Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ออสเตรเลีย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเลือกเรียนต่อต่างประเทศ เนื่องจากประเทสออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ มีความปลอดภัยสูง การศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ วุฒิการศึกษา ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงอันดับ 1 ของโลก และโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบที่เปิดกว้าง จึงทำให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย

การลงทุนเรียนต่อต่างประเทศ แน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง และประเทสออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพที่สูงเทียบเท่ากับอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ถึงแม้รัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่ก็อาจจะไม่เพียพอ หรือครอบคลุมเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น หลายๆ คนจึงมองหาทุนการศึกษา ทั้งทุนจากมหาวิทยาลัย และทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนการศึกษาบางส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ทั้งทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย สถาบันการศึกษา และองค์กรภาครัฐและเอกชน หลากหลายประเภท เช่น Australia Award, Australian Government Research Training Program (RTP), Australia APEC Women in Research Fellowship และ Destination Australia Scholarship โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับทุน Destination Australia Scholarship

ทำความรู้จักทุน Destination Australia Scholarship


Destination Australia Scholarship คือทุนรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนให้นักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ ที่เลือกเรียนในสถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย (Regional) เพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Planning for Future Population of Australia” โดยในปีการศึกษา 2021 รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนการศึกษากว่า 17 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้กับทางมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในเขตภูมิภาคกว่า 35 แห่ง เพื่อจัดสรรมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนในปีการศึกษา 2021 ที่จะถึงนี้

 • Destination Australia Scholarships มีมูลค่าสูงถึง $15,000 ต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ในบรรดาทุนการศึกษาทั้งหมด
 • ทุนการศึกษา Destination Australia ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในสาขาที่สมัครเรียน ต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้ชีวิตและศึกษาในภูมิภาคออสเตรเลีย (Regional)
 • ทุน Destination Australia เป็นทุนรัฐบาลของออสเตรเลีย Australian Government, Dept. of Education, Skill and Employment
 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่ระดับวิชาชีพ จนถึงปริญญาเอก (Certificate IV, Diploma, Advanced Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree, Master Degree และ Ph.D.)
 • ทุน Destination Australia Scholarship สามารถขอต่อได้ทุกปี ซึ่งจะพิจารณาตามผลการศึกษาย้อนหลัง
 • ทุน Destination Australia Scholarship เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา
 • ทุน Destination Australia Scholarship มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกปีๆ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ดังนั้น จะต้องเช็ครายละเอียด เงื่อนไข โดยตรงจากทางมหาวิทยาลัย หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถปรึกษา ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากได้รับทุนการศึกษา ค่าเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าไหร่

ทุน Destination Australia Scholarship เป็นทุนที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียให้มากที่สุด และมีผู้ยื่นสมัครมากที่สุด แต่ ทุน Destination Australia Scholarship ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องมีทุนส่วนตัว เพื่อจ่ายค่าเทอมส่วนต่างของทุนด้วย นอกจากนี้ ทุน Destination Australia Scholarship ยังไม่รวมค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอาหารในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพออสเตรเลีย

ทำอย่างไรถึงจะได้ทุน Destination Australia scholarship?

ทุน Destination Australia Scholarship ทางรัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนให้กับทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แก่นักศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้น เกณฑ์คุณสมบัติจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องสมัครกับทางมหาวิทยาลัย (หรือสมัครกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ที่ให้บริการสมัครเรียนและให้คำแนะนำในการสมัครทุน Destination Australia) โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขแตกต่างกัน แต่โดยส่วนมากแล้ว จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง วิชาการ และ ภาษาอังกฤษ

ทุน Destination Australia Scholarship เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางวิชาการ และผลคะแนนภาษาอังกฤษที่พร้อมเรียนแล้วเท่านั้น หรือมีความสามารถโดดเด่นในสาขาที่สนใจ ดังนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมให้ดี และตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ว่าเพียงพอหรือไม่ แนะนำให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้รับทุน Destination Australia โดยพิจารณาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย หากยังไม่พร้อม สามารถเตรียมตัวเพื่อสมัครทุนในปีถัดไปได้ เนื่องจาก ทุน Destination Scholarship เปิดรับสมัครทุกปี ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอยกตัวอย่างคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติด้านวิชาการ Academic Requirement

