Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

สำหรับใครก็ตามที่วางแผนเรียนต่อยุโรป ก็มักจะวางแผนขอ EU Blue Card ด้วย เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาเรียนที่ยุโรป คือการได้ทำงาน และได้ใช้ชีวิตในยุโรป รวมถึงโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในอนาคตด้วย ซึ่งหากเป็นนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่เดินทางมาเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในประเทศสหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี โปแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หลังจากสำเร็จการศึกษา จะสามารถอยู่ต่อ เพื่อหางานทำหลังจากเรียนจบ ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่าของแต่ละประเทศ) และเมื่อได้งานทำที่ตรงสาย เป็นสายงานที่ขาดแคลน และตรงตามเงื่อนไขก็จะสามารถยื่นขอ EU Blue Card ได้ ดังนั้น การเลือกมหาวิทยาลัย การเลือกหลักสูตร สาขาวิชาที่จะเรียนต่อ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการขอ EU Blue Card ในอนาคต ถ้าหากเรียนในสายงานที่ชอบ และทำงานตรงกับหลักสูตรที่เรียน การขอ EU Blue Card ก็ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับน้องๆ คนไหน ที่ยังไม่รู้จัก EU Blue Card ไปทำความรู้จักได้ในบทความนี้เลยค่ะ

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ หากต้องการวางแผนการเรียนต่อ และการขอ EU Blue Card ที่ยุโรป

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ หากต้องการวางแผนการเรียนต่อและการขอ EU Blue Card ที่ยุโรป

 1. ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โดยการกรอกแบบฟร์อมด้านล่าง เพื่อขอคำแนะนำการวางแผนการเรียนต่อทุกระดับชั้น เช่น ปริญญาตรี และปริญญาโท และปริญญาเอก หลังจากนั้น ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 2. บริการตรวจเช็คเอกสารให้ฟรี พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนต่อ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล ตัวอย่างที่ 1 (คลิก) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี ตัวอย่างที่ 2 (คลิก) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี
 3. หากตกลงเลือกเส้นทางการเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียน ขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย
 4. หลังจากสถาบันการศึกษาตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศนั้นๆ โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 
 5. เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร :090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line :@thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

EU Blue Card คืออะไร?


EU Blue Card คือใบอนุญาตทำงานที่ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่มีทักษะสูงที่มาจากนอกสหภาพยุโรป (Non-EU) สามารถเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตอย่างถูกกฏหมายในสหภาพยุโรป รวมถึงได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สหภาพยุโรปกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการแข่งขัน ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และทันกับโลกยุคสมัยใหม่ รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้ดีขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ตั้งข้อเสนอสองข้อ คือ

 1. ได้ก่อตั้ง Framework Directive หรือกรอบคำสั่งที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและคุณภาพสูงให้สามารถเดินทางเข้ามาทำงานใน EU ได้ หรือที่รู้จักกันในนาม EU Blue Card Directive
 2. เพื่อทำให้ขั้นตอนของการอพยพย้ายถิ่นฐานนั้นง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นโดยการให้ผู้สมัครสมัครได้ในขั้นตอนเดียว เรียกว่า The Single Permit Directive

ผู้ถือ EU Blue Card สามารถทำอะไรได้บ้าง

EU Blue Card สร้างมาเพื่อเเปิดโอกาสสำหรับแรงงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในสหภาพยุโรป โดยจะต้องมีนายจ้างเป็นผู้รับรอง โดยผู้ที่ถือ EU Blue Card จะมีสิทธิดังนี้

