สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

อาชีพพยาบาล เป็นอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน ทั้งพยาบาลวิชาชีพในไทย และพยาบาลวิชาชีพในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ขาดแคลน ผลตอบแทนสูง และโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่มากกว่าสายงานอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ คน สนใจอยากมาเรียน และทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ออสเตรเลีย

ากรายงาน ออสเตรเลียน จอบส์ (Australian Jobs) เกี่ยวกับตลาดแรงงานในออสเตรเลีย คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมๆ ความต้องการในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง การศึกษาและอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และบริการเทคนิกเฉพาะด้าน เช่น พยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ซึ่งจะเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า (อ้างอิง SBS Thai)

ในปี 2019-20 มีตำแหน่งงานให้กับอาชีพพยาบาลกว่า 17,000 ตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งงานมากที่สุดหากเทียบกับอาชีพอื่นๆ ดังนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นโอกาสที่ดี สำหรับแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่ต้องการมาอยู่อาศัยอย่างถาวรในออสเตรเลีย นอกจากนี้ หากสำเร็จการศึกษาพยาบาลที่ออสเตรเลีย ยังสามารถทำงานเป็นพยาบาลได้ในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์  รวมถึงประเทศไทยด้วย

เดอะเบสท์ จึงขอแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ Bachelor of Nursing ของมหาวิทยาลัย CQUniversity ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า พร้อมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติถึง 25% รวมถึงทุนการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย หากน้องๆ คนไหน สนใจเรียนปริญญาตรีพยาบาล และเป็นพยาบาลวิชาชีพออสเตรเลีย สามารถศึกษาจากบทความนี้ได้เลยค่ะ

แนะนำ Bachelor of Nursing มหาวิทยาลัย CQUniversity ออสเตรเลีย


หลักสูตรการพยาบาลของมหาวิทยาลัย CQU ติดอันดับ Top 600 อันดับแรกของ Pre-Clinic, Clinical และ Health (จากการจัดอันดับของนิตยสารถ Times Higher Education 2019) และจากการสำรวจของ ERA ปี 2015 พบว่า หลักสูตร Nursing, Paramedicine และ Health ของมหาวิทยาลัย CQU มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานโลก

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎี และการปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยที่จำเป็นในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ เน้นการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟในห้องจำลองผู้ป่วยจริง และอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลวิชาชีพ 

รายละเอียดหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตร: ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ Bachelor of Nursing
 • ระยะเวลาเรียน: 3 ปี Full-Time
 • ค่าใช้จ่าย: $30,150 ต่อปี (มีทุนการศึกษาให้)
 • วิทยาเขตที่เปิดสอน: CQU Rockhampton Campus เมืองที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด และสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่สุดในด้านการศึกษา ซึ่งร็อคแฮมป์ตัน เป็นวิทยาเขตแรก และเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย CQU มีตึกเรียนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 


โครงสร้างหลักสูตร

ปี 1 เทอม 1 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • NURS11159 Introduction to Nursing
 • NURS11160 Fundamentals of Clinical Nursing Practice
 • NURS11157 Lifespan Approach to Health and Wellness for Nursing
 • NURS11158 Evidence Informed Nursing Practice

ปี 1 เทอม 2 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • BIOH11005 Introductory Anatomy and Physiology
 • NURS11161 Clinical Nursing Practice 1
 • NURS11163 Recovery Approach to Mental Health
 • NURS11162 Inclusive Practice for Nursing

ปี 2 เทอม 1 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • NURS12154 Pharmacology for Nursing Practice
 • NURS12155 Medical-Surgical Nursing
 • NURS12156 Clinical Nursing Practice 2
 • BIOH11006 Advanced Anatomy and Physiology

ปี 2 เทอม 2 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • BIOH12008 Human Pathophysiology
 • NURS12157 Concepts of Mental Health Nursing
 • NURS12158 Clinical Nursing Practice 3

ปี 3 เทอม 1 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 4
 • NURS13134 Community Nursing Perspectives

ปี 3 เทอม 2 จะต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 • NURS13136 Clinical Nursing Practice 5
 • NURS13135 The Professional Nurse
 • และเลือก 1 ในรายวิชาด้านล่าง
  • NURS13125 The Nurse as Educator
  • NURS13127 Woundcare Principles and Practice
  • NURS13128 Nursing Care for Children and their Families
  • NURS13130 Current Trends in Mental Health Nursing
  • NURS13132 Maternal and Neonatal Nursing
  • NURS13137 Outward Bound Nursing Studies

