Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

Santa Monica College


Santa Monica College (SMC) วิทยาลัย 2 Year College ของรัฐบาลในเมือง Santa Monica รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1929 มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 90 สาขา มีวิทยาเขตทั้งหมด 38 เอเคอร์ ห่างจากชายหาดที่สวยงามไม่เกิน 2 ไมล์ และวิทยาเขตรองอีกหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา สตูดิโอทัศนศิลป์ มีพื้นที่ให้พักผ่อนหย่อนใจ อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต Credit Transfer เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น University of California หรือ California State University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย เน้นทักษะสำหรับอาชีพในศตวรรษที่ 21 ในสาขาที่กำลังเติบโต เช่น Cloud Computing, Technical Theatre, Trad and Logistics นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate อีกหลากหลายหลักสูตร ครอบคลุมสาขาแบบดั้งเดิม เช่น การพยาบาล การศึกษาประถมวัย การผลิตภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ทำไมต้องมาเรียนต่ออเมริกา?

 • สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น MIT, Stanford University, Harvard University และ Caltech University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10 ของโลก
 • หลักสูตร STEM พร้อมโอกาสที่เปิดกว้าง หลักสูตร STEM หรือ Science, Technology, Engineering, Math เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทำงานหลังเรียนจบ OPT ที่มากกว่า เพื่อฝึกปฏิบัติ และสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ระบบโอนหน่วยกิต Credit Transfer ช่วยให้การเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาง่ายขึ้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนจบ High School ที่อเมริกา ก็สามารถเรียนต่อ 2-Year College และโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องสอบ SAT, GMAT, GRE
 • มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 2 ล้านหลักสูตร ผ่านมหาวิทยาลัยกว่า 4 พันแห่ง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree และประกาศนียบัตร Certificate ทุกหลักสูตร มีคุณภาพและอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
 • เป็นศูนย์วิจัยระดับโลก สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงโด่งดังด้านงานวิจัย และเป็นแนวหน้าในการพัฒนาของโลก ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม โดยจากข้อมูลของ NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานในการวิจัยและนวัตกรรมอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015
 • อเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้รู้จักกับความรู้ใหม่ล่าสุดในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ และพร้อมทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด
 • ประเทศอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เหมาะสำหรับผู้อยากเรียนภาษา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน ก็โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าฟังอย่างมาก
 • โอกาสในการจ้างงานที่มากกว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากว่า 70% ได้งานทำหลังเรียนจบ โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ $61,000 – $120,700 หรือประมาณ 1.89 – 3.74 ล้านบาทต่อปี
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศอเมริกา เป็นประเทศแห่งเสรีภาพ เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจและพร้อมซึมซัมวัฒนธรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อเมริกายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในอเมริกาและมีระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในอเมริกาได้อย่างสะดวกสบาย

ทำไมควรเลือกเรียนต่อที่ Santa Monica College?

 • อันดับ 1 สำหรับหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต 2+2 University Transfer System  Santa Monica College มีนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียน University of California มากเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ ยังเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ด้วย
 • มีหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เช่น Cosmetology หรือหลักสูตรด้านความสวยความงาม, หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ Registered Nursing, และหลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ Respiratory Therapy ซึ่ง 3 หลักสูตรข้างต้น จะได้รับการสอบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพด้วย
 • ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า หากวางแผนเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา อยากประหยัดค่าใช้จ่าย การเริ่มเรียนหลักสูตร Associate Degree ที่ Santa Monica College สามารถประหยัดเงินได้มากกว่าการเข้าเรียนปริญญาตรีโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้รับการเอาใจใส่ในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนยังเข้าใจวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติอย่างดี เน้นการศึกษามากกว่าการวิจัย
 • ศาสตราจารย์ผู้สอนมีความโดดเด่น ได้รับรางวัลทางวิชาการหลากหลายสาขา 
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 180 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรศิลปศาสตร์ จนถึงหลักสูตร STEM (Sciences, Technology, Engineering, Math) และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย และชมรมมากกว่า 70 ชมรม เช่น ชมรมดาราศาสตร์ ชมรมดนตรีแจ๊ส ชมรมเต้นรำ นอกจากนี้ มีทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงอีก 17 ทีม ที่ชนะการแข่งขันทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ 
 • วิทยาเขตอยู่ติดกับชายหาดที่สวยงาม และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นริมชายหาดหลังเลิกเรียนได้

Santa Monica College ตั้งอยู่ที่ไหน?

วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ 1900 Pico Blvd. ในเขต Santa Monica วิทยาเขตหลักใช้เป็นสถานที่เรียนเกือบทุกหลักสูตร โดยสามารถเดินทางได้ด้วย Shuttle Bus หรือ Santa Monica Big Blue Bus ซึ่งสามารถใช้ตั๋วโดยสารผ่านมือถือได้แล้ว

วิทยาเขตอื่นๆ

 • Airport Campus ตั้งอยู่ที่ 2800 Airport Ave ถัดจากสนามบิน เป็นวิทยาเขตที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย รวมถึงหลักสูตรเซรามิก และหลักสูตรศิลปะ
 • Bundy Campus ตั้งอยู่ที่ 3171 S. Bundy Dr., Los Angeles เป็นวิทยาเขตรองที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ 10 เอเคอร์ ชั้นเรียนทันสมัย พร้อมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นวิทยาเขตที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพครู
 • Center for Media and Design ตั้งอยู่ที่ 1660 Stewart St. ทางด้านตะวันออกของเมืองซานตาโมนิกา เป็นย่านธุรกิจและบันเทิงของเมืองซานตาโมนิกา เป็นที่ตั้งของแผนกเทคโนโลยี การออกแบบ และการผลิตสื่อ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ The Corsair และคลื่นวิทยุ FM 89.9 KCRW
 • Emeritus Campus ตั้งอยู่ที่ 1227 Second St. เป็นวิทยาเขตที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเข้ารับการ Emeritus Program ศึกษา โดยเปิดสอนฟรีมากกว่า 60 หลักสูตร ในหลากหลายสาขาวิชา
 • Performing Arts Center ตั้งอยู่ที่ 11th Street, Santa Monica Blvd. ใจกลางเมืองซานตาโมนิกา เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง?

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่สามารถโอนย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น Business, Economics, Physics, Information Technology, Communication, Art, Chemistry, Biology, Engineering และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อโอนย้ายไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (2+2 University Transfer System) นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับสองชั้นปีแรกจะได้รับอนุปริญญา ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบเรียนสี่ปี เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โดดเด่นด้านหลักสูตร STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) สนับสนุนการคิดนอกกรอบ  เรียนรู้และปฏิบัติจริง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ช่วยให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานในปัจจุบัน องค์ประกอบ STEM แต่ละส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา ช่วยให้สามารถค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น พร้อมทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมไฮเทค ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM จึงสามารถเลือกงานที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนจำนวนมากได้ จากสถิติสำนักงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พบว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา STEM มีศักยภาพที่สามารถเติบโต และค่าตอบแทนสูงสุดในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร STEM คืออะไร แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

หลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree (2+2 University Transfer System)

หลักสูตร Associate Degree หรือ 2 + 2 University Transfer System คือโปรแกรมการเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ Santa Monica College กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลา 2 ปีแรกเรียนที่ Santa Monica College และรับวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา Associate’s Degree จากนั้นโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อปีที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาและรับวุฒิ Bachelor’s Degree ซึ่งโปรแกรมเรียนนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียน 4 ปีเต็มที่มหาวิทยาลัย เงื่อนไขการรับสมัครเรียนยืดหยุ่นกว่า มีโปรแกรมที่ช่วยเหลือนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีการดูแลนักเรียนที่เข้มข้นจริงจัง เพิ่มเกรดเฉลี่ยก่อนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Associate Degree จาก Santa Monica College มีโอกาสมากมายในการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดย สามารถเข้าเรียนได้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล เอกชน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Associate Degrees สำหรับ Transfer Program เป็นหลักสูตรสำหรับโอนย้ายหน่วยกิตเข้าเรียน California State University โดยเฉพาะ รับประกันในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี

ทำความรู้จักกับโปนแกรม 2+2 UNIVERSITY TRANSFER PROGRAM | ระบบนี้คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง ทำไมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสมกับนักเรียนไทยอย่างไร

Associate in Arts (AA)

Associate in Arts (AA)

The Associate in Arts degree (AA) อนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสายศิลปศาสตร์ทั้งหมด เช่น ศิลปะ ดนตรี ถ่ายภาพ การแสดง รวมถึงสังคมศึกษา

Associate in Sciences for Transfer

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร Associate Degree

  ค่าใช้จ่าย 1 ปี (USD) ค่าใช้จ่าย 1 ปี (THB)
ค่าเล่าเรียน $9,048 289,536 บาท
ค่าบริการสุขภาพของ SMC $42 1,344 บาท
ค่า ID Card $26 832 บาท
ค่าประกันสุขภาพ

$2,040

65,280 บาท
Student Representation Fee $4 128 บาท
รวมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

$11,160

ประมาณ 357,120 บาท

หมายเหตุ: คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน $1 มีค่าประมาณ 32 บาท

สามารถเทียบโอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง?

โดยทาง Santa Monica College ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนทั่วสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Associate Degree for Transfer ซึ่งจะการันตีการเทียบโอนหน่วยกิตให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย California State University ด้วย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีประสบการณ์เทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อดังนี้

หลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor Degree

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบปฏิสัมพันธ์ Interaction Design เพียงหลักสูตรเดียว โดยจะเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (IxD) ให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้ (UX) 

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificates of Achievement

Student Support

มีบริการนักศึกษามากมายที่ Santa Monica College มีห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดไปจนถึงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา โรงอาหาร และร้านหนังสือ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา

อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกรีฑาแบบโอลิมปิก ศูนย์ยิมนาสติกและศูนย์ออกกำลัง ทางวิทยาเขตได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆไว้มากมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การดนตรี และหลักสูตรพยาบาล มีโรงละครศิลปะการแสดง หอฟังดนตรี และหอศิลป์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงละครดนตรีซิมโฟนี และนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

บริการให้คำปรึกษา

 • CalWORKs – โครงการ California Work Opportunities and Responsibilities to Kids (CalWORKs) ที่ Santa Monica College ทำงานร่วมกับ Department of Social Services (DPSS) และโครงการ Greater Avenues to Independence (GAIN) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ขาดแคลน (TANF) เป็นวิธีการช่วยเหลือสาธารณะ
 • Career Services Center – พร้อมช่วยเหลือในเส้นทางสู่ความสำเร็จ ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
 • Disability Resources – The Center for Students with Disability (CSD) ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่มีความพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมและกิจกรรมทั้งหมดในมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกัน เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมและส่งเสริมความเป็นอิสระในตัวนักเรียนเพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด
 • Wellness & Wellbeing – ศูนย์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ให้บริการทางจิตวิทยาที่หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวม
 • STEM – ส่งเสริมทักษะของนักเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ STEM 
 • Transfer Center – Santa Monica College เป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งในการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ UCs, USC, LMU และ UCs และ CSU รวมกัน

บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 • Health Services Center – ศูนย์บริการสุขภาพ SMC ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยซานตาโมนิกา มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการเจ็บป่วยการส่งต่อสุขภาพและการให้ความรู้ด้านโภชนาการ
 • Campus Police – วิทยาลัย Santa Monica College มีกรมตำรวจประจำวิทยาลัย มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เคารพ ซื่อสัตย์ และทุ่มเทให้กับความปลอดภัยสำหรับชุมชน 

บริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

 • Athletics – เปิดโอกาสให้นักเรียนนักกีฬาบรรลุความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและกรีฑา รับผิดชอบโดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย California Community College Athletic Association (CCCAA), Western States Conference (WSC), Southern California Football Association (SCFA) และสมาคมการปกครองอื่นๆ
 • Corsair Newspaper – สำนักพิมพ์ประจำ Santa Monica College 
 • Office of Student Life – เป็นแผนกที่ให้บริการกิจกรรมและทรัพยากรนอกหลักสูตรแก่นักศึกษา
 • Library – บริการห้องสมุดทั้งหมดมีให้ทางออนไลน์ ความช่วยเหลืออ้างอิงและแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยปิดทำการในเวลานี้

เรียนต่ออเมริกาสถาบัน Santa Monica COLLEGE เริ่มต้นอย่างไร?

หากต้องการเรียนต่อสถาบัน Santa Monica College ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้วางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนเปิดเรียน (ช้าสุดไม่เกิน 3 เดือน) เนื่องจากจะต้องวางแผนสมัครเรียน รอเอกสารตอบรับจากทางสถาบัน I-20 เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า และรอผลวีซ่า

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครเรียน
 2. คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL 450 PBT,133CBT,45IBT or higher on the international TOEFL.
  • หรือ iTEP of 3.
  • หรือ IELTS of 5.0
  • หรือ Pearson Test of English: 39 or higher.
  • หรือ STEP-Eiken minimum score for 2nd grade of at least 75% and Results Pass
  • หรือ Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) score of “C” or better
  • หรือ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) score of “C” or better
  • หรือ Cambridge/IGCSE SPM Curriculum – English grade of “C” or better

หลักฐานทางการเงินที่ต้องแสดง

ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าเพียงพอสำหรับการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อออกเอกสาร I-20 โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยผู้สมัครสามารถสนับสนุนตนเอง หรือให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หัวหน้างาน หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ในการแสดงหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองบัญชี (Bank Guarantee) ระบุชื่อผู้สนับสนุนและแปลงสกุลเงินเป็นดอลลาสหรัฐ โดยหลักฐานทางการเงินที่ใช้แสดงของสถาบัน Santa Monica College จะต้องแสดงเป็นจำนวนเงิน $28,775 (930,000 บาท) สำหรับหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี 

วันปิดรับสมัครเรียน

เทอม วันปิดรับสมัครเรียน วันเริ่มเรียน
Summer 2021 Session พฤษภาคม 15 มิ.ย. 21 – ส.ค. 13, 2021
Fall 2021 Session กรกฎาคม 15 ส.ค. 30 – ธ.ค. 21, 2021
Winter 2022 Session พฤศจิกายน 15 ม.ค. 4 – ก.พ. 10, 2022
Spring 2022 Semester มกราคม 5 ก.พ. 14 – มิ.ย. 14, 2022

5 ขั้นตอน เข้าเรียนต่อ Santa Monica College

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อวางแผนการศึกษา

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แจ้งให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทราบว่าต้องการเรียนต่อ 2 + 2 University Transfer Program หรือเรียนต่อ Community College ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเช็คเอกสารให้ฟรี พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนปริญญาตรีที่สหรัฐ ว่ามีโอกาสไปในทางไหนได้บ้าง เช่น หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ อาจจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือหากยังเรียนไม่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถสมัครได้ โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับผู้เรียนให้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการสมัครเรียน

หากเลือกเส้นทางการเรียนได้แล้วทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียน ขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากสถาบันการศึกษาตอบรับเข้าเรียนแล้วทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของอเมริกา โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนการยื่นวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมีการเตรียมตัวการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนด้วย

