สารบัญบทความ

Last updated มีนาคม 28, 2023 ago by Thebestedu

Macquarie University


มหาวิทยาลัย Macquarie University ก่อตั้งใตปี พ.ศ.2507 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 องออสเตรเลีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้อยู่ใน Top 1% ของโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่มากความสามารถกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Macquarie University ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชีย รวมถึงบริษัทชั้นนำด้าน IT เช่น Google หรือ Microsoft เป็นต้น

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย Macquarie University

 • 11 สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ติดอันดับใน Top 100 ของโลก (จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2021)
 • มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 1% ของโลก (จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2022 และ THE ในปี 2023)
 • Macquarie University อยู่ในอันดับที่ #10 ในประเทศออสเตรเลียและอันดับที่ 175 ของโลก Times Higher Education World University Rankings , 2023)
 • อันดับ 1 ใน ออสเตรเลีย อัตราการจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา(การจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาโดย QS ปี 2022)
 • มีอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 ราย ที่ทำงานร่วมกัน และให้โอกาสในการฝึกงาน และการทำงานในอนาคต
 • ซิดนีย์ติดอันดับ 5 เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก The Economist Intelligence Unit, Safe Cities Index , 2019)
 • 5 นักวิจัยใน 1% แรก นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก (Clarivate, 2020)
 • MBA อยู่ในอันดับ ที่ 3 ในออสเตรเลียFinancial Times , 2019)
 • Master of Marketing อยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก QS World University Rankings, 2021)
 • Master of Applied Finance อยู่ในอันดับที่ #32 ของโลก QS World University Rankings, 2021)
 • Master of Management อยู่ในอันดับที่ 49 ของโลก QS World University Ranks, 2021)

Macquarie-University-Annual-Report-2015-Volume-1-7.jpg

วิทยาเขตของ Macquarie University ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทันสมัยที่สุดในซิดนีย์

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตที่ทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย มีพื้นที่กว้างขวาง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา และ มีบริษัทมากกว่า 300 บริษัทที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา สามารถฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์ระหว่างเรียนได้ เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จากใจกลางเมืองเพียง 15 กิโลเมตร

 

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากกลางเมืองซิดนีย์ประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางสะดวก รวดเร็วด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ซิดนีย์ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด และเป็นเมืองที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนไทย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซิดนีย์จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ สำหรับการเรียนต่อ

มหาวิทยาลัย Macquarie University เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักเรียนไทย สำหรับ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – โท

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที่อยากไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Macquarie University ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปี พ.ศ. 2566 –  2567  ทุนฟรี ไม่มีเงื่อนไข 

1. ทุน Women in Management and Finance Scholarship มูลค่า $15,000 ต่อปี (ให้ทุกปีจนเรียนจบ)

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 15,000 AUD ต่อปี สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ระดับชั้นการศึกษาที่สามารถขอทุน: ปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้
  • Master of Management
  • Master of Business Administration
  • Master of Applied Finance
  • Master of Applied Finance (Advanced)
  • Master of Finance
 • หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง และ ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ 
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุนการศึกษา Women in Management and Finance Scholarship

2. ทุน ASEAN Scholarship มูลค่า $10,000 ต่อปี (ให้ทุกปีจนเรียนจบ)

 • มูลค่าทุนการศึกษา10,000 AUD ต่อปี สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ระดับชั้นการศึกษาที่สามารถขอทุน: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุนการศึกษา ASEAN Scholarship

3. ทุน Macquarie University International College Scholarship มูลค่า $3,000 ต่อปี (ให้ครั้งเดียว)

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 3,000 AUD ต่อปี ให้ครั้งเดียว
 • ระดับชั้นการศึกษา: Diploma และ Foundation Program ดังนี้
  • Diploma of Arts Media and Communications
  • Diploma of Engineering
  • Diploma of Information Technology
  • Arts Stream of Standard Foundation programs
  • Science and Engineering Streams of Standard Foundation programs
 • หมายเหตุ: หลักสูตรนี้รับใบสมัครนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา GED ด้วย
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุนการศึกษา Macquarie University International College Scholarship

4. Macquarie University $5,000 Regional Scholarship

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 5,000 AUD ต่อปี สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมทั้งหมด 15,000 AUD)
 • ระดับชั้นการศึกษาที่สามารถขอทุน: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

5. ทุนเรียนภาษา English Language Scholarship for Sponsored Students 

 • มูลค่าทุนการศึกษา: มูลค่า 100% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะเวลา 10 สัปดาห์
 • ระดับชั้นการศึกษาที่สามารถขอทุน: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ได้รับการพิจารณาให้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (หรือลงทะเบียนแบบ Packaged เรียนปริญญ + เรียนภาษา)
 • หมายเหตุ: ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย

