Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ถ้าหากผู้เรียนไม่ได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ เช่น Cambridge หรือ IB Diploma การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทันที เป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เนื่องจาก ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน และที่สำคัญ คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามกำหนด จึงไม่สามารถเข้าเรียนปี 1 ได้ทันที

ถึงแม้นักเรียนไทยบางคน จะมีผลการเรียนที่โดดเด่น และพร้อมสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ แต่ปัญหาที่จะเจอในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนไทยคือ การปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน และการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ วัฒนธรรมการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมาก ปัญหาสำหรับการเรียน  การเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ดังนั้น การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาจจะปรับตัวได้ยากสำหรับบางคน ทำให้เกิด Culture Shock มีความรู้สึกไม่อยากเรียน และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาทีหลัง

หลายประเทศ หลายหน่วยงานการศึกษา จึงออกแบบหลักสูตรปรับพื้นฐาน เพื่อปรับทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการ ให้พร้อมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรปกติ ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีต่างประเทศได้ โดยเงื่อนไขการรับเข้าเรียนต่ำกว่าการเข้าเรียนตรง โดยเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร Pathway Program โดย ในบทความนี้ เดอะเบสท์ จะขออธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร Pathway คืออะไร มีกี่ประเภท เปิดสอนที่ไหนบ้าง ไปทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยค่ะ

หลักสูตร Pathway Program คืออะไร?


หลักสูตร Pathway Program คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน เช่น ไม่มีทักษะทางภาษา หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณณ์การรับเข้าเรียน ให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

หลักสูตร Pathway Program มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และชื่อที่เรียก แต่โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. International Foundation Program  หรือ Pathway  Foundation Course หรือ Pre-Bachelor’s หลักสูตร Pathway Program สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าเรียนปริญญาตรีต่างประเทศ นอกจากนี้ บางสถาบันเปิดสอนหลักสูตร Medicine Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมเข้าเรียแพทย์ศาสตร์ หรือ หลักสูตร Studienkolleg ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway Program เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเยอรมนี เป็นต้น
 2. International Year One หลักสูตร Pathway Program ที่เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปี 1 สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยตรง เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือผ่านเกณฑ์แล้ว สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้เลย โดยไม่ต้องเรียนซ้ำปี 1 ข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลาเรียนหลักสูตร International Foundation Program แต่เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะสูงกว่า และใช้คะแนนภาษาอังกฤษที่สูงกว่า
 3. และ Pre-Master’s หรือ Master’s Preparation Program เป็นหลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร Pathway Program เปิดสอนโดยหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง เช่น ONCAMPUS Global, Kaplan International, INTO University Partnerships และ Navitas และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program ด้วยเช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยมีข้อดีคือ ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้เต็มรูปแบบอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Pathway Program ?

หลักสูตร Pathway Program นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าเรียนปริญญาตรี หรือปริญญาโทแล้ว หลักสูตร Pathway Program ยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะการเรียน ทำความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาในประเทศที่กำลังศึกษา และเปิดโอกาสได้พับปะกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ ที่เริ่มต้นเรียนในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้สรุปมา 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. พัฒนาทักษะให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ในการเรียนต่อต่างประเทศ ผู้เรียนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง แต่บางครั้งอาจไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในการรับเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนยังไม่แข็งแรงพอที่จะสอบ IELTS หรือ TOEFL ได้คะแนนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการรับเข้าเรียน หลักสูตร Pathway Program จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการได้เรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับใช้เรียนในห้องเรียนเลกเชอร์โดยตรง สร้างความมั่นใจ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษให้เพียบพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้เรียนหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอีกด้วย ดังนี้