 • คุณวุฒิการศึกษาตรงตามข้อกำหนด
  • หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor Degree จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Certificate of Secondary Education) หรือเทียบเท่า
  • หลักสูตรปริญญาโท Master Degree จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor Degree
 • มีผลการศึกษาขั้นต่ำในระดับที่ 75% (GPA 3.0) ของระดับการศึกษาก่อนหน้า 
 • ผู้สมัครจะต้องลงเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลา Full-Time เท่านั้น
 • บางมหาวิทยาลัยอาจมีการสัมภาษณ์ด้วย

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ English Requirement อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • IELTS Academic
  • วิชาชีพ Certificate or Diploma: 5.5 (with no individual band score of less than 5.0)
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (Coursework): 6.0 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5).
  • ปริญญาโทวิจัย: 6.5 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL Internet-based
  • วิชาชีพ Certificate or Diploma: Overall 65 ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 15.
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (Coursework): Overall 75 ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 17
  • ปริญญาโทวิจัย: Overall 79 ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 21
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่าง ไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ 
  • International Second Language Proficiency Rating (ISLPR® (IIAA accredited))
  • Cambridge English: Advanced (CAE) / Cambridge English: Proficiency (CPE) / Cambridge English: First (FCE)
  • International Baccalaureate Diploma/Certificate
  • GCSE or IGCSE
  • GCE A Level studies
  • สำเร็จ Year 12 ในโรงเรียน High School ออสเตรเลีย

หมายเหตุ:

 • คุณสมบัติข้างต้น เป็นเพียงคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้สมัครควรพร้อม ก่อนที่จะสมัครทุน
 • บางมหาวิทยาลัย หรือบางสาขาวิชา อาจกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำที่สูงกว่าข้างต้น เช่น หลักสูตรพยาบาลใช้คะแนน IELTS Academic ขั้นต่ำ 7.0 ทุกแบนด์
 • หากต้องการทราบคุณสมบัติแต่ละหลักสูตร แต่ละมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะดีที่สุด
 • บางหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมาย Essay ประมาณ 500 – 1,000 คำ โดยมหาวิทยาลัยจะมีหัวข้อให้ ยกตัวอย่าง เช่น How Destination Australia Scholarship will assist you in reaching your career goals and how it will help you make tomorrow better.”
 • หลักสูตรมหาวิทยาลัยบางหลักสูตร อาจต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย ดังนั้น ควรตรวจสอบเงื่อนไขกับทางมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

ขั้นตอนการสมัครทุน Destination Australia Scholarship

ขั้นตอนการสมัครเรียน และสมัครทุน Destination Australia Scholarship จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมมากที่สุด และจะต้องส่งเอกสารภายในวันสุดท้าย ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น และการสมัครทุน ควรเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร 2 สัปดาห์ขึ้นไป ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้า และติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ก่อน อย่างน้อย 3 – 6 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน เนื่องจาก จะต้องเผื่อระยะเวลาการยื่นวีซ่า และรอผลวีซ่า โดย ผู้สมัคร สามารถวางแผนการสมัครของตัวเองเบื้องต้น ดังนี้

Step 1: สอบถามข้อมูลรายละเอียดของมหาวิทยาลัย สถานที่ตั้ง หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทุน
 • ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการกรอกแบบฟร์อมด้านล่าง พร้อมระบุช่องคำถามเพิ่มเติมว่า “สนใจสมัครทุน Destination Australia Scholarship” พร้อมระบุสาขาวิชาที่ต้องการจะเรียน มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเรียน หรือ โทร : 090-327 3558088-269 5099 Email : contact@thebest-edu.com Line : @thebestedu 
 • ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้สมัครให้มากที่สุด
Step 2: เตรียมเอกสารการสมัครเรียน
 1. ทรานสคริปผลการเรียนล่าสุด สำหรับการสมัครเรียน
  • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ใช้ ผลการเรียนพร้อม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ใช้ ผลการเรียนพร้อม ประกาศนียบัตรปริญญาตรี
 2. จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ ให้ผู้สมัครทุน เตรียมจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การขอทุนจำนวน 500 คำ ในหัวข้อ “How Destination Australia Scholarship will assist you in reaching your career goals and how it will help you make tomorrow better.” ซึ่งทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะช่วยแนะนำ และตรวจสอบการเขียน
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรได้กำหนด