 1. สามารถทำงานในยุโรปในระยะเวลา 1 – 4 ปี
 2. ได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ในเรทเงินเดือนของประชาชนในยุโรป ยกตัวอย่างอาชีพ MINT ในประเทศเยอรมันนี (คณิตศาสตร์ / สารสนเทศ / วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ / เทคโนโลยี) จะได้รับเงินอย่างน้อย 39,624 ยูโรต่อปี หรือประมาณ 1,505,712 บาทต่อปี (อ้างอิงจากข้อมูลปี พ.ศ. 2560)
 3. สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในประเทศเขตเชงเก้น ทั้ง 25 ประเทศ
 4. ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าชดเชยกรณีว่างงาน 
 5. ได้รับสิทธิ์คุ้มครองแรงงานตามกฏหมายแรงงาน EU
 6. สามารถพาสมาชิกในครอบครัวมาพักอาศัยในสหภาพยุโรปได้
 7. ได้รับสิทธิ์ขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residence (PR) เมื่อทำงานและอาศัยด้วย EU Blue Card เป็นระยะหนึ่ง (ตามเงื่อนไขของการขอ PR แต่ละประเทศ)

ใครบ้างที่สามารถขอ EU Blue Card? (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

 1. ผู้ขอจะต้องสำเร็จการศึกษาในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (หรือ มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี)
 2. ผู้ขอจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติในสหภาพยุโรป (Non-EU Citizenship)
 3. ผู้ขอจะต้องมีสัญญาการจ้างงาน หรือ มีข้อเสนอการทำงานที่ผูกพันกับผู้สมัครอย่างน้อย 1 ปี
 4. ผู้ขอจะต้องต้องไม่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ
 5. รายได้รวมต่อปีอย่างน้อย 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยของประเทศ 44,800 ยูโรต่อปี (ยกเว้นมีเกณฑ์อื่นกำหนดไว้)
 6. ผู้ขอจะต้องมีเอกสารการเดินทางและประกันสุขภาพตามเงื่อนไขของวีซ่า รวมถึงผู้ติดตามที่ติดตามผู้สมัครเข้ามาใน EU ด้วย
 7. ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ หากอาชีพนั้นได้รับการบัญญัติข้อกำหนด

ประเทศที่สามารถขอบัตร EU Blue Card ได้

 • Austria ออสเตรีย
 • Belgium เบลเยียม
 • Bulgaria บัลเกเรีย
 • Croatia โครเอเชีย
 • Cyprus ไซปรัส
 • Czech Republic สาธารณรัฐเช็ค
 • Estonia เอสโทเนีย
 • Finland ฟินแลนด์
 • France ฝรั่งเศส
 • Germany เยอรมนี
 • Greece กรีซ
 • Hungary ฮังการี
 • Italy อิตาลี
 • Latvia ลัตเวีย
 • Lithuania ลิทัวเนีย
 • Luxembourg ลักเซมเบิร์ก
 • Malta มอลต้า
 • Netherlands เนเธอร์แลนด์
 • Poland โปแลนด์
 • Portugal โปรตุเกส
 • Romania โรมาเนีย
 • Slovakia สโลวาเกีย
 • Spain สเปน
 • Sweden สวีเดน

ประเทศที่ไม่สามารถขอ EU Blue Card

 • Denmark เดนมาร์ก
 • Norway นอร์เวย์
 • Liechtenstein ลิกเชนชไตน์
 • Iceland ไอซ์แลนด์
 • Switzerland สวิสเซอร์แลนด์

สายงานอาชีพที่มีแนวโน้มขาดแคลน

จากการวิเคราะห์ของ Michael Page บริษัทจัดหางาน เผยให้เห็นสายงานอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดในโลกคืออาชีพ Software Engineers หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รองลงมาคืออาชีพ Developers หรือนักพัฒนา ตามด้วยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิค Electronics Engineers, วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineers, พยาบาล Nurses และแพทย์ Doctors ตามลำดับ นอกจากนี้ มีสายงานอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตคือ อาชีพเกี่ยวกับด้านโลจิสติก Logistics เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ Air Traffic Controllers และผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือ Maritime Workers

