Last updated เมษายน 16, 2020 ago by Thebestedu

ทุน ICMS Online.jpg

ทำความรู้จักกับ International College of Management, Sydney (ICMS)


The International College of Management, Sydney (ICMS) เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิชาชีพ โดดเด่นในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม นักศึกษาที่ ICMS 90% มีงานทำก่อนเรียนจบ

เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 วิทยาลัย ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert in Education ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ทางวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีในแวดวงอาชีพการบริการ หรือการจัดการทางธุรกิจ

ทำไมต้องมาเรียนที่ ICMS ?

วิทยาลัย ICMS เป็นวิทยาลัยคุณภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อม ทักษะที่จำเป็น และผลักดันนักศึกษาทุกคนก้าวออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS 90% มีงานรองรับหลังเรียนจบทันที
 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS มีอัตราจ้างงานเฉลี่ยสูงกว่า กว่า มหาวิทยาลัย Group of 8
 • เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งการันตีได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรด้าน Event Management และ Hospitality Management รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะส่งมอบความสำเร็จให้กับนึกศึกษาทุกคน
 • เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ผสมผสานกับเนื้อหารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาเกือบ 50% ในสถาบัน ICMS เป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาที่ไปเรียนที่นี่จะได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพื่อนใหม่ๆ จากหลายหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา
 • กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ การเรียนการสอนและการเรียนรู้จะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม กระตุ้นให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการบริการระดับมืออาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง
 • 100 % ของนักศึกษาของ ICMS เรียนจบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทำงานจริง จากบริษัทชั้นนำ มีการฝึกงานทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่ง ICMS มีบริษัทชั้นนำ ในออสเตรเลีย ที่เป็นพาร์ทเนอร์ คอยรับนักศึกษาจาก ICMS ไปฝึกงานกว่า 1,000 บริษัท
 • เทอมที่ฝึกงานไม่มีการจ่ายค่าเทอม และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากทางบริษัท
 • มีทุนการให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีแรก นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน (ตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $42,000 (ประมาณ 882,000 บาท) ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น  จาก ICMS และหน่วยงานภายนอก

วิทยาลัย ICMS ตั้งอยู่ที่ไหน ?

ICMS วิทยาเขต Manly Beach 

ICMS วิทยาเขต Manly Beach เป็นที่รู้จักในชื่อ “The Castle on the Hill” หรือ ปราสาทบนเนินเขา นอกจากจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย ICMS แล้ว ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง และเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอีกด้วย มีสไตล์การออกแบบที่สวยงาม แบบโกธิก มีหอระฆังกลางที่สามารถมองเห็นอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่าง 360 องศา บรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมด้วยชายหาด Manly Beach ที่สวยงาม

ICMS วิทยาเขต ในเมือง 

ICMS วิทยาเขตในเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำเลดีเยี่ยม CBD เป็นจุดยุธศาสตร์ที่สำคัญของซิดนีย์ สามารถเดินไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย มีร้านอาหาร คาเฟ่ หลายแห่งรวมตัวอยู่ที่นี่ เป็นย่านที่ค่อนข้างแน่นหนา เพรียบร้อยไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบเมืองหลวง

คลิ๊ก…เพื่อชมมหาวิทยาลัยแบบ Virtual Tour


ICMS Online Class เริ่มเรียนออนไลน์ก่อน แล้วโอนย้ายมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย


ทาง ICMS ได้เข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 และมีผลกระทบทั่วโลก จึงทำให้หลายประเทศต้องปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้เป็นออนไลน์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสิ้นสุดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดไว้

ICMS Online Class สามารถสมัครเรียนได้ทั้งนักเรียนในออสเตรเลีย และนักเรียนที่ยังอยู่ในไทยที่วางแผนเรียนต่อ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ออสเตรเลียอย่างแน่นอน นักศึกษาสามารถเริ่มเรียน Online Class ก่อนได้เลยที่บ้าน ยังไม่ต้องทำวีซ่า เมื่อสถานการณ์คลีคลาย หรือเปิดประเทศแล้ว ก็สามารถโอนย้ายไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้อย่างไม่มีปัญหา วิธีนี้ จะช่วยให้น้องๆ ไม่ต้องเลื่อนแผนการเรียนที่วางไว้ และไม่เสียเวลารอเปิดเรียนปีหน้า

