สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

Kozminski University มหาวิทยาลัยด้านการบริหารธุรกิจอันดับ 1 ประเทศโปแลนด์


Kozminski University ก่อตั้งในปี 1993 ณ กรุงวอร์ซอ โดยศาสตราจารย์ Andrzej K. Kozminski ในปี 2009 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในโปแลนด์ จากนิตยาสาร Financial Times ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาโปลิช และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และปริญญาเอก เป็นเลิศด้านการเงิน การบิหาร และการจัดการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแห่งแรกในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในโปแลนด์ ที่ได้รับการรับรองที่ได้รับการรับรองโดยคุณภาพจาก Triple  Crown ซึ่งเป็นการรับรองจากหน่วยงานด้านธุรกิจ 3 หน่วยงานที่มีชื่อเสียง คือ AACSB, EQUIS และ AMBA และ CEEMAN นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของ ELFA (European Law Comprehensive Association) และ EUA (European University Association)

มหาวิทยาลัย Kozminski University มีพื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ Praga North ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอร์ซอ มีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวน 6 ห้อง ห้องเรียนรวม 26 ห้อง และห้องเรียนปฏิบัติการจำนวน 24 ห้อง มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ครบครัน และมีห้องสัมมนาส่วนตัว หรือห้องประชุมขนาดเล็กจำนวน 5 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 6 ห้อง และที่ทำการไปรษณีย์ 5 แห่ง

จุดเด่นของสถาบัน

 • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนที่นายจ้างยอมรับ จากการจัดอันดับของ “Wprost”
 • โปรแกรมปรับปรุงและปรับให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัย
 • ในปี 2020 มหาวิทยาลัย Kozminski University ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์อยู่ในอันดับ 1 ของโปแลนด์
 • ในปี 2015 มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ESCP
 • หลักสูตรการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในทุกระดับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และ ปริญญาเอก
 • อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติจากกว่า 75 ประเทศ มีประสบการณ์จริง มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจ
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กับพันธมิตรมากกว่า 200 รายใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • มีการฝึกงานระหว่างเรียน ทั้งบริษัทในโปแลนด์ และบริษัทในต่างประเทศ

Financial Times Ranking

 • หลักสูตร Executive MBA ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในโปแลนด์ และอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2019
 • หลักสูตร Master Programs in Finance ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2009-2019
 • หลักสูตร Master Programs in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2009 – 2020
 • มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 48 มหาวิทยาลัยธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Financial times 2010 – 2020

Accreditations and Quality 

มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Triple  Crown ซึ่งเป็นการรับรองจากหน่วยงานด้านธุรกิจ 3 หน่วยงานที่มีชื่อเสียง คือ AACSB, EQUIS และ AMBA ปัจจุบัน มีสถาบันเพียง 99 แห่งทั่วโลกเท่านั้นที่ได้ตำแหน่ง Triple Crown (น้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด) ซึ่ง ในบรรดามหาวิทยาลัยในโปแลนด์ มีเพียงมหาวิทยาลัย Kozminski University เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจาก Triple Crown รับประกันได้ว่าหลักสูตรที่เรียนที่ Kozminski University มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าประกาศนียบัตรของ Kozminski University เป็นที่ยอมรับในโลกธุรกิจ

Triple Crown ประกอบด้วย

 • AACSB ย่อมาจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่ารแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • EQUIS  เป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณภาพการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ปัจจุบัน มีสถาบันประมาณ 183 ทั่งโลก ที่ได้รับการยอมรับจาก EQUIS
 • AMBA ย่อมาจาก The Association of MBAs เป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานของหลักสูตร MBA โดยประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน และความสำเร็จของผู้ศึกษา ซึ่งมีสถาบัน เพียง 264 แห่ง หรือ 2% เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AMBA จากสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ทั่วโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังได้รับการรับรองจาก CEEMAN ย่อมาจาก Central and East European Management Association ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Kozminski University

Kozminski University ตั้งอยู่ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องเรียนทั้งหมด 26 ห้องเรียน ทุกห้องเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ IT  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอีก 24 ห้อง ห้องสัมมนา และห้องประชุมขนาดเล็กอีก 5 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ ห้องออกกำลังกาย ร้านหนังสือ ไปรษณีย์ โรงอาหาร สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน ที่ตั้งเข้าถึงง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ไกลจากกรุงวอร์ซอ

มหาวิทยาลัย Kozminski University มีโรงอาหารทั้งหมด 4 แห่ง คอยบริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ มีร้านถ่ายเอกสาร 2 แห่ง ร้านกาแฟ 5 แห่ง ATM และไปรษณีย์ 2 แห่ง ที่จอดรถ 470 คัน สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์