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร :090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่ออเมริกาสถาบัน Tacoma Community College ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ในอเมริกาที่ถือวีซ่า F-1 อนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้ โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน DSO (Designated School Officials)ซึ่งหนึ่งในผู้กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การเสนอชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVP อัปเดทข้อมูลนักเรียน ให้คำแนะนำนักเรียน ภายใต้เงื่อนไขโดย United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)

การทำงานระหว่างเรียนด้วยวีซ่านักเรียน F-1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. On-Campus คือการทำงานในเขตสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นงานที่สนับสนุนกิจการภายในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้เลยเพียงขออนุญาตจาก DSO และงานที่ทำไม่จำเป็นต้องตรงสายก็ได้ อาจได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้
 2. Off-Campusคือการทำงานนอกเขตสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินขั้นรุนแรง หรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

หลักสูตร ASSOCIATE DEGREE สามารถขอ OPT ได้นานเท่าไหร่?

 • หากเรียน Associate Degree สามารถทำงาน On-Campus หรือ Off-Campus ก็ได้
 • หากเรียน Associate Degree สามารถขอ CPT หรือ OPT ได้ 12 เดือน

ข้อมูลรายละเอียดของการทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้งระหว่างเรียน หลังเรียนจบ ได้สรุปไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้ว น้องๆ สามารถคลิกอ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ

เรียนต่ออเมริกา | สรุปข้อมูล วีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง เรียนภาษาที่อเมริกาทำงานได้ไหม พร้อมโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ | บทความนี้มีคำตอบ


Santa Monica, California

ซานตาโมนิกา (Santa Monica) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของLos Angeles County, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวแซนตามอนิกา มีเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแอนเจลิส – แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกตกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือ เวสต์ลอสแอนเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออก และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิฟิกติดทางทิศตะวันตก

ระบบขนส่งสาธารณะ

 • มีเลนสำหรับปั่นจักรยาน – ซานตามอนิกา มีเลนสำหรับปั่นจักรยานที่ลัดลาะไปตามเส้นทาง Marvin Braude Bike Trail ซึ่งสะดวกสบาย ปลอดภัย และประชาชนนิยมใช้กันอย่างมาก เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถกำหนดเส้นทางได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน Bicycle Friendly Community Award (โดย League of American Bicyclists) 
 • สกู๊ตเตอร์ – ในเดือนสิงหาคม 2018 ซานตาโมนิกาได้ออกใบอนุญาตให้ Bird, Lime, Lyft และ Jump Bikes ใช้งานระบบสกู๊ตเตอร์ในเมืองอย่างถูกกฏหมาย
 • รถบัส – เมืองซานตาโมนิกามีบริการรถประจำทางชื่อ Big Blue Bus ซึ่งให้บริการใน West Los Angeles และ the University of California, Los Angeles (UCLA) Big Blue Bus ถูกนำเสนออย่างโดดเด่นในภาพยนตร์แอ็คชั่นเรื่อง Speed นอกจากนี้เมืองซานตาโมนิกายังให้บริการโดยรถประจำทาง (Metro) ของหน่วยงานการขนส่งนครลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางที่รถบัสเข้าไม่ถึง
 • รถไฟรางเบา – ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลอสแองเจลิส ตั้งแต่ 26th Street / Bergamot, 17th Street / Santa Monica College, และ Downtown Santa Monica โดยใช้เวลาเดินทางระหว่างตัวเมืองซานตาโมนิกาและตัวเมืองลอสแองเจลิสประมาณ 47 นาที
 • รถไฟใต้ดิน – รถไฟใต้ดินสายสีม่วงเดินทางไปยังเมืองซานตาโมนิกาทางตอนใต้ของ Wilshire Boulevard 

