Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

Mission College


Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของ The West Valley–Mission Community College District โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 1975 เรื่อยมา ปัจจุบันวิทยาลัยได้เติบโตและขยายตัวมากขึ้น เปิดให้บริการการศึกษาในหลากหลายหลักสูตรทั้งอนุปริญญา (Associate Degree) การเทียบโอน (Associate Degree for Transfer) หรือหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพ (Certificate) ซึ่งสามารถใช้รับรองในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือการเข้าทำงานในสายอาชีพต่างๆ ได้ โดยทางวิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งระบบการสอนที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อยอำนวย มีพื้นที่อำนวยความสะดวกและทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า โรงละคร ศูนย์ STEM และอาคาร Business Technology เป็นต้น

Mission College พยายามตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาที่หลากหลายให้กับนักศึกษา โดยจัดหาทรัพยากรในการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงง่าย และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ให้โอกาศการเข้าถึงการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับใดก็ตาม ก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาไปสู่มหาวิทยาลัย หรือทำงานในสายอาชีพและเพิ่มทักษะในชีวิตต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้ Mission College ยังเป็นวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของเมือง Santa Clara และ Silicon Valley เพื่อเพิ่มความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน

ทำไมต้องมาเรียนต่ออเมริกา?

 • สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น MIT, Stanford University, Harvard University และ Caltech University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10 ของโลก
 • หลักสูตร STEM พร้อมโอกาสที่เปิดกว้าง หลักสูตร STEM หรือ Science, Technology, Engineering, Math เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทำงานหลังเรียนจบ OPT ที่มากกว่า เพื่อฝึกปฏิบัติ และสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ระบบโอนหน่วยกิต Credit Transfer ช่วยให้การเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาง่ายขึ้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนจบ High School ที่อเมริกา ก็สามารถเรียนต่อ 2-Year College และโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องสอบ SAT, GMAT, GRE
 • มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 2 ล้านหลักสูตร ผ่านมหาวิทยาลัยกว่า 4 พันแห่ง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree และประกาศนียบัตร Certificate ทุกหลักสูตร มีคุณภาพและอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
 • เป็นศูนย์วิจัยระดับโลก สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงโด่งดังด้านงานวิจัย และเป็นแนวหน้าในการพัฒนาของโลก ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม โดยจากข้อมูลของ NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานในการวิจัยและนวัตกรรมอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015
 • อเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้รู้จักกับความรู้ใหม่ล่าสุดในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ และพร้อมทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด
 • ประเทศอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เหมาะสำหรับผู้อยากเรียนภาษา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน ก็โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าฟังอย่างมาก
 • โอกาสในการจ้างงานที่มากกว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากว่า 70% ได้งานทำหลังเรียนจบ โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ $61,000 – $120,700 หรือประมาณ 1.89 – 3.74 ล้านบาทต่อปี
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศอเมริกา เป็นประเทศแห่งเสรีภาพ เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจและพร้อมซึมซัมวัฒนธรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อเมริกายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในอเมริกาและมีระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในอเมริกาได้อย่างสะดวกสบาย

ทำไมถึงต้องเรียนต่อ Mission College ?

 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง คุ้มค้ากับคุณภาพการศึกษา และสภาพแวดล้อมที่ได้รับ มีหลักสูตรภาคค่ำ และหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับนักศึกษาที่ยังไม่สามารถเดินทางมาเรียนต่อที่อเมริกาได้
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็กแล ให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน โดยเฉลี่ยมีนักเรียน 23 คนต่อชั้นเรียน นั้นหมายความว่าจะได้รับข้อเสนอแนะในเวลาที่เหมาะสม มีโอกาศเรียนรู้การฝึกเชิงปฏิบัติ มีการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีชีวิตชีวา และมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนอย่างใกล้ชิด
 • มีเงินทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษา – ที่ Mission College เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา การลงทุนเพิ่มเติมความรู้จะส่งผลดีต่ออนาคตของผู้เรียน ดังนั้นทางวิทยาลัยมีทุนทรัพย์ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษา แผนการชำระเงิน และเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
 • มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยมชั้นนำในรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น San Jose State, UC Santa Cruz, Cal State East Bay และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย และประเทศสหรัฐอเมริกาง่ายต่อการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 • นักศึกษาหลักสูตร STEM (หรือ Science, Technology, Engineering, Math) จาก Mission College 50% สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย University of California
 • มีหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะการปฏิบัติงาน Career Pathways – เพื่อการฝึกอาชีพ/CTE สามารถศึกษาความรู้ได้ทุกแขนง ตั้งแต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ การต้อนรับ การศึกษาเชิงปฏิบัติมีให้เลือกเรียนจำนวนมาก โดยระยะเวลาเรียนเพียง 1-2 ปีการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะมีคุณสมบัติพร้อมทำงาน
 • ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง San Jose ที่เป็นที่ตั้งของ Silicon Valley หรือ ศูนย์รวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมากมาย เช่น Apple, Facebook, Netflix, Tesla, Twitter ซึ่งนักศึกษามีโอกาสขอทำงาน (OPT) ร่วมกับบริษัทชั้นนำเหล่านี้ได้