ห้องสมุด

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Kozminski University เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกซ์ขนาด 2 ชั้น ใช้ IT เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และค้นหาหนังสืออยากมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันสั้น มีสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สืบค้นมากมาย มีคอมพิวเตอร์บริการกว่า 40 เครื่อง และห้องมัลติมีเดียที่ทันสมัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน IT

 • นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้องพร้อมพีซี 235 เครื่องซึ่งจะเปลี่ยนทุกสี่ปี
 • นักเรียนทุกคนจะมีระบบ Email ส่วนตัว ที่สามารถใช้บริการนักศึกษาได้ เช่น หรือ สิทธิ์ ซื้อสินค้าราคานักศึกษา
 • นักเรียนทุกคน สามารถใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมลิขสิทธิ์ ต่างๆ ได้ เช่น Symfonia, Lex Polonica, Statstica 6, Market Place, 3D Studio Max, Adobe, Correl Draw, Microsoft Office 360

ศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัย Kozminski University ให้ความสำคัญกับสุขภาพ สุขอาณามัยของนักศึกษาทุกคน โดย มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ 1 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม และออกกำลังกายร่วมกัน และมีโรงยิม 2 แห่ง สระว่ายน้ำ 1 แห่ง สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเล่บอลอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท


มหาวิทยาลัย Kozminski University เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการคุณภาพสูงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA

Kozminski University เปิดสอนหลักสูตรด้านการจัดการ และการบริหารธุรกิจคุณภาพสูง ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA หากสนใจเรียนต่อหลักสูตรไหน สามารถติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายได้เลย

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099 
Email : contact@thebest-edu.com 
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

Bachelor in Management หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร Bachelor in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University แตกต่าง และโดดเด่นจากมหาวิทยาลัยทั่วไปคือ เป็นหลักสูตรการจัดการเชิงลึก เน้นการมีส่วนร่วม สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับทำงานในสายงานธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในโปแลนด์ และต่างประเทศมากกว่า 200 แห่ง  และแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา คือ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

Selected Courses

 • Principles of Management
 • Principles of Psychology
 • Microeconomics
 • Strategic Management
 • Introduction to International Management
 • Project Management
 • HR Management
 • Principles of Macroeconomics
 • Principles of Marketing
 • Negotiations
 • Sustainable Development
 • Principles of Entrepreneurship
 • Business Plan
 • Qualitative Research
 • Corporate and Business Law
 • Management Business Games
 • Interpersonal Communication
 • Report Writing & Presentation Skills
 • Computer Science
 • Ethics in Business
 • Principles of Law
 • Quantitative Methods
 • Critical Thinking
 • Organizational Studies
 • Managerial Statistics
 • Principles of Finance
 • Preparing Financial Statements
 • Managerial Accounting
 • Corporate Finance
 • European Union Functioning
 • Business English for LCCI
 • Foreign language II – German /Polish/Spanish)
 • Sports
 • Elective Courses
 • Bachelor Seminar
 • Internship

Major in Entrepreneurship

 • New Venture Creation
 • E-Business
 • Family Business Development
 • Entrepreneurial Marketing
 • International Entrepreneurship

Major in Marketing

 • Marketing Research
 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • Marketing Communications
 • Consumer Behavior

Major in International Management

 • Organizational Behavior
 • Internationalization of Business
 • Cross-cultural Communication
 • ‘Born Global’ Entrepreneurship
 • Organizational Diagnostics and Analysis

Major in Digital Society & New Media

 • Society and Technological Change
 • Contemporary Research in Media Studies
 • Challenges of Media Industry
 • Media Discourse Analysis
 • Newsroom Workshop

Major in HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)

 • Food & Beverage Cost Management
 • Food Service
 • Beverage Service
 • Hospitality Management
 • Personal & Team Management in the HoReCa Industry

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ
 • ได้รับทักษะการจัดการ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ
 • ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำผู้ประกอบการในองค์กรต่างๆ
 • ได้รับทักษะเชิงลึก ในการบริหารธุรกิจ
 • ได้รับทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา
 • ได้รับทักษะการปฏิบัติการ การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
 • ได้รับความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพัฒนากลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ได้รับทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • ได้รับทักษะในการดำเนินโครงการวิจัยการตลาด – การวางแผนและการดำเนินการ
 • ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสำรวจตลาดใหม่ๆ ด้วยกิจกรรมทางการตลาดทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
 • ได้รับความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดร่วมสมัย (เช่นการตลาดโซเชียลมีเดีย การตลาดแบบปากต่อปาก ฯลฯ )
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการและองค์กรระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม
 • เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อองค์กร
 • เข้าใจและทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล / หลากหลายวัฒนธรรม
 • เข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • ผู้จัดการวิสาหกิจ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาดในต่างประเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารภาครัฐ / ท้องถิ่น และเอกชน
 • ผู้นำโครงการระดับนานาชาติ
 • ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานต่างประเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรุ่นเยาว์ที่รับผิดชอบการพัฒนาแบรนด์ในตลาดท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดใหม่ล่าสุด
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ


Bachelor in Management Program (Management and Artificial Intelligence) หลักสูตร 3 ปี

ลักสูตรการจัดการ สาขาปัญญาประดิษฐ์ Bachelor in Management Program (Management and Artificial Intelligence) เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ ผสมผสานความรู้ด้านการจัดการ เข้ากับการเขียนโปรแกรม การเรียนการสอนเน้นการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก (Big Data) การนำโมดูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

General Courses

 • Principles of Management
 • Principles of Law
 • Quantitative Methods
 • Principles of Psychology
 • Critical Thinking
 • Report and Dissertation Development
 • Principles of Finance
 • HR Management
 • Project Management
 • Digital Marketing
 • Strategic Management in New Economy: Business Models
 • Qualitative Research
 • Introduction to Management in e-Economy
 • Introduction to Innovation Management
 • Introduction to Digital Society
 • Introduction to KPI
 • Basic Scrum
 • Introduction to Knowledge Management
 • Foresight
 • Idea Lab
 • Computer Science
 • Ethics in Business

Major Courses

 • Introduction to Online Analysis
 • Big Data and Algorithms
 • Introduction to Python and Machine Learning
 • FinTech
 • Crowdfunding
 • Advanced Python
 • Legal Aspects of e-Economy
 • Cloud Infrastructures and Other Business IT Tools
 • Advanced Machine Learning
 • Science and Technology Studies
 • Introduction to Business e-Security
 • Data Mining
 • Social Networks Analysis with the Use of API
 • MDA (Multidimensional Data Analysis)
 • Methods of Data Visualization

Elective Courses

 • Coolhunting and Coolfarming with the Use of Condor
 • Platforms, Crowds and the Sharing Economy
 • Open Collaboration, Virtual Communities and Hacker Cultures
 • Virtual Etnography
 • New Product Development
 • New Ventures Financing and Sales Pitching
 • Startup Incubation Process
 • Managing a Team in High-Tech Industry
 • Customer/User Experience
สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ
 • ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างลึกซึ้ง
 • สามารถนำความรู้ไปใช้งานธุรกิจได้
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data)
 • ได้รับทักษะการเขียนโปรแกรม
 • ได้รับทักษะการจัดการ การตลาดของสื่อใหม่
 • สามารถใช้ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและบทบาทของเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม่
 • สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น

โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

หลักสูตรนี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในบริษัทอีคอมเมิร์ซ ศูนย์วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ บริษัทประกันภัย และโทรคมนาคม และธนาคาร


Bachelor in Finance and Accounting หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรบัญชีและการเงิน Bachelor in Finance and Accounting เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก ด้รับการออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services และ S&P Global และ Crisil GR&A ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านการเงินขององค์กรตลาดทุน การรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการรับรองและการยอมรับในระดับสากลโดยสมาคมวิชาชีพที่มีชื่อเสียงที่สุด (ACCA, CIMA เป็นต้น)

ในช่วงปีที่ 2 และปีที่ 3 จะเข้าร่วมโครงการฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อฝึกฝนความรู้และทักษะที่ได้รับ ผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน สำนักงานอาชีพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาโครงการ เช่น Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services, Citi และมั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นตรงตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในกาเรรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

ปี 1 เทอม 1

 • Principles of Management
 • Preparing Financial Statements
 • Introduction to Organizational Behaviour
 • Microeconomics
 • Quantitative Methods I
 • Business English for LCCI and Report Writing
 • Foreign language II German/Polish/Spanish/Portuguese/Chinese/Frence

ปี 1 เทอม 2

 • Quantitative Methods II
 • Macroeconomics
 • Corporate and Business Law
 • Financial Accounting
 • Principles of Finance
 • Business English for LCCI and Report Writing
 • Foreign language II German/Polish/Spanish/Portuguese/Chinese/French
 • Physical Education

ปี 2 เทอม 1

 • Statistics
 • Financial and Tax Reporting
 • Managerial Accounting
 • Corporate Finance I
 • Ethics in Finance and Accounting
 • Startups and Business Plan
 • Preparation for Professional Qualifications ACCA/CFA/CIMA
 • Foreign language II German/Polish/Spanish/Portuguese/Chinese/French

ปี 2 เทอม 2

 • Business Simulation Games
 • Corporate Finance II
 • Econometrics and Research Methods
 • VBA in Finance and Accounting
 • Auditing and Management Control
 • Performance Management
 • Financial Markets
 • Investments and Funds Operations
 • Physical Education

ปี 3 เทอม 1

 • Elective courses ( students are encouraged to participate in an international exchange (without any course differences) or in a voluntary extended internship.)

