สารบัญบทความ

Last updated กรกฎาคม 26, 2022 ago by Thebestedu

ปัจจุบัน การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเรียนต่อทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพโพลีเทคนิค นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตร Certificate หรือ Diploma แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญา Degree ด้วย โดยการเรียนการสอน จะเน้นการปฏิบัติเพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน

สถาบัน Otago Polytecgnic ก็เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลนิวซีแลนด์ นึ่งใน 16 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรปริญญามากกว่า 150 หลักสูตร ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์  97% ของบัณฑิตได้งานทำหลังเรียนจบทันที ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยค่ะ

เรียนต่อนิวซีแลนด์กับ Otago Polytechnic


Otago Polytechnic เป็นวิทยาลัยอาชีวะคุณภาพสูง ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1870 ที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีอายุมากถึง 150 ปี โดยตอนแรก ใช้ชื่อสถาบันว่า Dunedin School of Art  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ เช่น Frances Hodgkins และ Colin McCahon ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์และทั่วโลก มีหลักสูตรที่รองรับอย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

จุดเด่นของวิทยาลัย Otago Polytechnic

 • 97% เรียนจบแล้วมีงานทำ – นักศึกษาที่เรียนจบจาก Otago Polytechnic 97% มีงานรองรับหลังเรียนจบ จากการสำรวจของ Otago Polytechnic Graduate Destination Survey, 2018
 • 91% มีความพึงพอใจในการเรียน และการใช้ชีวิต จากการสำรวจ OP Graduate Destination Survey 2019
 • คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม – Otago Polytechnic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพการศึกษาจาก Performance Excellence Study Award (PESA) 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตรวจสอบความเป็นเลิศของมาตรฐานการศึกษาระดับโลก
 • 3 วิทยาเขต ที่สวยงามและทันสมัย – ตั้งอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ โดยแต่ละวิทยาเขต มีเอกลักษณ์ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ มีนักศึกษาทั้งหมด 9,000 คน จากทั่วโลก อาจารย์ และพนักงานกว่า 759 ท่าน
 • มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตร – มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรเรียนภาษา และวิชาชีพมากมาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ
 • เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา – หากมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียน การงาน โดยเจ้าหน้าที่หลากหลายสัญชาติ
 • อัตราส่วนอาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 16 คน – ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
 • มีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน ที่นักศึกษาทุกคนสามารถฝึกงาน และสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งในวิทยาลัย และรอบๆ วิทยาเขต

ทำไมต้องเรียนปริญญาตรีที่ Otago Polytechnic

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย ถ้าหากเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Otago จะเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเกือบ 8 แสนบาทต่อปี ในขณะเดียวกัน หากเรียนที่ Otago Polytechnic จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งถ้าหากได้ทุน จะเหลือเพียงปีละ 4 แสนบาท ซึ่งถูกกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยกว่า 50% ในหลักสูตรปริญญาตรี
  • ยกตัวอย่างหลักสูตร Bachelor of Applied Management ค่าใช้จ่ายเพียงปีละ 20,350 NZD หักลบทุนการศึกษา 5,000 NZD เหลือเพียง ประมาณ 407,000 บาท
  • ยกตัวอย่างหลักสูตรพยาบาล Bachelor of Nursing ค่าใช้จ่ายเพียงปีละ 27,010 NZD หักลบทุนการศึกษา 5,000 NZD เหลือเพียง 22,010 NZD (ประมาณ 440,200 บาท)
 • เกณฑ์การรับเข้ายืดหยุ่น และเข้าเรียนง่ายกว่าเพียงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็สามารถเรียนต่อได้แล้ว แต่ถ้าเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย Top 8 นิวซีแลนด์ ผู้เรียนอาจจะต้องเรียนหลักสูตร Foundation ก่อน นอกจากนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้น เกณฑ์การรับเข้าค่อนข้างสูง และต้องแข่งกับนักเรียนนิวซีแลนด์ด้วย
 • ได้สิทธิ์วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 3 ปี สำหรับนักเรียนนานาชาติที่เรียนต่อในนิวซีแลนด์ หากสำเร็จการศึกษาในระดับ Bachelor Degree Level 7 สามารถขอ Post Study Work Visa อยู่ต่อเพื่อทำงานแบบเต็มเวลา Full-Time ได้ 3 ปี ไม่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ก็มีสิทธิ์ขอได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสดี สำหรับนักศึกษาที่วางแผนทำงานหลังเรียนจบ เพื่อเก็บเงิน นอกจากนี้ หากเรียนต่อในสาขาวิชาที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ ยังสามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้ในอนาคต
 • วุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทั่วโลก หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลียก็ได้
 • ถ้าเน้นทักษะการทำงาน การเรียนที่วิทยาลัย Otago Polytechnic จะตอบโจทย์กว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

