สารบัญบทความ

Last updated กุมภาพันธ์ 28, 2023 ago by Thebestedu

ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศที่ติด 1 ใน 10 สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมายให้เลือก ที่ดึงดูดนักศึกษาจากต่างชาติทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบัน มีนักเรียนสนใจเรียนต่อเยอรมนีประมาณ 357,000 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศเยอรมนีนั้นให้โอกาสทุกคนได้เรียนฟรี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องทราบก่อนว่า หากจะไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนด้วย ซึ่งจะต้องเปิดบัญชีธนาคารประเภท Blocked Account โดยผู้สนับสนุน จะต้องนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่เยอรมนี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ผู้เรียนมีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี โดย Blocked Account เป็นหนึ่งในข้อกำหนด สำหรับการยื่นวีซ่านักเรียน

น้องๆ หลายคนอาจเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Blocked Account หรือเคยค้นหาใน Google, Pantip มาบ้างแล้ว ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ทำสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Blocked Account เรียบร้อยแล้ว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความได้เลยค่ะ


Blocked Account คืออะไร?

Blocked Account คือการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับระยะเวลา 1 ปี เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ เป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศเยอมนนี เพื่อแสดงให้สถานทูตเห็นว่า นักเรียนสามารถอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี ในฐานะนักเรียนได้ในระยะเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้ Blocked Account ยังใช้เป็นหลักฐานทางการเงินเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนในเยอรมนีระยะยาว (National Visa) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติและข้อบังคับของสถานทูต หากเป็นนักเรียนต่างชาติ นอกเหนือจากสหภาพยุโรป หรือนอก EEA จะต้องพิสูจน์ว่า คุณมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีได้อย่างสุขสบาย หากทำความเข้าใจง่ายๆ เงินที่ถูกนำไปฝากไว้ใน Blocked Account คือเงินที่สถานทูตกำหนดให้นำเงินที่ต้องไปใช้ในเยอรมมีล่วงหน้า 1 ปี เพื่อเตรียมไว้ให้สำหรับค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพของผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนและอาศัยอยู่นั้นเอง

Blocked Account คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการขอวีซ่านักเรียนเยอรมัน ดังนั้น ผู้สนับสนุนทางการเงินของผู้เรียน จะต้องพิจารณาว่าก่อนพร้อมหรือไม่? สำหรับการที่นำเงินจำนวนหนึ่ง ไปฝากไว้ที่บัญชี Blocked Account ที่ประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินสำหรับขอวีซ่านักเรียน ซึ่งวิธีการจะแตกต่างจากการขอวีซ่าประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในโซนยุโรป ที่สามารถใช้หลักฐานทางการเงินของบัญชีธนาคารในประเทศไทยในการขอวีซ่าได้

เรียนต่อเยอรมนี 1 ปี จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินขั้นต่ำเท่าไหร่?

การแสดงเอกสารทางการเงิน สำหรัขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อประเทศเยอรมนีระยะยาว (National Visa) แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เนื่องจาก จะต้องเปิดบัญชีธนาคาร Blocked Account ทันทีที่คุณได้รับจดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีหลักฐานทางการเงินเพียงพออย่างน้อยในช่วงปีแรกของการศึกษาในเยอรมนี โดยจำนวนเงินบังคับที่สถานทูตกำหนดให้ต้องฝากเข้าบัญชีธนาคาร Blocked Account คือ €10,236 (ประมาณ 378,732 บาท) เมื่อนักเรียนเริ่มภาคการศึกษาแรกในเยอรมนี จะสามารถถอนได้จำนวน €853 (ประมาณ 31,561 บาท) ต่อเดือน

หากการขอวีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้สมัครจะได้รับเงินจาก Blocked Account คืน โดยสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัญชี Blocked Account เพื่อขอถอนเงินฝากคืน และธนาคารจะมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศเล็กน้อย

หมายเหตุ: สำหรับวีซ่าเพื่อเรียนภาษาจะต้องมีเงินโชว์อย่างน้อย €947 ต่อเดือน ตามจำนวนเดือนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

จะต้องเปิดบัญชี Blocked Account เมื่อไหร่?

ระยะเวลาการเปิดบัญชี Blocked Account แตกต่างกันขึ้นอยู่กับธนาคารที่เปิด บางธนาคารอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแนะนำให้เปิดบัญชีธนาคาร Blocked Account ทันที ที่ได้เอกสารตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย หรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนเยอรมนี ดังนั้น หากพร้อมที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนเยอรมนีแล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชี Blocked Account ก่อน

จะสามารถถอนเงินได้เมื่อไหร่?

สามารถถอนเงินได้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถถอนเงินได้สูงสุดจำนวน €853 ต่อเดือน โดยผู้เรียนจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไหนก็ได้ และตั้งค่าการถอนเงินรายเดือนไปยังบัญชีออมทรัพย์

สามารถเปิดบัญชีอื่นที่ร่วมด้วยได้หรือไม่?

