เรียนต่ออเมริกา เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นิยมกันมาก เหตุผลเนื่องจาก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายๆ แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่แรงงานได้ทั่วโลก ระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมทุกแขนง ตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย

เหตุผลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ วางแผนให้บุตรหลานมาเรียนต่อที่อเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อสร้างรากฐานการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่อเมริกา สูงมาก โรงเรียนเอกชนบางแห่ง มีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละหลายล้านบาทต่อปี ยังไม่รวมค่ากิจกรรมและค่าบริการอื่นๆ ที่จะตามมา และแน่นอนว่า โรงเรียนรัฐบาลในอเมริกาถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า แต่ทางโรงเรียนก็ไม่รับเด็กนักเรียนต่างชาติเนื่องจาก นักเรียนต่างชาติไม่ได้มีการเสียภาษีให้กับทางรัฐบาล นอกจากไปในนามนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถเรียนและอาศัยอยู่ในอเมริกาได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

พื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่อยากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมปลายที่อเมริการะยะยาว ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จึงขอแนะนำโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School โรงเรียนเอกชนที่ตอบโจทย์สำหรับการเรียนต่อ มีความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายไม่สูง มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ไม่เก่งภาษา และที่สำคัญมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติให้ด้วยทุกปี

แนะนำโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School


Wisconsin Lutheran High School (WLHS) เป็นโรงเรียนมัธยมปลาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 เปิดสอนระดับชั้น Grade 9 – Grade 12 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Milwaukee รัฐ Wisconsin อยู่ใกล้กับ Lake Michigan ซึ่งห่างจาก Chicago, Illinoisเพียง 90 นาที โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุม และมีความหลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปะการปฏิบัติ คณิตศาสตร์ การศึกษาทางธุรกิจ การศึกษาด้านสังคม ศิลปกรรมและสาขาอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคน พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน 4 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือการทำงานในอนาคต

ที่โรงเรียน WLHS มีบ้านให้นักเรียน 6 หลัง และสามารถเดินไปโรงเรียนได้ บ้านแต่ละหลังจะมี “House Parents” ที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วย คอยดูแลนักเรียนและความเรียบร้อยต่างๆ ในบ้านจะมีห้องนอนให้เลือกทั้งแบบ Single room, Double room, Triple room นอกจากนัั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Camping, Sports, Games, และอื่นๆ อีกมากมาย 

picture1.jpg

จุดเด่นของโรงเรียน

Wisconsin Lutheran High School มีจุดเด่นคือจำนวนนักเรียนต่างชาติน้อย จึงได้ซึมซับวิถีชีวิต ภาษาอังกฤษ ในแบบอเมริกันแท้ๆ และในขณะเดียวกัน ชุมชน Milwaukee ก็เป็นชุมชนที่ให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างดี ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัยสูง ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

 • WLHS เป็นโรงเรียนมันธยมปลายในรัฐ Wisconsin ที่เก่าแก่ เปิดทำการมาแล้วกว่า 117 ปี มั่นใจได้ในคุณภาพการเรียนการสอน
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมด 773 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติ 40 คน (เป็นนักเรียนจากบราซิล, แคนาดา, จีน, เอกวาดอ, ญี่ปุ่น, มอลต้า, เกาหลีใต้, เวียดนาม และ ไทยตามลำดับ)
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ชุมชนเป็นมิตร นักเรียนจะได้รับการดูแลตลอดเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

จุดเด่นด้านวิชาการ

 • หลักสูตรการเรียนการสอนคุณภาพสูง หลากหลาย สามารถปรับตามความต้องการของนักเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่สูงที่สุด
 • 100% ของนักเรียนที่จบจาก WLHS ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก
 • เจาะลึกหลักสูตร STEM
 • คะแนน ACT และ SAT มีค่าเฉลี่ยสูง
 • ครูผู้สอนทุกท่าน จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • เจ้าหน้าที่ ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี และมีความปลอดภัยสูง
 • สัดส่วนนักเรียน /ครูผู้สอน : 13/1
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 19 คน/ห้อง
 • มี Laptop ให้นักเรียนทุกคน
 • สถาบันมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนสูงสุด 70% ต่อปี ให้ทุกปี
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง และคุ้มค่า

ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากองค์กรการศึกษามากมาย

 • National Council of Private School Accreditation
 • Wisconsin Religious and Independent Schools Accreditation
 • WELS School Accreditation

มีวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยคุณภาพสูงที่เป็นพาร์ทเนอร์

 • Boston College
 • Harvard University
 • New York University
 • University of Notre Dame
 • Marquette University 
 • University of Michigan
 • University of Pennsylvania
 • University of Wisconsin- Madison
 • University of Wisconsin-Madison
 • Columbia University
 • Marquette University
 • New York University
 • New York Film Academy
 • Boston Architectural College
 • University of Queensland – Australia
 • Drake University
 • University of Colorado
 • University of Minnesota- Twin Cities
 • University of Tampa
 • Bard College
 • Milwaukee School of Engineering
 • Howard University
 • University of Pittsburgh
 • University of California – Irvine
 • Johns Hopkins University
 • Purdue University
 • Seton Hall University
 • University of Indiana
 • Butler University
 • Loyola University
 • Northwestern University
 • University of Notre Dame
 • University of Wisconsin-Madison
 • Wisconsin Lutheran College

หลักสูตรการเรียนการสอนเข้มข้น เจาะลึกหลักสูตร STEM

WLHS มีหลักสูตรทักษะเฉพาะด้านที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเลือกอาชีพในสาขาวิชาตามความถนัด เจาะลึกหลักสูตร STEM ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในหลักสูตร STEM Education ในมหาวิยาลัยในอเมริกา นอกจากนัั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Camping, Sports, Games, และอื่นๆ อีกมากมาย อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และสร้างแรงบันดาลใจมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรหลัก STEM

