Last updated สิงหาคม 24, 2023 ago by Thebestedu

Le Cordon Bleu สถาบันสอนทำอาหารระดับโลก


Le Cordon Bleu โรงเรียนสอนการประกอบอาหารชั้นสูง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1895 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยนักหนังสือพิมพ์ชื่อ Marthe Distel และสำนักพิมพ์ของนิตยสาร La Cuisinière Cordon Bleu ต่อมาในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1896 ได้จัดการสาธิตการประกอบอาหารขึ้นที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์นิตยสารและเปิดโรงเรียนสอนทำอาหาร นับแต่นั้นมา เลอ กอร์ดอง เบลอ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีเชฟผู้สอนชั้นนำ นักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งบุคคลสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

Le Cordon Bleu มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาหาร การศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารและขนมอบ และการบริหารจัดการ เพื่อถ่ายทอดความเป็นเลิศด้านอาหารแก่ผู้ที่สนใจและศึกษาด้านศิลปะการทำอาหาร เชฟผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพจากร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับดาวมิชลิน (Michelin-Starred restaurants) หรือเชฟยอดฝีมือจากการแข่งขันการทำอาหาร เช่น Meilleur Ouvrir de France ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศสทั้งแบบดั้งเดิม และอาหารฝรั่งประยุกต์ สมัยใหม่ ให้กับผู้เรียน 

ด้วยความสำเร็จกว่า 120 ปี ปัจจุบัน Le Cordon Bleu ได้เปิดโรงเรียนสอนการทำอาหารใน 20 ประเทศทั้วโลก รวมทั้งหมดกว่า 35 วิทยาเขต รองรับนักเรียนกว่า 100 สัญชาติมากถึง 20,000 คนต่อปี 

1574250537658.jpg

Le Cordon Bleu NZ prospectus-2017-28


Le Cordon Bleu Dusit, Thailand

Le Cordon Bleu Thailand เปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารคาว (Cuisine) และหลักสูตรการทำขนมอบคุณภาพสูง (Pâtisserie) มีมาตรฐาน ใช้เทคนิคกาเรียนการสอนแบบสไตล์ฝรั่งเศส French Technique ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัย นอกจากนี้ สถาบัน Le Cordon Bleu Thailand ยังเป็นวิทยาเขตแห่งเดียวในโลก ที่เปิดหลักสูตรวิธีการทำอาหารไทย “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (Professional Thai Cuisine) อีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว โรงเรียนยังได้พัฒนา “หลักสูตรวิชาการทำขนมปัง” (The Art of Bakery) หลักสูตร 240 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ชื่นชอบการทำขนมปังได้เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้เทคนิคและทักษะการทำขนมปังแบบหลากหลายชนิดทั้งขนมปังแบบฝรั่งเศสและนานาชาติอีกด้วย รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่ตั้งของ Le Cordon Bleu Thailand

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ชั้น 17-19 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อุปกรณ์ทุกอย่าง เกรดภัตราคารอาหาร และโรงแรม 5 ดาว พร้อมวัตถุดิบที่นำเข้าเกรดพรีเมียม สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม สื่อการสอนทันสมัย อาจารย์ผู้สอนเป็นเชฟที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Le Cordon Bleu Thailand

กว่าหนึ่งศตวรรษที่เลอกอร์ดองเบลอได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารที่ต้องการเปลี่ยนความทะเยอทะยานให้กลายเป็นความจริง ปัจจุบัน Le Cordon Bleu Paris มีหลักสูตรการประกอบอาหาร และการบริการให้เลือกมากมาย และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีประสบการณ์มาก่อน โดยเปิดสอนหลักสูตรน่าสนใจดังนี้

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง เปิดสอนภาคเรียนวันธรรมดา (วันธรรมดาเรียนระดับละ 2 เดือน และเรียนระดับละ 6 เดือนสำหรับวันเสาร์) นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเริ่มจากระดับชั้นต้น เมื่อเรียนจบครบทั้ง 3 ระดับจะได้รับวุฒิ Diplôme de Cuisine

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวันธรรมดา

 • ภาคเรียนที่เปิดรับมกราคม / มีนาคม / สิงหาคม / ตุลาคม (2567)
 • ตารางเรียน: หลักสูตรวันธรรมดา – 5 วันต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลา: 6 เดือนสำหรับการเรียนทั้ง 3 ระดับ