หมายเหตุ: เอกสารสมัครเรียน จะต้องส่งเอกสารภายในวันสุดท้าย ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัว และติดต่อก่อนอย่างน้อย 3 – 6 เดือน ก่อนวันเปิดเทอม

Step 3: ส่งใบสมัครเรียน (สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าดำเนินการ)
 • ส่งเอกสารสมัครเรียนให้กับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อดำเนินการสมัครเรียน โดยสามารถส่งผ่าน Email: contact@thebest-edu.com หรือตามที่อยู่ไปรษณีย์
 • หาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้รับเอกสารแล้ว ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะตรวจสอบ และให้คำแนะนำ หากมีเอกสารผิดพลาด จะแจ้งให้กับผู้สมัคร เพื่อเตรียมเอกสารที่พร้อมมากที่สุด เพื่อโอกาสในการได้รับทุนมากที่สุด ซึ่ง ขั้นตอนการสมัครเรียน และตรวจเอกสารไม่มีค่าดำเนินการใดๆ
 • บางมหาวิทยาลัย อาจต้องได้รับการสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยด้วย โดยอาจจะสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมีการอัพเดทให้ทราบ พร้อมนัดวันสอบสัมภาษณ์
Step 4: มหาวิทยาลัยประกาศผลทุนการศึกษา
 • หากได้รับทุนการศึกษา ทางมหาวิทยาลัย จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน พร้อมจดหมายประกาศผลทุนการศึกษามาให้ (กรณีที่ไม่ได้รับทุน จะไม่ได้รับจดหมายใดๆ จากทางมหาวิทยาลัย)
 • ผู้สมัคร จะต้องยืนยันรับสิทธิ์ทุน Destination Australia Scholarship ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด หากผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์รับทุนการศึกษา
Step 5: เตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
 • เมื่อยืนยันรับสิทธิ์ทุนเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายตอบรับ พร้อมชี้แจงค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะสรุปค่าใช้จ่าย รวมค่าทำวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินบาท โดยจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน และ เวลา ที่สะดวกทำการโอนเงิน *กรุณาชำระภายใน 14 วัน หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน
 • หลังจากชำระค่าลงทะเบียน และค่าเทอมเรียบร้อยแล้วเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำจดหมายนี้ ใช้ในการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

ภูมิภาคออสเตรเลีย Regional คืออะไร?

นอกเหนือจากเมืองใหญ่ๆ เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน แล้ว ประเทศออสเตรเลียยัง ประกอบด้วยเมืองอื่นๆ ที่เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาได้เรียนต่อ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเหนือเขตเมืองหลวงสำคัญๆ เรียกว่า พื้นที่ในเขต Regional ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ เป็นฐานการผลิตของประเทศ และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวออสเตเรลียกว่า 9.45 ล้านคน นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสร้างงานให้กับชาวออสเตรเลียได้ถึงหนึ่งในสามอีกด้วย

สำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร PR (Permanent Residence) ในอนาคต การเรียนที่ภูมิภาคออสเตรเลีย Regional เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาส สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติในเขตภูมิภาคมากกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ และเป็นเส้นทางสู่ PR ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีเมื่อเลือกเรียนในเขต Regional