6. ทุนเรียนภาษา English Language Scholarship

 • มูลค่าทุนการศึกษา: มูลค่า 50% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะเวลา 10 สัปดาห์
 • ระดับชั้นการศึกษาที่สามารถขอทุน: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่ได้รับการพิจารณาให้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (หรือลงทะเบียนแบบ Packaged เรียนปริญญ + เรียนภาษา)
 • ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา และ อินโดนีเซีย
 • ผู้สมัคร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทุกเทอม ตลอดหลักสูตรการศึกษา ขั้นต่ำ 8 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา 
 • นึกศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย Macquarie University จะไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษานี้
 • ถ้าหากนักศึกษาลาออก หรือถอนตัวออกจากโปรแกรม ก่อนจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระทุนคืนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด

คุณสมบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

โดยส่วนใหญ่จะต้องการคุณสมบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานคือ IELTS Academic Overall 6.5 และทุกแบนด์ ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนภาษากับทางมหาวิทยาลัย Macquarie University หรือเรียนกับสถาบันสอนภาษาภายนอกได้ โดยสามารถสอบถามทางเดอะเบสท์ เพื่อเช็คค่าใช้จ่าย โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย Macquarie University ได้รับผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ดังนี้

1569411285160.png

หมายเหตุ:

คุณสมบัติทางวิชาการ

นักศึกษาที่ต้องการจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Macquarie University จะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการ โดยจะแตกต่างกันออกไปแต่ละหลักสูตร สำหรับนักเรียนไทยต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 2.2 สำหรับปริญญาตรี และ GPA 2.0 สำหรับปริญญาโท

คุณสมบัติทางวิชาการสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)

5.jpg

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถสอบถามเดอะเบสท์ หรือสามารถ คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาการอย่างละเอียดได้ที่นี่

เมื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขทางวิชาการ และคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัย Macquarie University จะส่งจดหมายตอบรับโดยอัตโนมัติ หากต้องการทราบว่าคุณสมบัติของคุณสามารถสมัครเรียน และมีสิทธิ์ได้รับทุนหรือไม่ สามารถติดต่อเดอะเบสท์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้สอบถามล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนหมดเขตรับสมัคร 

 1. ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการกรอกแบบฟร์อมด้านล่าง เพื่อขอคำแนะนำการวางแผนเตรียมตัวสมัครเรียน สมัครทุน และวางแผนเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 2. บริการให้คำปรึกษาฟรี พร้อมแนะแนวหลักสูตร การเรียนการสอน การใช้ชีวิต การหางานพาร์ทไทม์ 
 3. หากตกลงเลือกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียนให้ฟรี พร้อมขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย 
 4. หลังจากมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย Macquarie University โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 
 5. เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน และรับสมัครทุน

น้องๆ จะต้องสมัครเรียนตาม Session ที่เปิดรับสมัครในแต่ละปี โดยทุนการศึกษา ASEAN Scholarship จะพิจารณาอัตโนมัติ หากผู้สมัคร มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของทุนการศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา หลักสูตร กำหนดการณ์รับสมัครเรียน
 • Macquarie University $10,000 Early Acceptance Scholarship
Bachelor’s Degree
Master’s Degree

Session 2 2021 (Jul): 15 July 2021
(Application deadline: 12 July 2021)

Session 1 2022 (Feb): 13 December 2021
(Application deadline: 3 December 2021)

Session 2 2022 (Jul): 30 May 2022
(Application deadline: 20 May 2022)

MUIC programs

Term 2 2021 (Apr): 1 March 2021
Term 4 2021 (Jul): 28 June 2021
Term 5 2021 (Oct): 6 September 2021

Term 1 2022 (Feb): 3 January 2022
Term 2 2022 (Apr): 28 February 2022
Term 4 2022 (Jul): 27 June 2022
Term 5 2022 (Oct): 5 September 2022

Master of Business Administration
Master of Applied Finance

Term 3 2021 (Jun): 10 May 2021
Term 4 2021 (Sep): 2 August 2021

Term 1 2022 (Jan): 22 November 2021
Term 2 2022 (Apr): 14 February 2022
Term 3 2022 (Jun): 9 May 2022
Term 4 2022 (Sep): 1 August 2022

 • Macquarie University $5,000 Regional Scholarship
 • Macquarie University International College $3,000 Scholarship
 • Macquarie University UAC International Scholarship
 • English Language Scholarship for Sponsored Students 
 • English Language Scholarship
หลักสูตรตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร Letter of Officer

หลักสูตรปริญญา Degree Program

มหาวิทยาลัย Macquarie University เปิดสอนในระดับปริญญาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เรียน มีสาขาวิชาให้เลือก รวมทั้งสาขาวิชาประยุกต์ต่างๆ ที่คลอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน ที่ต้องการผู้ที่มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย และโดดเด่น โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกฏหมาย เปิดสอนตั้งแต่ระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Macquarie Graduate School of Management (MGSM)

The Macquarie Graduate School of Management (MGSM) เป็นหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจชั้นนำของออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึง หลักสูตร MBA ติดอันดับ 100 อันดับแรกของโลก มีการผสมผสานระหว่างการเรียนเชิงปฏิบัติ และการคิด วิเคราะห์ เชิงนวัตกรรม มีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความท้าทายในวงการธุรกิจในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรของ MGSM ที่เปิดสอน