Otago Polytechnic มีบริการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ

 • STUDENT SUCCESS TEAMS – ที่ปรึกษา ประจำวิทยาเขต โดยสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลา รวมทั้งการโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาพิเศษ (ผู้พิการ)
 • LEARNING SUPPORT – ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ที่คอยสนับสนุนแหล่งข้อมูลทุกอย่าง ทั้งแหล่งข้อมูลในห้องสมุด และแหล่งข้อมูลออนไลน์
 • CAREER SERVICES  – ที่ปรึกษาทางด้านการหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหลังเรียนจบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน CV และการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
 • IT SUPPORT – ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก การเรียนก็เช่นกัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกิจกรรมบางอย่าง จะทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มเวลาการศึกษาให้บรรลุขีดความสามารถ
 • ที่พักนักศึกษา วิทยาลัย Otago Polytechnic – ทางวิทยาลัย มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ให้นักศึกษาได้เลือกพักกันตามความต้องการ โดยมีหอพักของมหาวิทยาลัย แฟลตที่้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางวิทยาลัย และโฮมสเตย์ ที่พักอาศัยภายใต้ครอบครัวชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถหาที่พักเองได้ โดยอาจจะอยู่กับเพื่อนสนิทที่เรียนในห้องเรียนเดียวกัน

ดูที่พักที่เป็นพาร์ทเนอร์ของสถาบัน : https://www.mystudentvillage.com/nz/otago-polytechnic-student-village/

Otago Polytechnic มี 3 วิทยาเขตให้เลือกเรียน

Auckland International CampusDunedin CampusCentral Otago Campus

Otago Polytechnic (Auckland Campus)

วิทยาเขต Auckland เป็นวิทยาเขตสำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ วิทยาเขตนี้ เพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และการใช้ชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเมืองใหญ่

จุดเด่นของ Otago Polytechnic Auckland International Campus

 • เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่เป็นอันดับ 3 จากการสำรวจ Mercer Quality of Living Survey 2016
 • เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่มีนวัตกรรมก้าวหน้ามากเป็นอันดับ 5 ในบรรดาประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียและโอเชียเนีย จากการจัดอันดับของ Global Innovation Index 2016
 • เมืองโอ๊คแลนด์ ติด TOP 10 เมืองที่ปิดมิตรมากที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ Condé Nast Traveler Reader Choice Awards 2015

Location: Level 2, 350 Queen Street PO Box 5268, Auckland New Zealand 1141

Otago Polytechnic (Dunedin Campus)

วิทยาเขต Dunedin เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัย อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นวิทยาเขตหลักของวิทยาลัย สถาปัตยกรรมแบบโกธิกงดงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการเดินทางสะดวกสบาย

เมืองดะนีดิน เป็นเมืองขนาดเล็ก ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีความปลอดภัย อากาศอบอุ่ม มีชีวิตชีวา เป็นเมืองที่มีความเพียบพร้อมในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเมืองต้นแบบระดับโลกด้านไอที เหมาะสำหรับการเรียน และการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ดะนีดิน เป็นเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็น City of Literature อีกด้วย

จุดเด่นของ Otago Polytechnic Dunedin Campus

 • The Hub เป็นหัวใจของวิทยาเขต Dunedin และเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกินออกไปเที่ยวและพบปะผู้คน
 • มีเจ้าหน้าสนับสนุนด้านวิชาการ ในศูนย์กลางของวิทยาเขต สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง
 • 84% ของประชากรทั้งเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนิวซีแลนด์

Location: Forth Street, North Dunedin, Dunedin 9016 New Zealand

Otago Polytechnic (Central Otago Campus)

วิทยาเขต Central Otago เป็นวิทยาเขตที่อยู่ทางตอนใต้ ของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ โดดเด่นในด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ มีฟาร์มองุ่น ฟาร์มพืชไร่ รวมถึงฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่ง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ติดกับธรรมชาติ แต่เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เช่น เจ็ทโบ๊ท พายเรือ ปั่นจักรยาน บันจี้จัมพ์ 

จุดเด่นของ Otago Polytechnic Central Otago Campus

 • เป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่ยอดเยี่ยม 2 แห่ง คือ Queenstown และ Wanaka ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 3 ของแปซิฟิก
 • ทิวทัศน์ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทือกเขาแอลป์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์
 • อากาศอบอุ่น สดชื่นตลอดทั้งปี ฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมยอดเขา และเป็นเมืองที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในนิวซีแลนด์ 

Location: Corner Erris and Ray Streets PO Box 16, Cromwell New Zealand 9342


Otago Polytechnic มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มูลค่าสูงสุด $15,000 ประมาณ 300,000 บาท


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ บรูไน สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในระดับปริญญาตรีกับ Otago Polytechnic ทุกวิทยาเขต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

Bachelor Degree หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร: มูลค่าทุนการศึกษา $15,000 (หรือประมาณ 300,000 บบาท) โดยแบ่งให้ปีละ $5,000 ระยะเวลา 3 ปี

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุนหลักสูตร Bachelor of Applied Management หลักสูตร 3 ปี

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

2 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

3 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

รวมทั้งหมด 61,050 NZD
(ประมาณ 1,221,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