ปี 3 เทอม 2

 • Financial Data Analytics
 • Valuation &Value Based Management
 • Financial Statement Analysis
 • Banking
 • Business Strategy Planning
 • Diploma workshop
สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการเงินระหว่างประเทศ
 • ได้รับทักษะการสื่อสารทางการเงินแบบสากล เพื่อใช้สื่อสารในโลกของการเงินขององค์กรระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน
 • ได้รับทักษะการทำงานในสายงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงินได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • พนักงานของแผนกการเงินใน บริษัท ระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงิน
 • ที่ปรึกษาการลงทุน และการเงิน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานการเงินในธนาคาร


Master in Management (full-time/part-time) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ Master in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University มีความโดดเด่นมาก มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ชั้นนำและผลการวิจัยในปัจจุบัน
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ
 • ได้รับทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการกำหนดความสำเร็จ การประเมินผล และการนำกลยุทธ์การแข่งขันไปใช้
 • มีความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดัน
 • มีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อนภายในงบประมาณและเวลาที่ จำกัด
 • ได้รับทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง (การนำเสนอต่อสาธารณะการทำงานเป็นทีมการเจรจาหลายฝ่ายและหลายวัฒนธรรมการคิดนอกกรอบ)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเติมเต็มบุคลากร และหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลในสถานที่ทำงานร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพทางจิตใจ และสังคมของพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร และวิธีการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการคนในบริบทระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ได้รับทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจ
 • มีความสามารถในการประเมินกระบวนการจัดการโดยรวมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลยุทธ์และบริบท: การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ทางการเงินและการวินิจฉัยองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • ผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท ในประเทศหรือต่างประเทศหรือในการบริหารภาครัฐ
 • ที่ปรึกษาใน บริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านการสรรหาและคัดเลือกการคัดเลือกบุคลากรและระบบ HRM ที่ทันสมัย
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ บริษัท ที่ปรึกษารายใหญ่
 • ผู้จัดการระดับสูง
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ


Master in Finance and Accounting หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Finance and Accounting ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก จากการจัดอันดับ Global Masters in Finance จัดพิมพ์โดย Financial Times ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับในยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก ซึ่ง การจัดอันดับนี้ มีผลต่ออิทธิพลในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรปริญญาโทด้านการเงินและการบัญชี ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน – ตัวแทนของ บริษัท และสถาบันการเงิน มอบความรู้เฉพาะทางเชิงลึกและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผ่านการรวมข้อมูลทางการเงินและการบัญชีกับความรู้จากพื้นที่อื่น ๆ

นอกจกานี้มหาวิทยาลัย Kozminski University เป็นพันธมิตรกับ CAIA Association ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางเลือกมากกว่า 9,000 รายซึ่งตั้งอยู่ในกว่า 90 ประเทศ นักศึกษาของเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ CAIA ได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

ปี 1 เทอม 1

 • Advanced Corporate Finance
 • Corporate Financial Reporting
 • Quantitative and Qualitative Research Methods
 • Communication and Negotiation Skills
 • Advanced Macroeconomics
 • Big Data Analysis
 • Modern Banking Systems
 • Career Track Seminar

ปี 1 เทอม 2

 • Application of Statistics and Econometrics in Finance and Accounting
 • Corporate Valuation and Fundamental Analysis
 • Advanced Financial Reporting
 • Advanced Management Accounting
 • Financial Instruments and Financial Risk Management
 • Advanced SQL
 • Ethical Issues in Finance and Accounting
 • Psychology of Financial Markets
 • Dissertation Seminar

ปี 2 เทอม 1

 • Mergers and Acquisitions
 • Corporate Governance and Control
 • Programming in Finance
 • Dissertation Seminar
 • Choose one of the three available majors:
  • Corporate Finance (CFA Track)
  • Corporate Reporting and Accounting (ACCATrack)
  • International Banking

ปี 2 เทอม 2

 • Dissertation Seminar
 • Three Financial Electives
 • Choose either:
  • Electives for 8 ECTS at KU or
  • A 8-week long internship
สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลไกทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและเศรษฐกิจมหภาค
 • มีความเข้าใจการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
 • มีทักษะการประเมินสภาวะทางการเงินในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร
 • วิชาชีพและจริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินและการบัญชี
 • หลักการและมาตรฐานการบัญชีทั้งในและต่างประเทศ
 • งบการเงินและการกำหนดข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ตามงบการเงิน
 • การออกแบบระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิผลของระบบบัญชีที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • การเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุด
 • การระบุความเสี่ยงในธุรกิจการวัดผลและการจัดการ
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน นักวิเคราะห์การเงิน หรือผู้จัดการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทประกันกองทุน นายหน้าขายประกัน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ที่พิสูจน์แล้วว่าทนต่อวิกฤตการเงิน) ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ
 • ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ของ ภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินและหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารระหว่างประเทศ


