohn
 • ภาษาที่สอน: English หรือ German
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: มีนาคม & กันยายน
 • ระยะเวลาเรียน: 2, 3 หรือ 4 เทอม
 • เครดิต: 60, 90 หรือ 120 ECTS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Master of Arts in Smart City Management (EN, GER)
โครงสร้างหลักสูตร
เทอม 1 เทอม 2
 • Fundamentals
  • Smart Urban Infrastructure
  • Smart Management and Business Control
 • Innovatives
  • Smart Industry & Technology 
  • Smart Mobility
 • First Interdisciplinary Experience
 • Classics
  • Leadership
  • Entrepreneurial Thinking
 • Innovatives
  • Smart Environment
  • Smart Health
 • Second Interdisciplinary Experience
เทอม 3 เทอม 4
 • Fundamentals
  • Administrative Law
 • Classics
  • Communication Design
  • E-Government & Governance
 • Innovatives
  • Smart Retail & City Management
 • International Collaborative Project
 • Master Thesis

Foundation Year (Studienkolleg)

หลักสูตร Foundation Year หรือ Studienkolleg เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัย UE เปิดทั้งภาษาอังกฤษ (English Track) และภาษาเยอรมัน (German Track) ได้รับการรับรองโดย “Bezirksregierung Köln” มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบผ่าน Feststellungsprüfung (FSP) และใช้ผลสอบยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งสามารถยื่นเข้าเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี และเป็นที่ทราบกันดีว่า การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศเยอรมนี ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา

โดยปกติแล้วหลักสูตร Studienkolleg จะต้องสอบเข้าเรียนก่อนแต่สำหรับมหาวิทยาลัย UE University of Europe of Applied Sciences สามารถเข้าเรียนได้เลย หากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มัธยมปลาย) และไม่ต้องสอบ Aufnahmeprüfung (สอบเข้าเรียน) 

เรียนต่อหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมเรียนฟรี ป.ตรี ที่เยอรมัน กับมหาวิทยาลัย UE UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES ไม่ต้องสอบเข้าเรียน มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน การันตีคุณภาพการสอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ (คลิกเลย)

เหตุผลที่จะต้องเรียน Studienkolleg (Foundation year)

 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Feststellungsprüfung (FSP) เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
 • เพื่อให้มีทักษะภาษาเยอรมัน พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
 • อาจารย์ผู้สอนที่ Studienkolleg ได้รับการพัฒนาและอบรมให้เรียนรู้และทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายและสากล ผู้สอนจะมีความสามารถในระดับสูงและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีทั้งหลักสูตร Studienkolleg German Track และ Studienkollege English Track
 • ที่ UE เปิดสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ W-Course สำหรับสายบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ และ T-Course สำหรับสายวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถเข้าเรียนได้เลย หากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มัธยมปลาย) และไม่ต้องสอบ Aufnahmeprüfung (สอบเข้าเรียน) 

หลักสูตร Studienkolleg ที่เปิดสอน

W-COURSE (BUSINESS) T-COURSE (TECHNOLOGY)

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

 • Business
 • Economics
 • Social Sciences

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

 • Informatics
 • Engineering
 • Mathematics
 • Natural Sciences

หัวข้อการสอบ (German track)

 • Written examination in:
  German, Mathematics and Economics
 • Mathematics and Economics are taught in German
 • Oral examination in English

หัวข้อการสอบ

 • Written examinations in:
  German, Mathematics and Physics
 • All subjects are taught in German
 • Oral examination in Chemistry

หัวข้อการสอบ (English track)

 • Written examination in:
  English, Mathematics and Economics
 • Mathematics and Economics are taught in English
 • Oral examination in German
 

เรียนต่อ University of Europe for Applied Sciences (UE) มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1 (ค่ามัดจำ)

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 3

รวมค่าใช้จ่ายปีแรก

ชำระเมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน

ชำระหลังเริ่มเรียนเทอม 1 ไปแล้ว 1 สัปดาห์

ชำระหลังเริ่มเรียนเทอม 2 ไปแล้ว 1 สัปดาห์

Bachelor of Arts

3,000
(114,000 บาท)

€2,190
(83,220 บาท)

€5,190
(197,200 บาท)

€10,380
(394,400 บาท)

Bachelor of Science

€3,000
(114,000 บาท)

€2,670
(101,460 บาท)

€5,670
(215,500 บาท)

€11,340
(430,900 บาท)