เมื่อเดินทางไปถึงเยอรมนีแล้ว สามารถเปิดได้ออมทรัพย์ปกติเพิ่ม จากธนาคารใดก็ได้ และสามารถเบิกถอนได้ตามปกติ แต่เงินในบัญชี Blocked Account ก็จะสามารถถอนได้จำนวนปกติเท่าเดิมคือ €853 ต่อเดือน ไม่สามารถโอนเงินในบัญชี Blocked Account ทั้งหมด มาในบัญชีออมทรัพย์แบบปกติได้

สามารถฝากเงินมากกว่าที่กำหนดได้หรือไม่?

สามารถฝากเงินในบัญชี Blocked Account มากกว่า €10,236 ได้ จำนวนเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น เป็นเพียงจำนวนเงินขั้นต่ำ ที่รัฐบาลเยอรมนีได้กำหนดไว้ว่า สามารถใช้จ่ายได้อย่างสบายตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีเป็นระยะเวลา 1 ปี

สามารถใช้เอกสารรับรองอื่นๆ โดยไม่เปิดบัญชี Blocked Account ได้หรือไม่?

สามารถทำได้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนบางกรณี ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน Blocked Account ดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่เยอรมนี ไม่จำเป็นต้องแสดง Blocked Account
 2. ผู้ที่มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี สามารถรับรองให้ได้ โดยให้ไปติดต่อกับอำเภอที่ได้พำนัก แล้วขอทำเอกสารรับรอง Verpflichtungserklärung หรือใบการันตีว่า จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ขอวีซ่าระหว่างที่อยู่ประเทศเยอรมนี

 

หากต้องการสอบถามเรื่องการเรียนต่อ และการขอวีซ่าประเทศเยอรมนี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลยค่ะ เราพร้อมจะช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสถาบัน พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนปริญญาตรีที่เยอรมนี ว่ามีโอกาสไปในทางไหนได้บ้าง เช่น หากไม่มีคะแนนภาษาเยอรมัน อาจจะต้องลงเรียนภาษาเยอรมันก่อน โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับผู้เรียนให้มากที่สุด

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

ธนาคารไหนบ้างที่สามารถเปิดบัญชี Block Account

 • Fintiba นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่คุ้นเคยกับบัญ Blocked Account ที่ Fintiba เนื่องจาก สามารถเปิดบัญชีโดยการการกรอกใบสมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องยื่นขอหนังสือรับรองจากสถานทูต สะดวก และรวดเร็วที่สุด
 • Deutsche Bank ด็อยท์เชอบังค์ หรือ ธนาคารเยอรมัน เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 สำหรับการเปิดบัญชี Blocked Account ผ่านธนาคาร Deutsche Bank จะต้องปริ้นเอกสารออกมา แล้วนำเอกสารที่กรอกแล้วไปให้สถานทูตเยอรมัน (ต้องนัดล่วงหน้า) ประทับตรายืนยันรับรองเอกสารให้ และต้องเซนต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูต

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างธนาคาร Deutsche Bank และ Fintiba

  Fintiba Deutsche Bank
ระยะเวลาการเปิดบัญชี ประมาณ 10 นาที ประมาณ 1 สัปดาห์
สามารถเปิดบัญชีผ่านทางออนไลน์ เปิดได้ เปิดไม่ได้
ค่าบริการเริ่มต้น €89.00 €150.00
ค่าบำรุงรักษารายเดือน €4.90 €5.90
การยืนยันเอกสารรับรองที่สถานทูตเยอรมัน / สถานกงสุล ไม่ต้องยื่น ต้องยื่น
สามารถเปิดบัญชี Blocked Account กรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เปิดไม่ได้ เปิดได้
ได้รับการยอมรับจาก German Federal Office ยอมรับ ยอมรับ

นอกจากนี้ มีบริการจากธนาคารอื่นๆ เช่น Coracle และ X-Patrio โดยสามารถเลือกเปิดบัญชีได้ทุกธนาคาร ตามที่สะดวก