สถานที่ตั้งของสถาบัน Mission College

Mission College ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสี่แยก Mission College Boulevard และ Great America Parkway ทางเหนือของ Highway 101 วิทยาเขตมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและทั่วถึง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าในบริเวณใกล้เคียง สภาพแวดล้อมเงียบสงบ เอื้ออำนวยต่อการเรียน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น หรือทำงานหลังเลิกเรียน

Location: 3000 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1897

การเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะ

 • รถยนต์ส่วนตัว Mission College ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสี่แยก Mission College Boulevard และ Great America Parkway โดยตั้งอยู่ทางเหนือของถนน Highway 101
 • Eco/Smart Pass / Clipper Card บัตร VTA Smart Pass Clipper สามารถให้นักศึกษา Mission College ทุกคนใช้บริการรถโดยสาร VTA และรถไฟฟ้ารางเบาได้ฟรีแบบไม่จำกัด โดยค่าใช้จ่ายได้รวมกับการชำระผ่านค่าธรรมเนียมนักศึกษา ณ ที่ลงทะเบียนการศึกษาแล้ว
 • VTA Light Rail รถไฟฟ้ารางเบา สถานีที่ใกล้ที่สุดของ Mission College คือสถานี Great America หรือ Old Ironsides โดยสามารถขึ้นรถไฟสาย Winchester – Mountain View มายัง Mission College ได้
 • VTA Bus Routes รถบัส สายรถบัส VTA ที่จอดหน้า Student Engagement Center ของ Mission College 
 • อื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการนักศึกษา

ที่ Mission College ค่อยให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการนักศึกษาอย่างเต็มที่ มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาและส่งเสริมให้ชีวิตนักศึกษามีคุณภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ Mission College ได้แก่ สนามเทนนิส สนามเบสบอล สนามซอฟต์บอล 3 สนาม และโรงยิมอันทันสมัยที่มีห้องอาบน้ำ ห้องทีม และห้องซาวน่าในตัว โดยที่นี้มักเป็นที่จัดการแข่งขันทั้งระดับเมืองและระดับภูมิภาคมากมายเช่น Women’s Basketball in 1998 และ Men’s Regional Tennis Tournament in May of 2000 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อสร้างในอนาคตรวมถึงสำนักงานและห้องเรียนเพิ่มเติม ทีมกีฬาของวิทยาลัยได้แก่
 • ห้องสมุด ห้องสมุดพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษา หากต้องการแนะนำหนังสือและสื่ออื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเลือกวัสดุของห้องสมุด นอกจากนี้ยังสามารถมาใช้บริการอื่นๆ เช่นการยืม การคืน การใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ที่ห้องสมุด
 • ร้านหนังสือ สามารถซื้อหรือเช่าหนังสือเรียนหรือซื้อสินค้าทั่วไป เช่น อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และของขวัญ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คำสั่งซื้อออนไลน์จะถูกส่งตรงผ่านร้านหนังสือ
 • บริการสุขภาพ Student Health Services เป็นการให้บริการทางคลินิกคุณภาพสูงและบริการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพของ Mission College บริการด้านสุขภาพนี้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมด้านสุขภาพแล้ว สามารถส่งข้อความปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ mc.health.services@missioncollege.edu จะตอบกลับโดยเร็วที่สุด หรือหากมีเหตุฉุกเฉิน โปรดโทร 911
 • บริการปรึกษาสุขภาพจิต มีบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวที่เป็นความลับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมด้านสุขภาพแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความกังวลประเภทใด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาทางจิตร้ายแรง ก็สามารถเข้าถึงการให้บริการสุขภาพจิตได้
 • ที่จอดรถ นักศึกษา พนักงาน หรือผู้มีใบอนุญาตจอดรถสำหรับบุคคลภายนอก สามารถจอดรถในวิทยาเขตได้ อนุญาตจอดรถเฉพาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 07:00 น. – 22:00 น. ห้ามจอดรถค้างคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่
 • ติวเตอร์
  • Academic Support Center – ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือขอความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการศึกษาได้
  • Writing Center – ศูนย์การเขียนสามารถช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการได้รับมอบหมายงานหรือเอกสารสำคัญต่างๆได้
 • ชมรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนอกชั้นเรียน เพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่สนใจ ได้ใช้ประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมแบบจำลอง เรียนรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมและบทบาทหน้าของนักศึกษา ส่งเสริมให้การเรียนดีขึ้น รับรู้ถึงคุณค่าของสังคม ค้นพบความสนใจและความชอบของตนเอง มีความสุขเพิ่มมากขึ้นในระหว่างเรียน
 • องค์กรนักศึกษา Associated Student Government (ASG) คือผู้นำนักศึกษาที่ค่อยขับเคลื่อนเป้าหมายต่างๆให้กับนักศึกษา  ดำเนินกิจกรรมต่างๆทั่วทั้งวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความต้องการของนักศึกษา และเป็นตัวแทนของนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัย ประกอบด้วยประธาน รองประธาน ผู้ดูแลผลประโยชน์นักศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา ผู้อำนวยการด้านสุขภาพและความปลอดภัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เลขานุการ และสมาชิก
 • กิจกรรมนักศึกษา/ASG เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจกรรมนักศึกษาอยู่ที่ชั้นสองของ Campus Center ห้อง 231 เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและค่อยพัฒนา Mission College ให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ หากต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในวิทยาเขต สามารถปรึกษาเจ้าหน้าเพื่อแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องได้
 • ศูนย์อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพแรกที่เลือกทำหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพในอนาคต ที่ศูนย์อาชีพสามารถใช้แหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกอาชีพและหาเส้นทางในสายงานที่สนใจได้
 • ศูนย์หลักสูตรโอนย้าย Transfer Center ให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สนใจจะย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจอาชีพและการตัดสินใจเรียนต่อ
 • อื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Mission College

Associate Degree

หลักสูตร Associate Degree คือหลักสูตรอนุปริญญา ที่ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกันกับปริญญาตรี (Degree) ดังนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อปี 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยได้เลย นอกจากนี้ หากไม่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ก็สามารถใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (Associate Degree) หางานทำได้เลย

Associate Degree for Transfer (2+2 University Transfer Program)

หลักสูตร Associate Degree for Transfer คือโปรแกรมการเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ Community College กับ University ในสหรัฐอเมริกา โดยที่นักเรียนใช้เวลา 2 ปีแรกเรียนที่ Community College และรับวุฒิ Associate’s Degree จากนั้นโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อปีที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาและรับวุฒิ Bachelor’s Degree ซึ่งโปรแกรมเรียนนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียน 4 ปีเต็มที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาใน Community College จะไม่สูง สมัครเรียนเข้าง่ายกว่า มีโปรแกรมที่ช่วยเหลือนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีห้องเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า และมีการดูแลนักเรียนที่เข้มข้นจริงจัง เพิ่มเกรดเฉลี่ยก่อนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษา 2+2 University Transfer Program

Certificate

หลักสูตร Certificate คือหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาเรียนเริ่มต้น 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร (Certificate) ในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้หน่วยกิต (Credit) เพื่อนำไปเทียบโอนในการเรียนระดับ Associate Degree ได้ด้วยในบางวิชา

Intensive English

The Institute for International Studies (IIS) ได้เปิดหลักสูตร Intensive English ที่มีคุณภาพสูงใน Silicon Valley (IEP) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เปิดทำการเรียนมาแล้วกว่า 19 ปี ตั้งแต่ปี 1997 จากนักศึกษาต่างชาติกว่า 50 ประเทศ ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียนเช่นเดียวกันกับนักศึกษาใน Mission College ทุกคน หลักสูตร Intensive English เหมาะสำหรับนักศึกษาที่วางแผนเรียนใน College in the United States หรือต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน เป็นโปรแกรมที่เรียนง่าย และเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ


สาขาที่เปิดสอน

Art and Design ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบช่วยให้สังคมเกิดความจรรโลงใจ สร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ให้เป็นไปอย่างวิจิตรบรรจง ที่ Mission College เปิดหลักสูตรสอนวิชาศิลปะและการออกแบบหลายแขนงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจในด้านศิลปะดังนี้

Business and Hospitality ธุรกิจและการบริการ

ภาคธุรกิจและการบริการมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลประโยชน์และความมั่นคงต่อประเทศชาติ รัฐบาล ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการทั้งหลาย ที่ Mission College เปิดหลักสูตรเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการบริการมากมายดังต่อไปนี้

Languages and Liberal Arts ภาษาและศิลปศาสตร์

มนุษย์สามารถเข้าใจกันด้วยภาษาและการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การร่วมมือกันด้านอื่นๆต่อไป ที่ Mission College เปิดหลักสูตรและวิชาเกี่ยวกับด้านภาษาและศิลป์ศาสตร์ดังต่อไปนี้

Associate Degrees

Public Service and Social Sciences บริการสาธารณะและสังคมศาสตร์

การเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาและการผลักดันให้สังคมและมนุษย์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เรียนรู้อดีต ผ่านปัจจุบัน นำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรือง Mission College เปิดหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะและสังคมหลากหลายแขนงดังต่อไปนี้

Science, Technology, Engineering and Math (STEM) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนาให้มนุษย์ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ที่จบจากสายงานเหล่านี้ ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในสังคม ที่ Mission College เปิดหลักสูตรและวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

Health Sciences วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญของสุขภาพมากยิ่งขึ้น การมีสุขภาพและชีวิตที่ดีนำมาสู่ซึ่งหนึ่งในความสุขของชีวิตมนุษย์ ที่ Mission College เปิดหลักสูตรเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลากหลายแขนงดังต่อไปนี้

Exploratory and General Studies การสำรวจและการศึกษาทั่วไป

ที่ Mission College มีแผนกให้คำปรึกษาเปิดสอนหลักสูตรเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน อาชีพและการสำรวจที่สำคัญ และการพัฒนาตนเองพื้นฐานดังต่อไปนี้

Apprenticeships การฝึกหัด

ที่ Mission College มีโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติคุณภาพสูงโดยมีผู้ประกอบการจากหลายหน่วยงานสนับสนุน นำไปสู่โอกาศในการจ้างงานหรือความก้าวหน้ากับผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตร โดยมีโปรแกรมต่างๆดังนี้

English as a Second Language and Non-Credit 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Mission College มีโปรแกรม ESL (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) และ หลักสูตรอื่นๆที่สามารถพัฒนานักศึกษาต่อไปในอนาคตได้


การเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อปริญญาตรี 4 ปี

หลังจากสำเร็๗การศึกษาที่ Mission College นักศึกษาหลายคนเลือกที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้เลย โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วอเมริกา

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติบางคนเลือกฝึกงาน Optional Practical Training (OPT) หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับ Associate Degree ก่อนที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อฝึกประสบการณ์และใช้โอกาสในการอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นานมากขึ้น

Cal State Universities
Santa Clara University
Palo Alto University
Arizona State University

เรียนต่อ Mission College มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

หลักสูตร Associate Degreeหลักสูตร Intensive English Programมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติด้วย

ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร Degree Program 2021-2022 (นักศึกษาต่างชาติ F1 )

รายการ ค่าใช้จ่าย 1 เทอมการศึกษา (4 เดือน) ค่าใช้จ่าย 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าเทอม Tuition Fee $5,040 $10,080
ค่าสมัครเรียน Application Fee $100 $100
ค่าประกันสุขภาพ $448 $1,008
รวมค่าใช้จ่าย $5,588 $11,188

ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร Intensive English Program (นักศึกษาต่างชาติ F-1)

รายการ 8 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 8 สัปดาห์
(summer term)
4 สัปดาห์
(summer term)
1 ปีการศึกษา
ค่าเล่าเรียน $2,640 $4,640 $3,040 $1,740 $9,280

ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าหนังสือ และอื่นๆ *โดยประมาณ

$3,260 $6,000 $2,860 $3,260 $12,220

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

$5,900 $10,640 $5,900 $5,000 $21,500

มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติด้วย

Mission College มีทุนการศึกษามอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี โดยสามารถขอทุนจากทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษาดังนี้ : missioncollege.edu/student_services/international-students/scholarships