46,050 NZD
(ประมาณ 921,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 2.5 (หากเกรดไม่ถึง อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนน Academic IELTS ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด
 • คุณสมบัติพร้อมเรียน และตรงตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรกำหนด (รายละเอียดด้านล่าง)
 • นักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษามัธยมปลายนิวซีแลนด์ หรือกำลังเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ อยากเรียนต่อปริญญาตรี ก็สมัครได้
 • สำหรับใครที่คะแนน IELTS ไม่ถึง สามารถเรียนภาษาก่อนได้ค่ะ ซึ่งมีทุนเรียนภาษาด้วยเช่นกัน (รายละเอียดด้านล่าง)
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ บรูไน
 • นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ไม่ต่ำกว่าเกรด B ในแต่ละวิชา เพื่อรับทุนการศึกษาในปีถัดไป
 • จำนวนจำกัด ชั้นเรียนละ 16 คนเท่านั้น ถ้าหากนักศึกษาเต็มก็จะต้องเลื่อนไปเทอมถัดไป

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดรับสมัครทุน

Bachelor of Engineering Technology

Bachelor of Engineering Technology

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่ต้องการในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นที่ต้องงานของงานอุตสาหกรรมทั่วโลก การเรียนผสมผสานรระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ มีการกำหนดโครงการ และมอบหมายให้ผู้เรียนรับผิดชอบในงานเฉพาะสาขาที่เลือก ดังนี้

 • Civil Engineering (วิศวกรรมโยธา)
 • Mechanical Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • Electrical Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • Electrical Engineering for Mechatronics specialisation (วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเมคคาทรอนิกส์)
 • Electrical Engineering for Power specialisation (วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับพลังงานเฉพาะทาง)

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: เดือนกุมภาพันธ์ 
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีผลการเรียนโดดเด่นในวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Writing band 6.0
  • Speaking band 6.0
  • Reading band 5.5
  • Listening band 5.5

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 23,400 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 22,800 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 102,500)

17,800 NZD
(ประมาณ 364,900 บาท)

2 22,800 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 102,500)

17,800 NZD
(ประมาณ 364,900 บาท)

3 22,800 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 102,500)

17,800 NZD
(ประมาณ 364,900 บาท)

รวมทั้งหมด 68,400 NZD
(ประมาณ 1,402,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 307,500 บาท)

53,400 NZD
(ประมาณ 1,094,700 บาท

Bachelor of Leadership for Change

Bachelor of Leadership for Change

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเป็นผู้นำขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สำหรับชุมชน และโลก ถ่ายทอดความรู้สึก ความมุ่งมั่น และจุดประสงค์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานมนุษยธรรม และคุณธรรม นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุน และกำหนดวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้เกิดการแก้ไข

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ทุกวิทยาเขต
เปิดเรียน: ทุก Intake
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Writing band 6.0
  • Speaking band 6.0
  • Reading band 5.5
  • Listening band 5.5

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 22,800 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 22,800 NZD
(ประมาณ 456,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,800 NZD
(ประมาณ 356,000 บาท)

2 22,800 NZD
(ประมาณ 456,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,800 NZD
(ประมาณ 356,000 บาท)

3 22,800 NZD
(ประมาณ 456,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,800 NZD
(ประมาณ 356,000 บาท)

รวมทั้งหมด 68,400 NZD
(ประมาณ 1,368,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

53,400 NZD
(ประมาณ 1,068,000 บาท)

 

Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing

หลักสูตรพยาบาลของ Otago Polytecnic มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่นการแพทย์ และศัลยกรรม สุขภาพจิต สุขภาพเด็ก กุมารเวช การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพในชนบท และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เป็นสายงานอาชีพที่มีความต้องการทั่วโลก เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาลมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นพยาบาลวิชาชีพในประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: เดือนกุมภาพันธ์
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีผลการเรียนโดดเด่นในวิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • มีใบรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Level 2 Comprehensive First Aid Certificate (ต้องผ่านมาตรฐานหน่วยปฐมพยาบาล ZQA First Aid Unit Standards)
 • มี Health Declaration
 • บุคคลอ้างอิง 2 ท่าน (หากไม่มีต้องเรียน Certificate in Health)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.5 โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.5

หลักสูตร Bridging: หลักสูตร Health Bridging Certificate เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อพยาบาล เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลเกณฑ์การรับเข้าค่อนข้างสูง ดังนั้น ถ้าหากคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาล อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ไม่ได้การันตีว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 27,010 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 27,010 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

22,010 NZD
(ประมาณ 440,200 บาท)

2 27,010 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

22,010 NZD
(ประมาณ 440,200 บาท)

3 27,010 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

22,010 NZD
(ประมาณ 440,200 บาท)

รวมทั้งหมด 81,030 NZD
(ประมาณ 1,620,600 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

66,030 NZD
(ประมาณ 1,320,600 บาท)

Bachelor of Construction (Quantity Surveying)

Bachelor of Construction (Quantity Surveying)

ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสาขาวิชานี้ ไม่ได้เรียนมาเพื่อก่อสร้าง แต่เรียนมาเพื่อควบคุณ คุณภาพ และจัดการโครงการก่อสร้าง โดยจะได้เรียนในหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

