สารบัญบทความ

Last updated กรกฎาคม 21, 2022 ago by Thebestedu

Vistula University


Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในปี 1992 ภายใต้ชื่อ University of Insurance and Banking และได้ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแนวหน้าของโปแลนด์ Vistula University คว้าอันดับที่ 5 จากการจัดอันดับอันทรงเกียรติของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “Perspektywy” ในปี 2020 และยังได้รับประกาศนียบัตรเป็น University Leaders อีกด้วย เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก ได้เดินทางมาเรียนต่อโปแลนด์ จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศโปแลนด์ 

มหาวิทยาลัย Vistula University เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติสำหรับการจ้างงานในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ได้รับการรับรองจาก ACCA อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการรับรองนี้

ทำไมต้องเรียนที่ Vistula University

 • Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนานาชาติระดับแนวหน้าของโปแลนด์ คว้าอันดับที่ 5 จากการจัดอันดับอันทรงเกียรติของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “Perspektywy” ในปี 2020
 • หลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
 • มีการฝึกงานระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสร้างเครือข่ายสังคม และนำไปสู่การทำงานในอนาคต
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สูง และเทคนิคการสอนที่โดดเด่น และมีอาจารย์ที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรี อดีตสมาชิกของพรรคการเมือง นักการทูต และหัวหน้าสถาบันทางการเงินมากมาย
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 สัญชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเป็นสากล และมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
 • มีหน่วยงานจัดหางานให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยให้ความรู้ เตรียมตัวเรื่องการสัมภาษณ์งาน และมี Job Fair ที่รวบรวมองค์กร หน่วยงาน และบริษัทชั้นนำทั่วโลกคอยต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ เข้าทำงาน
 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตที่ทันสมัยใน Ursynów ของกรุงวอร์ซอ ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Vistula University

Vistula University ตั้งอยู่ในย่านทันสมัย กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ อาคารเรียนทันสมัย พื้นที่กว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สนามกีฬา โรงยิม ห้องประชุม พื้นที่สำหรับนั่งพบปะ พูดคุย หรือทำงานกับเพื่อนร่วมชั้น สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน การเดินทางสะดวกสบาย มีที่พักให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่พักของมหาวิทยาลัย หรือที่พักเอกชนที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ 

Vistula University เป็นสมาชิกขององค์กรการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

 • PMI Global Accreditation Centre for Project Management Education Programmes (GAC) เป็นหน่วยงานที่รับรองวิทยาฐานะในด้านการบริหารโครงการ Project Management ภารกิจของ PMI GAC คือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายหลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจะเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทั้งในด้านการบริหารโครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรองสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากนี้ PMI GAC เป็นสมาชิกของ Association of Specialized and Professional Auditors (ASPA) ซึ่งพัฒนาความรู้ทักษะแนวปฏิบัติที่ดีและหลักจริยธรรมของผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
 • Principles of Responsible Management Education (PRME) เป็นเครือข่ายที่มีการจัดการที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเชื่อมต่อ UN กับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาธุรกิจและการจัดการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เพื่อเป็นเวทีในการยกระดับการพัฒนาในสถานศึกษา และให้ความรู้แก่ผู้นำที่รับผิดชอบในอนาคต 
 • The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP) เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของชุมชนวิชาการ และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1997 เพื่อสร้างระบบการศึกษาแห่งชาติที่มีประสิทธิผลและบูรณาการและดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงหลักจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบและหลักการตามรัฐธรรมนูญ
 • HR Excellence in Research เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับนักวิจัย เพิ่มพูนศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงความน่าสนใจของการจ้างงานในมหาวิทยาลัย
 • Central and East European Management Development Association (CEEMAN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก สร้างมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมหลักการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบ สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเคารพความหลากหลายและวัฒนธรรม สนับสนุนนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และแนวทางแบบองค์รวมในการพัฒนาการจัดการ
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีเสนอคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพในพื้นที่นี้ วัตถุประสงค์ของ ACCA คือการแบ่งปันความรู้ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมและการจัดการระดับสูงและสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐที่ดีที่สุดทั่วโลก
 • European Foundation for Management Development (EFMD) เป็นสมาคมโรงเรียนธุรกิจระดับโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมการวิจัยและแนวปฏิบัติด้านการจัดการ ได้รับรางวัลการรับรอง EQUIS, EPAS และ EDAF 
 • IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติและระดับประเทศ รวบรวมสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่สนใจในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของสาธารณชนและความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมาคมจดทะเบียนในบรัสเซลส์และสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ในวอร์ซอ