 • Subject Knowledge หลักสูตร Pathway Program แต่ละหลักสูตร จะเน้นหัวข้อ หรือกลุ่มวิชาที่ต่างกัน เช่น หากต้องการเรียนปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตร Pathway Program ก็จะเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจด้วย เช่น หากสนใจเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับ Fashion Design ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วย 
 • Academic Skills นอกจากได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง ยังได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้วย เช่น ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ การสืบค้นเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้สื่อเพื่อการเรียน
 • English Language ได้ปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษให้พร้อมสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ตรงจุด สำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ รวมถึงปรับปรุงทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย เช่น ปรับปรุงการเขียนเชิงวิชาการ การอ่านบทความเชิงวิชาการ และการอภิปราย

2. มีโอกาสในการเข้าเรียนที่มากกว่า

สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program มักจะการันตีรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหากผู้เรียนมีคะแนนตรงตามข้อกำหนด เมื่อสอบผ่านหลักสูตร Pathway Program ก็จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ตามที่ได้สมัครเรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรก

แต่ถ้าหากผู้เรียนไม่ผ่านหลักสูตร Pathway Program ก็มีตัวเลือกให้เลือก 2 ตัวเลือกคือ ลงเรียนหลักสูตร Pathway Program ใหม่ หรือ หน่วยงานการศึกษาจะค้นหามหาวิทยาลัย หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

3. ได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

การเรียนต่อต่างประเทศสำหรับบางคน เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจาก ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบตัวเอง และมีวินัยในการเรียนอย่างมาก นอกจากนี้ ยังต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมกับประเทศนั้นๆ ด้วย หลักสูตร Pathway Program ช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมเป็นอย่างดี คอยชี้แนะ และ ให้คำแนะนำตลอดเวลา เพื่อนร่วมชั้นเรียน ก็เป็นนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนไม่ประหม่า ลดความตื่นตระหนก เวลาทำงานกลุ่ม หรือพรีเซนท์งาน

นอกจากนี้ หากเลือกเรียนหลักสูตร Pathway Program กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ผู้เรียนก็จะมีโอกาสได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทางมหาวิทยาลัย และได้สำรวจมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง ซึ่งเป็นโอกาสในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสถานที่ และลดความตื่นตระหนกเมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ไม่เรียน Pathway Program ได้ไหม ?

บางประเทศ อนุโลมให้ผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่พร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อ สามารถให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรนานาชาติ)

แต่สำหรับบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ถ้าหากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทย English Program หรือ Bilingual Program จะไม่สามารถเข้าเรียนปี 1 ได้ทันที เนื่องจากระบบการศึกษาของไทยแตกต่างกัน ดั้งนั้นทางเลือกสำหรับน้องๆ ที่เรียนระบบการศึกษาของไทยคือเลือกเรียนต่อหลักสูตร Pathway Program จึงจะสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของสหราชอาณาจักรได้

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียน แต่สามารถเรียน Pathway Program เพิ่มได้หรือไม่ ?

สามารถเรียนได้ หากน้องคนไหนที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าเรียนปริญญาตรีอยู่แล้ว แต่ไม่มั่นใจในการเรียน การปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน และการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมการเรียนที่แตกต่างกัน น้องๆ สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pathway Program ก่อนได้ เนื่องจาก นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียน Pathway Program เป็นนักเรียนต่างชาติทั้งหมด เช่น นักเรียนจากญี่ปุ่น นักเรียนจากเกาหลีใต้ นักเรียนจากเวียดนาม เป็นต้น

นอกจากนี้ หลักสูตร Pathway Program มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 คน ต่อชั้นเรียน (เมื่อเทียบกับชั้นเรียนรวมระดับปริญญาตรีที่มีนักศึกษาจากหลากหลายคณะเรียนรวมกันกว่า 500 คน) ซึ่งจะทำให้ลดความประหม่าเวลาเรียนในห้องเรียน และครูผู้สอนยังมีโอกาสใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นอีกด้วย

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่ไม่มั่นใจทักษะภาษาอังกฤษ สามารถลงตัว Pathway ที่เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น Pre-Sessional English ซึ่งจะเน้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ประเภทของหลักสูตร Pathway Program?