ตลอดระยะเวลาการสอนออนไลน์ของ ICMS นักศึกษาทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้สอนอย่างเต็มที่ และทาง ICMS ก็พยายามออกแบบโปรแกรม และรูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมือน และใกล้เคียงกับการเรียนในห้องเรียนมากที่สุด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะคลีคลาย นักเรียนจึงสามารถโอนย้าย และเดินทางมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา 1 เทอม หรือน้อยกว่า

ความโดดเด่นของ ICMS Online Class

 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพทาง ICMS เข้าใจดีว่า การเรียน Online นั้น ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากกว่าการเรียนในห้องเรียน ดังนั้น ชั้นเรียน Online ของ ICMS จึงมีขนาดเล็ก และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า รวมถึงการอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • มีแนะแนวการจัดหางานด้วย  – ทาง ICMS ยังคง Concept เดิมว่า นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีงานทำหลังเรียนจบ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ ก็ต้องได้รับตำแหน่งงานได้เช่นเดียวกัน โดยทาง ICMS มีการแนะแนวจัดหางาน แนะแนวการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตำแหน่งงานที่ตรงกับเป้าหมายในชีวิต
 • เริ่มเรียนออนไลน์ เรียนจบที่ออสเตรเลียเริ่มเรียนออนไลน์ก่อน เมื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าคลีคลายแล้ว สามารถโอนย้ายไปเรียนต่อในออสเตรเลียได้ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการรอเปิดเรียนภาคการศึกษาถัดไป

ICMS ONLINE.jpg

รับทุนการศึกษามูลค่า 7,000 – 8,400 AUD (ประมาณ 147,000 – 176,400 บาท)

ทุนการศึกษานี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 นี้เท่านั้น โดยรูปแบบการเรียน จะเรียนออนไลน์ก่อน 1 เทอม และไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย สามารถเริ่มเรียนก่อนล่วงหน้าได้เลย ยังไม่ต้องทำวีซ่า

มูลค่าทุนการศึกษา: 7,000 – 8,400 AUD (ประมาณ 147,000 – 176,400 บาท)
วันเปิดเรียน : May, June, July 2020
คุณสมบัติในการสมัคร : 
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท และมีคะแนนภาษาอังกฤษพร้อมเรียน (หรือจบหลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 2.0
 2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องโชว์ผลคะแนนภาษา)
  1. IELTS Academic : Overall 6.0 โดยคะแนนพาร์ท Writing 5.5 และ Speaking 5.5
  2. หรือ TOEFL i-BT : Overall 69 โดยคะแนนพาร์ท Writing 19 และ Speaking 17
  3. หรือ Pearson (academic) :  Overall 50 โดยคะแนนพาร์ท Writing 42 และ Speaking 42
  4. หรือ Common European Framework (CEFR) : B2

หลักสูตรปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) 
 2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษย่างใดอย่างหนึ่ง (นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องโชว์ผลคะแนนภาษา)
  1. IELTS Academic : Overall 6.5 โดยคะแนนพาร์ท Writing 6.0 และ Speaking 6.0
  2. หรือ TOEFL i-BT : Overall 79 โดยคะแนนพาร์ท Writing 21 และ Speaking 18
  3. หรือ Pearson (academic) :  Overall 58 โดยคะแนนพาร์ท Writing 51 และ Speaking 51
  4. หรือ Common European Framework (CEFR) : C1
  5. หรือ Cambridge English Proficiency (CPE) : Overall 180 โดยคะแนนพาร์ท Writing 180 และ Speaking 180
  6. หรือ Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) : Overall 176 โดยคะแนนพาร์ท Writing 169 และ Speaking 169