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Vistula University เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูง ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยศูนย์ฯ เดอะเบสท์จะขอนำเสนอหลักสูตรที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย หากสนใจเรียนต่อหลักสูตรไหน สามารถติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายได้เลย

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 
090-327 3558088-269 5099 
Email : contact@thebest-edu.com 
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Bachelor’s Degree in Finance and Accounting with ACCA หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชีและการเงิน เป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน การธนาคาร การประกันภัย การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และความรู้อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น กฏหมาย การสื่อสาร โดยหลักสูตรบัญชีและการเงิน Finance and Accounting เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมหาวิทยาลัย Vistula University มีสาขาย่อยให้เลือกเรียน 5 สาขาวิชาคือ

 • MAJOR: ENTREPRENEURSHIP สาขาที่เน้นเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญ และสามารถพัฒนาบริษัท และองค์กรของตนได้ ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมสินค้า และบริการ จัดการการเงินขององค์กร ตั้งแต่บริษัทรายใหญ่ รวมถึง SMEs และสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 • SUB-MAJOR: BANKING AND FINANCIAL SERVICESเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของกิจการธนาคารพาณิชย์ การธนาคาร และบริการทางการเงิน เข้าใจปรากฏการณ์ และวิกฤตการทางการเงิน เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินทุกรูปแบบอย่างลึกซึ่ง รวมถึงผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุน
 • MAJOR: ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบัญชีเป็นหลัก เช่น ทำบัญชีทุกรูปแบบ การจัดเก็บภาษี งบประมาณสาธารณะ ตลอดจนงบประมาณของผู้จ่ายภาษี กลยุทธ์ด้านภาษี สามารถใช้หลักการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินในกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งในระดับภาคบริษัท และองค์กรอื่นๆ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ฐานะของบริษัท สภาพคลอง บัญชีทรัพย์สิน สำหรับการก่อตั้งธุรกิจ หรือนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 • MAJOR: ACCOUNTING AND FINANCE ACCA หลักสูตรนี้จะศึกษาเฉพาะด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับหลักสูตรบัญชีทั่วไป แต่จะเน้นด้านการเงินและการธนาคารเป็นหลัก เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงินสำหรับการลงทุน โดยหลักสูตรนี้จะได้รับการทดสอบ ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) ซึ่งเป็นใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 • MAJOR: FINANCIAL MARKET ANALYST หลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน ตราสารทุน โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และการวิเคราะห์ตลาดหุ้น  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (5.5). Also, the following certificates on the B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Bachelor’s Degree in International Relations หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในนโยบายระหว่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กรต่างๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย วัฒนธรรม ปรัชญา และจริยธรรม การวิธีวิเคราะห์ในทางปฏิบัติ ปัญหาระดับโลกและระหว่างประเทศที่ซับซ้อน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดสำหรับงานด้านการทูต องค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชน โดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย Vistula University ได้รับการรับรองจาก Polish Accreditation Committee และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยเอกชนของโปแลนด์ จากการจัดอันดับของ “Perspektywy” อันทรงเกียรติ

 • SPECIALTY: INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS I เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจส่วนตัว ได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศการตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนความเสี่ยงทางการเมืองในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับนานาชาติ
 • SPECIALTY: NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในต่างประเทศ
 • SPECIALTY: GLOBAL, REGIONAL AND CIVILIZATION STUDIES เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก วัฒนธรรมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also, the following certificates on the B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Bachelor’s Degree in Economics หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวการจัดการทรัพยากรที่มีค่าอย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการศึกษาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาคือเพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับโลกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกที่กำลังดำเนินอยู่ แบ่งออกเป็น 3 สาขาเชี่ยวชาญ ดังนี้