หลักสูตร Pathway Program มีหลากหลายประเภท ในบทความนี้ เดอะเบสท์ จะขอยกตัวอย่างหลักสูตร Pathway Program 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. International Foundation Program

หลักสูตร International Foundation หรือ Pathway Foundation Course หรือ Pre-Bachelor’s เป็นหลักสูตร Pathway Program สำหรับเข้าเรียนปริญญาตรีโดยตรง เตรียมความพร้อมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อ

หากเป็นนักเรียนไทย ที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ มักจะขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ทักษะภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนหลักสูตร International Foundation ก่อน โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 เทอม หรือ 1 ปี สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือน้องคนไหนที่อยากประหยัดเวลา ก็สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เลย ข้อดีคือ น้องก็จะเรียนจบเร็วอีก 1 ปี

International Foundation อาจรวมถึงหลักสูตร Medicine Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway  Program เข้าเรียนแพทย์ศาสตร์ หรือ หลักสูตร Studienkolleg ซึ่งเป็นหลักสูตร Pathway Program  เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี เป็นต้น

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร International Foundation 

2. International Year One

หลักสูตร International Year One (IYOne) เป็นหลักสูตร Pathway Program อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากหลักสูตร International Year 1 เป็นหลักสูตรที่เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปี 1 สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยตรง เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือผ่านเกณฑ์แล้ว สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้เลย โดยไม่ต้องเรียนซ้ำปี 1

หลักสูตร International Year One มีเกณฑ์รับเข้าเรียนสูงกว่าหลักสูตร International Foundation และผู้เรียนจะต้องเรียนจบระดับชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนดี (GPA 2.8 ถึง 3.0+) มีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ นักศึกษาที่เรียนปริญญาตรี ปี 1 ในประเทศไทย และต้องการย้ายไปเรียนปริญญาตรีต่างประเทศในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน

3. Pre-Master’s

หลักสูตร Pre-Master’s หรือ Master’s Preparation Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท เช่น

 1. ผลคะแนนภาษาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัย
 2. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาการเรียนไปสาขาอื่น เช่น ระดับปริญญาตรี เรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และต้องการเปลี่ยนไปเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ
 3. บางหลักสูตร ต้องการ Portfolio หรือประสบการณ์การทำงาน

การเข้าเรียน Pre-Master’s จะช่วยเป็นสะพานเชื่อมผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว 3 ข้อข้างต้น สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโทได้ โดยรูปแบบการเรียนจะคล้ายกับหลักสูตร International Foundation คือ เรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ เรียนวิชาปรับพื้นฐานตามหลักสูตรที่เลือก และพัฒนาทักษะการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นข้อมูล การพรีเซนท์งาน การอภิปรายกลุ่ม เดี่ยว การทำโปรเจก การเขียน Essay การทำวิจัย

ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน Pathway Program

Kaplan International Pathway

Kaplan International Pathway

Kaplan International Pathway  หน่วยงานด้านการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1938 เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับโลก มีทางเลือกด้านการศึกษาที่หลากหลาย โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญา ร่วมมือกับ 40 มหาวิทยาลัยทั่วโลก สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกว่า 20,000 คนในแต่ละปี เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

Kaplan International Pathway เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม Russell Group ด้วย คือ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (University of Manchester) มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol) มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool) มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) และ มหาวิทยาลัยยอร์ก (University of York)

หลักสูตร Pathway Program ที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยที่รับเข้าเรียน

 • UK
  • Aston University
  • Bournemouth University
  • City, University of London
  • Cranfield University
  • Nottingham Trent University
  • Queen Mary University of London
  • University of Birmingham
  • University of Brighton
  • University of Bristol
  • University of Essex
  • University of Glasgow
  • University of Liverpool
  • University of Nottingham
  • University of Westminster
  • University of York
  • UWE Bristol
 • USA
  • Arizona State University
  • Pace University
  • Simmons University
  • The University of Tulsa
  • Other US universities
 • Australia
  • Murdoch University
  • University of Adelaide
INTO University Partnership