Master in Big Data Science หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Big Data เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจากบริษัทระดับโลก หลักสูตรจะเน้นการจัดการของมูลขนาดใหญ่ Big Data สำหรับธุรกิจทางการเงิน รวมถึงทักษะทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตีความทางการเงิน รวมถึงการประมวลผลแบบคลาวด์

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมเวิร์กชอปพิเศษของ Microsoft ด้วย ซึ่งเมื่อสอบผ่านใบรับรอง จะได้ Microsoft certificate ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

General Courses

 • Global Economy
 • Quantitative and Qualitative Research Methods
 • Project Management with Elements of Negotiation
 • Econometric Modelling
 • Financial Mathematics

Core Courses

 • Data Visualisation
 • Databases
 • Introduction to Statistical Programs
 • Introduction to Programming with R
 • Data Processing and Security
 • Introduction to Python
 • Business Project (Big Data)
 • Internship (Health Economics & Big Data Analytics)

Major Courses (Big Data)

 • Financial Markets and Their Psychology
 • Introduction to Reuters and Bloomberg Platforms
 • Investment Theory
 • Financial Reporting
 • Forecasting and Simulations
 • Machine Learning

Major Courses (Health Economics and Big Data Analytics)

 • Health Economics
 • Introduction to Health Technology Assessment
 • Models of Healthcare Financing
 • Methodology of Economic Modelling in Healthcare
 • Big Data in Health Economics
 • Advanced Statistical Methods for Real World Data Analysis

Elective Courses

 • Panel Data Econometrics
 • Time Series Analysis
 • Optimisation Methods
 • Algorithmic Trading
 • Natural Language Processing
 • Web Mining
 • Social Media
 • Venture Capital Funding
 • Hacker Culture
 • Image Processing
 • Deep Learning
 • Advanced Machine Learning
 • Amazon AWS
 • Microsoft Azure
 • Oracle Cloud
 • Application of Python
 • Database Management
 • Application of R
สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ

ได้ประสบการณ์การใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลทาง Business Analytics การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ Big Data การใช้ AI เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศในยุโรปที่มีชื่อเสียงด้านความรู้ทางเทคโนโลยี

โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

 • Big Data Analytics Manager
 • Data Solutions Architect
 • Business Intelligence Consultant
 • Financial Market Analyst
 • Analytics Consultant
 • Business Analyst
 • Business Consultant
 • Data Scientist
 • Researcher

 


Master in Compliance & Crime Prevention in Business หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Compliance & Crime Prevention in Business เป็นหลักสูตรที่ควบคุม ดูแล และป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ Citi Bank Europe PLC มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาของโปรแกรมจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผลในฐานะผู้จัดการในด้านการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

General Courses

 • Introduction to Financial Markets
 • Introduction to Excel and SQL
 • Advanced Macroeconomics
 • Commercial Law
 • Microeconomics
 • Introduction to Banking
 • Tax Planning

Major Courses

 • Compliance
 • Introduction into Finance and Accounting
 • Introduction into Reuters, Bloomberg and Other Databases
 • Communications and Negotiations
 • Advanced SQL and VBA
 • Introduction to AML and Compliance in Banking
 • Financial Crime Prevention
 • Modern Banking System
 • Development of Project Management Skills
 • Psychology of Financial Markets
 • Financial Products
 • Application of Statistics and Econometrics in R
 • Information Security and Cyber Security
 • Structure Framework for Investigations
 • Banking Law
 • Modern Tax Strategy
 • Ethical Issues in Finance and Accounting
 • Risk and Control
 • Financial Intelligence Challenge
 • Corporate Clients Monitoring

Elective Courses

 • Financial Scandals History
 • Preparation to ACAMS
 • Advanced AML and Compliance Risk Management
 • Dynamically Evolving Regulatory Landscape
 • Advanced AML
 • Foreign Correspondent Banking
 • Retail Clients Monitoring
 • Advanced KYC and Name Screening
 • Identity Matching
 • The Power of KYC
สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ
 • ทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติตาม AML และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • ทักษะการบริหารการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง
 • ความรู้ที่สำคัญและการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์ในการปฏิบัติตามการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
 • ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างและจัดการกลไกเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติของสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • ทำงานในสายงานธนาคาร
 • สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 • บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัท ประกันภัย
 • เจ้าหน้าที่บริหารและควบคุมความเสี่ยง
 • ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบธุรกิจฟอกเงิน AML

 


Master in Applied Global Economics หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Applied Global Economics ที่มหาวิทยาลัย Kozminski University ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎี และทักษะทางวิชาชีพในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นกล่องเครื่องมือสำหรับนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่และบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ ให้มุมมองที่กว้างอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายวิชาที่ได้เรียน

Theory refresher and extension

 • Advanced macroeconomics
 • Advanced microeconomics
 • Epistemology and history of economic thought
 • Economics and geopolitics
 • Trade theory and policy
 • Experimental economics
 • Innovation economics and innovation policy

Training in methods and tools of economic analysis

 • Economic modelling
 • Introductory econometrics
 • Research methods in economics

Economic policy analysis:

 • Methods in policy evaluation
 • Economics of competitiveness

Panel data econometrics

 • Time series analysis
 • Big Data analysis
 • Simulations and predictions
 • R applications
 • Development and transition economics
 • Environmental economics and policy
 • Regional economics
 • Labor economics and policy
 • Financial markets Economics of intellectual property
 • Economics of new technologies
 • Economics of networks
 • International organizations
 • Project management
 • Logic, rhetoric and art of argumentation

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ
 • ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค และมหาภาค
 • เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
 • วิธีการในการกำหนดนโยบาย
 • การฝึกอบรมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (สถิติ / เศรษฐมิติ / Big Data)
 • เข้าใจภาษาที่ซับซ้อนที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์ระดับโลก
โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • นักเศรษฐศาสตร์ในองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น OEDC, World Bank, IMF)
 • ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจใน บริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นระหว่างประเทศ (เช่น McKinsey, Boston Consulting Group)
 • นักเศรษฐศาสตร์ใน บริษัท ข้ามชาติ (เช่น Procter and Gamble, Phillip Morris)
 • ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในสหพันธ์อุตสาหกรรมและสมาคมต่างๆ
 • ธนาคารเพื่อการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจในสถานทูต
 • ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในภาครัฐ (เช่นตำแหน่งการปกครองการบริหารส่วนภูมิภาค)
 • นักเศรษฐศาสตร์ / ที่ปรึกษาในภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักวิจัย / นักวิเคราะห์ใน บริษัท ข้อมูล (เช่น Reuters, CG Insights, Clarivate)


Executive MBA หลักสูตร 1 ปี

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติ เน้นทักษะการบริหารเชิงลึก และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ตามบทเรียนจากการต่อต้านความอ่อนแอ “Antifragility” โดย Nassim Nicholas Taleb และสามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรง หรือ “Black Swan” เช่น วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตฟองสบู่ วิกฤตซับไพรม์

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ราคาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก Kozminski University

หมายเหตุ: ค่าเรียนรวมชั้นเรียนที่สอนในต่างประเทศที่ ESCP ในเบอร์ลิน (รวมถึงค่าเดินทางค่าอาหารและค่าที่พัก)

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน จะแบ่งออกเป็น 5 Module ดังนี้

MODULE I: FUNDAMENTAL MANAGERIAL KNOWLEDGE

สำรวจแนวโน้มที่สร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาสำหรับธุรกิจของคุณในโดเมนการเงินและการบริหารจัดการ เข้าใจเกี่ยวกับการเงินขององค์กร การรายงานเชิงกลยุทธ์ การตลาดเชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และ เพิ่มพูนทักษะการเจรจา

 • Managerial Economics
 • Management Accounting
 • Corporate Finance
 • Business Statistics
 • Management
 • Civil and Commercial Law
 • Marketing
 • Negotiations

MODULE II: STRATEGIC &TACTICAL MANAGEMENT

ร่างแผนการจัดการทั้งหมดของบริษัท สำรวจตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และทำการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับบันทึกผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 

 • Strategic Management
 • E-business Strategies
 • HRM Strategies
 • Decision Support Systems
 • Strategic Negotiations
 • Simulation Business Game

MODULE III: ACTIONABLE LEADERSHIP

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ออกแบบกลยุทธ์ ฝึกฝนทักษะการจัดการทีม เรียนรู้วิธีการแปลงทุนให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร

 • Leadership
 • Change Management
 • Interpersonal Communication
 • Emotional Intelligence – Personal Leadership Asset
 • Digital Transformation
 • Building Strategic Advantage through Ethical Behavior and Trust
 • Networking
 • Professional Public Presentation

MODULE IV: INTERNATIONAL PERSPECTIVE

ได้รับมุมมองระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการร่วมสมัย เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ทำความคุ้นเคยกับแนวทางการดำเนินธุรกิจจากผู้นำในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