Clinical Nursing Practice หรือ การฝึกงาน

นักศึกษาพยาบาลทุกคน จะต้องฝึกงานทั้งหมด 5 เทอม โดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 รวมทั้งหมด 800 ชั่วโมง ฝึกงานที่ CQU Health Clinic ซึ่งเป็นคลินิกของมหาวิทยาลัย CQU เปิดบริการด้านสุขภาพ สำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยในศูนย์ฝึก CQU Health Clinic ไม่ได้มีแค่นักศึกษาพยาบาลเท่านั้น แต่จะรวมนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาเพสัชฝึกงานร่วมด้วย รวมถึงแพทย์ และพยาบาลจริง ที่ทำงานอยู่ในศูนย์ฝึก

 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 1 ฝึกงาน 160 ชั่วโมง
 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 2 ฝึกงาน 120 ชั่วโมง
 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 3 ฝึกงาน 160 ชั่วโมง
 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 4 ฝึกงาน 240 ชั่วโมง
 • NURS13133 Clinical Nursing Practice 5 ฝึกงาน 120 ชั่วโมง


มอบทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (วิทาเขตท้องถิ่น) International Student Scholarship (Regional) การันตีได้ทุกคน

 • มูลค่าทุนการศึกษา : 25% ของค่าเทอมต่อปี ได้ทุกปีตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • ระดับชั้นที่สามารถสมัครทุน : ปริญญาตรี Bachelor Degree และปริญญาโท Master degrees
 • นักศึกษาจะต้องลงเรียนเฉพาะวิทยาเขตท้องถิ่น (Regional) เท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ : GPA 2.5 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติการสมัครเรียน

เรียนพยาบาลออสเตรเลีย Bachelor of Nursing กับ CQUniversity ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าธรรมเนียมการเรียน Bachelor of Nursing หลักสูตร 3 ปี

ปี เทอม ค่าธรรมเนียม (AUD)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมหลังหักทุน (AUD)
1

1

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

ทุนการศึกษา International Scholarship หรือ Regional Scholarship มูลค่า 25% 12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)

2

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)
2

3

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)

4

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)
3

5

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)

6

17,010 AUD
(ประมาณ 408,240 บาท)

12,757.5 AUD
(ประมาณ 306,180 บาท)

รวมทั้งหมด

102,060 AUD
(ประมาณ 2,449,440 บาท)

มูลค่าทุนรวม 25,515 AUD
(ประมาณ 612,360 บาท)

76,545 AUD
(ประมาณ 1,837,080 บาท)

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมจ่ายเป็นรายเทอม 
 • ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายข้างต้น คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 24 บาท

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน และรับสมัครทุน

สำหรับกำหนดการรับสมัครเรียนของ CQU เปิดรับสมัคร 2 เทอม ปรึกษาเดอะเบสท์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และวางแผนการเรียน แนะนำให้ติดต่อก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน เพื่อที่จะได้มีเวลาส่งเอกสาร และเตรียมยื่นวีซ่า

 • Term 2 2020 เริ่มเรียน เดือนกรกฎาคม
  • Offshore: ปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2020 
  • Onshore: ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2020 
 • Term 1 2021 เริ่มเรียน เดือนมีนาคม
  • Offshore: ปิดรับสมัครช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2020
  • Onshore: ปิดรับสมัครช่วงเดือน มีนาคม 2020 
 • Term 2 2021 เริ่มเรียน 13 กรกฎาคม
  • Offshore: ปิดรับสมัครช่วงเดือน มิถุนายน 2021
  • Onshore: ปิดรับสมัครช่วงเดือน กรกฎาคม 2021

หมายเหตุ

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • แนะนำให้ติดต่อเดอะเบสท์ และวางแผนล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนปิดรับสมัคร
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และสมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • คุณสมบัติด้านวิชาการ
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Certificate of Secondary Education) เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 ขึ้นไป
  • จบสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • No Security Requirements
  • No Health Requirements
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS Academic 7.0 ทุกแบนด์ (ผลสอบไม่ควรเกิน 6 เดือน)
  • TOEFL Internet-based Test Overall 94 ทุกพาร์ท โดยพาร์ท listening and reading ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พาร์ท Writing ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน และ พาร์ท Speaking ไม่ต่ำกว่า 23 คะแนน
  • Pearson Test of English (PTE) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน และคะแนนในส่วนของพาร์ท Communicative Skill ไม่ต่ำกว่า 58 คะแนน

โอกาสที่หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา

 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ Nursing and Midwifery Board of Australia ซึ่ง สามารถประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพในออสเตรเลีย และหลายๆ ประเทศที่ยอมรับ
 2. อาชีพพยาบาล เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงานของ Skilled Occupation List ซึ่งน้องๆ ก็จะสามารถ ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Temporary Graduate visa (subclass 485) ได้ โดยสามารถอยู่และทำงานที่ออสเตรเลียได้สูงสุด 2 ปี
 3. การเรียนพยาบาลที่ CQU วิทยาเขต Rockhampton North ซึ่งเป็นวิทยาเขตท้องถิ่น Regional ทำให้ได้รับสิทธิ์วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เพิ่มอีก 1 ปี รวมทั้งหมด 3 ปี
 4. โอกาสในการขอวีซ่า Permanent Residence (PR) ได้ในอนาคต (Skilled Independent visa subclass 189) ถือว่าเป็นโอกาส และประสบการณ์ที่คุ้มค่า 