 • ค่าครองชีพต่ำกว่า หากเปรียบเทียบเมืองใหญ่ๆ เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น หรือบริสเบน โดย ผู้ที่เรียนในวิทยาเขต Regional สามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ในอพาร์ทเม้นที่กว้างขวางโดยจ่ายเพียง $1,000 ต่อเดือน ในขณะเดียวกัน จะต้องจ่ายเงินมากถึง $2,000 – 2,500 ต่อเดือน หากเลือกเรียนในเมืองใหญ่ๆ เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น หรือ บริสเบน
 • การจ้างงานในเขต Regional ค่อนข้างสูงในหลายพื้นที่ และค่าตอบแทนสูง
 • โอกาสวีซ่าผ่านที่มากกว่า เนื่องจากพื้นที่ในภูมิภาคมีจำนวนประชากรน้อย แต่ตำแหน่งว่างงานสูงมาก รัฐบาลจึงต้องการผู้ที่มีทักษะ เข้ามาทำงาน และเป็นส่วนพัฒนาพื้นที่ในเขตภูมิภาค
 • ได้รับสิทธิพิเศษในการขอ Post Study Work Visa ที่มากกว่า 
  • หากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ใน Category 2 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 3 ปี
  • หากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ใน Category 3 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 2 ปี เป็น 4 ปี
 • หากสำเร็จการศึกษาในเมืองเขต Regional จะได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยการเพิ่ม Point Test 5 Point สำหรับการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร PR ในเขต Regional ดังนั้น หากใครที่วางแผนขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหลังเรียนจบ การเรียนที่วิทยาเขต Regional ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
 • ความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า มีตัวเลือกที่พักอาศัยที่มากกว่า กว้างขวางกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่า ในเมืองใหญ่ๆ
 • อาชญากรรมต่ำมาก มีการดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนอย่างเข้มงวด และห่างไกลจากความวุ่นวาย
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และความบันเทิงมากมายเหมือนในเมืองใหญ่ แต่บรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
 • คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า อากาศที่บริสุทธิ์กว่า เงียบสงบ ผ่อนคลาย และสโลไลฟ์ เน้นการใช้ชีวิต และสัมผัสประสบการณ์ของชาวออสเตรเลียได้อย่างแท้จริง

การแบ่งเขตภูมิภาคของออสเตรเลีย

การแบ่งพื้นที่ภูมิภาคทางออสเตรเลีย ทาง Designated Regional Areas (DRA) ได้แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท (3 Category) โดยแบ่งจากรหัสไปรษณีย์ของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

 • Category 1 Major Cities –  เมืองขนาดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่น เมืองหลวงของบางรัฐ Sydney,  Melbourne และ Brisbane เมืองที่อยู่ใน Category 1 ไม่จัดให้เป็น Regional
 • Category 2 Cities and Major Regional Centres เมืองขนาดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่นน้อยกว่า Category 1 เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่สำคัญ เช่น Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, Newcastle/ Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong and Hobart
  • โอกาสวีซ่าผ่านง่ายกว่า
  • โอกาสในการทำงานในสายงาน Regional Occupation List มากขึ้น
  • หากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ใน Category 2 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 3 ปี
 • Category 3 Regional Centres and Other Regional Areas
  • โอกาสวีซ่าผ่านง่ายกว่า
  • โอกาสในการทำงานในสายงาน Regional Occupation List มากขึ้น
  • หากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ใน Category 3 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 2 ปี เป็น 4 ปี
  • ได้รับเอกสิทธิ์ในการเจรจาเฉพาะภูมิภาค Designed Area Migration Agreements (DAMAs)
รัฐ Category 1 Major City Category 2 Cities and Major Regional Centres Category 3 Regional Centres and Other Regional Areas
New South Wales
 • Sydney
 • Newcastle / Lake Macquaire  / Wollongon / Orana
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 2259, 2264 ถึง 2308, 2500 ถึง 2526, 2528 ถึง 2535 และ 2574
 • Lismore / Albury / Orange / Wagga Wagga / Armidale
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 2250 ถึง 2258, 2260 ถึง 2263, 2311 ถึง 2490, 2527, 2536 ถึง 2551, 2575 ถึง 2739, 2753 ถึง 2754, 2756 ถึง 2758 และ 2773 ถึง 2898
Victoria
 • Melbourne
 • Illawarra / Geelong / Warrnambool City Council
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 3211 ถึง 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 ถึง 3333, 3340 และ 3342
 • Wodonga / Bendigo / Emerald
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 3097 ถึง 3099, 3139, 3233 ถึง 3234, 3236 ถึง 3239, 3241 ถึง 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 ถึง 3424, 3430 ถึง 3799, 3809 ถึง 3909, 3912 ถึง 3971 และ 3978 ถึง 3996
Queensland
 • Brisbane
 • Gold Coast / Sunshine Coast
 • หรือรหัสไปรณีย์ 4207 ถึง 4275, 4517 ถึง 4519, 4550 ถึง 4551, 4553 ถึง 4562, 4564 ถึง 4569 และ 4571 ถึง 4575
 • Toowoomba / Cairns / Bundaberg / Rockhampton / Noosa / Ipswich / Springfield / Gladstone / Townsville / Mackay
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 4124 ถึง 4125, 4133, 4183 ถึง 4184, 4280 ถึง 4287, 4306 ถึง 4498, 4507, 4552, 4563, 4570 และ 4580 ถึง 4895
Australia Capital Territory
 • Canberra และ รหัสไปรษณีย์ทั้งหมดในรัฐ Australian Capital Territory
Western Australia
 • Perth
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 6000 ถึง 6038, 6050 ถึง 6083, 6090 ถึง 6182, 6208 ถึง 6211, 6214 และ 6556 ถึง 6558
 • รหัสไปรษณีย์ทั้งหมดของรัฐ WA ที่ไม่ได้ระบุในเมือง Category 2
South Australia
 • Adelaide
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 5000 ถึง 5171, 5173 ถึง 5174, 5231 ถึง 5235, 5240 ถึง 5252, 5351 และ 5950 ถึง 5960
 • รหัสไปรษณีย์ทั้งหมดของรัฐ SA ที่ไม่ได้ระบุใน Category 2
Tasmania
 • Hobart
 • หรือรหัสไปรษณีย์ 7000, 7004 ถึง 7026, 7030 ถึง 7109, 7140 ถึง 7151 และ 7170 ถึง 7177
 • รหัสไปรษณีย์ทั้งหมดของรัฐ Tasmania ที่ไม่ได้ระบุใน Category 2
Northern Territory
 • Darwin
 • หรือรหัสไปรษณีย์ทั้งหมดใน Northern Territory