 • International Strategy
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Intercultural Leadership
 • Company Visit

MODULE V: CONSULTING PROJECT

เรียนรู้โอกาสทางธุรกิจ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโครงการสำคัญ ที่จะยกระดับอาชีพไปอีกขั้น แผนสำหรับการลงทุนทางธุรกิจ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง การดำเนินงานที่สำคัญ การควบรวมกิจการ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ

เป้าหมายของโปรแกรมคือ ให้ผู้เรียนมีมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการที่หลากหลาย รการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในระดับผู้บริหาร การติดตามผลการดำเนินงานและการดำเนินการแก้ไข จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเจรจาข้อตกลง การออกแบบระบบการสื่อสารที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ออกแบบโซลูชันที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • ผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดกลางและขนาดใหญ่

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

 • เริ่มรับสมัครเรียนเดือนกุมภาพันธ์ ทุกปี
 • เริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของ เดือนตุลาคม
 • การส่งเอกสาร และการยื่นวีซ่า จะต้องเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน

ขั้นตอนการสมัครเรียน เริ่มต้นอย่างไร?

กระบวนการสมัครเรียน จะใช้ระยะเวลา 2 – 4 สัปดาห์ และการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า การนัดยื่นวีซ่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน ในการรอผลวีซ่า ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้า และติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเปิดเรียน (อย่างช้าสุด 2 เดือน) 

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการกรอกแบบฟร์อมด้านล่าง หรือ โทร : 090-327 3558088-269 5099 Email : contact@thebest-edu.com Line : @thebestedu พร้อมระบุสาขาวิชาที่ต้องการจะเรียน ช่วงเวลาที่ต้องการเริ่มเรียน หลังจากนั้น ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเรียน หากต้องการคำแนะนำ สามารถสอบถาม ศูนฯ เดอะเบสท์ได้ฟรี

ผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทางวิชาการ และเงื่อนไขภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติทางวิชาการ

ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

 • ประกาศนียบัตรมัธยมปลายประเทศไทย (ม.6) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 2.4
 • สำหรับผู้ที่ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตนานาชาติ เช่น A Level, IB Diploma และอื่นๆ จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 60%
 • สำหรับผู้ที่เกรดเฉลี่ย หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถส่งเอกสารให้กับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อส่งพิจารณารายบุคคล

ระดับปริญญาโท Master Degree 

ระดับปริญญาโท นั้นพิจารณาจากเกณฑ์ 2 ข้อหลัก คือ 

 • เกรดเฉลี่ยของการศึกษาก่อนหน้านี้ 50 คะแนน ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท (หากยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร สามารถส่งใบรับรองจบ หรือใบคาดว่าจะจบ ที่ประทับตราและลงนามซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยได้ *แต่จะต้องส่งฉบับเต็มให้ภายหลัง)
 • การทดสอบ (ออนไลน์) 50 คะแนน การสอบกำหนดเวลา 40 นาที เพื่อวิเคราะห์ผู้สมัคร ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเชิงตรรกะตลอดจนความรู้พื้นฐานในสาขาที่สอดคล้องกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การทดสอบประกอบด้วย
  • คำถามปลายปิด 25 คำถาม
  • คำถามเชิงปริมาณ 10 คำถาม
  • ความรู้ทั่วไป 10 คำถาม
  • ความรู้เฉพาะทางธุรกิจ 5 คำถาม

ผู้สมัครที่ได้คะแนนอย่างน้อย 60 คะแนนจากทั้งสองเกณฑ์ จึงจะมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Kozminski University นอกจากนี้ ยังพิจารณาเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประวัติย่อของผู้สมัคร CV รวมถึงรายละเอียดของการศึกษาก่อนหน้าและอาชีพการงาน ถ้ามีสามารถแนบพิจารณาประกอบได้

หลักสูตร Executive MBA

ขั้นตอนการรับสมัคร จะพิจารณาจาก 3 ข้อ ดังนี้

 1. ผลการทดสอบ GMAT สำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
 2. การสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย Kozminski University
 3. ประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 8 ปี ในจำนวนนี้ จะต้องมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ 3 ปี และตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปี

คุณสมบัติภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA ของมหาวิทยาลัย Kozminski University เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษพร้อมเรียน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คุณสมบัติภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับมีดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor Degree (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT issues by the University of Cambridge
 • IELTS (>=6.0 points, academic level)
 • TOEFL(>=87 points)
 • ESOL (at least First Class Pass at Intermediate Level)
 • IESOL (“Communicator”, “Expert”, “Mastery”)
 • SET for Business (Stage B “Communicator, Stage C “Expert” and “Mastery”)
 • EBC (Level 2 and 3)
 • EOS (level 2)
 • TOEIC (at least 700 points from the test)
 • LCCI (English for Business Level 2, 3, 4)
 • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
 • TELC (B2 Certificate in English)
 • Certificate of London Test of English (Pearson) level 3, 4, 5