 • SPECIALIZATION: INTERNATIONAL BUSINESS I เรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวยกับการทำงานขององค์กรในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ กิจกรรมทางการค้า การตลาด และการลงทุน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์อย่างมืออาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเจรจาต่อรอง และสรุปสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • SPECIALIZATION: ECONOMIC OF THE ENTERPRISE I เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจ ข้อกำหนดทางกฏหมายการเงิน และองค์กรที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 
 • SPECIALIZATION: ECONOMICS OF THE NEW SILK ROAD หลักสูตรใหม่ที่รวมเอาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในแขนงต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก โดยเน้นศึกษาเฉพาะทางของ New Silk Road หรือเส้นทางสายไหมใหม่ซึ่งเชื่อมโยงธุรกิจในเอเชีย 
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also, the following certificates on the B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Bachelor’s Degree in Management หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการของมหาวิทยาลัย Vistula University ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ และความท้าทายของธุรกิจสมัยใหม่ได้ดีที่สุด มุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลักของธุรกิจสมัยใหม่ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ แบ่งออกเป็น 4 สาขาเชี่ยวชาญดังนี้

 • SPECIALISATION: MARKETING AND SALES เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด และการขาย การใช้โปรแกรมการตลาด การสร้างรายงานทางการตลาด เพื่อบริหารยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • SPECIALISATION: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้าง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับแนวคิดการสรรหา คัดเลือกพนักงาน รวมถึงแรงจูงใจและผลตอบแทนเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
 • SPECIALISATION: BUSINESS MANAGEMENT เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจส่วนตัว หรือองค์กร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างและใช้นโยบายของหน่วยงานและองค์กร ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง 
 • SPECIALISATION: PROJECT MANAGEMENT IN AN ORGANISATION เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำโครงการ การสนับสนุน และวิธีการจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้น การวิจัย การสำรวจ จนถึงขั้นการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลโครงการ
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87, CBT 180, PBT 510 ), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also, the following certificates on B2 level can be provided – FCEIELTSTOEFLESOLIESOLSETEBCEOSTOEICLCCI, B2 Certificate in English, CAECPEBECCEIBTCELS


Bachelor’s Degree in Dietetics หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาโภชนาการการควบคุมอาหาร เป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในมหาวิทยาลัย Vistula School of Hospitality เน้นเกี่ยวกับการเตรียมอาหารที่ได้คุณภาพ และมีโภชนาการสูงโดยเฉพาะ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงจิตใจและอารมณ์ เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมของการหาร เครื่องปรุง การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่างๆ เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการตามที่ต้องการ มีห้องปฏิบัติการสำหรับวิชาเคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยาโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง

 • SUB-MAJOR: DIETETICS FOR THE PHYSICALLY ACTIVE ได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นในการออกกำลังกายในโรงยิมและศูนย์ออกกำลังกาย สามารถทำงานร่วมกับนักกีฬาจากหลากหลายสาขาและออกแบบอาหารสำหรับนักกีฬาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดของกีฬา
 • SUB-MAJOR: DIETETIC COUNSELLING หลักสูตรที่ปรึกษาด้านโภชนาการอาหาร หลักสูตรนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักโภชนาการที่มีความสามารถ และทำงานกับลูกค้าได้อย่างไม่มีปัญหา
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also, the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS

Bachelor’s Degree in Tourism and Recreation หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรยอดนิยม เนื่องจากการต่อยอดในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโอกาสมากมายในยุโรป ได้รับการรับรองจาก THE-ICE (The International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education) ซึ่งเป็นหนึ่งในใบรับรองที่สำคัญที่สุดที่สามารถนำไปสมัครงานในอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว การพักผ่อน และการบริการ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงแรม ภัตราคาร 5 ดาว บริษัทรับจัดงานเทศกาลต่างๆ โดยหลักสูตรจะเน้นเกี่ยวกับสื่อสารในองค์กร การเป็นผู้นำองค์กร และการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า เน้นทักษะการปฏิบัติ การสัมมนา ตลอดจนเกมกลยุทธ์จำลองสถานการณ์ รวมถึงความรู้ด้านกฏหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบริการ หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • SPECIALIZATION: HOTEL AND CATERING BUSINESS หากต้องการทำงานในโรงแรม หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงาน จัดเลี้ยง จัดอีเว้นท์ หรือทำงานในร้านอาหาร สาขานี้นี้เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ คุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับแนวโน้มปัจจุบันของตลาดนักท่องเที่ยวและช่องทางการดำเนินงานผ่านเทคโนโลยีล่าสุด ได้รับความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจโรงแรมและการจัดการโรงแรม เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานทั้งหมดและของแต่ละแผนกตลอดจนวิธีดูแลความปลอดภัยให้กับแขกและพนักงานและแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 • SPECIALIZATION: BUSINESS TOURISM สาขานี้ เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจภาคการท่องเที่ยว เมื่อเลือกเรียนสาขานี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทริปท่องเที่ยว ทริปธุรกิจ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมประชุม Meeting Professional International (MPI)
 • SPECIALIZATION: LEISURE TOURISM เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มงานศิลปะหรือการแสดงในสถานการณ์ที่ต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
 • SPECIALIZATION: RECREATION IN TOURISM เรียนรู้วิธีการวางแผนจัดระเบียบและประสานงานกีฬาและนันทนาการ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง รู้วิธีสื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่ วิธีการทำงานร่วมกับคนดังและวิธีจัดการกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนานาชาติ
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Bachelor’s Degree in Journalism and Social Communication หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ และการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่เน้นการสื่อสารที่กำลังเติบโต หรือสื่อสารมวลชล ด้วยเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆ ที่มีบทบาทพื้นฐานในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในหลักสูตร จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับสื่อทุกรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรศัทศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภายในองค์กร เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย ดังนี้