Master of Science

€3,000
(114,000 บาท)

€3,594
(136,600 บาท)

€6,594
(250,600 บาท)

€13,188
(501,100 บาท)

Master of Arts

€3,000
(114,000 บาท)

€3,300
(125,400 บาท)

€6,300
(239,400 บาท)

€12,600
(478,800 บาท)

Foundation Year

€3,000
(114,000 บาท)

€3,250
(123,500 บาท)

6,250
(237,500 บาท)

€12,500
(475,000 บาท)

หมายเหตุ:

 • ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเทอม (Tuition Fee) ยังไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่ายื่นวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ และค่าทีพักอาศัยขณะที่อยู่เยอรมนี
 • ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นเพียงประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายเท่านั้น ซึ่งค่าเทอมที่เรียกเก็บจริง ผู้เรียนจะต้องสมัครเรียนก่อน ถึงจะทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ซึ่ง ค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ได้ประมาณการณ์ไว้เพียงเล็กน้อย

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

 1. UE Scholarship of Excellence สำหรับผู้สมัครในสหภาพยุโรป EU และนอกสหภาพยุโรป non-EU ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ โดยจะได้รับการพิจารณาตาม Motivational Letter โดยให้มีเนื้อหาที่แสดงถึงแรงจูงใจที่ทำให้ผู้สมัครควรได้รับทุนการศึกษานี้ 
  หมดเขตรับสมัครทุน 31 มกราคม (Summer Semester), 31 กรกฎาคม (Winter Semester)
 2. Women in STEM-Scholarshipสำหรับผู้สมัครเพศหญิงในสหภาพยุโรป EU และนอกสหภาพยุโรป non-EU ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมแ โดยจะได้รับการพิจารณาตาม Motivational Letter ซึ่งผู้สมัครจะต้องเขียนสรุปว่าทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จะส่งผลต่อเป้าหมายอาชีพในอนาคตได้อย่างไร และทุนการศึกษาจะสร้างความแตกต่างในความสามารถได้อย่างไร 
  หมดเขตรับสมัครทุน 31 มกราคม (Summer Semester), 31 กรกฎาคม (Winter Semester)
 3. Sport Scholarship สำหรับผู้สมัครในสหภาพยุโรป EU และนอกสหภาพยุโรป non-EU ที่มีทักษะการเล่นกีฬาระดับทีมชาติ โดยผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมาย Motivational Letter โดยอธิบายถึงประสบการณ์การเล่นกีฬามืออาชีพ และหลักสูตรที่เลือกเรียนจะส่งผลต่อเป้าหมายทางอาชีพอย่างไร
  หมดเขตรับสมัครทุน 31 มกราคม (Summer Semester), 31 กรกฎาคม (Winter Semester)
 4. Women in Leadership สำหรับผู้สมัครเพศหญิงในสหภาพยุโรป EU และนอกสหภาพยุโรป non-EU ที่แสดงศึกยภาพในการเป็นผู้นำ ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาตาม Moticational Letter โดยให้อธิบายเพิ่มว่าหลักสูตรที่เลือกเรียน ส่งผลต่อเป้าหมายอาชีพในอนาคตอย่างไร
  หมดเขตรับสมัครทุน 31 มกราคม (Summer Semester), 31 กรกฎาคม (Winter Semester)

เรียนต่อ UE University of Applied Europe เริ่มต้นอย่างไร?

เรียนต่อ University of Europe for Applied Sciences (UE) มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก การรับสมัครเรียนยืดหยุ่น และคุณสมบัติการรับเข้าไม่สูง หากคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ จะมีเงื่อนไขอื่นๆ รองลงมา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สมัครทุกคน ให้มีโอกาสได้เข้าเรียนต่อเยอรมนีได้ทุกคน บางหลักสูตร สามารถแสดงผลงาน Portfolio เพื่อเพิ่มโอกาสการพิจารณาได้มากขึ้น ซึ่งทุกขั้นตอนการสมัครเรียน สามารถสมทำผ่านระบบออนไลน์ได้

เงื่อนไขการรับสมัครเรียนหลักสูตร Business, Sports, Media & Event Programmes

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (หรือเทียบเท่า) *ไม่ต้องเรียน Studienkolleg
 • ระดับปริญญาโท Master Degree สำเร็วการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)

คุณสมบัติทางภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • IELTS 5.5 overall (no less than 5.0 in each component)
 • หรือ TOEFL iBT 72
 • หรือ TOEFL iTP (Paper-based) 500 – 547 (290 – 300 listening, 280 – 300 language form, 280 – 300 reading)
 • หรือ Pearson test of English (Academic) 59
 • หรือ Pearson test of English (General) Level 3
 • หรือ Cambridge English Advanced and Proficiency 162 overall
 • หรือ Cambridge Exam First (FCE) Grade C
 • หรือ TOEIC  Listening/reading 785, Speaking 160, Writing 150
 • หรือ Password .5 (no less than 5.0 in each component)
 • หรือ EF SET (50 min. test) ฺB2 Upper-Intermediate

การสอบเข้าเรียน Entrance/Admission Test

เมื่อทำการสมัครเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นปริญญาตรี (Bachelor Degree) จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิชาการกับทางมหาวิทยาลัย โดยสอบผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ:

 • ในบางกรณีอาจสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย แต่จะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี และสมัครโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์นั้น
 • หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องส่งจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยเดิม (Letter of Recommendation)

เงื่อนไขการรับสมัครเรียนหลักสูตร Art & Design Programmes

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (หรือเทียบเท่า) *ไม่ต้องเรียน Studienkolleg
 • ระดับปริญญาโท Master Degree สำเร็วการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)

คุณสมบัติทางภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • IELTS 5.5 overall (no less than 5.0 in each component)
 • หรือ TOEFL iBT 72
 • หรือ TOEFL iTP (Paper-based) 500 – 547 (290 – 300 listening, 280 – 300 language form, 280 – 300 reading)
 • หรือ Pearson test of English (Academic) 59
 • หรือ Pearson test of English (General) Level 3
 • หรือ Cambridge English Advanced and Proficiency 162 overall
 • หรือ Cambridge Exam First (FCE) Grade C
 • หรือ TOEIC  Listening/reading 785, Speaking 160, Writing 150
 • หรือ Password .5 (no less than 5.0 in each component)
 • หรือ EF SET (50 min. test)  B2 Upper-Intermediate

PORTFOLIO

 • เมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์ จะต้องแนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียน 15 – 20 ผลงาน โดยจะต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครได้สร้างขึ้น เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพสเก็ตช์ ภาพกราฟิก เว็บไซต์ หนังสั้น ประติมากรรม วัตถุ 3D และรวมถึงแนวคิดสำหรับการออกแบบด้วย
 • ในบางกรณี อาจมีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามถึงแนวคิด หรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานขึ้นมา โดยจะสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที 

หมายเหตุ:

 • ในบางกรณีอาจสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย แต่จะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี และสมัครโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์นั้น
 • หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องส่งจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยเดิม (Letter of Recommendation)

เงื่อนไขการรับสมัครเรียนหลักสูตร Studienkolleg (Foundation Year)

 • สำเร็จการศึกษาระมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ทักษะภาษาเยอรมัน (สำหรับ German track)  ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (สำหรับEnglish track) ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
 • ผ่านการทดสอบเข้าเรียน และการสัมภาษณ์

หมายเหตุ:

 • หลักสูตร Studienkolleg มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลอื่นๆ ในเยอรมนี

การสมัครเรียน

 1. การสมัครเรียน:ในการสมัครเรียน จะต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงจดหมายปะหน้า สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีคุณสมบัติสำหรับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในการสมัครเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะดูแลเรื่องการเตรียมเอกสารและการสมัครเรียนให้
 2. หากสมัครเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการการคัดเลือกจะนัดสัมภาษณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ และมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร (Non-EU) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองจำนวนเงิน €3,000 (โดยค่าธรรมเนียมการจอง จะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมทั้งหมด)
 3. เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการจองเรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยจะออกเอกสาร Letter of Admission ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องนำเอกสารนี้ ไปยื่นวีซ่ากับสถานทูตเป็นลำดับต่อไป โดยทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มวางแผนการเรียน การสมัครเรียน การยื่นวีซ่า การเตรียมตัวเรื่องประกันสุขภาพและการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบินและที่พักในเยอรมนี ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเรียนจนเรียนจบ

การสัมภาษณ์ออนไลน์

ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรม Skype หรือ Zoom เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาต่อ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะต้องสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับรายงาน Essay ที่เขียนสำหรับทำวิทยานิพนธ์ โดยจะพูดคุยกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยประมาณ 2 ท่าน โดยผู้สมัครสามารถนำเสนอผลงาน แนวคิด และตัวอย่างผลงานอย่างครบถ้วน และผู้สมัครจะทราบผลการสัมภาษณ์ทันทีหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์