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน

 • Bachelor of Business Management หลักสูตร 2.75 ปีหลักสูตรนี้ จะเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการ ในด้านการการบริหาร การจัดการ รวมถึงการเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำในด้านธุรกิจ มีความรู้อย่างลึกซึ่งทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อเรียนจบ สามารถประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การตลาด ฝ่ายขาย ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Business management (Accounting) หลักสูตร 2.75 ปีหลักสูตรด้านการบัญชีของ ICMS ได้รับการอนุมัติ และรับรองจาก CPA Australia และ Chartered Accountants ANZ ซึ่งการันตีถึงคุณภาพหลักสูตรที่แข็งแกร่ง โดยหลักสูตรนี้ จะเรียนเกี่ยวกับการบัญชีอย่างมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งงานบัญชีได้ทุกสาขา รวมถึงสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้ด้วย ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การทำงานที่โดดเด่นในอนาคต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Business Management (Fashion and Global Brand Management) หลักสูตร 2.75 ปีหลักสูตรการบริหารด้านแฟชั่น และแบรนด์ระดบโลกโดยเฉพาะ สร้างกลยุทธ์การขายสินค้าแฟชั่น ทั้งการค้าปลีกและออนไลน์ เรียนรู้จากเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านโครงสร้างหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับกับความต้องการในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบกิจการด้านแฟชั่นต่างๆ หรือ ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Business (Entrepreneurship) หลักสูตร 2.75 ปีหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการบริหาร การก่อตั้งบริษัทขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกิจการอุตสาหกรรม และในปีสุดท้าย จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Business (Marketing) หลักสูตร 2.75 ปี – หลักสูตรการตลาดของ ICMS เป็นหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อผลิตนักการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำการตลาดได้ทุกรูปแบบ และตรงตามเป้าหมายกับแบรนด์ขององค์กร เรียนรู้จากประสบการณ์นัการตลาด ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Hospitality Management หลักสูตร 3 ปีปริญญาตรีด้านการโรงแรม ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการโรงแรมชั้นนำในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การบริการในระดับโรงแรม 5 ดาว รวมถึงรีสอร์ทบนเกาะสุดหรู อย่างเป็นมืออาชีพ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถทำงานได้ทั่วโลก ยกตัวอย่างตำแหน่งงาน เช่น ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายขาย รวมถึง การบริการบนเครื่องบินด้วย ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Event Management หลักสูตร 3 ปีหลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้เรียนจะได้เรียนการจัดงาน อีเว้นท์ ที่หลากหลาย ตั้งแต่งานระดับเล็ก เช่น งานแต่งงาน งานแฟชั่นโชว์ กขบวนพาเหรด จนถึงอีเว้นท์ขนาดใหญ่ เช่น เทศกาลดนตรี เทศกาลแสง สี เสียง ประจำปี แฟชั่นโชว์ระดับนานาชาติ และงานอีเว้นท์แปลกใหม่ ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยหน้าที่ของ Event Management คือ ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อทำให้จัดงานได้อย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Sports Management หลักสูตร 3 ปีหลักสูตรการจัดการด้านการกีฬา ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการนักกีฬา การจัดการทีม การหาสปอนเซอร์ การตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำด้านกีฬาระดับโลก เช่น FIFA World Cup โอลิมปิก เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้จัดการทีมกีฬา ผู้จัดการสนามกีฬา ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of International Tourism หลักสูตร 3 ปีหลักสูตรการท่องเที่ยวของ ICMS จะเน้นไปที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เรียนรู้ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความแปลกใหม่ มีสีสัน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการและคุ้มค่าการค่าใช้จ่าย เมื่อเรียนจบ สามารถทำงานได้หลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตัวอย่างอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยว ผู้จัดการบริษัททัวร์ เจ้าของกิจการทัวร์ ผู้จัดการรีสอร์ท ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก
 • Bachelor of Property (Development, Investment and Valuation) หลักสูตร 3 ปี – หลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อ การขาย การตีราคา และการเจรจาต่อรอง รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไร อย่างรวดเร็ว สร้างไหวพริบ และการตัดสินใจให้เฉียบขาด เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊ก

ค่าธรรมเนียมการเรียนปริญญาโท ICMS เมื่อได้รับทุนการศึกษา2.jpg

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน

 • Master of International Business หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก)หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร ที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มีทักษะ แนวคิดแบบมืออาชีพ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารรอบด้าน ทั้งในด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น บริษัทข้ามชาติ บริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำกับ ดูแลกิจการทางการเงิน วิเคราะห์ วางแผนความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด
 • Master of Management (Tourism และ Hospitality) หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก)หลักสูตรการท่องเที่ยว และการโรงแรมของ ICMS มีคุณภาพสูงมาก ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรมในยุคอนาคต โดยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริการแบบสมัยใหม่ ผสมผสานกับการบริการแบบร่วมสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้โอกาสในการทำงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ผู้จัดการโรงแรม รีสอร์ท ผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • Master of Management หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก)หลักสูตรการจัดการ สำหรับผู้จัดการที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีขั้นสูง สำหรับการเป็นผู้นำ การเรียนทันสมัยบนพื้นฐานของความเป็นผู้นำ ฝึกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น การจัดการกลยุทธ์ และนโยบายทางธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และแผนการตลาด
 • Master of Event Management หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก)หลักสูตรน้องใหม่ ที่ตอบรับกับงานในยุคอนาคต เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ท แฟชั่นโชว์ งานเทศกาลแสง สี เสียง การจัดแสงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในบริษัทออร์แกไนเซอร์ต่างๆ หรือสามารถจัดตั้งบริษัทออร์แกไนเซอร์เองได้

Master Degree3.jpg

ความคุ้มค่า เมื่อมาเรียนที่ ICMS

1. ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำระดับโลก

การฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ ICMS จะต้องเข้ารับการฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำงานในสถานประกอบการจริง ฝึกฝน เสริมสร้างทักษะในระดับมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับนายจ้างในอนาคต 

วิทยาลัย ICMS มีเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำหลายแห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน โดย ทางวิทยาลัย ICMS จะคัดเลือกบริษัทที่สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เพื่อให้มั่นใจว่า ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุด

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทต่างๆอีกด้วย โดยจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 18 – 25 เหรียญต่อชั่วโมง ซึ่งมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากก นอกจากจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงยังสามารถคืนกำไรให้แก่นักศึกษาด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ระดับปริญญาตรี

 • ในระดับปริญญาตรี ต้องฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง
 • ในกรณีได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงิน 18 – 25 AUD ต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับนายจ้าง)
 • ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานอย่างน้อยขั้นต่ำ ประมาณ 21,600 – 30,000 AUD (ประมาณ 453,600 – 630,000 บาท)

ระดับปริญญาโท

 • ในระดับปริญญาโท ต้องฝึกงาน 600 ชั่วโมง
 • ในกรณีได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงิน 18 – 25 AUD ต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับนายจ้าง)
 • ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานอย่างน้อยขั้นต่ำ ประมาณ 10,800 – 15,000 AUD (ประมาณ 226,800 – 315,000 บาท)

ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศอยู่ที่ 19.49 เหรียญต่อชั่วโมง (Update : 1 July 2019)

หมายเหตุ : การฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราฝึกงานด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับค่าตอบแทน

2019 ICMS Prospectus_low res-82.jpg

2. เมื่อเรียนจบ ได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 2 ปี

สำหรับใครที่เรียนต่อต่างประเทศ น้องๆ หลายคนก็คงวางแผนอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำงาน หารายได้ก่อนกลับประเทศ หรือวางแผนอยู่ในระยะยาว ซึ่งการเรียนต่อที่ออสเตรเลีย เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถอยู่ทำงานต่อได้ ภายใต้วีซ่า Temporary Graduate Visa ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้น การทำงานในออสเตรเลีย เป็นการเริ่มต้นที่จะทำความรู้จักกับบริษัทต่างชาติ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในออสเตรเลีย

วีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full Time หรือสามารถเรียนต่อ เพื่อฝึกประสบการณ์ หรือทักษะอื่นๆ ในออสเตรเลียได้ โดยนักเรียนจะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ ภายใน 6 เดือน หลังเรียนจบ แต่วีซ่านี้ เป็นวีซ่าที่สามารถขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนให้ดี 

คลิ๊กเพื่อ ทำความรู้จักกับ Temporary Graduate Visa วีซ่าทำงานหลังเรียนจบออสเตรเลีย 

3. นอกจากนี้ ในระหว่างที่เรียนอยู่ ยังสามารถ ทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย


สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา


คลิ๊ก…เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศออสเตเรลีย


สมัครเรียน ICMS

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 :
090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.