 • BUSINESS JOURNALISM การสื่อสารธุรกิจ เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านธุรกิจและการตลาด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักข่าวมืออาชีพ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เน้นการปฏิบัติ การเวิร์กช็อป กับผู้เชี่ยวชาญ การสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ การใช้ศิลปะในการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการขาย
 • SOCIAL MEDIA JOURNALISM สาขาการผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางธุรกิจที่ทรวพลัง ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Digital Media อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ ทั้ง Facebook, Intagram และ Twitter เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพและการผลิตสื่อดิจิทัล เรียนรู้วิธีการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ บนเว็บไซต์ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนณู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ บล็อก หรือโปรไฟล์บริษัท ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดการทำงานในสายงานที่กำลังเปิดกว้างมากขึ้นในอนาคต
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level); – TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS

Bachelor’s Degree in Graphics Design หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เรียนตั้งแต่ศิลปะ การออกแบบโดยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ออกแบบฉาก สถานที่ในภาพยนตร์ ออกแบบแสง เอฟเฟคต่างๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

 • SPECIALTY: ARTISTIC GRAPHICS สาขานี้จะเน้นการออกแบบกราฟฟิกทั้งระดับพื้นฐาน และระดับขั้นสูง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคอย่างน้อย 10 เทคนิค เช่น Linocut, Coloured Linocut, Dry Point, Mezzotint, Copperplate, Etching, Aquatint, Lithography, Serigraphy และ Algraphy
 • SPECIALTY: GRAPHICS FOR BUSINESS สาขานี้จะเน้นการออกแบบกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โปรแกรม Adobe CC: Photoshop, Illustrator, In Design, Premiere Pro, After Effect, Animate Pro และการทำงานในสตูดิโอภาพยนตร์ การ์ตูน 
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี (6 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS

คุณสมบัติอื่นๆ

 • Portfolio of works (5 works of painting and 5 works of drawing in any technique) as a proof of basic skills of art. Please submit scans of your works in your online application.

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

Bachelor of Engineering in Architecture หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยายลัย Vistula University เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 8 เทอม หรือ 4 ปีการศึกษา การเรียนการสอนจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์เป็นหลัก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การสร้างเมือง จนถึงหลักการของการกำหนดโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานระบบขนส่งสาธารณะ ระบบนิเวศของเมือง ตลอดจนการวางผังเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

หลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการออกแบบจาก Business Centre Club, the National Co-operative Council and Employers of Poland อาจารย์ผู้สอนเป็นสถาปนิก และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และแนวทางการแก้ปัญหาจากผู้มีประสบการณ์

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี (8 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS.

Bachelor of Engineering in Computer Engineering หลักสูตร 3.5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีเส้นทางอาชีพที่มากกว่าผู้อื่น มีข้อเสนองานสาขาไอทีที่มากมายจากบริษัทไอทีชั้นนำทั่วโลก โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้เข้ารับการทดสอบ Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Oracle Certified Associate (OCA) และ Oracle Certified Professional (OCP) ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรการันตีความสามารถ และทำให้ได้เปรียบในการหางาน

หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ เช่น Fat Dog Games, Simulation Games Manufacture, Microsoft, Cisco, และ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลก ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้ทักษะที่ใช้งานได้จริง ระหว่างการศึกษา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น C#, JavaScript, Python, XHTML, CSS3 นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ โทรศัพท์มมือถือ และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ดังนั้น ผู้เรียนควรมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ที่ดีเลิศ โดย หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

 • DATABASE ENGINEERING เรียนรู้เกีย่วกับการออกแบบและพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม SQL,  Database design, Database server administration, Web service design for databases, Data warehouse design,  Advanced Database design, Methods of exploration and analysis of business data ได้รับการสอนร่วมกับ ORACLE และ Microsoft 
 • WEB TECHNOLOGIES ENGINEERING เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ และแอพลิเคชั่นที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการบริหารการจัดการภาครัฐ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขั้นสูง เช่น HTML5, CSS3, Ruby pm Rail, JavaScript รวมถึงเทคนิคเครื่องมือในการทดสอบเว็บและแอปพลิเคชั่นมือถือ ได้รับการสอนร่วมกับ Microsoft และ CISCO Systems
 • CYBERSECURITY AND COMPUTER NETWORKS ENGINEERING เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างการบริการขั้นพื้นฐาน ICT และความปลอดภัยของเครือข่ายเทคโนโลยี การสื่อสาร VolP Communication, Protocols และเครื่องมือสำหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการระบุและวิเคราะห์ภัยคุกคามจากการสื่อสารและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ พัฒนาซอฟต์แวร์และเรียนรู้วิธีตรวจจับความผิดปกติในซอฟต์แวร์ ตลอดจนวัดและควบคุมคุณภาพ ได้รับการสอนร่วมกับ ORACLE และ Microsoft
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 3.5 ปี (7 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • High school / secondary education (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS.

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree in Finance and Accounting หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงิน เจาะลึกเกี่ยวกับมุมมองทางการเงินในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงินในระดับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เรียนรู้วิธีการประเมินปรากฏการณ์ และกาะบวนการที่เกิดขึ้น สร้างรายงานทางการเงิน พัฒนาแผนธุรกิจ ประเมินมูลค่าและประเมินโครงการลงทุน ได้รับทักษะที่จำเป็นในการจัดทำแผนทางการเงินและงบประมาณ นอกเหนือจากการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินในสถาบันการเงิน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินที่จะช่วยให้เข้าใจภาคการเงินได้อย่างลึกซึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้

 • MAJOR: TAX ADVISORY SERVICES AND TAX INSPECTION เรียนรู้เกี่ยวกับระบบภาษีและการกำหนดความเสี่ยงด้านภาษี ศึกษาภาษีแต่ละรูปแบบ รวมถึงกฏระเบียบในประเทศอื่นๆ ค้นพบกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท กลยุทธ์ด้านภาษี การลดค่าใช้จ่ายภาษีให้น้อยที่สุด หรือการเพิ่มประสิทธิภาพภาษีเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนของบริษัท 
 • MAJOR: FINANCIAL ANALYST เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฑีและหลักการการเงินที่แท้จริง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และเรียนรู้วิธีการวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการเงิน
 • MAJOR: BANKING AND FINANCIAL SERVICES 2 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารและการประเมินความเสี่ยง ได้รับความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงในการธนาคาร และอิทธิพลที่มีผลทางเศรษฐกิจของธนาคารพาณิชย์ เรียนรู้หลักการของภาคธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ได้รับแนวคิดในการดำเนินงานด้านเงินทุน เข้าใจกฏของการธนาคารส่วนบุคคล สามารถคำนวฯความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์์ที่นำเสนอ และรูปแบบการลงทุนทางเลือก สามารถอธิบายการทำงานผลิตภัณธ์การลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของธนาคารจากความเสี่ยงทุกประเภท 
 • MAJOR: INTERNAL AUDIT เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยเฉพาะ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ (Confirming Qualifications to Perform Internal Auditor’s Job) 
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโท (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี (4 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • Bachelor’s diploma (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Master’s Degree in Management หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ เจาะลึกทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ๆ มุ่งเน้นไปที่การจัดการองค์กร ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นการอภิปราย สัมมนา โดยการนำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจหลากหลายแขนง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาดังนี้