 • การกำหนดงบประมาณการก่อสร้าง
 • การประมูลราคาก่อสร้าง
 • การทำสัญญาก่อสร้าง
 • การวางโปรแกรมการก่อสร้าง
 • การจัดการการก่อสร้าง (ความเสี่ยง, ผลตอบแทน และ ความปลอดภัย)
 • การรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: โอ๊คแลนด์ Auckland และ ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: | วิทยาเขตดะนีดิน กุมภาพันธ์  | วิทยาเขตโอ๊คแลนด์ มกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5

หลักสูตร Pathway: หากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนหลักสูตร  New Zealand Certificate in Construction Trade Skills (Level 3) (Carpentry) ก่อนได้

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 23,400 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 23,400 NZD
(ประมาณ 468,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,400 NZD
(ประมาณ 368,000 บาท)

2 23,400 NZD
(ประมาณ 468,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,400 NZD
(ประมาณ 368,000 บาท)

3 23,400 NZD
(ประมาณ 468,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,400 NZD
(ประมาณ 368,000 บาท)

รวมทั้งหมด 70,200 NZD
(ประมาณ 1,404,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

55,200 NZD
(ประมาณ 1,104,000 บาท)

Bachelor of Midwifery

Bachelor of Midwifery

หลักสูตรผดุงครรภ์ เรียนรู้วิธีการผดุงครรภ์เชิงทฤษฎี และได้รับการฝึกฝนการผดุงครรภ์ที่สำคัญโดยจะได้ทำงานผดุงครรภ์ในชุมชน เพื่อให้การดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด หลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ Registered midwife ซึ่งสามารถทำงานที่โรงพยาบาล หรือศูนย์ให้กำเนิดบุตรได้ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน:
Dunedin, Southland, Central Otago, Wellington, Palmerston North และ Whanganui
เปิดเรียน: มกราคม
Level: 7
คุณสมบัตการรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีผลการเรียนโดดเด่นในวิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • บุคคลอ้างอิง 2 ท่าน (หากไม่มีต้องเรียน Certificate in Health)
 • ประวัติย่อของและเรียงความการสมัคร (หัวข้อที่มีในช่วงระยะเวลาการสมัคร) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อการผดุงครรภ์และประสบการณ์ชีวิตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์และ / หรือสุขภาพของสตรี
  • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในตนเองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติและคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการผดุงครรภ์เช่นทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งและความสนใจในสุขภาพของผู้หญิงและเด็ก
 • มีใบรับรองว่าผ่านการอบรมการตรวจสุขภาพ First Aid Certificate รวมถึงการทำ CPR.
 • ต้องได้รับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบของตำรวจ Police Check เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติเด็กอ่อน (Vulnerable Children’s Act 2014.)
 • ใบขับขี่สากล
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 7.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Reading band 6.5
  • Writing band 6.5
  • Speaking band 7.0
  • Listening band 7.0.

หลักสูตร Bridging: สามารถเรียนหลักสูตร Health Bridging Certificate ก่อนได้กรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ไม่ได้การันตีว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 33,190 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 33,190 NZD
(ประมาณ 663,800 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

28,190 NZD
(ประมาณ 563,800 บาท)

2 33,190 NZD
(ประมาณ 663,800 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

28,190 NZD
(ประมาณ 563,800 บาท)

3 33,190 NZD
(ประมาณ 663,800 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

28,190 NZD
(ประมาณ 563,800 บาท)

รวมทั้งหมด 99,570 NZD
(ประมาณ 1,991,400 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

84,570 NZD
(ประมาณ 1,691,400 บาท)

 

Bachelor of Architectural Studies

Bachelor of Architectural Studies (Architectural Technology) หรือ (Interior Architecture)

หลักสูตรสถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกได้ 

ระยะเวลา: 3 ปี (ต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: เดือนกุมภาพันธ์
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.5 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0
 • Portfolio รูปภาพ ภาพร่าง ภาพสถาปัตยกรรม ที่แสดงถึงความสามารถ 6 – 12 ชิ้น ถ้ามีสื่อมัลติมีเดียด้วยเช่น 2D 3D การ Sketch โดยใช้โปรแกรม CAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,620 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

2 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

3 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

รวมทั้งหมด 73,860 NZD
(ประมาณ 1,477,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

58,860 NZD
(ประมาณ 1,177,200 บาท)

Bachelor of Applied Science

Bachelor of Applied Science

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย Register of Exercise Professionals (REPs)

ระยะเวลา: 3 ปี (ต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: เดือนกุมภาพันธ์
Level: 7
คุณสมบัติการรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • มีใบรับรองว่าผ่านการอบรมการตรวจสุขภาพ First Aid Certificate  เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติเด็กอ่อน (Vulnerable Children’s Act 2014.) สามารถยื่นภายหลังได้

หลักสูตร Pathway: 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 22,520 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 22,520 NZD
(ประมาณ 450,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,520 NZD
(ประมาณ 350,400 บาท)