มหาวิทยาลัยในเขต Regional ที่เปิดรับสมัครทุน Destination Australia Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเรียน และเปิดรับสมัครทุน อาจไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น จะต้องเช็คกับทางมหาวิทยาลัยให้ดีก่อนที่จะสมัคร หากไม่แน่ใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลย

Central Queensland University (CQU) วิทยาเขต Rockhamton

Central Queensland University (CQU)

กำหนดการณ์รับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร: 09 ธันวาคม 2019
 • ปิดรับสมัคร: 31 ธันวาคม 2020

CQUniversity เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 150 มหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ที่มีคุณภาพระดับโลก ด้วยระยะเวลาเพียง 27 ปี ได้รับรางวัล และพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบัน CQU เปิดสอนทั้งหมด 20 วิทยาเขตทั่วออสเตรเลีย 14 วิทยาเขต สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

CQUniversity Rockhampton เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย CQUniversity ตั้งอยู่ในเมือง Rockhamton สภาพแวดล้อมเงียบสงบ งดงาม และเอื้ออำนวยต่อการเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย และครบครัน ทั้งห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงศูนย์บริการสุขภาพ Allied Health Clinic แห่งใหม่ ซึ่งให้บริการแก่สาธารณชนในพื้นที่ และให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัย CQUiversity ยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาเขต Rockhampton พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Destination Australia Scholarship โดยจะได้ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 AUD ต่อปี ให้ทุกปี จนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่า 25% เพียงมีเกรดเฉลี่ยจากสถาบันเดิม GPA 2.5 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของการรับสมัครเรียน

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship

ทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาเขตท้องถิ่น (Regional) โดยนักศึกษาจะได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัย CQU   มูลค่าทุนการศึกษา AU$15,000 ต่อปี และมีสิทธิ์ขอทุนการศึกษา CQU Regional Scholarship เพิ่มอีก 25% ต่อปี

 • มูลค่าทุนการศึกษา : 15,000 AUD ต่อปี ได้ทุกปีตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • ระดับชั้นที่สามารถสมัครทุน : ทุกระดับชั้น
 • นักศึกษาจะต้องลงเรียนเฉพาะวิทยาเขต Rockhampton เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ : ไม่กำหนด (ไม่ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย)
 • ผู้สมัครจะต้องมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และทุนการศึกษาจะพิจารณาโดยมหาวิทยาลัย
 • สามารถขอทุนการศึกษา CQU Regional Scholarship เพิ่มอีก 20% ต่อปี

ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (วิทาเขตท้องถิ่น) International Student Scholarship (Regional)

 • มูลค่าทุนการศึกษา : 25% ของค่าเทอมต่อปี ได้ทุกปีตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • ระดับชั้นที่สามารถสมัครทุน : ปริญญาตรี Bachelor Degree และปริญญาโท Master degrees
 • นักศึกษาจะต้องลงเรียนเฉพาะวิทยาเขตท้องถิ่น (Regional) เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ : GPA 2.5 (ไม่ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย)