 • SUB-MAJOR: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT เรียนรู้ประเด็นสำคัญของกิจกรรมระหว่างประเทศ สามารถบริหาร จัดการ บริษัทระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากลยุทธ์แลแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จและก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ
 • SUB-MAJOR: INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแผนการตลาด วิธีการพัฒนา และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อบริหารยอดขายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในบริษัทระดับนานาชาติ
 • SUB-MAJOR: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT เรียนรู้วิธีการสรรหาพนักงานที่ดีที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการตั้งรางวัล ผลตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างกระตือรือร้น
 • SUB-MAJOR: INTERNATIONAL E-BUSINESS PROJECT MANAGEMENT เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้ความซับซ้อน รวมถึงความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ของธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโท (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี (4 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • Bachelor’s diploma (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Master’s Degree in Energy Management (Management sub-major) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการพลังงาน มุ่งเน้นให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะต้องคุณเคยกับมาตรฐานสากลในการจัดการองค์กรธุรกิจในภาคพลังงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีคุณสมบัติที่พร้อมทำงานเป็นผู้นำในการกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมพลังงาน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่กำลังดำเนินอยู่ และมีความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมพลังงาน

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโท (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี (4 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • Bachelor’s diploma (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS

Master’s Degree in International Relations หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก สร้างความสมดุลระหว่างความรู้ทางทฤษฎีกับทักษะการปฏิบัติ สอนโดยอดีตรัฐมนตรี โดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย Vistula University ได้รับการรับรองจาก Polish Accreditation Committee และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยเอกชนของโปแลนด์ จากการจัดอันดับของ “Perspektywy” อันทรงเกียรติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้

 • SPECIALISM: INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS II เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินโครงการระดับนานาชาติ กิจกรรมในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการลงทุนจากต่างประเทศ ได้รับทักษะการตลาดระดับโลก และเห็นคุณค่าของความเสี่ยงทางการเมืองในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้เรียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • SPECIALISM: Strategic studies เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เรียนรู้การคาดการณ์และวินิจฉัยแนวโน้มระยะยาวที่มีผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • SPECIALISM: INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND GLOBAL POLICY เรียนรู้วิธีการดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศอย่างละเอียด มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายระดับโลก เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน และปัญหาจริยธรรมระดับโลก สาขานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำงานใน UN, EU หรือ The World Bank และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโท (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี (4 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • Bachelor’s diploma (or higher)

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS


Master’s Degree in Computer Engineering หลักสูตร 1.5 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ Vistula University เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตณ์ คณิตศาสตร์ และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและภาษา R เรียนรู้วิธีการทำงานของอัลกอริทึม เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Microsoft DreamSpark, OAI ของ Oracle และ CISCO มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาแก้ปัญหา โดยมี 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • SUB-MAJOR: DESIGN AND APPLICATION OF WIRELESS NETWORKS เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาเครือข่ายไร้สาย เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์กร เชี่ยวชาญในการพัฒนา ICT 
 • SUB-MAJOR: DESIGN AND APPLICATION OF MOBILE APPLICATIONS เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนโปรแกรมและออกแบบแอปพลิเคชั่นทือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการมือถือ เช่น Andriod, Windows Phone และ iOS และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม UI/UX และ API ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 • SUB-MAJOR: CYBERSECURITY AND RELIABILITY OF INFORMATION AND INDUSTRIAL SYSTEMS: เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบไอทีและการควบคุมอุตสาหกรรมไอที การวิเคราะห์ความเสี่ยงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแง่ของความปลอดภัย 
 • SUB-MAJOR: APPLIED DATA SCIENCE (in English, online) หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือร่วมกับ Magnimind Academy สถาบันสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำจากซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เกี่ยวกับ Data Analytics, Python, Data Visualization, Applied Machine Learning และ Deep Learning โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก Magninind Academy และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Silicon Valley
ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร
 • ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโท (เต็มเวลา)
 • ระยะเวลาการศึกษา: 1.5 ปี (3 เทอม)
 • ภาษาที่ใช้เรียน: ภาษาอังกฤษ
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ตุลาคม (สมัครเรียนก่อน 31 สิงหาคม)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • Bachelor of Engineering diploma To be able to register on Master of Engineering students should have one of the following departments Engineering diploma
  • Computer Science
  • Telecommunication
  • Information and telecommunication technology
  • Electronics
  • Automated technology
  • or similar to above mentioned departments

คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ

 • Language Certificate (equivalent of B2 level): TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided – FCEESOLIESOLSETEBCEOSLCCICAECPEBECCEIBTCELS.

