สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

EU Business School


EU Business School สถาบันสอนการบริหารธุรกิจแห่งยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เปิดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ทุกแขนง ครอบคลุมทั้ง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกันคือ บาร์เซโลนา เจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิก รวมถึงเรียนในระบบออนไลน์ด้วย

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก โปรแกรมของทาง EU Business School เปิดรับนักศึกษาที่สนใจก้าวสู่โลกธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์และทันสมัย และสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เหตุผลที่ควรเลือก EU Business School

 • นักศึกษากว่า 100+ สัญชาติทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อดี สำหรับโลกธุรกิจนานาชาติ เพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาจาก EU Business School จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจนานาชาติอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • ชั้นเรียนทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักศึกษาที่อ่อนภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนด้วย
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก
 • ติดอันดับหนึ่งในคุณภาพดีที่สุดในยุโรป เครือข่ายของเราซึ่งจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการจัดอันดับโลกและยุโรป
 • นอกจากจะสร้างนักธุรกิจแล้ว ทางโรงเรียนยังสร้างบุคลิกภาพทางธุรกิจอีกด้วย เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากกลุ่มโรงเรียนธุรกิจของสหภาพยุโรป

 • ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) สภารับรองสำหรับโรงเรียนธุรกิจ เป็นองค์กรรับรองวิทยฐานะการศึกษาด้านธุรกิจระดับโลกและเป็นองค์กรแรกที่ให้การรับรองในทุกระดับของหลักสูตรการศึกษาทางธุรกิจระดับวิทยาลัยตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก
 • IACBE (International Accreditation Council for Business Education)ภาการรับรองระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่รับรองวิชาชีพด้านการศึกษา การจัดการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ความเป็นเลิศในการสอนและการเรียนรู้
 • CEEMAN IQA เป็นสมาคมพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเติบโตในการพัฒนาคุณภาพการจัดการในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ตอนนี้มันเป็นเครือข่ายทั่วโลกของสถ และเอเชีย
 • CHEA (The Council for Higher Education Accreditation) เป็นองค์กรที่ตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและโปรแกรม ในสหรัฐอเมริกา การรับรองเป็นวิธีการที่สำคัญที่นักเรียนครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชนรู้ว่าสถาบันหรือโปรแกรมให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
 • eduQua ระบบวัด และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่ายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งระบบนี้จะทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • The University of Derby – หลักสูตร BA (Hons) in Business Management ทุกสาขาวิชา ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขต บาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดยรัฐจากมหาวิทยาลัยดาร์บีในสหราชอาณาจักร
 • The University of Roehampton – หลักสูตร BSc (Hons) in International Business ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ และมิวนิค และหลักสูตร MSc in International Management และ MBA ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิค และบาร์เซโลนา ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย The University of Roehampton ในสหราชอาณาจักร
 • Universidad Católica San Antonio de Murcia – หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโทและ MBA ซึ่งเปิดสอนในบาร์เซโลนา เจนีวา มองโทรซ์ และวิทยาเขตออนไลน์ของเราได้รับการยอมรับจากรัฐ (título propio) และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย UCAM ในประเทศสเปน
 • CMI – หลักสูตร BA (Hons) ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตบาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดย Chartered Management Institute (CMI) ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาพิเศษ ประกาศนียบัตร CMI ด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ

ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารท้องถิ่น และนานาชาติทั่วโลก

 • ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โดย QS Stars ในด้านความเป็นเลิศทางด้านการสอน Business Education
 • อยู่ในอันดับ 6 ของโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุด สำหรับนักศึกษาสุภาพสตรี โดยนิตยสาร Capital Magazine
 • หลักสูตร Executive MBA อยู่ในอันดับหนึ่ง จากการจัดอันดับของนิตยาสาร CEO Magazine’s Global Executive MBA
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะวิชาธุรกิจ 20 อันดับแรก โดยการจัดอันดับของนิตยสาร China Economic Review
 • หลักสูตร Online MBA อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก โดยการจัดอันดับของ QS Top MBA
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับใน 50 อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ QS ปี 2020
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับที่ 32 ของโลก โดยการจัดอันดับของ AméricaEconomía
1. puid_cccdc30d-0891-466d-b16f-deb956121c14_330_8794.png 2. puid_a235154f-b499-4681-b227-8306ef1ca914_330_8832.png 3. puid_010f9b26-daeb-4b0b-a08c-912563e4e30c_330_7913.jpg 4. puid_e24cc8ec-aa69-47ba-ac60-66276b5cc0f9_330_7919.jpg
5. puid_e3807982-e039-4da5-ac06-52aa6bdb211b_330_8795.png 6. puid_a4e97749-83ce-4236-a63e-7b041051cebe_330_8793.png 7. puid_d43ddb4b-2c45-4ca4-b12f-3a67f1e88143_330_8792.png 8. puid_b384c549-a97e-4278-990f-b65ef0d400b9_330_7917.jpg
9. puid_5daf26b4-694f-42a5-a92f-0f4fb96d8a82_330_7918.jpg 10. puid_010e9ea2-87d0-488c-aa2e-f8798c912f0f_330_9189.jpg 11. puid_7d49477e-d772-4074-be0e-9ba68543a656_330_9190.jpg 12. puid_6be0c525-a61f-49e6-b99c-1075c8163fdc_330_8911.png

เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมระดับโลก

EU Business School มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมสมาคมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อการศึกษา และช่วยให้มั่นใจในคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น Hispanic Association of Colleges และ Universities and the Geneva Chamber of Commerce, Industry & Services (CCIG) และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

puid_0958d4ff-59cf-4c5a-a4a8-866c0ecf4f59_1300_9165.jpg

บริการ Career Services Department บริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา

บริการ CSD เป็นบริการที่ทาง EU Business School ได้ร่วมมือเกี่ยวกับองค์กร หรือบริษัทพาณิชย์ และกลุ่มศิษย์เก่า โดยจะเข้ามาจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดหางาน และหาแนวทางให้กับนักศึกษาทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School ได้งานทำเฉลี่ย 6 เดือน หลังเรียนจบ
 • มีนักศึกษา 20% ได้เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
 • มีนักศึกษา 20% ได้กลับไปต่อยอด และพัฒนาสายงานอาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
 • ศิษย์เก่าของ EU Business School ส่วนใหญ่ พูดได้ 3 ภาษา
 • สนับสนุนการจัดหางาน ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการทำงานในสหภาพยุโรป 
 • จัดฝึกอบรม ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าทำงาน
  • อบรมในหัวข้อ การหางานเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติอย่างแท้จริง
  • อบรมในหัวข้อ การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าจดจำแบบมืออาชีพ
  • อบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพ CV และการเขียนจดหมายสมัครงานให้ตรงกับตำแหน่ง
  • อบรมในหัวข้อ 6 แนวคิดการสร้างเครือข่ายทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ
  • อบรมในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสถานะในเว็บไซต์ Linkedln เครือข่ายของนักธุรกิจระดับนานาชาติ
 • EU Career Fairs เทศกาลจัดหางาน ที่จัดขึ้น ณ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่นี่คุณจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย ที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ โดยสามารถพูดคุ้ยกับฝ่ายจัดหางานของแต่ละบริษัท พร้อมสัมภาษณ์สั้นๆ ได้ทันที
 • Alumni Networking ความแข็งแกร่งของศิษย์เก่า กว่า 27,000 คน ทั่วโลก ซึ่งเป็นโอกาสมากมาย ที่จะได้สร้างสัมพันธ์กับนักธุรกิจ และนักบริหารระดับโลกผ่านการประชุม งานสัมมนา และอื่นๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น

เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ

EU Business School ได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ มีความเป็นสากล ซึ่งเป็นข้อดี สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานานาชาติ นอกจากนี้ ทางโรงเรียน ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้น

Microsoft Amazon International EU Business School International EU Business School
BMW Facebook JP Mprgan International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School

puid_96d4641f-85ef-4bac-bc08-59aade03a94c_1300_4741.png


EU Business School วิทยาเขตบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

บาร์เซโลนา เป็นเมืองที่เป็นเสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสเปน เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต กิจการขนาดใหญ่หลายร้อยแห่งเริ่มเข้ามาลงทุน และยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ด้วยเช่น Sónar และ Primavera Sound ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปี และบาร์เซโลนายังเป็นเมืองแห่งฟุตบอล และเป็นสถานที่ให้กำเนิดสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา หรือ บาร์ซา ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลระดับโลก ที่มีชื่อเสียง และประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