หลักสูตร Applied Finance Centre (AFC)

Applied Finance Centre (AFC) สถาบันการเงินคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัย Macquarie University เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการเงิน และเป็นผู้นำในด้านการใช้แนวคิดทางการเงิน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

หลักสูตรของ AFC ที่เปิดสอน


มหาวิทยาลัย Macquarie Univeristy
มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

มหาวิทยาลัย Macquerie University ให้ความสำคัญกับการเรียน และสภาพแวดล้อมเทียบเท่ากัน นักศึกษาทุกคน จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนและหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาทุกคน ได้ความรู้สึกสะดวกสบาย และปลอดภัย 

ที่พักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Macquarie University

มหาวิทยาลัย Macquarie University ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน และการพักผ่อนอีกด้วย โดย ทางมหาวิทยาลัยจะค้นหาที่พัก ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุด มีความปลอดภัย และสามารถเลือกที่พักสำหรับผู้หญิง หรือสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะได้ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีบริการรับจากสนามบินในซิดนีย์ฟรีอีกด้วย

 • PRIVATE ACCOMMODATION หากนักศึกษาต้องการที่แบบเป็นส่วนตัว มีความปลอดภัยสูง และใกล้กับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาให้เช่า โดยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายโซน ตามความต้องการ มีระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • HOMESTAY หากนักศึกษาต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทางมหาวิทยาลัยแนะนำให้พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย หรือ Homestay โดยการพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวออสซี่ ได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆ และได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในทุกๆ วัน ถ้าหากนักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยแนะนำให้พักกับ Homestay โดยทุกหลัง ได้ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย และรัฐบาลออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักมของมหาวิทยาลัย Macquarie University

 

มีศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ และทันสมัย มีอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกรูปแบบ

ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย Macquarie University มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยทุกรูปแบบ รวมทั้งสนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม สระว่ายน้ำในร่ม สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สนามเทนนิส ห้องซ้อมสควอช นอกจากนี้ ยังมีกีฬาที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่น พายเรือ สกี รักบี้ ลีลาศ ศิลปะการต่อสู้ ฟันดาบ ยิมนาสติก และโปรแกรมกีฬาหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสมดุลชีวิตของนักศึกษา และคนในท้องถิ่น 

คลิกเพื่อดูศูนย์กีฬา ที่รวบรวมอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยเกือบทุกชนิดของมหาวิทยาลัย Macquarie University

บริการห้องสมุดที่ล้ำสมัย สามารถค้นหาหนังสือได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัย Macquarie University มีระบบค้นหาหนังสือที่อัจฉริยะ รวมถึงมีหุ่นยนต์ที่สามารถค้นหาหนังสือได้อย่างง่ายดาย 

คลิกเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Macquarie University เพิ่มเติม

มีโรงพยาบาลส่วนตัว รวมถึงคลินิกและศูนย์บริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัย Macquarie University มีโรงพยาบาลที่คอยบริการด้านสุขภาพของนักศึกษาประคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นโรงพยาบาลสำหรับเรียน และฝึกสอนอีกด้วย

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล และคลินิกของมหาวิทยาลัย (Hospital and clinics)

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัย 

ทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และมีตำรวจในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่คอยตรวจตราอยู่ตลอดเวลา

คลิกเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับะบบรักษาความปลอดภัยจของมหาวิทยาลัย Macquarie University


เรียนจบแล้ว สามารถอยู่ทำงานสูงสุดได้ 2 – 4 ปี ด้วย Post Study Work Stream

น้องๆ บางคนอาจมีคำถามว่า เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถอยู่ทำงานที่ออสเตรเลียได้หรือไม่ คำตอบคือ “ได้” เนื่องจากออสเตรเลีย มีวีซ่าชั่วคราวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสหางานทำหลังเรียนจบ Post-Study Work Stream Visa ซึ่งสามารถทำงานแบบ Full Time ได้ โดยระยะเวลาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับระดับของวุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Post-Study Work Stream Visa เป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (Degree) ซึ่งจะสามารถอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ในระยะเวลา 2 – 4 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับใบประกาศนียบัตรไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักสูตรที่เรียน จะต้องมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 16 เดือน
 • หลักสูตรที่เรียนจะต้องลงทะเบียนโดยผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองในออสเตรเลีย CRICOS

วุฒิการศึกษาที่สามารถขอวีซ่าได้

 • ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree ขอได้ 2 ปี
 • ระดับปริญญาโท Master Degree (แบบ Coursework) ขอได้ 2 ปี
 • ระดับปริญญาโท Master Degree (แบบ Research) ขอได้ 3 ปี
 • ระดับปริญญาโท Doctoral Degree (แบบ Research) ขอได้ 4 ปี

การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัย Macquarie University ได้สร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน พัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี และฝึกงานกับบริษัท อุตสาหกรรมชั้นสูง ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Macquarie University จะไม่เพียงแต่มีความรู้เชิงทฤษฎี แต่จะได้ทักษะการปฏิบัติงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง ในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.