มหาวิทยาลัย Vistula University เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 100% สำหรับค่าเทอมในปีแรก 

มหาวิทยาลัย Vistula University เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Vistula University Merit Scholarship เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะมาเป็นนักศึกษา และทำหน้าที่เป็นทูตนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ambassador)  ของมหาวิทยาลัย Vistula University และ Vistula School of Hospitality

เงื่อนไขทุนการศึกษา

 • ชื่อทุนการศึกษา: Vistula University Merit Scholarship
 • มูลค่าทุนการศึกษา: ส่วนลดค่าเล่าเรียน 100% สำหรับปีแรกของการศึกษา
 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาตรี และปริญญาโททุกสาขา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • จำนวนทุนที่เปิดรับสมัคร: 70 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021 และ 2022
 • กำหนดการณ์:
  • เริ่มเรียนเดือน ตุลาคม 2021: สมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2021
  • เริ่มเรียนเดือน มีนาคม 2022: สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2022

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษา

 • ไม่เป็นพลเมืองโปแลนด์
 • มีผลการเรียนที่โดดเด่น หรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ขั้นต่ำ 6.0 หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสากล
 • มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการเป็นทูตนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ambassador) 

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษา Preparatory Language Courses

หลักสูตร Preparatory Language Course เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อให้ระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน หากผู้เรียนต้องการเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จะต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEFL, FCE, CAE, TELC, IELTS, ECL เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ได้อย่างไม่มีปัญหา

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครเรียน เริ่มต้นอย่างไร?

กระบวนการสมัครเรียน จะใช้ระยะเวลา 2 – 4 สัปดาห์ และการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า การนัดยื่นวีซ่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน ในการรอผลวีซ่า ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้า และติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเปิดเรียน (อย่างช้าสุด 2 เดือน) 

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการกรอกแบบฟร์อมด้านล่าง หรือ โทร : 090-327 3558088-269 5099 Email : contact@thebest-edu.com Line : @thebestedu พร้อมระบุสาขาวิชาที่ต้องการจะเรียน ช่วงเวลาที่ต้องการเริ่มเรียน หลังจากนั้น ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเรียน หากต้องการคำแนะนำ สามารถสอบถาม ศูนฯ เดอะเบสท์ได้ฟรี

คุณสมบัติทางวิชาการ

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษา (ขึ้นไป) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี (ขึ้นไป) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท

คุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษ

 • English Language Certificate (เทียบเท่าระดับ B2 level) เช่น TOEFL (IBT 87), TOEIC (700 ), IELTS (6.0) นอกจากนี้ยังสามารถให้ใบรับรอง FCE, ESOL, IESOL, SET, EBC, EOS, LCCI, CAE, CPE, BEC, CEIBT, CELS ในการยื่นสมัครเรียนได้
 • หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องสอบ MOCK TOEIC กับทางมหาวิทยาลัยก่อน
  • หากสอบเทียบได้ระดับ B2 Level สามารถเข้าเรียนได้เลย 
  • หากสอบเทียบได้ระดับต่ำกว่า B2 Level จะต้องเรียนภาษากับทางมหาวิทยาลัยก่อน

222

ขั้นตอนที่ 3 สมัครเรียน

ส่งเอกสารสมัครเรียน ให้กับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อดำเนินการสมัครเรียน โดยสามารถส่งผ่าน Email: contact@thebest-edu.com หรือตามที่อยู่ไปรษณีย์ พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 4 ทางมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะตอบรับเข้าเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียด ค่าเทอมที่จะต้องชำระครั้งแรก โดยจะส่งใบตอบรับเข้าเรียนให้ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์

ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะสรุปค่าใช้จ่าย รวมค่าทำวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินบาท โดยจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน และ เวลา ที่สะดวกทำการโอนเงิน *กรุณาชำระภายใน 14 วัน หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย หลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำจดหมายนี้ ใช้ในการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียน

ผู้สมัครจะต้องยื่นวีซ่าประเภท Schengen Visa Type D (National Long-Stay Visa)  คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ทำงาน หรืออาศัยอย่างถาวรอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น (อยู่ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี)

เรียนต่อโปแลนด์ ต้องโชว์เงินเท่าไหร่กัน?