อัตราค่าตอบแทนในสายงานอาชีพเกี่ยวกับพยาบาลออสเตรเลีย

พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse อัตราเงินค่าตอบแทนของอาชีพพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย $76,445 ต่อปี หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท  ($39.20 ต่อชั่วโมง)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนต่ำสุด $64,144 ต่อปี (ประมาณ 1.3 ล้านบาท)
 • อัตราเงินค่าตอบแทนสูงสุด $112,041 ต่อปี (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)

Capture.JPG

ตัวอย่างสาขาอาชีพ Registered Nurse

 • Aged Care
 • Child and Family Health
 • Community Health
 • Critical Care and Emergency
 • Developmental Disability
 • Disability and Rehabilitation
 • Medical Practice
 • Medical
 • Mental Health
 • Paediatrics
 • Perioperative
 • Surgical

ไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียนได้หรือไม่ ?

ถ้าหากไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนหลักสูตร Diploma of Nursing ก่อน โดยระยะเวลาเรียน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา Diploma of Nursing สามารถเทียฐโอนหน่วยกิต เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เรียนจบ Diploma of Nursing ก็สามารถทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Diploma of Nursing สามารถประกอบอาชีพเป็นพยาบาลเทคนิคได้ Enrolled Nurse โดยอัตราเงินค่าตอบแทนของอาชีพพยาบาลเทคนิค Enrolled Nurse เฉลี่ย $59,970 ต่อปี หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท  ($30.75 ต่อชั่วโมง)

 • อัตราเงินค่าตอบแทนต่ำสุด $55,000 ต่อปี (ประมาณ 1.1 ล้านบาท)
 • อัตราเงินค่าตอบแทนสูงสุด $75,036 ต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)

Capture2


ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาก่อนได้

CQUniversity มีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งหมด 4 ศูนย์ ในบริสเบน (Brisbane) เมลเบิร์น (Melbourne) ร็อกแฮมตันเหนือ (Rockhampton North) และ ซิดนีย์ (Sydney) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในราคาที่คุ้มค่า ทุกวิทยาเขตมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตร Bachelor of Nursing เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ผู้สมัครยังต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตรงตามเงื่อนไขข้างต้น ก่อนที่จะสมัครเรียน


ในระหว่างที่เรียนอยู่ ยังสามารถ ทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย 

สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศออสเตเรลีย


ทำความรู้จักกับ Central Queensland University (CQU)

CQUniversity เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 150 มหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ที่มีคุณภาพระดับโลก ด้วยระยะเวลาเพียง 27 ปี ได้รับรางวัล และพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบัน CQU เปิดสอนทั้งหมด 20 วิทยาเขตทั่วออสเตรเลีย 14 วิทยาเขต สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ในปี 2020 นิตยาสาร Times Higher Education ได้จัดอันดับสาขาวิชาของ CQU เพื่อเป็นตัวการันตีคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่ง CQU ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 400 แห่ง ทั่วโลก ที่โดดเด่นในด้านสาขาวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยี และการบิน

สิ่งที่ทำให้ CQU มีความโดดเด่นคือ มีการอบรมเกี่ยวกับการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยรวมแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CQU ได้งานทำหลังเรียนจบภายในเวลาสี่เดือน

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

A TOP 2% UNIVERSITY WORLDWIDE

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อป 2% ของโลก (จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education 2016-2017)
 • อยู่ในระดับท็อป 150 ของโลก ในบรรดามหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี (จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education 2015)
 • การประเมินผลความเป็นเลิศด้านการวิจัยของออสเตรเลีย (ERA) ปี 2015 ได้ให้คะแนนมหาวิทยาลัย CQUniversity ในระดับ “สูงกว่ามาตรฐานโลก” 
 • วุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีคุณภาพสูงและค่าเรียนที่สมเหตุสมผล
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 เดือน
 • มีวิทยาเขตให้เลือกมากถึง 14 วิทยาเขต ทั่วออสเตรเลีย
 • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพมากกว่า 300 หลักสูตร ทั้งวิชาชีพ และอุดมศึกษา
 • มีความยืดหยุ่น นักศึกษาสามารถย้ายวิทยาเขตไปเมืองอื่นได้
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย 20% ให้ทุกคน จนเรียนจบ
 • มีการฝึกงานระหว่างการศึกษากับบริษัทชั้นนำประเทศออสเตรเลีย
 • ให้ความสำคัญทางสังคมพร้อมให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนร่วมงานอาสาสมัคร
 • ได้รับการรับรองจาก กพ. ประเทศไทย