หลักสูตรปริญญาโท Master Degree และ Executive MBA (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT issues by the University of Cambridge
 • IELTS ( academic level 6 and above)
 • TOEFL ( =>87 points IBT test)
 • ESOL (at least First Class Pass at Intermediate Level)
 • IESOL (“Communicator”, “Expert”, “Mastery”)
 • SET for Business (Stage B “Communicator, Stage C “Expert” and “Mastery”)
 • EBC (Level 2 and 3)
 • EOS (level 2)
 • TOEIC (at least 700 points from the test)
 • LCCI (English for Business Level 2, 3, 4)
 • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
 • TELC (B2 Certificate in English)
 • Certificate of London Test of English (Pearson) level 3, 4, 5
 • City& Guilds ESOL, level B2, C1, C2
ขั้นตอนที่ 3 สมัครเรียน

ส่งเอกสารสมัครเรียนในขั้นตอนที่ 1 ให้กับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อดำเนินการสมัครเรียน โดยสามารถส่งผ่าน Email: contact@thebest-edu.com หรือตามที่อยู่ไปรษณีย์ พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน

 • 85 PLN (ประมาณ 700 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี Bachelor Degree
 • 100 PLN (ประมาณ 800 บาท) สำหรับหลักสูตรปริยญาโท Master Degree
 • 950 PLN (ประมาณ 7,600 บาท) สำหรับหลักสูตร Executive MBA

หมายเหตุ: ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครได้ทุกกรณี

ขั้นตอนที่ 4 ทางมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียน

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะตอบรับเข้าเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียด ค่าเทอมที่จะต้องชำระครั้งแรก โดยจะส่งใบตอบรับเข้าเรียนให้ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ 

ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะสรุปค่าใช้จ่าย รวมค่าทำวีซ่าและค่าบริการเป็นเงินบาท โดยจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน และ เวลา ที่สะดวกทำการโอนเงิน *กรุณาชำระภายใน 14 วัน หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย หลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำจดหมายนี้ ใช้ในการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียน

ผู้สมัครจะต้องยื่นวีซ่าประเภท Schengen Visa Type D (National Long-Stay Visa)  คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ทำงาน หรืออาศัยอย่างถาวรอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น (อยู่ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี) 

เรียนต่อโปแลนด์ ต้องโชว์เงินเท่าไหร่กัน?

หลักฐานทางการเงินของนักเรียนหรือผู้สนับสนุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee Letter)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร/สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหลักฐานการจ้างงาน เช่น สลิปเงินเดือน (Proof of Employment and Salary)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุน (Sponsor) มีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการบริหาร กำหนดไว้ดังนี้

 • ค่าครองชีพขั้นต่ำ 680 EUR / เดือน
 • ดังนั้น จะต้องสำรองค่าครองชีพขั้นต่ำ 1 ปี 680 x 12 = 8,160 EUR / เดือน
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานการเงินมากกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน 12,240 – 16,320 EUR (ประมาณ 450,000 – 600,000 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 37 บาท

อ้างอิงจาก : The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration

หมายเหตุ: ถ้าหากสมัคร คุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่อโปแลนด์ สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ด้วย

วีซ่านักเรียนโปแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นงานประเภทไหน ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติ สามารถทำงานได้ทั้งระหว่างเรียน และหลังสำเร็จการศึกษา หากสามารถหางานได้

เรียนต่อโปแลนด์ ได้รับโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบที่มากกว่า

นอกจากนี้ หากสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศโปแลนด์ ยังได้สิทธิ์อยู่ต่อเพื่อทำงานได้สูงสุด 18 เดือน เพื่อหางานแบบเต็มเวลา และได้สิทธิ์รับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรปด้วย หากหางานทำที่ตรงสายได้ภายในระยะเวลาวีซ่า ก็จะสามารถขอ EU Blue Card ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ทำงานที่รับรองจากสหภาพยุโรป

สิทธิ์ผู้ถือ EU-Blue Card

 • สามารถทำงานและรับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป โดยฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ €43,056 – €55,200 /ปี (ประมาณ 1,600,000 – 2,000,000 บาท/ปี หรือ เฉลี่ย เดือนละ 133,000 – 166,000 บาท/เดือน)
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม เทียบเท่ากับคนในโปแลนด์
 • มีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) เมื่อทำงานเป็นระยะเวลา 5 ปี

“อ่าน ทำงานแบบ Full Time ในยุโรป ด้วยบัตร EU Blue Card คลิกเลย”

 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.