หลักฐานทางการเงินของนักเรียนหรือผู้สนับสนุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร/สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหลักฐานการจ้างงาน เช่น สลิปเงินเดือน (Proof of Employment and Salary)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุน (Sponsor) มีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการบริหาร กำหนดไว้ดังนี้

 • ค่าครองชีพขั้นต่ำ 680 EUR / เดือน
 • ดังนั้น จะต้องสำรองค่าครองชีพขั้นต่ำ 1 ปี 680 x 12 = 8,160 EUR / เดือน
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานการเงินมากกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน 12,240 – 16,320 EUR (ประมาณ 450,000 – 600,000 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 37 บาท

อ้างอิงจาก : The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration

หมายเหตุ: ถ้าหากสมัคร คุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร :090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ทำไมควรเลือกเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน

โปแลนด์ เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก ประเทศโปแลนด์ เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอนการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จมากที่สุด หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพสูง พัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มโอกาสใสการทำงานที่ยุโรป

ในทุกๆ ปี มีนักศึกษาจำนวนมากที่เลือกเรียนต่อโปแลนด์ เนื่องจากกสถาบันการศึกษามีคุณภาพสูง และค่าเรียนไม่แพง นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้คนทั่วโลก เลือกมาเรียนที่โปแลนด์ ทางเดอะเบสท์ ขอสรุป 10 เหตุผล ทำไมควรเลือกเรียนต่อโปแลนด์ (คลิก)

เรียนต่อโปแลนด์ สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ด้วย

วีซ่านักเรียนโปแลนด์สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ ซึ่งการหางานพิเศษ อาจหาได้จากป้ายประกาศในมหาวิทยาลัยหรือตามที่ต่างๆ หรือในประกาศหางานในเวบไซต์ ในเมืองใหญ่ อาจมีการแข่งขันในการหางานสูงกว่าเมืองเล็ก นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาโปแลนด์ มีโอกาสได้งานและเลือกงานได้มากกว่านักศึกษาที่พูดได้เพียงภาษาอังกฤษ

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่โปแลนด์ จะเลือกทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยสามารถทำงานได้ตลอดทั้งปี แต่การทำงานและเรียนในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและไม่ทำให้งานพาร์ทไทม์ส่งผลต่อการเรียนในด้านลบ บางคนอาจเลือกทำงานช่วงวันหยุดฤดูร้อนยาว 3 เดือน แทนที่จะทำงานช่วงเย็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียน

เรียนต่อโปแลนด์ ได้รับโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบที่มากกว่า

นักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป Non EU/EEA ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถอยู่ในโปแลนด์เพื่อหางานทำได้หลังเรียนจบได้ด้วยโดยสามารถยื่นขออยู่ต่อได้สูงสุด 18 เดือน เพื่อหางานแบบเต็มเวลา และได้สิทธิ์รับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรปด้วย หากหางานทำที่ตรงสายได้ภายในระยะเวลาวีซ่า ก็จะสามารถขอ EU Blue Card ซึ่งเป็นใบอนุญาตทำงานที่รับรองจาก 25 ใน 28 ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตร EU-Blue Card ทำงานและอาศัยอยู่ในโปแลนด์ได้ โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกันกับคนโปแลนด์

EU-BLUE CARD คืออะไร?

EU Blue Card คือใบอนุญาตทำงานที่ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่มีทักษะสูงที่มาจากนอกสหภาพยุโรป (Non-EU) สามารถเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตอย่างถูกกฏหมายในสหภาพยุโรปรวมถึงได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สหภาพยุโรปกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการแข่งขัน ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และทันกับโลกยุคสมัยใหม่ รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้ดีขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ตั้งข้อเสนอสองข้อ คือ

 • สามารถทำงานและรับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป โดยฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €43,056 – €55,200 /ปี (ประมาณ 1,600,000 – 2,000,000 บาท/ปี หรือ เฉลี่ย เดือนละ 133,000 – 166,000 บาท/เดือน)
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม เทียบเท่ากับคนชาติเยอรมัน
 • มีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) เมื่อทำงานเป็นระยะเวลา 5 ปี

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ EU Blue Card

เรียนต่อโปแลนด์ ได้ท่องเที่ยวได้ 26 ประเทศ ทั่วยุโรป

การไปเรียนที่โปแลนด์จะต้องขอ Schengen Visa ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ สามารถใช้เดินทางในประเทศในเครือของกลุ่ม Schengen Visa ได้ทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.