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

 • Term 1 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครวันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2021
  • ปฐมนิเทศวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 8 มีนาคม 2021
 • Term 2 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 มิถุนายน 2021
  • ปฐมนิเทศวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2021
 • Term 3 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2021
  • ปฐมนิเทศวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

Southern Cross University (SCU) วิทยาเขต Lismore และ วิทยาเขต Coffs Harbour

Southern Cross University

กำหนดการณ์รับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร: ตอนนี้ จนกว่าจะเต็มโควต้า

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและผลงานการวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในที่ที่มีบรรยากาศสวยงาม มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ที่ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 16,000 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลัก 3 แห่ง ได้แก่ Gold Coast เป็นวิทยาเขตสำหรับหลักสูตรบริหาร และการโรงแรม กฎหมาย ,Lismore Campus เป็นวิทยาเขตที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติและเป็นวิทยาเขตสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ และ Coffs Harbour Campus เป็นวิทยาเขตสำหรับหลักสูตรพยาบาล และคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท อีกด้วย สำหรับวิทยาเขตที่เปิดรับสมัครทุน Destination Australia มี 2 วิทยาเขต ดังนี้

Southern Cross University วิทยาเขต Lismore ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 75 เฮกตาร์ห่างจากใจกลางเมือง Lismore เพียง 5 นาที ห่างจาก Byron Bay เพียง 30 นาที เป็นวิทยาเขตภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ เปิดสอนหลักสูตร arts and social sciences, education and teaching, digital media, business and tourism, marine and environmental sciences, engineering and science, health sciences, law and justice, Indigenous knowledge, music และ creative arts.

Southern Cross University วิทยาเขต Coffs Harbour เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม และการบริการด้านสุขภาพ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีนักเรียนกว่า 1,200 คน นอกจากนี้วิทยาเขตยังอยู่ไม่ไกลจากชายหาดที่สวยงามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และใจกลางเมือง Coffs Harbour

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัย Southern Cross University ยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาเขตท้องถิ่น (Regional) Lismore และ Coffs Habour พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Destination Australia Scholarship โดยจะได้ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 AUD ต่อปี สูงสุด 4 ปี

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship

 • มูลค่าทุนการศึกษา : 15,000 AUD ต่อปี ได้ทุกปีสูงสุด 4 ปี
 • ระดับชั้นที่สามารถสมัครทุน : ทุกระดับชั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 • ผู้สมัครจะต้องมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และทุนการศึกษาจะพิจารณาโดยมหาวิทยาลัย
 • วิทยาเขตที่เปิดรับสมัครทุน: Lismore และ Coffs Habour
 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทุน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม 
  1. ในกรณีที่หลักสูตรรวมถึงการศึกษานอกพื้นที่ภูมิภาค (ตัวอย่างเช่นการฝึกงานนอกวิทยาเขต) อนุญาตให้อาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่ภูมิภาคได้ไม่เกินหนึ่งระยะเวลาการศึกษา (ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ข้อกำหนดของการกำหนดตำแหน่งภาคบังคับเกินระยะเวลาการศึกษาที่ได้รับอนุญาตห่างจากพื้นที่ภูมิภาคมหาวิทยาลัยจะต้องขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา Department of Education
  2. ผู้เรียนจะต้องมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมาย ตลอดระยะเวลาการขอทุนการศึกษา เพื่อความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองนักศึกษาต่างชาติ Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000.

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

 • Session 1 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป
  • ปฐมนิเทศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021
 • Session 2 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป
  • ปฐมนิเทศวันที่ 28 มิถุนายน 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2021
 • Session 3 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป
  • ปฐมนิเทศวันที่ 25 ตุลาคม 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2021

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

University of South Queensland วิทยาเขต Toowoomba

University of South Queensland

กำหนดการณ์รับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร: รอประการรับสมัครรอบต่อไปในเร็วๆ นี้

University of Southern Queensland (USQ) เป็นมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อปี 1970 วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองทูวูมบา Toowoomba รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และมีวิทยาเขตย่อยอีก 3 แห่ง ที่ ทูวูมบา Toowoomba สปริงฟิลด์ Springfield และ อิปสวิช Ipswich เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา โดดเด่นด้านกฏหมาย สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา และศิลปะ มีสถาบันวิจัย 3 แห่ง และ ศูนย์วิจัยอีก 7 แห่ง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