อาชีพที่ขาดแคลนและมีแนวโน้มที่เติบโตในอนาคต

 1. Software Engineers and Developers
 2. Electronics Engineers
 3. Mechanical Engineers
 4. Nurses
 5. Doctors and Medical Practitioners
 6. Civil Engineers
 7. Electrical Engineers
 8. Accountants
 9. IT Data Analysts
 10. Engineering Managers
 11. Surveyors
 12. Secondary School Teachers
 13. Psychologists
 14. Sales Executives
 15. Database and Network Professionals
 16. Systems Administrators and Analysts
 17. Welders
 18. Pharmacists
 19. Physiotherapists
 20. Chefs

ดังนั้น สายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในตลาดแรงงาน โดยประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่มีอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำต่อเดือน สูงที่สุดในสหภาพยุโรป แต่ในขณะเดียวกัน แรงงานมีความพึงพอใจในการทำงานที่ประเทศเดนมาร์ก และสวิสเซอร์แลนด์มากกว่า เนื่องจากมีความสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เอื้ออำนวย และเหมาะสมกับการทำงานมากกว่า

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของประเทศในสหภาพยุโรป

ประเทศ รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่
Belgium Belgium €1,593.81 (ประมาณ 58,970 บาท) 1 กันยายน 2561
Bulgaria Bulgaria €312 (ประมาณ 11,544 บาท) 1 มกราคม 2563 
Croatia Croatia €546 (ประมาณ 20,202 บาท) 1 มกราคม 2563 
Czech Republic Czech Republic €576 (ประมาณ 21,312 บาท) 1 มกราคม 2563 
Estonia Estonia €584 (ประมาณ 21,608 บาท) 1 มกราคม 2563 
France France €1,539.42 (ประมาณ 56,958 บาท) 1 มกราคม 2563 
Germany Germany €1,584.20 (ประมาณ 58,615 บาท) 1 มกราคม 2563 
Greece Greece €758.33 (ประมาณ 28,058 บาท) 1 กุมภาพันธ์ 2562
Hungary Hungary €488.00 (ประมาณ 18,056 บาท) 1 มกราคม 2563 
Italy Italy €1,556.90 (ประมาณ 57,605 บาท) 1 มกราคม 20562
Latvia Latvia €430 (ประมาณ 15,910 บาท) 1 มกราคม 2561
Lithuania Lithuania €607 (ประมาณ 22,459 บาท) 1 มกราคม 2563 
Luxembourg Luxembourg €2,141.99 (ประมาณ 79,253 บาท) 1 มกราคม 2563 
Malta Malta €761.97 (ประมาณ 28,192 บาท) 2561
Netherlands Netherlands €1,680 (ประมาณ 62,160 บาท) 1 กรกฎาคม 2563
Poland Poland €611 (ประมาณ 22,607 บาท) 1 มกราคม 2563 
Portugal Portugal €740 (ประมาณ 27,380 บาท) 1 มกราคม 2563 
Republic of Ireland Ireland €1,706.90 (ประมาณ 63,155 บาท) 1 กุมพาพันธ์ 2563 
Romania Romania €466.53 (ประมาณ 17,261 บาท) 1 มกราคม 2563 
Slovakia Slovakia €580 (ประมาณ 21,460 บาท) 1 มกราคม 2563 
Slovenia Slovenia €940.58 (ประมาณ 34,801 บาท) 1 มกราคม 2563 
Spain Spain €1,108.33 (ประมาณ 41,008 บาท) 1 มกราคม 2563 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ: 

 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ หากยื่นเอกสารไม่ครบนั้น วีซ่าจะสามารถถูกปฏิเสธได้
 • คำแนะนำนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด ดังนั้นโปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบ บางกรณีอาจจะต้องมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

ถาม & ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ EU Blue Card

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ EU Blue Card?

ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติ (Non-EU) ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่ทำงานสอดคล้องกับวุฒิการศึกษาสูงสุด

เมื่อไหร่จะสามารถขอ EU Blue Card?

เมื่อสำเร็จการศึกษาที่ยุโรป จะมีช่วงเวลาหลังจบการศึกษาเพื่อหางานทำในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ได้งานที่สอดคล้องกับการเรียนแล้ว ก็สามารถขอ EU Blue Card ได้ทันที

การขอบัตร EU Blue Card ต้องยื่นผลภาษาไหม?