2 22,520 NZD
(ประมาณ 450,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,520 NZD
(ประมาณ 350,400 บาท)

3 22,520 NZD
(ประมาณ 450,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

17,520 NZD
(ประมาณ 350,400 บาท)

รวมทั้งหมด 67,560 NZD
(ประมาณ 1,351,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

52,560 NZD
(ประมาณ 1,051,200 บาท)

Bachelor of Information Technology

Bachelor of Information Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะเรียนเกี่ยวกับการดูแล และพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานในระดับอุตสาหกรรม โดยในปีแรก จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ส่วนในปีที่สอง จะต้องเลือกหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ โดยมีหัวข้อให้เลือกเรียนดังนี้

 • Game development การพัฒนาเกม
 • Software development การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • IT Infrastructure and operations โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการปฏิบัติงาน
 • Network engineering วิศวกรรมเครือข่าย
 • Alternative digital platforms (hardware, IoT, etc.) แพลตฟอร์มดิจิตอลทางเลือก 

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: โอ๊คแลนด์ Auckland และ ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: วิทยาเขตดะนีดิน กุมภาพันธ์ | วิทยาเขตโอ๊คแลนด์  มกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • ส่งเรียงความอธิบายโดยประมาณ 500 คำ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  • what it is about IT that interests you
  • what future you see for yourself in IT and what sort of job you are interested in
  • what your educational background is and which subjects you enjoyed most at school
  • whether you have previously studied at tertiary level and what you studied
  • whether you have worked since leaving school
  • why you have applied to study at Otago Polytechnic. 
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

หลักสูตร Bridging: หากไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสำหรับ Bachelor of Information Technology สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน New Zealand Certificate in Information Technology Essentials (Level 4) ก่อนได้

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 23,480 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 23,480 NZD
(ประมาณ 469,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,480 NZD
(ประมาณ 369,600 บาท)

2 23,480 NZD
(ประมาณ 469,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,480 NZD
(ประมาณ 369,600 บาท)

3 23,480 NZD
(ประมาณ 469,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

18,480 NZD
(ประมาณ 369,600 บาท)

รวมทั้งหมด 70,440 NZD
(ประมาณ 1,408,800 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

55,440 NZD
(ประมาณ 1,108,800 บาท)

Bachelor of Culinary Arts

Bachelor of Culinary Arts

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะในการรังสรรค์จานอาหาร ให้เอร็ดอร่อย สวยงาม และมีมูลค่า อีกทั้งยังได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจร้านอาหาร การพัฒนาแบรนด์ และกลยุทธ์ทางการตลาด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประกอบอาหาร และทำงานในภัตรคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin มีการฝึกปฏิบัติในภัตรคาร ร้านอาหาร ภายในวิทยาลัย
เปิดเรียน: เดือนกุมภาพันธ์
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,980 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)
1 24,980 NZD
(ประมาณ 499,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,980 NZD
(ประมาณ 399,600 บาท)

2 24,980 NZD
(ประมาณ 499,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,980 NZD
(ประมาณ 399,600 บาท)

3 24,980 NZD
(ประมาณ 499,600 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,980 NZD
(ประมาณ 399,600 บาท)

รวมทั้งหมด 74,940 NZD
(ประมาณ 1,498,800 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

59,940 NZD
(ประมาณ 1,198,800 บาท

Bachelor of Applied Management (Accounting)

Bachelor of Applied Management (Accounting)

หลักสูตรการบัญชี เป็นหลักสูตรที่ต้องการอย่างมากในสายงานด้านธุรกิจ และการเงิน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้รับการรับรองจาก Accredited by Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ) และ CPA Australia ซึ่งเป็นคุณสมบัติก้าวเข้าสู่อาชีพนักการบัญชี

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin 
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียนเบื้องต้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

หลักสูตร Bridging: ถ้าหากคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การรับเข้าเรียน สามารถเรียนหลักสูตร New Zealand Diploma in Business (เปิดสอนเฉพาะวิทยาเขตดะนีดิน Dunedin campus) ก่อนได้
ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 20,350 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

2 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

3 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

รวมทั้งหมด 61,050 NZD
(ประมาณ 1,221,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

46,050 NZD
(ประมาณ 921,000 บาท)

634x484-Accounting__FillWzY0MSwyNDJd

Bachelor of Applied Management

Bachelor of Applied Management

สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัย Otago Polytechnic ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง พัศนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงาน โดดเด่นด้วย Future Skills หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในยุคอนาคต โดยมีให้เลือก 5 สาขาดังนี้

 • Sales and Marketing การตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • Accounting การบัญชี
 • Hotel Management การจัดการโรงแรม
 • Project Management การจัดการโครงการ
 • Operation and Production Management การจัดการการดำเนินงานและการผลิต

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: โอ๊คแลนด์ Auckland และ ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: วิทยาเขตดะนีดิน กุมภาพันธ์ | วิทยาเขตโอ๊คแลนด์  มกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