เรียนต่อ Mission College ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เงื่อนไขในการรับเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปี ในวันเริ่มการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีวุฒิ GED
 • จดหมายอธิบายสิ่งที่นักศึกษาต้องการเรียนที่ Mission College และเป้าหมายการศึกษาของนักศึกษา

เงื่อนไขภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป
 • หรือ IELTS 6.0 พาร์ท Writing 6.0 และ พาร์ท Reading 5.5
 • หรือ STEP EIKEN ระดับ 2A
 • หรือ Duolingo 90 คะแนน
 • หรือ iBT Special Home Edition 61 (test not available in Mainland China and Iran)
 • หรือ PTE (Person Test of English) 45 คะแนน
 • หรือ GTEC (Global Test of English Communication) 45 คะแนน
 • หรือ Cambridge English language Assessment 175+ on C1 Advanced or C2 Proficiency Exam

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English ของ Mission College ก่อนได้

หลักฐานทางการเงินที่ต้องแสดง

ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าเพียงพอสำหรับการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อออกเอกสาร I-20 โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยผู้สมัครสามารถสนับสนุนตนเอง หรือให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หัวหน้างาน หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ในการแสดงหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองบัญชี (Bank Guarantee) ระบุชื่อผู้สนับสนุนและแปลงสกุลเงินเป็นดอลลาสหรัฐ

จำนวนเงินที่ต้องแสดงในหลักฐานทางการเงิน

ผู้ที่สนใจเรียนต่อ Mission College จะต้องเตรียมเอกสารสนับสนุนทางการเงิน โดยแสดงยอดเงินขั้นต่ำ $23,805 (ประมาณ 765,000 บาท)

ช่วงเปิดภาคเรียน

Degree Program 2021-2022 (F1 Students)

เทอม รับสมัครวันสุดท้าย ควรเดินทางถึงก่อนวันที่ วันเริ่มเรียน
Fall 2021 7 มิถุนายน 2021 9 สิงหาคม 2021 30 สิงหาคม 2021
Spring 2022 8 พฤศจิกายน 2021 10 มกราคม 2022 31 มกราคม 2022

Intensive English Language Program 2021-2022 (F1 Students)

เทอม รับสมัครวันสุดท้าย ควรมาถึง เริ่มเรียน
Fall, 2021 ส.ค. – ธ.ค 9 มิถุนายน 2021 18 สิงหาคม 2021 30 สิงหาคม 2021
Fall II, 2021 ต.ค. – ธ.ค 2 สิงหาคม 2021 13 ตุลาคม 2021 25 ตุลาคม 2021
Spring, 2022 ม.ค. – เม.ย 8 พฤศจิกายน 2021 19 มกราคม 2022 31 มกราคม 2022
Spring 2, 2022 ม.ค. – เม.ย 7 กุมภาพันธ์ 2022 23 มีนาคม 2022 4 เมษายน 2022

ดูตาราง Applications Dates, Deadlines, and Costs 2020-2021

5 ขั้นตอน เข้าเรียนต่อ Mission College

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อวางแผนการศึกษา

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แจ้งให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทราบว่าต้องการเรียนต่อ Community College ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเช็คเอกสารให้ฟรี พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนปริญญาตรี ว่ามีโอกาสไปในทางไหนได้บ้าง เช่น หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ อาจจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือหากยังเรียนไม่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถสมัครได้ โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับผู้เรียนให้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการสมัครเรียน

หากเลือกเส้นทางการเรียนได้แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียน ขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากสถาบันการศึกษาตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของอเมริกา โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนการยื่นวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมีการเตรียมตัวการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนด้วย

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร :090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่ออเมริกาทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ในอเมริกาที่ถือวีซ่า F-1 อนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้ โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน DSO (Designated School Officials) ซึ่งหนึ่งในผู้กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การเสนอชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVP อัปเดทข้อมูลนักเรียน ให้คำแนะนำนักเรียน ภายใต้เงื่อนไขโดย United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)

การทำงานระหว่างเรียนด้วยวีซ่านักเรียน F-1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. On-Campus คือการทำงานในเขตสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นงานที่สนับสนุนกิจการภายในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้เลยเพียงขออนุญาตจาก DSO และงานที่ทำไม่จำเป็นต้องตรงสายก็ได้ อาจได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้
 2. Off-Campus คือการทำงานนอกเขตสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินขั้นรุนแรง หรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

หลักสูตร ASSOCIATE DEGREE สามารถขอ OPT ได้นานเท่าไหร่?