การขอ EU Blue Card ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา แต่ถ้าหากมีใบแสดงผลภาษา ก็จะเป็นประโยชน์ในการแสดงระดับความสามารถในการใช้ภาษา

จะสมัคร EU Blue Card ได้ที่ไหน?

ผู้สมัครหรือนายจ้างของผู้สมัครจะต้องสมัคร EU Blue Card กับหน่วยงานที่มีอำนาจของแต่ละประเทศใน EU ที่ผู้สมัครต้องการทำงาน และแตกต่างกันตามประเทศและอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ใครเป็นผู้ออกบัตร EU Blue Card?

สถานทูต Immigration ของแต่ละประเทศที่ทำการยื่นขอ

จะหางานใน EU ได้อย่างไร?

นายจ้างในยุโรปใช้วิธีการประกาศรับสมัครงานที่แตกต่างกัน เช่น การโพสต์งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของนายจ้างโดยตรง หรือผ่านบริษัทจัดหางาน ผ่านหน่วยงานจัดหางานของรัฐบาล หรือผ่านช่องทางการประกาศจัดหางานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ผู้สมัครสามารถหาตำแหน่งงานว่างใน EU ทิปในการสมัครงาน ข้อมูลในการอยู่อาศัยและเงื่อนไขในการทำงานในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดได้จาก EURES (the European Job Mobility Portal: http://ec.europa.eu.eures/)

หากไม่มีงานแล้ว บัตร EU Blue Card จะถูกยกเลิกไหม?

หากถูกเลิกจ้างหรือกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีงานผู้สมัครจะต้องหางานใหม่ให้ได้ภายใน 3 เดือน หากไม่สามารถหางานใหม่ได้ทัน EU Blue Card ของคุณอาจถูกถอน/ยกเลิกและหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคุณจะต้องเดินทางออกจากประเทศ

ระยะเวลาในการขอ EU Blue Card นานเท่าไหร่?

ผู้สมัครจะได้รับทราบผลการสมัครวีซ่าภายใน 90 วันจากวันที่คุณทำการสมัครวีซ่า

สามารถเปลี่ยนงาน หรือนายจ้างหลังจากได้รับ EU Blue Card ได้หรือไม่?

ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ทันทีสำหรับ 2 ปีแรก ผู้สมัครจะต้องทำงานกับองค์กรที่ผู้สมัครได้สมัคร EU Blue Card ยกเว้นผู้สมัครได้รับการอนุญาตจากองค์กรที่มีอำนาจในประเทศนั้นเพื่อเปลี่ยนงาน หลังจากทำงาน 2 ปีจึงจะสามารถเปลี่ยนงานหรือนายจ้างได้ เงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศใน EU

สามารถเปลี่ยนประเทศทำงานได้หรือไม่?

หลังจากทำงาน 18 เดือน สามารถย้ายไปทำงานที่เป็น Highly-Skilled Employment ในประเทศอื่นใน EU ได้ แต่จะต้องทำการสมัคร EU Blue Card ใหม่ในประเทศที่คุณย้ายไปทำงาน

สามารถพาสมาชิกครอบครัวมาอยู่ในยุโรปด้วยได้หรือไม่?

ผู้สมัครสามารถพาสมาชิกครอบครัวติดตามมาอยู่ในประเทศที่ออกบัตร EU Blue Card ให้คุณได้แต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขทุกอย่าง

บัตร EU Blue Card สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร permanent residency (PR) ได้ไหม?

หลังจากได้บัตร EU Blue Card และพำนักอาศัยอยู่ในยุโรปเป็นระยะเวลา 5 ปี สามารถทำเรื่องยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร permanent residency (PR) ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องศึกษาข้อมูล และเงื่อนไขในการยื่นขอ PR เป็นรายบุคคล

 


 

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 •  

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.