โดยหัวข้อสัมภาษณ์จะเกี่ยวข้องดังนี้

 • สัมภาษณ์ตาม Résumé ที่ผู้สมัครได้เขียนอธิบายไว้
 • สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ที่สมัครเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะ จะต้องแนบตัวอย่างผลงานประมาณ 20 ตัวอย่าง พร้อมกับใบรับรองผลการเรียน 
 • สำหรับหลักสูตรปริญญาโท จะต้องเสนอหัวข้อสำหรับทำวิทยานิพนธ์ โดยเขียนเป็นรายงาน Eassay ขนาด A4 ไม่เกิน 5 หน้า รวมภาพประกอบ โดยเขียนให้ครอบคลุมในหัวข้อดังนี้
  • ชื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ของหัวข้อ
  • ที่มาและความสำคัญของวิทยานิพนธ์
  • วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับ Block Account เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานทางการเงินสำหรับเรียนต่อเยอรมนี

การแสดงเอกสารทางการเงิน สำหรัขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อประเทศเยอรมนีระยะยาว (National Visa) แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เนื่องจาก จะต้องเปิดบัญชีธนาคาร Blocked Account ทันทีที่คุณได้รับจดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีหลักฐานทางการเงินเพียงพออย่างน้อยในช่วงปีแรกของการศึกษาในเยอรมนี โดยจำนวนเงินบังคับที่สถานทูตกำหนดให้ต้องฝากเข้าบัญชีธนาคาร Blocked Account คือ €10,236 (ประมาณ 378,732 บาท) เมื่อนักเรียนเริ่มภาคการศึกษาแรกในเยอรมนี จะสามารถถอนได้จำนวน €853 (ประมาณ 31,561 บาท) ต่อเดือน ซึ่งถือว่าแสดงหลักฐานทางการเงินน้อยกว่าประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดาอย่างมาก

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Blocked Account

ความคุ้มค่าเมื่อเลือกเรียนต่อเยอรมนี

 • เยอรมนีเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรม เยอรมนีได้ลงทุนในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันโปรแกรมวิศวกรรมได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในมหาวิทยาลัยในเยอรมัน อย่างไรก็ตามมีโปรแกรมการศึกษามากมายที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้และในบางแห่งก็เป็นผู้นำระดับโลก เช่น การแพทย์และเภสัชศาสตร์
 • หลักสูตรมีคุณภาพสูงการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเยอรมนีมีคุณภาพสูงระดับโลก ทั้งด้านโครงสร้าง และเนื้อหาหลักสูตรที่สอน ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัยที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีพลวัต
 • วุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนายจ้างทั่วโลกตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศเยอรมนี ซึ่งจะทำให้ไว้วางใจได้รับผิดชอบงานสเกลใหญ่ๆ ที่มีคุณภาพ และค่าตอบแทนสูง ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาหลายคนมักจะได้งานทำก่อนเรียนจบ 
 • ค่าครองชีพที่คุ้มค่า หลายๆ คนอาจจะคิดว่า ประเทศเยอรมนี มีค่าครองชีพสูง แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประเทศ เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ค่าครองชีพโดยรวมของประเทศเยอรมนี ต่ำกว่าหลายๆ ประเทศในโซนยุโรป ยิ่งหากเลือกเรียนในเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว ค่าครองชีพยิ่งถูกลงอีกเยอะมาก และทุกเมือง มีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกัน
 • สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย ประเทศเยอรมนี อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 120 วันตลอดทั้งปี และ 60% ของนักศึกษาต่างชาติ ก็เรียนด้วยทำงานด้วยเช่นเดียวกัน โดยลักษณะงานมีให้เลือกมากมาย (ยิ่งได้ภาษาเยอรมันจะยิ่งมีโอกาสมากกว่าผู้อื่น) ตั้งแต่พนักงานต้อนรับในร้านอาหาร ผู้ช่วยครูเด็กอนุบาล บาริสตา บาร์เทนเดอร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้ว ประสบการณ์การทำงานในเยอรมนี จะช่วยเพิ่มเครือข่ายและโอกาสการจ้างงานในอนาคตอีกด้วย
 • ได้เรียนรู้ และฝึกภาษาเยอรมันด้วย ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในทวีปยุโรป และบริษัทกว่าครึ่งของยุโรป เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ดังนั้น การที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันได้ ก็เท่ากับว่าจะได้รับโอกาสในการทำงานมากกว่าคนอื่นๆ
 • ประเทศเยอรมนี เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมากมาย ดังนั้น จะได้เรียนรู้ และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างจากทั่วทุกมุมโลก และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจมาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดังนั้น ผู้เรียนมีโอกาสพูดได้มากกว่า 3 ภาษา
 • ได้ท่องเที่ยวได้ทั่วยุโรป ผู้ที่เดินทางมาเรียนต่อยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาระยะสั้น หรือเรียนระดับอุดมศึกษา สามารถเดินทาง ท่องเที่ยวได้ทั่วทุกประเทศในเครือเชงเก้น โดยไม่ต้องขอวีซ่าประเทศอื่นเพิ่ม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรีย ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศเยอรมนีมีมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนจาก UNESCO ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีความร่ำรวยมาก หากมาเรียนที่เยอรมนี จะได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกหลายแห่ง ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