วิทยาเขตสไตล์โมเดิร์น 10 ชั้น 39 ห้องเรียน 

EU Business School Barcelona มีวิทยาเขตสองแห่งซึ่งอยู่ใกล้กัน และอยู่ใจกลางเมือง ตัวอาคารได้รับการออกแบบสไตล์โมเดิร์น 10 ชั่น 39 ห้องเรียน รองรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกว่า 1,400 คน สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการเรียนและการพักผ่อน ทั้งสองวิทยาเขต มีห้องอ่านหนังสือที่กว้างขวาง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้แล้วเปลี่ยนแนวคิด และวัฒนธรรม

ภายนอกสถาบัน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถมองเห็น Avinguda Diagonal ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ เดินทางด้วยรถบัสสายหลัก รถราง และรถไฟใต้ดิน มีคาเฟ่มากมายในพื้นที่เพื่อการพักผ่อนในระหว่างการศึกษา

Location: Diagonal 648 bis 08017 Barcelona, Spain

การเดินทางมา EU Business School วิทยาเขตบาร์เซโลนา

 • ป้ายรถราง และป้ายรถบัส อยู่ด้านหน้าของอาคาร โดยใช้สถานี Maria Cristina สาย 3 ใช้เวลาเดินเพียงห้านาทีจากมหาวิทยาลัย

 


หลักสูตรที่เปิดสอนที่ EU Business School Barcelona

EU Business School Barcelona เปิดสอนหลักสูตรในระดับชั้นปริญญาตรี Bachelor Degree ปริญญาโท Master Degree และหลักสูตร MBA คุณภาพสูง โดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจทุกแขนง ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรับพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ที่เรียนจบไม่ตรงสาย หรือยังไม่มีประสบการณ์การทำงานสำหรับเรียนต่อหลักสูตร MBA

สามารถสมัครเรียนตรงกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย สมัครเรียน หรือ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

Bachelor of Arts หลักสูตร 3 ปี (7 เทอม)

Bachelor of Arts หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Arts ของ EU Business School Barcelona เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษณะในโลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการนำนวัตกรรมและดิจิตอเข้ามาเกี่ยวข้อง สร้างรากฐานทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด และอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 7 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 240 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, February, June & August

Degree Awarded

 • Bachelor’s Degree โดยมหาวิทยาลัย Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ประเทศสเปน
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองในระดับสากลโดย ACBSP, IACBE, IQA และ eduQua 
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก University of Derby สหราชอาณาจักร
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2.  หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Bachelor of Arts หลักสูตร 3 ปี (7 เทอม)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

7

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€41,150

(ประมาณ 1,604,850 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

Bachelor of Arts (Hons) in Business Management หลักสูตร 3 ปี (6 เทอม)

Bachelor of Arts (Hons) in ฺBusiness Management หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ในพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นผู้นำทางธุรกิจ โปรแกรมครอบคลุมความสามารถที่สำคัญตั้งแต่การเงินและการตลาดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และ การกำหนดแนวทางของธุรกิจ โดยมี 5 สาขาวิชาเอก (Majors) ให้เลือกเรียน ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 180 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October & February

Degree Awarded

 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก University of Derby สหราชอาณาจักร
 • ได้รับวุฒิการศึกษาพิเศษจาก Chartered Management Institute (CMI) 
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Bachelor of Arts (Hons) in Business Management หลักสูตร 3 ปี (6 เทอม)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€38,700

(ประมาณ 1,509,300 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 34 บาท


หลักสูตรปริญญาโท  Master Degree

Master’s Degree หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

หลักสูตรปริญญาโท ของ EU Business School Barcelona ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ได้ก้าวสู่โลกธุรกิจเฉพาะด้าน ผ่านแนวคิดการบริหารแบบเชิงลึก และยืดหยุ่น เพื่อตอบรับกับการเปล่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย เป็นสื่อในการเรียนการสอน ครอบคลุมทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การเงิน การตลาด เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม (1 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต:60 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €4,600 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • ได้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ประเทศสเปน
 • ได้รับการรับรองในระดับสากลโดย ACBSP, IACBE, IQA และ eduQua 
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Master’s Degree หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

2

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

3

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€13,800

(ประมาณ 538,200 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท


หลักสูตรปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)