หลักสูตร Pathway

 1. New Zealand Diploma in Business (Level 5) (เปิดสอนเฉพาะวิทยาเขตดะนีดิน Dunedin campus) 
 2. New Zealand Certificate in Business (Administration and Technology) (Level 4) (เปิดสอนเฉพาะวิทยาเขตดะนีดิน Dunedin campus)
 3. New Zealand Certificate in Tourism (Level 4) (Operations) (เปิดสอนเฉพาะวิทยาเขตดะนีดิน Dunedin campus)
 4. Bridging to business programme (เปิดสอนเฉพาะวิทยาเขตดะนีดิน Dunedin campus)

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 20,350 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

2 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

3 20,350 NZD
(ประมาณ 407,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

15,350 NZD
(ประมาณ 307,000 บาท)

รวมทั้งหมด 61,050 NZD
(ประมาณ 1,221,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

46,050 NZD
(ประมาณ 921,000 บาท)

Bachelor of Design (Product)

Bachelor of Design (Product)

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่เน้นทางสายครีเอทีฟ และการออกแบบ หลักสูตรนี้จะได้เรียนตั้งแต่การวาดภาพ การทำโมเดลจำลอง การออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD การทำกราฟฟิก ให้ตอบโจทย์กับความต้องการในอุตสาหกรรม

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Writing band 6.0
  • Speaking band 6.0
  • Reading band 5.5
  • Listening band 5.5
 • Portfolio รูปภาพ ภาพร่าง แสดงถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ ขนาด A4 หรือ A3 จำนวน 10 ใบ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,620 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

2 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

3 24,620 NZD
(ประมาณ 492,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

รวมทั้งหมด 73,860 NZD
(ประมาณ 1,477,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

58,860 NZD
(ประมาณ 1,177,200 บาท)

Bachelor of Design (Fashion)

Bachelor of Design (Fashion)

หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น พัฒนาทักษะการออกแบบด้วยเทคนิคขั้นสูง และก้าวเข้าสู่ผู้นำวงการแฟชั่นระดับโลก หลักสูตรนี้ จะได้เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าบูติก และถ่ายทอดความเป็นแฟชั่นลงบนเทศกาลแฟชั่นโชวที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Writing band 6.0
  • Speaking band 6.0
  • Reading band 5.5
  • Listening band 5.5
 • Portfolio รูปภาพ ภาพร่าง แสดงถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ ขนาด A4 หรือ A3 จำนวน 10 ผลงาน ถ้าหากมีผลงานการเย็บ การทอ การวาด การ Sketch การใช้โปรแกรม illustrations การถ่ายภาพ ภาพม็อคอัพ ผลงาน 2D และ 3D (ที่มีความเป็นไปได้) ตัวอย่างผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากมีคำวิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดด้านแฟชั่น บทความ วารสารที่เป็นเล่ม และเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Blog, Instagram, YouTube, Pinterest จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,620 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

2 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

3 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

รวมทั้งหมด 73,860 NZD
(ประมาณ 1,477,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

58,860 NZD
(ประมาณ 1,177,200 บาท)

 

Bachelor of Design (Communication)

Bachelor of Design (Communication)

หลักสูตรการออกแบบการสื่อสาร จะได้เรียนรู้การบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวข้อความและสื่อปฏิสัมพันธ์ Interactive Media การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวละคร การออกแบบ UX สำหรับผู้พัฒนาเกม การจำลอง 3 มิติ การออกแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ เป็นต้น พัฒนาทักษะที่พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมและนำไปใช้กับโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
  • Writing band 6.0
  • Speaking band 6.0
  • Reading band 5.5
  • Listening band 5.5
 • Portfolio อย่างน้อย 10 – 12 ผลงาน โดยสามารถใช้ภาพวาด ภาพร่าง แอนิเมชั่น วิดีโอ เกม การถ่ายภาพ การสร้างสื่อ การออกแบบ กราฟิก การพัฒนาเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด จิตวิญญาณ และแรงบันดาลใจ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,620 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)

1 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

2 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

3 24,620 NZD
(ประมาณ 467,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,620 NZD
(ประมาณ 392,400 บาท)

รวมทั้งหมด 73,860 NZD
(ประมาณ 1,477,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

58,860 NZD
(ประมาณ 1,177,200 บาท)

Bachelor of Visual Arts

Bachelor of Visual Arts

ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะ ระดับท้องถิ่น ระดับนานาชาติ จากศิลปะหลากหลายแขนง ในสตูดิโอที่ยอดเยี่ยม และอาจารย์ผู้สอนเป็นศิลปินระดับชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในสายงานด้านทัศนศิลป์ ศิลปิน ครูสอนศิลปะ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล และภาพยนตร์ได้

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: วิทยาลัยศิลปะสื่อดะนีดิน Dunedin School of Art
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.0 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • Portfolio ผลงานด้านศิลปะ การพัฒนาความคิด จินตนาการ อย่างน้อย 6 ผลงาน โดยสามารถใช้ภาพวาด ภาพร่าง แอนิเมชั่น วิดีโอ เกม การถ่ายภาพ การสร้างสื่อ การออกแบบ กราฟิก การพัฒนาเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด จิตวิญญาณ และแรงบันดาลใจ
 • เรียงความ 300 คำ 2 ฉบับ ฉบับแรก ให้เขียนอภิบายผลงานจาก Portfolio ส่วนฉบับที่ 2 ให้เขียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
  • Why art is important to you, the community and the wider world
  • Your expectations for your own future after your studies
  • Art galleries you may be familiar with
  • Artists whose work you may know
  • Art skills you may have already gained.