สภาพอากาศเมืองซานตาโมนิกา

ซานตาโมนิกามีสภาพอากาศแบบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีแสงแดดเฉลี่ย 310 วันต่อปี ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม จะมีปรากฏกราณ์ทะเลหมอกที่อ่าวซานตาโมนิกา เนื่องจากเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและกระแสน้ำในมหาสมุทร โดยผู้ที่อาศัยอยู่จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “May Grey” ซานตาโมนิกาจะมีลมเย็นๆ ที่พัดเข้ามาจากมหาสมุทรซึ่งมักจะทำให้อากาศบริสุทธิ์และสะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นหมอกควันจึงเป็นปัญหาน้อยสำหรับซานตาโมนิกามากกว่าที่อื่น ๆ ในลอสแองเจลิส

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว หรือช่วง High Season คือระหว่างเดือนกันยนยน ถึง เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วม ในเวลานี้อากาศจะอบอุ่นที่สุดของปี และเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี แต่ถ้าหากต้องการความเงียบสงบ แนะนำให้เดินทางช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงนี้สามารถพักผ่อนแบบสบายๆ เดินริมชายหาดได้อย่างเงียบสงบ นอกจากนี้ ที่พักและตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกกว่าช่วง High Season ด้วย 

สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง Santa Monica

SANTA MONICA BEACH

ชายหาดซานตาโมนิกาที่ทอดยาวและกว้างแตกต่างจากแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียอื่นๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทรายและมหาสมุทรมีความสะอาดและสวยงามเหมาะสำหรับการเล่นน้ำชายหาดว่ายน้ำและเล่นกระดานโต้คลื่น นอกจากนี้ ยังสามารถปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจักรยาน Marvin Braude Bike Trail พร้อมกับมีลมพัดแรงและคลื่นซัดเข้าหู ให้ความรู้สึกผ่อนคลายริมทะเล 

 • BIKE PATH – Marvin Braude Bike Trail หรือที่เรียกว่า The South Bay Bicycle Trail หรือ The Strand เป็นเส้นทางลาดยางยาว 22 ไมล์ซึ่งเริ่มต้นในซานตาโมนิกาและสิ้นสุดที่ชายหาดทอร์แรนซ์เคาน์ตี ผ่านชายหาดเวนิส เฮอร์โมซา และเรดอนโด มีบริการจักรยานเช่า และทัวร์จักรยานอีกด้วย
 • SURFING AND PADDLEBOARDING – Bay St. อยู่ทางใต้ของ Hotel Casa del Mar เป็นจุดเล่นเซิร์ฟยอดนิยมเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีหาดทรายและผู้เล่นตัวจริงมากมาย (ไม่แออัดเกินไป) 
 • ORIGINAL MUSCLE BEACH – หาดมัสเซิลตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของท่าเรือซานตาโมนิกา ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี 1930 และได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจาก

SANTA MONICA PIER

ท่าเรือซานตาโมนิกเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว และทำกิจกรรมที่ต้องมาสัมผัส ท่าเรือมี Pacific Park ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทั้งร้านอาหารบาร์และร้านขายของที่ระลึกมากมายรวมถึงอาร์เคดที่ให้ความบันเทิงพร้อมเกมมากกว่า 200 เกม ชิงช้าสวรรค์พลังงานแสงอาทิตย์ของ Pacific Park ทำให้เป็นชิงช้าสวรรค์แห่งเดียวในภูมิภาคนี้ ชมพระอาทิตย์ตกและฟังดนตรีสดกับวงดนตรีท้องถิ่น คลอไปกับเสียงคลื่นในบริเวณใกล้เคียง ท่าเรือซานตาโมนิกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดในซานตาโมนิกา

 • EATING – ท่าเรือมีร้านอาหาร 7 แห่ง ตั้งแต่อาหารทะเลรสเลิศ ไปจนถึงอาหารอเมริกันคลาสสิก 
 • PACIFIC PARK – สวนสนุก Pacific Park ตั้งอยู่บนท่าเรือมีรถไฟเหาะ West Coaster สูง 5 ชั้น สนามกอล์ฟจิ๋ว และชิงช้าสวรรค์ Pacific Wheel 9 ชั้นซึ่งเป็นชิงชาสวรรค์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในโลก โดยมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี
 • AQUARIUM – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Heal The Bay มีการแสดงโชว์สัตว์น้ำมากมายและเป็นการโชว์แบบอินเตอร์แอคทีฟกับผู้ชม หรือผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง และส่งเสริมให้ผู้มาเยือนเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • OCEAN FRONT WALK – ทางเท้าที่ปูกว้างนี้ทอดยาวไปทางทิศใต้จากท่าเรือและเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย เด็กๆ จะต้องหลงรักแซนด์บ็อกซ์ที่มีกำแพงหินซึ่งมีเรือไวกิ้งคอนกรีตอยู่ท่ามกลาง หัวมังกรแบบอินเทอร์แอคทีฟโผล่ขึ้นมาบนพื้นหญ้ารอบๆ และสถานที่ที่น่าสนใจของเด็กๆ รวมถึงมีสนามวอลเลย์บอลให้บริการด้วย
 • CAROUSEL -สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ Looff Hippodrome Carousel ในปีพ. ศ. 2465 เป็นสถานที่ที่ Paul Newman ทำงานใน The Sting
 • ARCADE – Playland Arcade เต็มไปด้วยเกมและสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 200 รายการในซานตาโมนิกาตั้งแต่แบบคลาสสิกไปจนถึงแบบร่วมสมัย
 • FISHING – การตกปลาจากท่าเรือซานตาโมนิกาเป็นงานอดิเรกยอดนิยมของคนในท้องถิ่นและยังมีให้สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย Pier Bait and Tackle นำเสนออุปกรณ์เสาและเหยื่อสำหรับตกปลาในมหาสมุทรแปซิฟิก

แหล่งช็อปปิ้ง

ย่านช้อปปิ้งหลายแห่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าทำมือของท้องถิ่น แต่สถานที่ช้อปปิ้งในซานตาโมนิกาที่โดดเด่นคือร้านบูติกอิสระที่สะท้อนถึงสไตล์ที่ซับซ้อนแบบสบายๆ ของเมือง จากร้านค้าเล็กๆ ที่แปลกตาในถนน Montana Avenue – Lucy, Splendid, Ruti, Citron ไปจนถึง Santa Monica Place 

 • THIRD STREET PROMENADE – แหล่งช้อปปิ้งแบบเปิดโล่งสำหรับคนเดินเท้าเท่านั้น ห่างจากชายหาดของเมืองเพียงสองช่วงตึกและขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดของเกษตรกรรายสัปดาห์นักแสดงข้างถนนและผู้คนที่เฝ้าดูพร้อมกับร้านค้ามากมาย
 • SANTA MONICA PLACE – Santa Monica Place ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง Nordstrom มีร้านค้าหรูหราและสินค้าพิเศษมากมายเช่น Tiffany & Co. , Louis Vuitton, Burberry, Michael Kors และ Emporio Armani รวมถึงดาดฟ้าชั้นสามพร้อมทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิก
 • FARMERS MARKET – ได้รับการตั้งชื่อโดย Travel + Leisure ให้เป็นตลาดเกษตรกรที่ดีที่สุดในเคาน์ตีตลาดเกษตรกรรายสัปดาห์สี่แห่งของซานตาโมนิกาดึงดูดชาวเมืองและพ่อครัวในท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์สดดอกไม้เนื้อสัตว์ชีสถั่วปลาและอื่น ๆ

ศิลปะและวัฒนธรรม

ซานตาโมนิกาเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มากกว่า 75 แห่ง เห็นได้ชัดว่านี่คือเมืองที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม งานศิลปะและประติมากรรมมากมายนแสดงให้เห็นว่างานศิลปะทั้งหมดของซานตาโมนิกาไม่ได้ถูกขังอยู่ในกำแพง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในซานตาโมนิกา ได้แก่ L&M Arts ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแกลเลอรีในเมืองนิวยอร์ก Bergamot (สถานีรถไฟเก่าที่มีแกลเลอรี 35 แห่ง) 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.