University of Southern Queensland (USQ) วิทยาเขต Toowoomba อยู่ใกล้กับสนามบิน Toowoomba Wellcamp ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองบริสเบน ประมาณ 2 ชั่วโมง ภายในวิทยาเขต มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตที่สวยงาม มีสวนที่ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น มีที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และห้องสมุด ที่ออกแบบมาอย่างดี มีการผสมผสานทั้งธรรมชาติ และการออกแบบให้เข้ากันได้อย่างลงตัว ในปี 2017 มหาวิทยาลัย USQ ได้รับรางวันเป็นมหาวิทยาลัย Green Gown Award ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทางมหาวิทยาลัย USQ วิทยาเขต Toowoomba มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสนับสนุนและมอบโอกาสในการศึกษาต่อออสเตรเลียในเขตภูมิภาค มูลค่าสูงสุด 30,000 AUD

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

La Trobe University วิทยาเขต Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura และ Shepparton

La Trobe University

กำหนดการณ์รับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร: 6 ธันวาคม 2019
 • ปิดรับสมัคร: 31 ธันวาคม 2021

La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1964 วิทยาเขตหลักอยู่ในย่าน Bundoora ชานเมืองเมลเบิร์น เป็นวิทยาเขตในเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีพื้นที่กว่า 267 เฮกตาร์ (660 เอเคอร์) มีวิทยาเขตหลักอีกสองแห่งตั้งอยู่ในเมือง Bendigo, Albury-Wodonga, Mildura และ Shepparton ในเขตภูมิภาครัฐวิคตอเรีย

ในปี 2015 มหาวิทยาลัย La Trobe Univeristy ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี โดยการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และในปี 2021 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะ และมนุษยศาสตร์ โดยการจัดอันดับของ QS นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มของ Innovative Research Universities อีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โครงการ Destination Australia พยายามดึงดูดและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในภูมิภาคออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตในภูมิภาคออสเตรเลีย และเรียนรู้วัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับหลักสูตรทางวิชาการ

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship

 • มูลค่าทุนการศึกษา 15,000 AUD ต่อปี สูงสุด 4 ปี (แบ่งจ่ายเป็นรายเทอม เทอมละ 7,500 AUD) 
 • สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทแบบ Crosswork เท่านั้น (หลักสูตร Online, Certificate & Diploma ไม่สามารถขอได้)
 • สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในวิทยาเขต Regional เท่านั้น (Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura และ Shepparton)
 • ผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ำ 70% (GPA 2.8) หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำเป็นต้องสมัครทุน นักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติ หากคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

 • Semester 1 ปีการศึกษา 2021
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2021
  • เริ่มเรียนวันที่ 1 มีนาคม 2021

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

SAE Institute วิทยาเขต Byron Bay

SAE Institute

กำหนดการณ์รับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 มกราคม 2021

SAE Institute สถาบันสร้างครีเอทีฟชั้นนำระดับโลก ที่ตอบสนองต่อโลกแห่งความเป็นจริง และได้รับการยอมรับจากยุคดิจิทัลมากที่สุด ปัจจุบันเปิดสอน 50 สาขา ใน 20 ประเทศทั่วโลก  ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ Animation, Audio, Design, Film, Games, และ Web & Mobile ทุกหลักสูตร จะสร้างไอเดีย และแรงบันดาลใจในการออกแบบ มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลก หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สถาบัน SAE Institute Australia ตั้งอยู่ที่ Brisbane, Byron Bay, Sydney, Melbourne, Adelaide และ Perth ซึ่งวิทยาเขต Byron Bay เป็นวิทยาเขตที่เปิดรับสมัครทุน Destination Australia ที่ตั้งไม่ไกลจากตัวเมือง มีห้องสูตบันทึกเสียงขนาดใหญ่ 10 ห้อง รวมพื้นพื้นที่ถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ 2 ห้อง สตูดิโอกรีน สกรีนนอกสถานที่ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ห้องปฏิบัติการ ที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะทางมากมายรวมถึง Adobe Creative Suite โปรแกรมออกแบบแอนิเมชั่นระดับมืออาชีพ โรงภาพยนตร์พร้อมที่นั่งในโรงภาพยนตร์และระบบเสียงเซอร์ราวด์ 7.1 และ คาเฟ่ที่ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและกาแฟรสเยี่ยมพร้อมอาหารกลางวัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รัฐบาลออสเตรเลียและ SAE Creative Media Institute กำลังเสนอทุนการศึกษา Destination Australia ให้กับนักเรียนในประเทศและต่างประเทศที่เรียนที่ SAE Byron Bay, NSW