หลักสูตรวันวันเสาร์

 • ภาคเรียนที่เปิดรับ: มกราคม / กรกฎาคม (2567)
 • ตารางเรียน: หลักสูตรวันเสาร์ – 1 วัน ต่อสัปดาห์ (เรียน 9 ชั่วโมงต่อวัน) เวลา 08.00 – 19.00 น.
 • ระยะเวลา: 18 เดือนสำหรับการเรียนทั้ง 3 ระดับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ทักษะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมการประกอบอาหาร ไปจนถึงการสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการประกอบอาหารต่าง ๆ ตามแบบฉบับอันเลื่องชื่อของ เลอ กอร์ดอง เบลอ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

อาหารคาวชั้นต้น

นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์ชุดมีดทั้งหลายโดยใช้การตัด เลาะ แล่ เย็บเนื้อสัตว์ และการหั่นรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเตรียมผัก เตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ sauce, stock และ soups ได้เรียนรู้คำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ภาษาฝรั่งเศส), การจัดทำ work flow and organization ได้ทำ Main menu ต่างๆ และได้เรียนรู้การทำของหวาน เช่น choux cream เพราะอาหารคาวบางชนิดต้องทานกับของหวานด้วย (ได้ทำอาหารประมาณ 70 กว่าเมนู)

 • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
 • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
 • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
 • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
 • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ

อาหารคาวชั้นกลาง

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส อาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับ ทักษะ และเทคนิคการทำอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น มีการทำ stuffing ใส่ในไก่ที่เตรียมมาแล้ว ได้เรียนรู้การทำอาหารฝรั่งเศสของแต่ละแคว้น พร้อมกับเชฟจะเล่าประสบการณ์ประกอบการสาธิตไปด้วย และได้ทำอาหาร side dish มากขึ้น หลากหลายมากขึ้นและเรียนรู้การนำ Wine หรือ Cognac มาปรุงทำอาหาร ได้เรียนรู้การกรรมวิธีการทำอาหารจากวัตถุดิบหลากหลายเช่น lobster, แก้มวัว, ตับห่าน, แพะ, แกะ และกระต่าย เรียนรู้เทคนิค การทำ smoke ต่างๆ เรียนการทำ appetizer, main and dessert รวมทั้งได้ทำงานเป็นทีมในบางครั้ง เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ทำอาหารอีกประมาณ 70 เมนู)

 • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
 • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
 • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส

อาหารคาวชั้นสูง

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร โดยในหลักสูตรจะได้เรียนรู้การผสมผสานสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมด นำส่วนผสมและวัถุดิบใหม่ๆ เข้ามาผสมผสาน แสดงความ creative ในเมนู เช่น เครื่องเทศ ผงขมิ้น หรือผงกระหรี่ สอนกรรมวิธีการทำอาหารใหม่เช่น การ vacuum ระบบสูญญากาศ และเอาไปตุ๋นหรือต้ม เพื่อให้เนื้อสุกเท่ากันทั้งชิ้น การทำ slow cooking คือ เทคนิคการใช้ไฟอ่อนๆ ซึ่งใช้กับผักเมื่ออยากให้สุก แต่ยังคงรูป หรือให้เนื้อนุ่มขึ้น ส่วนในการสอบก่อนจบนักเรียนจะต้อง create menu เป็นของตัวเอง ทำ recipe เมนูที่เป็น signature ของตัวเอง และต้องทำ recipe book ส่งเชฟก่อน โดยเชฟจะให้โจทย์มาเช่น ให้เนื้อแพะ 1 ชิ้น ingredient  10 อย่าง sauce 2 อย่าง แล้วให้ทำมา 4 จาน เพื่อที่จะได้รู้จักการ manage time ให้ได้ ซึ่งจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงในการสอบ ทำทั้งหมด 4 จาน

 • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
 • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
 • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

(Diplôme de Cuisine)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฿3,000 ฿5,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฿9,500 
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นต้น ฿227,640 ฿259,560
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง ฿227,640 ฿259,560
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง ฿231,000 ฿262,500
ค่าอุปกรณ์ ฿55,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ระดับชั้น ฿785,140 ฿879,060
หมายเหตุ
 • ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนทีละระดับชั้นได้
 • พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 5% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวทั้ง 3 ระดับชั้น (Diplôme de Cuisine)

หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน (Diplôme de Pâtisserie)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง เปิดสอนภาคเรียนวันธรรมดา และภาคเรียนวันเสาร์ (วันธรรมดาเรียนระดับละ 2 เดือน และเรียนระดับละ 6 เดือนสำหรับวันเสาร์) สามารถสมัครเรียนทีละระดับได้ เมื่อเรียนจบครบทั้ง 3 ระดับจะได้รับวุฒิ Diplôme de Pâtisserie

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวันธรรมดา

 • ภาคเรียนที่เปิดรับมกราคม / มีนาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / ตุลาคม (2564)
 • ตารางเรียน: หลักสูตรวันธรรมดา – 5 วันต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลา: 6 เดือนสำหรับการเรียนทั้ง 3 ระดับ

หลักสูตรวันวันเสาร์

 • ภาคเรียนที่เปิดรับ: มกราคม / กรกฎาคม (2564)
 • ตารางเรียน: หลักสูตรวันเสาร์ – 1 วัน ต่อสัปดาห์ (เรียน 9 ชั่วโมงต่อวัน) เวลา 08.00 – 19.00 น.
 • ระยะเวลา: 18 เดือนสำหรับการเรียนทั้ง 3 ระดับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการทำขนมอบตามแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำขนมเค้ก และขนมอบแบบฝรั่งเศสนานาชนิดทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ที่มีวางจำหน่ายในร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และร้านน้ำชา รวมไปถึงเทคนิคการทำช็อกโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาลขั้นสูง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ขนมอบชั้นต้น

นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับ เทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะการทำขนมอบเบื้องต้น ตั้งแต่การใช้มือในการปั้น นวด และรีดแป้ง การตีวิปครีม ไข่ขาว หรือแป้งด้วยตะกร้อมือ เรียนรู้ศัพท์เทคนิคภาษาฝรั่งเศส เมนูคร่าวๆที่จะได้ทำ cookie, cupcake, choux cream, chocolate cake, meringue, base of mousse cake, tart เทคนิคการใช้อุณหภูมิการทำชอคโกแลต และได้ทำขนมอบต่างๆ รวมประมาณกว่า 70 เมนู

 • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการทำขนมอบ
 • พื้นฐานการทำแป้งขนมอบ
 • พื้นฐานการทำครีมและไส้ขนมอบ
 • เทคนิคการประกอบขนมอบ และขนมเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และการตกแต่งขั้นพื้นฐาน
 • การตกแต่งหน้าขนมอบ

ขนมอบชั้นกลาง

นักเรียนจะได้เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบและตกแต่งขนมอบฝรั่งเศสในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับ การใช้การปรับอุณหภูมิในการอบ จะได้ใช้เครื่องเข้ามาช่วยในการนวดแป้ง หรือตีครีม การทำ chocolate, mousse การต้มแยม การทำลูกอม หรือ การ glaze หน้าขนมต่างๆ เสริมทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการจับคู่กันทำ การเขียน และตกแต่งหน้าเค็ก เมนูที่จะได้เรียน เช่น macarons, opera cake, mousse cake, panna cotta, montblac, yam, jelly and candy และอื่นๆอีกมากมายกว่า 70 เมนู

 • ขนมอบฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยีสต์
 • ขนมอบที่เสิร์ฟแบบร้อนและเย็น
 • เทคนิคการทำช็อคโกแลตขั้นพื้นฐาน

ขนมอบชั้นสูง

นักเรียนจะได้เรียนรู้การประกอบขนมอบหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในร้านอาหาร เทคนิคการทำช็อคโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาล ซึ่งเป็นการนำความรู้ ทักษะ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นและกลางมาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ขนมชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การใช้สีการทำเค็กในแบบฉบับของตัวเอง เรียนการจัดจานขนม การทำงาน show piece ของ chocolate และ งานน้ำตาล เรียนการทำเค็กแต่งงาน งานดัด งานดึง งานปั้น งานเป่าน้ำตาล เทคนิคการใช้ไนโตรเจนกับขนมอบบางชนิค การทำ chocolate tempering    ส่วนเวลาสอบต้องคิดเมนูเอง ทำ recipe ส่งเชฟ ซึ่งต้องมี signature เป็นของตัวเอง