โอกาสการทำงานหลังเรียนจบ

นักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป Non EU/EEA ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถอยู่ในเยอรมนีเพื่อหางานทำได้หลังเรียนจบได้ด้วยโดยสามารถยื่นขออยู่ต่อได้สูงสุด 18 เดือน โดยจะต้องขอวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังเรียนจบ Aufenthaltserlaubnis (Temporary Residence Permit หรือ Limited Residence Permit) ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หลักฐานประกันสุขภาพ และหลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ

ทันทีที่ได้งานทำ ก็จะสามารถขอวีซ่าทำงาน หรือ EU-Blue Card ซึ่งเป็นใบอนุญาตทำงานที่รับรองจาก 25 ใน 28 ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตร EU-Blue Card ทำงานและอาศัยอยู่ในเยอรมนีได้ โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกันกับคนชาติเยอรมัน

EU-BLUE CARD คืออะไร?

EU Blue Card คือใบอนุญาตทำงานที่ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่มีทักษะสูงที่มาจากนอกสหภาพยุโรป (Non-EU) สามารถเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตอย่างถูกกฏหมายในสหภาพยุโรป รวมถึงได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สหภาพยุโรปกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการแข่งขัน ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และทันกับโลกยุคสมัยใหม่ รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้ดีขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ตั้งข้อเสนอสองข้อ คือ

 • สามารถทำงานและรับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป โดยฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €43,056 – €55,200 /ปี (ประมาณ 1,600,000 – 2,000,000 บาท/ปี หรือ เฉลี่ย เดือนละ 133,000 – 166,000 บาท/เดือน)
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม เทียบเท่ากับคนชาติเยอรมัน
 • มีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) เมื่อทำงานเป็นระยะเวลา 5 ปี

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ EU Blue Card

เรียนต่อเยอรมันค่าครองชีพแพงไหม ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่?

สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตร Freshman Program ค่าใช้จ่ายข้างต้น ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ ยังรวมค่าเดินทาง ค่าระบบขนส่งสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด เหลือเพียงแค่ค่าของใช้ส่วนตัว และค่าอาหารประจำวันใน ดังนั้น น้องๆ อาจเตรียมค่าใช้จ่ายเพียง €400 – €500 ต่อเดือน ก็เพียงพอ (ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว)

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพประเทศเยอรมนี

เรียนต่อเยอรมัน สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้หรือไม่?

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร Freshman Program และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จะได้รับอนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียน ในประเทศเยอรมันได้ โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียน 120 วันเต็ม (Full Day) หรือ 240 ครึ่งวัน (Half Day) ต่อปี นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมัน มีโอกาสได้งานและเลือกงานได้มากกว่านักศึกษาที่พูดได้เพียงภาษาอังกฤษ เพราะงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ความรู้ภาษาเยอรมันเป็นสิ่งจำเป็น เช่น งานบริการในร้านอาหาร ในร้านขายของ เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยในสำนักงาน เป็นต้น นักศึกษาที่ยังสื่อสารภาษาเยอรมันได้ไม่คล่องนัก อาจหางานประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น ผู้ช่วยในร้านอาหาร เป็นต้น

ค่าแรงขั้นต่ำประเทศเยอรมนีประมาณ  €9.35 (ประมาณ 347 บาท) ต่อชั่วโมง
อัพเดท 1 มกราคม 2563

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน ที่ประเทศเยอรมนี


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.