CQU มีวิทยาเขตที่เปิดสอนกว่า 14 วิทยาเขตในออสเตรเลีย

14 วิทยาเขต สำหรับนักศึกษาต่างชาติ วิทยาเขตหลักสูตรที่ Rockhampton North ทุกวิทยาเขต มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทุกวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสำดวกครบครัน 

วิทยาเขต.jpg


ที่พักของมหาวิทยาลัย CQU มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

CQU วิทยาเขต Rockhampton North และวิทยาเขต Mackay มีที่พักราคาคุ้มค่า และเจ้าหน้าที่เป็นมิตร คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำทุกอย่าง ตั้งแต่การเตรียมตัว การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางสังคม ทัศนศึกษา และอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้

หอพักนักศึกษา อยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถเดินไปเรียนได้ สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานในมหาวิทยาลัยด้วย เช่น พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารของมหาวิทยาลัย บาริสต้า เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกของหอพักนักศึกษา CQU

 • ฟรี!! Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 • ฟรี!! ซักรีด
 • ฟรี!! ทริปรถบัสทุกสัปดาห์สู่ศูนย์การค้า Stockland Shopping Centre
 • มีระบบดูแลความปลอดภัยอัฉริยะ รวมทั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบตรวจจับความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องยิม และสถานที่ออกกำลังกายครบครัน
 • รวมอาหารทุกมื้อ ทุกวัน (เฉพาะห้องพักประเภท Capricornia College)

CQU ให้การบริการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ

การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย การจัดลำดับความสำคัญของการเรียนในแต่ละวันที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ดังนั้นต้องมีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญในแต่ละวัน ที่ CQU เรามีบริการช่วยเหลือที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักศึกษาของเราพัฒนาความยืดหยุ่น และทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว

 • บริการให้คำปรึกษา – บริการให้คำปรึกษาพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เกี่ยวกับผลกระทบในทางลบต่อการเรียน เป้าหมายของเราคือความสำเร็จของนักเรียนของเราในการศึกษาและการส่งเสริมความยืดหยุ่นและสุขภาพส่วนบุคคล
 • ผู้ช่วยผู้พิการ – CQU ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่มีความพิการ หรือมีเงื่อนไขในการแพทย์ ให้ได้รับการสนับสนุนและเพิ่มศึกยภาพทางการศึกษาให้มากที่สุด
 • เมนเทอร์รุ่นพี่ – เมนเทอร์รุ่นพี่ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ในช่วงปีแรกของการศึกษา
 • ทนายความ – บริการทนายความที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่นักศึกษาของ CQU ทุกคนที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการร้องทุกข์การอุทธรณ์และการโต้แย้ง
 • บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการ – ที่ CQU เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิการของนักเรียนเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการสุขภาพ รวมถึงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตของคุณ
 • ชมรมและกิจกรรมทางสังคม  – การเข้าร่วมชมรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพบปะผู้คน สโมสร และชมรมที่ CQU คือจุดหมายปลายสำหรับการพบปะ ทำความรู้จักกับนักศึกษาต่างห้อง โดยที่ CQU มีทั้งชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม


CQU มีสโมสรกีฬาและสันทนาการ เพื่อให้นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กีฬาและสันทนาการมีส่วนสำคัญในประสบการณ์ของนักเรียนที่ CQUniversity CQUni ไม่เพียง แต่เป็นสมาชิกของ Australian University Sport (AUS) เท่านั้น แต่ยังมีส่วนผสมของโรงยิมและอุปกรณ์กีฬาที่มีให้สำหรับนักศึกษาที่วิทยาเขต Rockhampton North, Bundaberg และ Mackay

 • ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย CQU – ศูนย์กีฬาชุมชน CQUni ที่ Rockhampton ประกอบด้วยศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันและสระว่ายน้ำสาธารณะขนาด 8 ช่อง 25 เมตร สมาชิกห้องออกกำลังกายรวมถึงการเข้าใช้ห้องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้งสระว่ายน้ำอุ่นชั้นเรียนที่หลากหลายบริการเช่าสนามเทนนิสฟรีและวงรีกรีฑา
 • เป็นหุ้นส่วนกับโรงยิม World Gym – CQUniversity ได้ร่วมมือกับ World Gym เพื่อมอบส่วนลดการเป็นสมาชิกให้กับพนักงานและนักเรียนของ CQUni

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.