 • ขนมปัง ทาร์ต และขนมเค้กแบบร่วมสมัย
 • ขนมอบชิ้นเล็ก
 • เทคนิคการทำช็อกโกแลตขั้นสูง
 • เทคนิคการทำน้ำตาล เช่น การผสมสี การดึง และการเป่าน้ำตาล
 • การจัดตกแต่งขนมอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน

(Diplôme de Cuisine)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฿3,000 ฿5,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฿9,500 
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นต้น ฿227,640 ฿259,560
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นกลาง ฿227,640 ฿259,560
ค่าเล่าเรียน หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นสูง ฿231,000 ฿262,500
ค่าอุปกรณ์ ฿55,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ระดับชั้น ฿775,140 ฿869,060
หมายเหตุ
 • ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนทีละระดับชั้นได้
 • พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 5% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบทั้ง 3 ระดับชั้น (Diplôme de Pâtisserie)

 


หลักสูตร Grand Diplôme® (อาหารคาว + ขนมอบและขนมหวาน)

ในหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก่อน หรือเรียนทั้งสองหลักสูตรควบคู่กันได้ ในกรณีที่เลือกเรียนทั้งสองหลักสูตรพร้อมกัน นักเรียนจะต้องเรียนในระดับเดียวกันทั้งสองหลักสูตร และเมื่อสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว และขนมอบทุกระดับ (ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 6 ระดับ) นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Grand Diplôme) ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในระดับ สากล

หลักสูตรกร็องด์ ดิโปลม

(Grand Diplôme®)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฿3,000 ฿5,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฿9,500 
ค่าอุปกรณ์ ฿55,000
ค่าเล่าเรียน ฿1,372,560 ฿1,563,240
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ฿1,440,060 ฿1,630,740
หมายเหตุ
 • พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 10% เมื่อสมัครหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe)

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทยได้รับการออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน และการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารไทยมากกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารแบบชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟ หรือดำเนินกิจการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับ “ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe)” โดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางเพื่อพาก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจอาหารระดับสากล

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาด การสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน การชิมอาหาร และการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดความละเอียดประณีตลงไปในการประกอบอาหาร

ภาคเรียนที่ 1

 • วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการครัวไทย ความเป็นมา และหลักการใช้วัตถุดิบอาหารไทย
 • การจัดจานอาหารอาหารเบื้องต้นหลักการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร
 • ทักษะการใช้มีดและเครื่องครัว
 • ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารไทย การเตรียม และการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
  • การหุงข้าวและการเตรียมน้ำสต็อกสำหรับอาหารไทย
  • อาหารไทยประเภทต้มและแกงจืด
  • ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวและการเตรียมกะทิ / อาหารประเภทต้ม และแกงจืด
  • อาหารไทยประเภทน้ำพริก
  • อาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม
  • อาหารไทยประเภท ยำ / ลาบ / พล่า
  • อาหารไทยประเภทอาหารว่างคาว
  • อาหารไทยประเภทกับข้าว
 • การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารหวานไทย การเตรียม และการประกอบอาหารหวาน
  • อาหารหวาน
 • การถนอมอาหาร / เครื่องดื่ม และน้ำสมุนไพร
 • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ

ภาคเรียนที่ 2

 • การเงินเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดการรายการอาหาร และการพัฒนาแนวคิดของร้านอาหาร
 • การพัฒนาแผนธุรกิจ
 • อาหารไทยพื้นเมืองตามภูมิภาค
  • อาหารภาคเหนือ
  • อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
  • อาหารภาคกลาง
  • อาหารภาคใต้
 • การแกะสลักผักและผลไม้
 • การประดิษฐ์งานใบตอง
 • การเตรียมขนมไทยโบราณ
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
 • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟ/ผู้บรรยายรับเชิญพิเศษ

ภาคเรียนที่ 3

 • ความรู้เบื้องต้นด้านการวางผังห้องครัว
 • ทักษะการควบคุมดูแลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารไทยกับไวน์
 • การเตรียมอาหารไทยชาววัง
 • การเตรียมอาหารไทยและขนมไทยประยุกต์
 • การเตรียมขนมไทยโบราณขั้นสูง
 • การฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
 • การเตรียมและการประกอบอาหารจีน-ไทย
 • การเตรียมอาหารจานเดียวสำหรับการบริการประเภทอาหารจานด่วน
 • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย

(Diplôme de Cuisine ThaÏe)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฿3,000 ฿5,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฿9,500 
ค่าอุปกรณ์ ฿55,000
ค่าเล่าเรียน ฿443,700 ฿464,100
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ฿511,200 ฿531,600
หมายเหตุ
 • พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine)

หลักสูตรการทำขนมปัง

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปังของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำขนมปังแบบมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำขนมปังแบบเข้มข้นในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเป็นมืออาชีพทางด้านการทำขนมปัง รวมถึงผู้ที่ต้องการหาความรู้และเทคนิคเพิ่มเติม ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (Diplôme de Boulangerie) ที่รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปังสอนโดยทีมเชฟผู้สอนประสบการณ์สูง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นการรวมสาธิตการทำอาหารและการลงมือปฏิบัติเข้าด้วยกัน สอนโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ รวมเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมปังนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ขนมปังอิตาเลี่ยน เยอรมัน อเมริกัน ขนมปังฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมในแถบทวีปยุโรป อาทิเช่น พัฟฟ์ ครัวซองต์ เดนิช เพรสเซล สโกน ฯลฯ รวมถึงขนมปังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น ขนมปังรสหวาน และขนมปังไส้ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยเชฟผู้สอนชาวฝรั่งเศสซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมปัง ที่จะคอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

นอกจากนั้น ผู้เรียนยังจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทำขนมปัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมปัง เทคนิคการทำขนมปังประเภทต่างๆ และความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

ขนมปังที่เรียนในหลักสูตร

 • ขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ขนมปังบาแก็ตต์สไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม เชียบัตต้า ขนมปังคันทรี
 • ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังแซนด์วิชแป้งไรย์ ขนมปังแซนด์วิชโฮลวีท ขนมปังแซนด์วิชธัญพืช ขนมปังแซนด์วิชเนื้อขาว
 • ขนมปังที่ทำจากแป้งโดแบบสลับชั้น ครัวซองต์ ครัวซองต์ช็อกโกแลต ครัวซองต์อัลมอนด์ ครัวซองต์กาแฟ เดนิช ฟัฟฟ์ ขนมปังควิง อามอง พายผีเสื้อ
 • ขนมปังที่ทำจากแป้งชนิดพิเศษ ขนมปังรำข้าว แป้งไรย์และวอลนัท ขนมปังบัควีท ขนมปังแป้งหมัก
 • ขนมปังนานาชาติ ขนมปังเบเกิ้ล โรตี ขนมปังพิต้า เพรสเซล โดนัท ขนมปังสังขยา สโกน ขนมปังช็อกโกแลตรสส้ม ขนมปังโพรวองซ์ (ขนมปังโรลชีสนมแพะ มะเขือเทศอบแห้ง และมะกอก)
 • คุกกี้ คุกกี้ช็อคโกแลตชิพ คุกกี้เนยสด คุกกี้ธัญพืช บิสกิตแอนแซก

หลักสูตรประกาศนียบัตรการทำขนมปัง

(Art of Bakery)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฿3,000 ฿5,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฿9,500 
ค่าเล่าเรียน ฿250,000 ฿270,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ฿275,000 ฿298,000

 


หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม (ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