 • หากเรียน Associate Degree สามารถทำงาน On-Campus หรือ Off-Campus ก็ได้
 • หากเรียน Associate Degree สามารถขอ CPT หรือ OPT ได้ 12 เดือน

ข้อมูลรายละเอียดของการทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้งระหว่างเรียน หลังเรียนจบ ได้สรุปไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้ว น้องๆ สามารถคลิกอ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ

เรียนต่ออเมริกา | สรุปข้อมูล วีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง เรียนภาษาที่อเมริกาทำงานได้ไหม พร้อมโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ | บทความนี้มีคำตอบ


ทำความรู้จักกับเมือง Santa Clara

Santa Clara ก่อตั้งขึ้นในปี 1852 และได้เติบโตขึ้นเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 120,000 คน และมีฐานการจ้างงานประมาณ 106,750 คน ด้วยพื้นที่ 19.3 ตารางไมล์ประกอบไปด้วย สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู สภาพอาการมีแสงแดดสดใสตลอดทั้งปี ทำให้ Santa Clara เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจต่างๆ

Santa Clara เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมือง San Jose ใน Silicon Valley ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่นี้เป็นเมืองที่มีสำนักงานใหญ่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งตั้งอยู่ มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางเทคโนโลยี เช่น การผลิต silicon chip เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกในแคลิฟอร์เนียที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเล่นสุดหวาดเสียว ทีมฟุตบอลมืออาชีพของซานฟรานซิสโก งานศิลปะท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย

ระบบขนส่งสาธารณะ

ในเมืองมีหลายวิธีในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำกิจกรรม เช่น รถประจำทาง รถไฟรางเบา Valley Transportation AuthorityACE/Capitol Corridor รถไฟรางหนัก  Cal Train แท็กซี่ รถสาธารณะ รวมไปถึงคนเดินเท้า เส้นทางจักรยานและยานพาหนะส่วนตัว

บริการสาธารณะ

เมือง Santa Clara เป็นเมืองที่มีบริการสาธารณะเต็มรูปแบบ เป็นหนึ่งในชุมชนเพียงไม่กี่แห่งในบริเวณนั้นที่มีสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ห้องสมุด นันทนาการ ไฟฟ้า น้ำประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ  และสิ่งอำนวยความสะดวกของพลเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างครบครัน

สถานที่ท่องเที่ยวใน Mission College และใกล้เคียง

 • Computer History Museum– พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งเมื่อปี 1996 ในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวและสิ่งประดิษฐ์ของยุคข้อมูลข่าวสารสนเทศ และการปฏิวัติทางคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสังคม
 • Googleplex – เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท Google และมีบริษัทแม่คือ Alphabet Inc. ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway ใน Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • California’s Great America – เป็นสวนสนุกขนาด 112 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี Cedar Fair เป็นเจ้าของ มีเครื่องเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 40 แห่ง ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ Gold Striker ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นรถไฟเหาะอันดับต้นๆ
 • Winchester Mystery House – เป็นคฤหาสน์ในเมือง San Jose รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักส่วนตัวของ Sarah Winchester รูปแบบของบ้านเป็นสไตล์วิกตอเรียของควีนแอนน์มีชื่อเสียงในด้านความใหญ่โต และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
 • San José Museum of Art – เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใจกลางเมือง San Jose รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 มีของสะสมจากศิลปินฝั่งตะวันตกในศตวรรษที่ 20 และ 21 ตั้งอยู่ที่ Circle of Palms Plaza ข้าง Plaza de César Chávez
 • Golden Gate Bridge – สะพานโกลเดนเกตเป็นสะพานแขวนทอดข้ามผ่านช่องแคบโกลเดนเกต ซึ่งเป็นช่องแคบยาว 1 ไมล์ที่เชื่อมระหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • The San Francisco 49ers– เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลมืออาชีพที่ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซานฟรานซิสโก มีการแข่งขันกันในลีกอเมริกันฟุตบอลแห่งชาติในฐานะสมาชิกของ the league’s National Football Conference West division.

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.