หลักสูตร Bridging: หากไม่มีผลงาน แนะนำให้เรียนหลักสูตร New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 4) และ New Zealand Certificate in Digital Media and Design (Level 4) 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,050 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)
1 24,050 NZD
(ประมาณ 481,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,050 NZD
(ประมาณ 381,000 บาท)

2 24,050 NZD
(ประมาณ 481,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,050 NZD
(ประมาณ 381,000 บาท)

3 24,050 NZD
(ประมาณ 481,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)

19,050 NZD
(ประมาณ 381,000 บาท)

รวมทั้งหมด 72,150 NZD
(ประมาณ 1,443,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)

57,150 NZD
(ประมาณ 1,143,000 บาท

 

Bachelor of Social Services

Bachelor of Social Services (with specialties in Career Practice, Counselling, Disability Support and Coordination or Mental Health Support)

หลักสูตรการบริการทางสังคม ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม ที่ปรึกษาให้กับผู้พิการ สนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพจิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้พวกเขาดีขึ้น 

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin 
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.5 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5
 • ประวัติการตรวจสุขภาพ Health Declaration
 • Police Check

หลักสูตร Bridging:  หากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนหลักสูตร New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4) หรือ Health Bridging Certificate อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ไม่ได้การันตีว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 24,650 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)
1 24,650 NZD
(ประมาณ 493,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
19,650 NZD
(ประมาณ 393,000 บาท)
2 24,650 NZD
(ประมาณ 493,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
19,650 NZD
(ประมาณ 393,000 บาท)
3 24,650 NZD
(ประมาณ 493,000 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
19,650 NZD
(ประมาณ 393,000 บาท)
รวมทั้งหมด 73,950 NZD
(ประมาณ 1,479,000 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)
58,950 NZD
(ประมาณ 1,179,000 บาท

 

Bachelor of Occupational Therapy

Bachelor of Occupational Therapy

หลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบำบัดที่ได้รับการยอมรับ เรียนและทำงานกับผู้มีอาการบาดเจ็บ พิการ ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบเป็นนักกายภาพบำบัดได้

ระยะเวลา: 3 ปี (เต็มเวลา)
วิทยาเขตที่เปิดสอน: ดะนีดิน Dunedin และมีงานภาคสนามที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นอกวิทยาเขต
เปิดเรียน: กุมภาพันธ์ 
Level: 7
เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 
 • รับวุฒิการศึกษา GED แต่ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มเรียน
 • คะแนนภาษาอังกฤษ Academic IELTS Overall 6.5 โดยทุกแบนด์ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5

หลักสูตร Bridging: หากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนหลักสูตร Health Bridging Certificate อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ไม่ได้การันตีว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการเรียน: 25,970 NZD (ปีแรก)

ปี ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)
1 25,970 NZD
(ประมาณ 519,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
20,970 NZD
(ประมาณ 419,400 บาท)
2 25,970 NZD
(ประมาณ 519,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
20,970 NZD
(ประมาณ 419,400 บาท)
3 25,970 NZD
(ประมาณ 519,400 บาท)
5,000 NZD
(ประมาณ 100,000)
20,970 NZD
(ประมาณ 419,400 บาท)
รวมทั้งหมด 77,910 NZD
(ประมาณ 1,558,200 บาท)
มูลค่าทุนรวม 15,000 NZD
(ประมาณ 300,000 บาท)
62,910 NZD
(ประมาณ 1,258,200 บาท


Otago Polytechnic เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ทางวิทยาลัย Otago Polytechnic แต่ละหลักสูตร ไม่ได้เปิดรับสมัครทุกช่วงเวลา ดังนั้น แนะนำให้สอบถามกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ก่อน เพื่อสอบถามช่วงเวลาเปิดเรียน โดยปกติจะเปิดเรียนอยู่ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน หรือ  5 Block

Study Block วันเปิดรับสมัครเรียน

วันปิดรับสมัครเรียน

Block 1

8 February 2022 8 April 2022

Block 2

26 April 2022 23 June 2022

Block 3

25 July 2022 23 September 2022

Block 4

10 October 2022 9 December 2022

หมายเหตุ

 • เราสามารถยื่น ”วีซ่าก่อนวันเริ่มเรียน”ได้ 3 เดือน เมื่อวีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย การเตรียมเอกสาร “ก่อนยื่นขอวีซ่า” ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วแต่ ความพร้อมของเอกสาร “เมื่อยื่นวีซ่าแล้ว” ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ “นับถัดจากวันที่ยื่น” เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานทูต ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อน ”วันที่อยากเดินทาง” จะดีที่สุด

หากผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร NZCEL กับทางสถาบันได้ 

ถ้าหากน้องๆ ได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาแล้ว แต่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียนของ Otago Polytechnic สามารถเรียนหลักสูตร NZCEL กับทางวิทยาลัยก่อนได้ ซึ่งหลักสูตร NZCEL เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับ Pathway เข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่มี Level 6 – 9

เงื่อนไขในการเข้าเรียนหลักสูตร NZCEL

หลักสูตร NZCEL ของ Otago Polytechnic จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ NZCEL Level 4 สำหรับ Pathway เข้าเรียนในหลักสูตรที่อยู่ Level 6 – 7 และ NZCEL Level 5 สำหรับ Pathway เข้าเรียนในหลักสูตร Level 8 – 9 โดยแต่ละระดับ มีเงื่อนไขในการเข้าเรียนดังนี้

 • หากเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และได้คะแนน IELTS 5.5 ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 จะต้องเรียนหลักสูตร NZCEL Level 4 (Pathway เข้าเรียนในระดับ Level 6 & Level 7)
 • หากเข้าเรียนในระดับปริญญาโท และได้คะแนน IELTS 6.0 ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5 จะต้องเรียนหลักสูตร NZCEL Level 5 (Pathway เข้าเรียนในระดับ Level 8 & Level 9)

นอกจากนี้ ทางสถาบัน Otago Polytechnic ยังมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตร NZ Certificate in English Language  มูลค่า $2,000 (รับครั้งเดียว) โดย ทุนการศึกษาหลักสูตร NZCEL นี้ จะต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือวิชาชีพ ของทางวิทยาลัย Otago Polytechnic วิทยาเขต Auckland เท่านั้น โดยจะได้รับทุนเมื่อเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือวิชาชีพ

 • ทุนการศึกษาสามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้ เช่น ทุนการศึกษาหลักสูตร NZCEL (Level 5) $2,000 + ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ปีแรก) $5,000 = $7,000 มูลค่าทุนการศึกษา
หลักสูตร ค่าธรรมเนียม  (NZD) ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (NZD)
NZCEL LV 4
(17 สัปดาห์)
7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)
5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)
NZCEL LV 5
(17 สัปดาห์)
7,290 NZD
(ประมาณ 145,800 บาท)
2,000 NZD
(ประมาณ 40,000 บาท)
5,290 NZD
(ประมาณ 108,800 บาท)

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD มีค่าประมาณ 20 บาท

หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป General English ก่อนได้

หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English, IELTS and English pathways กับทางสถาบันก่อนได้ โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่

 • ค่าใช้จ่าย $350 ต่อสัปดาห์ เมื่อเรียน 2 – 12 สัปดาห์
 • ค่าใช้จ่าย $340 ต่อสัปดาห์ เมื่อเรียน 13 – 24 สัปดาห์
 • ค่าใช้จ่าย $330 ต่อสัปดาห์ เมื่อเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร เป็นตัวแทนของวิทยาลัย Otago Polytechnic อย่างเป็นทางการ บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการทำวีซ่า ดูแลจนกว่าจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558, 088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถทำหลังเรียนจบได้ด้วยการขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Post-Study Work Visa ได้สูงสุด 3 ปี


ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบงานรองรับนักศึกษาหลังเรียนจบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งล่าสุด ได้เปลี่ยนกฏการให้วีซ่า Post Study Work Visa คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีสิทธิ์ได้ระยะเวลาวีซ่าสูงสุดถึง 1 – 3 ปีตามเงื่อนไข ซึ่งวีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานเต็มเวลาในประเทศนิวซีแลนด์ **โดยไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างรับรอง**

Post-study work visa สามารถทำอะไรได้บ้าง?

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และนายจ้าง 

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบ Full Time
 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้ ?

โรงเรียนประถมศึกษา-3.jpg

ทักษะที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ

หลังจากได้ Post Study Work Visa 3 ปีแล้ว ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าทำงาน หรือขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในนิวซีแลนด์ได้ เมื่อมีประสบการณ์ มีทักษะที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ ดังนี้

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ – นิวซีแลนด์เป็นประเทศ  ผู้นำด้านอุตสาหกรรม  สารสนเทศและคอมพิวเตอร์  ดังนั้น จึงมีตำแหน่งว่างที่  ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ  ในสายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก
 • วิศวกรรม – นิวซีแลนด์ มีความหลากหลายทางด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมยังคงขาดแคลนอยู่หลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
 • เกษตรกรรมและการป่าไม้ – ทั้งสองอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ และยังมีตำแหน่งว่างอยู่ในหลายภาคส่วนที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสม
 • สุขภาพและบริการทางสังคม – บริการทางสังคมและ  อุตสาหกรรมด้านสุขภาพของนิวซีแลนด์มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และกำลังก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ ดังนั้น ตำแหน่งด้านสุขภาพและบริการทางสังคม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ถือวีซ่านักเรียน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานนอกเวลาได้ด้วย ซึ่ง สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศนิวซีแลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[/su_column]
[contact-form-7 id=”18674″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Blog”]
[/su_row]

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.