ความรู้เกี่ยวกับไวน์’ (Wine Studies Course) การดื่มไวน์ในมื้ออาหารเป็นศิลปะชั้นสูงมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน การดื่มไวน์นอกจากจะช่วยเพิ่มอรรถรสของการรับประทานอาหารแล้ว ยังสร้างบรรยากาศให้กับมื้ออาหารได้อย่างน่าอัศจรรย์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์และผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการดื่มไวน์และสุนทรียศาสตร์ในการดื่มไวน์คู่กับอาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์และแหล่งผลิตทั้งในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ ด้วยการชิมไวน์กว่า 60 ชนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และเพื่อมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์ การวิเคราะห์และประเมินกลิ่น รส ของไวน์ การชิมไวน์ที่ผลิตจากองุ่นหลากหลายสายพันธุ์
 • ผู้ผลิตไวน์ในประเทศไทย เยี่ยมชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ของไทย และพบผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกองุ่นและทำไวน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์อย่างลึกซึ้ง พร้อมการรับประทานอาหาร และชิมไวน์ ณ ไร่องุ่น
 • ไวน์จากประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียน รวบรวมความเป็นมาของสายพันธุ์องุ่นและไวน์ที่ผลิตในประเทศที่อยู่ในเขตเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของไวน์ผ่านการชิมไวน์จากประเทศเลบานอน กรีซ อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ และสเปน
 • ไวน์จากแคว้นลัวร์ (Loire) และแคว้นโรน (Rhône) ประเทศฝรั่งเศส ศึกษาความสำคัญของ 2 ลุ่มแม่น้ำลัวร์และลุ่มแม่น้ำโรนที่มีต่อการขยายสายพันธุ์องุ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของฝรั่งเศสในยุคกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อไวน์แต่ละชนิด ผ่านการชิมไวน์ของแคว้นดังแห่ง 2 ลุ่มแม่น้ำ
 • ไวน์จากประเทศในเขตโลกใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของประเทศในเขตโลกใหม่ พร้อมชิมไวน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสะท้อนความแตกต่างระหว่างไวน์จากประเทศในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ได้อย่างดี
 • ไวน์จากแคว้นอัลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี ความรู้เกี่ยวกับองุ่นขาวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในเขตเทือกเขาไรห์น (Rhine) ประเทศเยอรมันนี และไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่เก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าปกติและไวน์หวานชนิด Botrytized รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างไวน์ประเภทต่างๆ ที่ผลิตจากทั้งสอง ประเทศ
 • ไวน์จากแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส เน้นการศึกษาปัจจัยสำคัญ “terroir” สำหรับการเลือกพื้นที่เพาะปลูกองุ่น และคุณลักษณะเด่นขององุ่นที่เกิดจากปัจจัยสำคัญๆ อาทิเช่น ดิน ความลาดชันของพื้นที่ปลูก อากาศ และเทคนิคการผลิตไวน์
 • ไวน์จากแคว้นบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส เรียนรู้แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส และระบบการกำหนดชื่อไวน์ตามแหล่งผลิต ความแตกต่างระหว่างไวน์ทั่วไป และไวน์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นไวน์ที่ดีที่สุดที่ผลิตที่่แคว้นบอร์โด และการชิมไวน์ต่างๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์

(Wine Studies Course)

รายการ นักเรียนไทย นักเรียนต่างชาติ
ค่าเล่าเรียน ฿56,900
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ฿56,900

 


หลักสูตรระยะสั้น

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวและขนมอบเป็นกิจกรรมแห่งความสุข เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้สูตรอาหารและขนมใหม่ ๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทำ ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัว การเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน ชั้นเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนตัว หรือจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้ในชั้นเรียน

หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร ระยะเวลา รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ขนมปังฝรั่งเศส 4 วัน 4 วัน ฿37,900
ขนมปังฝรั่งเศส 1 วัน 6 ชั่วโมง ฿9,900
เวิร์คช็อปครัวซองต์ต้นตำรับฝรั่งเศส 7 ชั่วโมง ฿15,900
สูตรขนมปังสำหรับร้านอาหาร 6 ชั่วโมง ฿9,900
ขนมปังเวียนนัวเซอรี่ 1 วัน
6 ชั่วโมง ฿15,900
ทาร์ตช็อกโกแลตและซูเฟล 6 ชั่วโมง ฿9,900
เอแคลร์ 6 ชั่วโมง ฿9,900
เค้กแบล็กฟอเรสต์ 6 ชั่วโมง ฿9,900
“ฟลาน”ทาสติก (ทาร์ตคัสตาร์ด) 6 ชั่วโมง ฿9,900
ทัวร์มาลีน (อองทริเม) 6 ชั่วโมง ฿9,900
Culinary Demonstration Artistic Chocolate Showpiece 4 ชั่วโมง ฿9,900
คลาสสิกชีสเค้ก 3 สไตล์ 6 ชั่วโมง ฿9,900
ขนมเฮเซลนัทชิ้นเล็กสไตล์ฝรั่งเศส 6 ชั่วโมง ฿9,900
ขนมทานเล่นยามบ่ายแสนอร่อย 6 ชั่วโมง ฿7,900
วีแกนมาการอง 6 ชั่วโมง ฿9,900
เวิร์คช็อปคุกกี้หลากชนิด 6 ชั่วโมง ฿9,900
Everything Macarons 6 ชั่วโมง ฿9,900
เซ็ทขนมหวานเทศกาลคริสต์มาส 2 วัน ฿15,900
ชีสเค้กชิ้นเล็กสไตล์ฝรั่งเศส 6 ชั่วโมง ฿9,900
เวิร์คช็อปแยมและสเปรดเข้มข้น 6 รสชาติ 6 ชั่วโมง ฿9,900
อาหารไทย – เมนูอาหารทะเล 6 ชั่วโมง ฿9,900
อิตาเลียนควีซีน รสชาติจากลอมบาร์ดี 6 ชั่วโมง ฿9,900
เมนูอาหารไทยมังสวิรัติ 6 ชั่วโมง ฿8,900
อาหารไทย – เมนูเนื้อหมู 6 ชั่วโมง ฿8,900
ศิลปะการทำอาหารเมนูไก่แบบไทย 6 ชั่วโมง ฿8,900
สำรับไทยจากพริกแกงแดง
6 ชั่วโมง ฿9,900
หนูน้อยเข้าครัว: กุ้งทอดซอสผลไม้ ปลาหมึกกรุ้งกร๊ง 4 ชั่วโมง ฿6,900
เวิร์คช็อปสอนการทำซุป และเทคนิคการใช้มีดเบื้องต้น 6 ชั่วโมง ฿9,900
สเต็กเนื้อและซอส 6 ชั่วโมง ฿9,900
หนูน้อยเข้าครัว: ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้ครีม 4 ชั่วโมง ฿9,900
พาสต้าเส้นหมึกดำแบบโฮมเมด
6 ชั่วโมง ฿9,900
เมนูแพลนต์เบส 6 ชั่วโมง ฿9,900
เคล็ดลับการทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ 6 ชั่วโมง ฿12,900
พัฟฟ์แซลมอน และแซลมอนทาทาร์ 6 ชั่วโมง ฿9,900
เมนูปลายอดนิยม 6 ชั่วโมง ฿9,900
หลักสูตรความรู้การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล 2 วัน ฿13,900
หลักการจัดตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ 7 ชั่วโมง ฿13,900
ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ 3 วัน ฿25,000

เรื่องราวความประทับใจจากศิษย์เก่า

ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

“ถ้าไม่มีเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ก็คงไม่มีแก้วในวันนี้ค่ะ” เป็นคำที่แก้วมักพูดกับคนอื่นเสมอ ความรู้และทักษะที่ติดตัวแก้วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้แข่งขันในรายการได้ ทำให้แก้วยิ่งเชื่อว่า เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนทำอาหารที่มีระบบการสอนที่ดีที่สุดในประเทศ จากคนที่ทำอาหารได้เลอะเทอะครัวสุด ๆ ก็ทำครัวอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น

จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบทำอาหาร กลายเป็นเชฟผู้หญิงคนแรกที่ชนะการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ และเปิดร้าน Chef’s Table ของตัวเองได้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ทำให้แก้วตั้งใจว่า แก้วจะทำอาชีพในวงการอาหาร และตอนนี้แก้วทำสำเร็จแล้วค่ะ

kaew-masterchef.png

ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียยบัตรการประกอบขนมอบ

โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่มีพื้นฐานด้านการทำอาหารและขนมมาก่อนเลยในชีวิต ก็เลยเริ่มมาเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเราไม่เคยค้นพบมาก่อนว่าเราชอบทำขนม มันทำให้เรามีความสุข เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาเพียงแค่กิน แต่ว่าความสนุกของเราอยู่ในระหว่างการทำ ประณีตกับสิ่งนั้นจนได้ออกมาเป็นขนมหนึ่งอย่าง เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือกำไร แต่ความละเมียดละไม ความสุข ความรื่นรมย์ มันได้อยู่ในช่วงเวลาของการทำ

การทำขนมเป็นอีกโลกหนึ่งที่ใครได้มาสัมผัสแล้ว ป๊อกบอกได้เลยว่าคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ คุณอาจจะอยู่ในวงการธุรกิจ วงการบันเทิง แต่พอมาอยู่ในวงการอาหารแล้ว คุณจะพบกับความหลงใหล ค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเอง!

น้องเกด ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (นักเรียนจากศูนย์ฯ เดอะเบสท์)

น้องเกด สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้ตัดสินใจ เรียนทำอาหาร กับสถาบัน Le Cordon Bleu ประเทศไทย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยน้องเกดได้เลือกเรียนหลักสูตร Diplôme de Pâtisserie เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ การประกอบขนมอบและขนมหวานค่ะ

 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.