MBA หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

Master of Business Administration (MBA) หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร MBA ของ EU Business School มีความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ที่วางแผน อยากเติบโตในสายงานด้านธุรกิจ พัฒนาตัวเองให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการ และผู้บริหารธุรกิจระดับองค์กร และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เลือกเรียนในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยมีหัวข้อให้เลือกดังนี้

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม (1 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 90 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,950 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • ได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย University of Roehampton
 • ได้รับการรับรองในระดับสากลโดย ACBSP, IACBE, IQA และ eduQua
 • ได้รับการรับรองจาก Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
 • ได้รับการยอมรับจาก National Recognition Information Centre (NARIC)
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงจาก 1 ใน 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้เลือกข้างต้น
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุนการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

MBA หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

2

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

3

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€20,850

(ประมาณ 813,150 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท


EU Business School  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ  มูลค่าสูงสุด 30%

ทางสถาบัน EU Business School ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น โดยมูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด 30% และมอบให้ทุกปีการศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษารักษาผลการเรียนให้อยู่ในคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 30% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ให้ทุกปีตลอดระยะเวลาศึกษา)
 • ระดับชั้นการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ GPA 3.5 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
 2. คะแนนภาษาอังกฤษ
  • ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 90 คะแนน หรือ IELTS 6.5
  • ระดับปริญญาโท จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 95 คะแนน หรือ IELTS 7.0
 3. เรียงความ 500 ถึง 1,000 คำ โดยให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
  • What are the top three competitive advantages students obtain with an international education and how does it affect their long-term achievements?
  • In terms of your career goals, where are you today and where do you see yourself in five years’ time? What competitive tools would you use to get there?
  • How have Facebook, Instagram and other social networks influenced the way companies to market their products and services around the world? Do you believe this trend is positive?
 4. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ทุนการศึกษาจะถูกประเมินอีกครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5 ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาในเทอมต่อไป
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องร่วมงานกับ EU Business School ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. หากนักศึกษาย้ายวิทยาเขต จะยังคงได้รับทุนการศึกษา และยังคงคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน และสมัครทุน

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Programs)

October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021

February Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022

June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022

วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022

August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มี.ค. 2022

วันเปิดเรียน: ส.ค. 2022

ระดับปริญญาโท และ MBA (Master’s & MBA Programs)

June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021

August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022

October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022

วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022

ถ้าผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเข้าเรียนหลักสูตร ENGLISH FOUNDATION PROGRAM ก่อนได้

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ English Foundation Program ระยะเวลาเรียน 13 สัปดาห์ หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้สมัครคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด 

 • ค่าใช้จ่าย: 4,900 EUR (ประมาณ 191,100 บาท)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 60 (Internet Based) 173 (Computer Based)
  • IELTS 5.0
  • CAE B1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 154
  • PTE 36 
 2. เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่จะเปิดเรียน เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของ การสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และ ยื่นวีซ่า
 3. นักเรียนสามารถยื่นสมัครเรียนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 :
 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ทำไมต้องมาเรียนที่เมืองบาร์เซโลนา Barcelona

บาร์เซโลนา หรือ บาร์ซาโลนา (Barcelona) เป็นเมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทั้งในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปน มีประชากรในตัวเมือง 1,620,943 คน แต่ถ้านับปริมณฑลโดยรอบอาจมากกว่า 4 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย ใช้ภาษาสเปน และภาษากาตาลา เป็นภาษาราชการ

บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่รื่นเริงสนุกสนาน มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สำคัญมากมาย อาคารแบบนวศิลป์ที่ดูแปลกประหลาด นับเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนี้บาร์เซโลนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 22 และ เคยเป็นที่จัดงานแสดงสินค้าโลก (World’s Fair) อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2551 บาร์เซโลนาเคยติด 10 อันดับที่เศรษฐกิจดีที่สุดตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในสหภาพยุโรป และเป็นเมืองที่มีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในประเทศสเปน นอกจากนี้ บาร์เซโลนายังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 4 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจในประเทศสเปน และเมืองได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ปีถัดมา บาร์เซโลนาเป็นเมืองชั้นนำที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดสมาร์ตซิตี ในทวีปยุโรป 