ขั้นตอนการเปิดบัญชี Blocked Account

 1. เลือกธนาคารตามข้างต้น แล้วเลือกเปิดบัญชี Blocked Account
 2. กรอกข้อมูลตามระบบของแต่ละธนาคาร
  • สำหรับการเปิดบัญชี Blocked Account ผ่านธนาคาร Deutsche Bank จะต้องปริ้นเอกสารออกมา แล้วนำเอกสารที่กรอกแล้วไปให้สถานทูตเยอรมัน (ต้องนัดล่วงหน้า) ประทับตรายืนยันรับรองเอกสารให้ และต้องเซนต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูต และส่งเอกสาร 3 อย่าง ไปตามที่อยู่ธนาคาร
   1. เอกสารขอเปิดบัญชี Blocked Account
   2. สำเนาพาสปอร์ต (ที่ยืนยันจากสถานทูต)
   3. ใบยืนยันการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา
  • สำหรับการเปิดบัญชี Blocked Account ผ่านทาง Fintiba  สามารถ Upload เอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวก และรวดเร็วกว่า
 3. เมื่อธนาคารได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะทำการเปิดบัญชี และส่งเลขที่บัญชีของเราผ่านทางอีเมลล์ โดยจะประกอบด้วย
  • Branch number
  • Account number
  • Bank code (BLZ)
  • IBAN
  • Bank ID code
 4. หลังจากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลย โดยโอนตามระยะเวลาที่ทำการศึกษา (ให้เผื่อค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ €50) สำหรับหลักสูตรที่มากกว่า 1 ปี (คำนวณเฉพาะปีแรก)
  • อยู่ 6 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€934 x 6) + €50 = €5,654 (ประมาณ 212,078 บาท)
  • อยู่ 8 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€934 x 8) + €50 = €7,522 (ประมาณ 282,145 บาท)
  • อยู่ 10 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€934 x 10) + €50 = €9,390 (ประมาณ 352,213 บาท)
  • อยู่ 12 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€934 x 12) + €50 = €11,258 (ประมาณ 422,280 บาท)
  • สำหรับวีซ่าเพื่อเรียนภาษาจะต้องมีเงินโชว์อย่างน้อย €1028 ต่อเดือน ตามจำนวนเดือนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
 5. เมื่อทำเรื่องโอนเงินระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งเอกสาร Confirmation มาให้ทางอีเมลล์ เพื่อยืนยันว่า ได้เปิดบัญชี Blocked Account เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้เอกสารนี้ ไปยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมัน

หมายเหตุ:

 • หากเปิดบัญชี Blocked Account ผ่าน Deutsche Bank อาจใช้เวลา 1 สัปดาห์
 • หากเปิดบัญชี Blocked Account ผ่าน Fintiba ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวดเร็วกว่าเนื่องจากเปิดผ่านระบบออนไลน์)
 • แม้ว่าจำนวนเงินบังคับที่สถานทูตกำหนดให้ต้องฝากเข้าบัญชีธนาคาร Blocked Account คือ €11,208 แต่ธนาคารอาจต้องการให้ฝากเงินเพิ่ม อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องส่วนตัว และขอแนะนำจากธนาคารเพื่อขอความชัดเจน
 • เมื่อเปิดบัญชี Blocked Account แล้ว ธนาคารจะส่งอีเมล์ยืนยันพร้อมรายละเอียดบัญชี Blocked Account ไปยังสถานทูต / สถานกงสุลเยอรมัน

ตัวอย่างการเปิดบัญชี Blocked Account กับ Fintiba

เรียนต่อเยอรมันค่าครองชีพแพงไหม ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่?

โดยทั่วไปทางตอนใต้ของเยอรมนีเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดในการอาศัยอยู่ในเยอรมนี เมืองที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งในทางตอนใต้ของประเทศคือ มิวนิก และชตุทท์การ์ท เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในเยอรมนี  การเช่าอพาร์ทเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนในสตุ๊ตการ์ท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย €846 ในขณะที่อพาร์ทเมนต์ที่คล้ายกันในเมืองเบรเมนทางตอนเหนือของเยอรมันมีราคา €560 ต่อเดือน

แต่เมืองหลวงเบอร์ลิน ค่าครองชีพไม่แพงนักเมื่อเทียบกับเมืองหลวงในยุโรปส่วนใหญ่หรือเมืองใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย อพาร์ทเมนต์แบบ 1 ห้องนอน ในเบอร์ลิน เฉลี่ยอยู่ที่ €795 ต่อเดือน นอกจากนี้เมืองอื่นๆ รอบเบอร์ลินทางตะวันออกของเยอรมนีส่วนใหญ่ถูกกว่าเมืองทางตอนใต้

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพประเทศเยอรมนี

เรียนต่อเยอรมัน สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้หรือไม่?

นักศึกษาต่างชาตินอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป Non-EU Nationals ได้รับอนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียน 120 วันเต็ม (Full Day) หรือ 240 ครึ่งวัน (Half Day) ต่อปี การหางานพิเศษ อาจหาได้จากป้ายประกาศในมหาวิทยาลัยหรือตามที่ต่างๆ ที่เรียกว่า Schwarzes Brett หรือในประกาศหางานในเวบไซต์ ในเมืองใหญ่ อาจมีการแข่งขันในการหางานสูงกว่าเมืองเล็ก ค่าจ้างงานมักจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ในการทำงานและค่าครองชีพของแต่ละเมือง

นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมัน มีโอกาสได้งานและเลือกงานได้มากกว่านักศึกษาที่พูดได้เพียงภาษาอังกฤษ เพราะงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ความรู้ภาษาเยอรมันเป็นสิ่งจำเป็น เช่น งานบริการในร้านอาหาร ในร้านขายของ เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยในสำนักงาน เป็นต้น นักศึกษาที่ยังสื่อสารภาษาเยอรมันได้ไม่คล่องนัก อาจหางานประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น ผู้ช่วยในร้านอาหาร เป็นต้น

ค่าแรงขั้นต่ำประเทศเยอรมนีประมาณ  €9.35 (ประมาณ 347 บาท) ต่อชั่วโมง
อัพเดท 1 มกราคม 2563

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน ที่ประเทศเยอรมนี


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.