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship

 • มูลค่าทุนสูงสุด 15,000 AUD
 • สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แบบเต็มเวลาเท่านั้น
 • เขียนเรียงความ Essay จำนวน 250 คำเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ ทำไมถึงอยากได้ทุน พร้อมแนบผลงาน Portfolio ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครของทาง SAE Institute

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

ทางสถาบัน SAE Institute เปิดรับนักศึกษาตลอดทั้งปี โดยจะเปิดเรียน 3 Intake ต่อปี ดังนี้

 • Intake กุมภาพันธ์ 2021
 • Intake พฤษภาคม 2021
 • Intake กันยายน 2021

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

รู้หรือไม่? เมื่อเรียนจบปริญญาตรีออสเตรเลีย ผู้เรียนสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สูงสุด 4 ปี

นักศึกษาในระดับปริญญากว่า 80% มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานแบบเต็มเวลา (Full-Time) ในออสเตรเลีย ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลีย ก็ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้ขอวีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ เป็นวีซ่าเพื่อหางานทำหลังเรียนจบ สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full-Time หรือสามารถเรียนต่อ เพื่อฝึกประสบการณ์ หรือทักษะอื่นๆ ในออสเตรเลีย โดยจะได้ระยะเวลา 2 – 4 ปีขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนปริญญาตรีอยู่ที่เมืองไหนในออสเตรเลีย นอกจากนี้ สามารถพาแฟน หรือคู่สมรสไปด้วยได้ ซึ่งก็ได้รับสิทธิ์ ทำงานแบบเต็มเวลาได้ด้วยเช่นกัน

วีซ่า TEMPORARY GRADUATE VISA (SUBCLASS 485) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. Graduate Work Stream เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificate หรือ Diploma ระยะเวลาหลักสูตรรวมกันไม่ต่ำกว่า 2 ปี และต้องจบในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (Skilled Occupation List) ระยะเวลาวีซ่า สูงสุด 18 เดือน
 2. Post-Study Work Stream เป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบสำหรับคนที่เรียนหลักสูตรปริญญาขึ้นไป Degree เช่น ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาโทวิจัย และ ปริญญาเอก วีซ่าประเภทนี้ จะของ่ายกว่า Graduate Work Stream (สาขาที่วิชาที่เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Skilled Occupation List) และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ก็สามารถขอวีซ่าได้ ระยะเวลาวีซ่า 2 – 4 ปี

หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเมืองหลัก Category 1 Major Cities จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบจาก 2 ปี แต่ถ้าหากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ใน Category 2 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 3 ปี หากเลือกเรียนต่อในเมืองที่อยู่ในรายชื่อ Category 3 จะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบเพิ่มอีก 2 ปี เป็น 4 ปี ทั้งนี้ วีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) เป็นวีซ่าที่สามารถขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนให้ดี มีหลายครั้ง ที่ผู้สมัครยื่นวีซ่าผิดพลาด ผิดข้อกำหนด หรือแนบเอกสารผิดพลาด และเสียโอกาสในการขอวีซ่า นอกจากนี้ การเลือกสถาบันวิชาชีพ มหาวิทยาลัย หรือสาขาที่เรียนต่อ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน ดังนั้น ควรปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เนื่องจาก วีซ่าประเภทนี้ ถ้าผิดพลาด หรือโดนปฏิเสธ จะไม่สามารถยื่นขอใหม่ หรือยื่นอุทธรณ์ได้ในทุกกรณี

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485)

เรียนต่อออสเตรเลีย สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย

สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา

นอกจากนี้ หากเรียนในเขต Regional ไม่ต้องกังวลกับการหางานพาร์ทไทม์เลย เนื่องจาก เขต Regional มีร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเหมือนกับในเมือง มีงานพาร์ทไทม์ให้ทำเพียบ และการแข่งขันน้อย ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นนักเรียนทุน และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานพาร์ทไทม์ได้ง่ายมากขึ้น

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศออสเตรเลีย


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.