INTO University Partnership

INTO University Partnership หน่วยงานการศึกษาชั้นนำระดับโลกอีกแห่งหนึ่งที่ เปิดสอนหลักสูตร Foundation ที่หลากหลาย ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย ทั้งในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน สร้างโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการเฉพาะด้านควบคู่กันไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญา

ในประเทศอังกฤษ INTO University Partnership ยังเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายแห่ง และ มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ (University of Exeter) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group ด้วย

หลักสูตร Pathway Program ที่เปิดสอน

 • International Foundation Programme
 • International Year One
 • International Diploma
 • International Graduate Diploma
 • Pre-Master’s

มหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์

 • UK
  • City, University of London
  • Glasgow Caledonian University
  • INTO London World Education Centre
  • INTO Manchester
  • INTO Manchester in partnership with Manchester Metropolitan Universit
  • INTO Manchester in partnership with The University of Manchester
  • INTO Newton A level Programme
  • Newcastle University
  • Newcastle University London
  • Queen’s University Belfast
  • University of East Anglia
  • University of Exeter
  • University of Stirling
 • USA
  • Colorado State University
  • Drew University
  • George Mason University
  • Hofstra University
  • Illinois State University
  • Oregon State University
  • Saint Louis University
  • Suffolk University
  • The University of Alabama at Birmingham
  • The University of Arizona Global Campus
  • University of South Florida
  • Washington State University
Navitas

Navitas

Navitas เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับโลก โดดเด่นด้วยหลักสูตร Pathway Program เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือกว่า 35 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และมีมาตรฐานระดับโลก

หลักสูตร Pathway Program ที่เปิดสอน

 • International Foundation Programme
 • International Year One
 • International Diploma
 • International Graduate Diploma
 • Pre-Master’s

มหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์

UK

UK-logos@2x.jpg

USA

USA-logos@2x.jpg

Australia

Australia-logos@2x

NCUK

NCUK

NCUK หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักร ได้รับการก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซล คือ University of Leeds, University of Liverpool, University of Manchester & University of Sheffield มหาวิทยาลัยกลุ่ม Plate Glass  คือ University of Bradford & University of Salford และมหาวิทยาลัยกลุ่ม Post 92 คือ University of Huddersfield, Leeds Beckett University, Manchester Metropolitan University, Liverpool John Moores University & Sheffield Hallam University

NCUK เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได้รับการรับรองคุณภาพจากกลุ่มมหาวิทยาลัยข้างต้น ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ NCUK กว่า 30 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

หลักสูตร Pathway Program ที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์

All universities July 20

ONCAMPUS

ONCAMPUS

ONCAMPUS หน่วยงานการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group ตั้งอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรบ และสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่หลากหลาย หลักสูตรการสอนออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยตรง รับประกันการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Pathway Program ที่เปิดสอน

 • Undergraduate Foundation
 • International Year One
 • Master’s Foundation
 • University Transfer Programme

มหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์

UK

 • University of Sunderland
 • University of Central Lanceshire
 • Coventry University
 • University of Reading
 • ONCAMPUS London
 • University of Hull
 • London South Bank University

Netherlands

 • University of Amsterdam
 • Amsterdam University of Applied Sciences

Sweden

 • Lund Unviersity

USA

 • Illinois Institute of Technology
 • ONCAMPUS Boston
 

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อหลักสูตร Pathway Program ถือว่าน่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว นอกจากนี้ จากการสำรวจยังพบว่า นักเรียนต่างชาติที่เรียนหลักสูตร Pathway Program ก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี หรือปริญญาโท มีผลการเรียนเฉลี่ย ดีกว่านักเรียนต่างชาติ ที่เข้าเรียนปริญญาตรี หรือปริญญาโทโดยตรงอีกด้วย หากน้องๆ คนไหนที่กำลังวางแผน ต้องการคำปรึกษา คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลยค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.