เหตุผลที่ควรมาเรียนที่เมืองบาร์เซโลนา

 • บาร์เซโลนา เป็นสวรรค์สำหรับคนรักอาหาร ที่นี่สามารถพบร้านอาหารสเปนแบบแท้ๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารทะเลที่สดใหม่
 • เป็นเมืองแห่งกีฬาฟุตบอล บาร์เซโลนา เป็นเมืองก่อตั้งสโมสรบาร์เซโลนา และทุกคนในเมืองชื่นชอบกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้ ยังมีกีฬาประเภทอื่นๆ และมีสถานที่ออกกำลังกายมากมาย
 • สภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อากาศอบอุ่น และมีแสงแดดตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนไม่ร้อนมาก เนื่องจากมีลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลา และฤดูหนาวไม่หนาวมาก เป็นสภาพอากาศที่คนทั้งโลกปราถนา
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวนับไม่ถ้วน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชากรที่อาศัยอยู่ที่บาร์เซโลนา มาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ไม่แปลกใจถ้าเกือบ 100% ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • บาร์เซโลนา เมืองที่ไม่เคยหลับไหล (ยกเว้นในช่วงพักกลางวัน) ที่นี่ มีสิ่งที่ดีที่สุดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น คลับที่ดีที่สุด ดีเจชื่อดังที่ดีที่สุด ดนตรีสดที่ดีที่สุด และมีงานเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุด

ค่าครองชีพเมือบาร์เซโลนา

 • ค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัย – ที่อยู่อาศัยในบาร์เซโลนามีค่าใช้จ่ายระหว่าง €350 – €850 ต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งของอพาร์ทเมนต์ ซึ่งการพักอาศัยแบบแชร์อพาร์ทเม้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในด้านอำนวยความสะดวก – ค่าน้ำ ค่าไฟ มีค่าใช้จ่ายประมาณ €70 ต่อเดือน ค่าโทรศัพท์รายเดือน €10 ต่อเดือน ค่าอินเทอร์เน็ตแบบแพ็กเกจประมาณ €38 ต่อเดือน ดังนั้น ควรเตรียมเงินในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ €120 ต่อเดือน
 • ค่าใช้จ่ายในด้านระบบขนส่งสาธารณะ – ตั๋วเดือนทางมีราคา €2.50 ต่อเที่ยว โดยครอบคลุมทั้ง Metro, Trams และ bus แต่ถ้าหากใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก แนะนำให้ซื้อตั๋วแบบเหมารายเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ €53.75
 • ค่าใช้จ่ายในด้านอาหาร – ที่บาร์เซโลนา มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย การรับประทานอาหารรอบๆ บาร์เซโลนาราคาถูกที่สุด จะอยู่ที่ €8 – €10  อาหารที่ร้านอาหารระดับกลางจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ €20 ต่อคน และร้านอาหารระดับภัตราคาร จะอยู่ที่ €30 และ €40 ต่อคน อย่างไรก็ตาม การซื้อของสดมาประกอบอาหารเอง หรือรับประทานอาหารจากร้านอาหารท้องถิ่น จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และประหยัดกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในด้านความบันเทิง – ตั๋วภาพยนตร์ราคาระหว่าง €6.50 ถึง €11 และละครเวทีประมาณ €40 นอกจากนี้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บาร์เซโลนา เป็นเมืองแห่งการจัดเทศกาลดนตรี และคอนเสิร์ตมากมาย ถ้าหากชื่นชอบคอนเสิร์ต หรือดนตรีสด อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม และสำหรับคลับในบาร์เซโลนา จะมีค่าเข้าคลับ โดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้น €20 ซึ่งราคานี้ รวมเครื่องดื่ม 1 แก้ว
รายการ

ประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน 

ค่าเช่าอพาร์ทเม้นแบบแชร์ (รวมค่าอุปโภค)

€600
(ประมาณ 20,400 บาท)

ค่าอาหาร

€200
(ประมาณ 6,800 บาท)

ค่าระบบขนส่งสาธารณะ

€54
(ประมาณ 1,836 บาท)

ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต/อื่นๆ

€52
(ประมาณ 1,768 บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

€80
(ประมาณ 2,720 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือน

€986
(ประมาณ 33,524 บาท)

อ้างอิงจาก : https://www.shbarcelona.com/blog/en/cost-barcelona/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.