เจาะลึกหลักสูตร STEM ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในหลักสูตร STEM Education ในมหาวิยาลัยในอเมริกา รวมถึงหลักสูตร PLTW ด้วยบางรายวิชา ดังนี้

 • Introduction to Engineering Design (การออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น)
 • Principles of Engineering Design (หลักการออกแบบวิศวกรรม
 • Engineering Design and Development (การออกแบบและพัฒนาทางวิศวกรรม)
 • AP Computer Science Principles (หลักการทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ AP)

PLTW_L_4CP

หลักสูตรรอง

 • วิชาดนตรี ประกอบไปด้วยชั้นดนตรี วงดนตรีป๊อป แจ๊ส ร็อค วงออร์เคสตร้า วงประสานเสียง และวิชาดนตรีอื่น ๆ
 • ละครเวทีบรอดเวย์
 • วิชาศิลปะทุกแขนง
 • หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการ
 • การออกแบบแฟชั่น
 • หลักสูตรเกี่ยวกับพาณิชยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรเทววิทยาและความเชื่อ

หลักสูตรทักษะการเรียนรู้ในยุค 21

 • การคิดเชิงวิพากษ์
 • การรับรู้ทั่วโลก / วัฒนธรรม
 • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
 • คุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรเสริมหลังเลิกเรียน

หลังเลิกเรียน นักเรียนสามารถเข้าร่วมชมรม กิจกรรมต่างๆ ตามความถนัด และความต้องการ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา และ การกีฬา นอกจากนี้ ยังมีเทศกาลประจำปี ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี เช่น เทศกาลคริสมาสต์ ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เทศกาลขอบคุณพระเจ้า และ กิจกรรมเข้าค่ายทัศนศึกษาประจำปี

กีฬาที๋โดดเด่น

 • Baseball
 • Basketball
 • Cheerleading
 • Cross Country
 • Dance
 • Football
 • Golf
 • Soccer
 • Softball
 • Track and Field
 • Volleyball
 • Wrestling

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

 • คลาสสันทนาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
 • กิจกรรมอาสาสมัคร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในเมือง

กิจกรรมประจำปี

 • เทศกาลคริสต์มาส
 • เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • กิจกรรมบาร์บีคิว
 • เทศกาลขอบคุณพระเจ้า
 • ทัศนศึกษาต่างเมือง เช่น นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และเมืองอื่นๆ ที่เป็นจุดหมายสำคัญ

หลักสูตรพิเศษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • American Mentor คู่บัดดี้ นักเรียนอเมริกัน กับนักเรียนต่างชาติ – เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเรียนรู้วัฒนธรรมแบบอเมริกันดั้งเดิม
 • ฟรี หลักสูตร ESL สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
 • คลาสติวสอบ ACT/SAT/TOEFL
 • คลาสสอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน
 • คลาสกวดวิชา สำหรับรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง

บริการให้คำปรึกษาแนะแนวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 • ที่ปรึกษาวิทยาลัยให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Naviance ที่แสดงรายการโปรแกรมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาข้อกำหนดการสมัครและการจัดการกระบวนการสมัครเรียนในวิทยาลัย
 • สัมมนา “วิธีการวางแผนหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมเพื่อให้ได้เข้ามหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา” โดยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

WLHS international PPT - 2020-2021 (updated 2020.01.25)-7.jpg


WLHS มอบทุนการศึกษา สูงสุด 70% ต่อปี ให้กับนักเรียนไทย


โรงเรียน WLHS มอบทุนการศึกษา สูงสุด 10,000 USD ต่อปี ให้ทุกปีสำหรับนักเรียนไทย โดยทุนการศึกษานี้จะพิจารณาตามความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก เช่น ความสามารถในด้านวิชาการ ความสามารถในด้านกีฬา ความสามารถในด้านศิลปะ – ดนตรี

มูลค่าทุนการศึกษา: 50% – 70% ต่อปี ให้ทุกปี

img1659542.jpgทุนการศึกษานี้สำหรับ

 • นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ High school ในระดับ Grade 9 – 12
 • แสดงหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IETLS, iTEP และอื่นๆ 
 • นัดสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ถ้าหากผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกษยังไม่แข็งแรง ทางโรงเรียนมีคลาสสอนภาษาอังกฤษเสริม ESL ให้กับนักเรียนแบบฟรีๆ 
 • ทางโรงเรียนจะพิจารณามูลค่าทุนการศึกษาจากผลการเรียน และผลการสอบภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน พักกับหอพักนักเรียนพร้อมอาหารทุกมื้อ

ค่าใช้จ่าย 2-5.jpg

ค่าใช้จ่ายในการเรียน พักกับโฮสต์แฟมิลี่ อาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น) ในวันธรรมดา และ 3 มื้อ ในวันหยุด

2- Homestay 2

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต่อปี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าวีซ่านักเรียน USA ประเภท F-1 ประมาณ 5,120 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 24,000 – 36,000 บาท (เที่ยวเดียว)
 • ค่าขนมส่วนตัว ของน้องๆ ตามงบประมาณของผู้ปกครอง

ขั้นตอนการสมัครขอทุน

 • ขั้นตอนที่ 1 : ปรึกษาเดอะเบสท์ล่วงหน้า พร้อมเตรียมเอกสารตาม Checklist ที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้ส่งให้ ถ้าหากเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว สามารถส่งเอกสาร ผ่านทางอีเมลล์ contact@thebest-edu.com โดยการสแกนสี หรือถ่ายเอกสารสี ส่งมาทางที่อยู่ไปรษณีย์ 
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์ม และชำระเงินค่าธรรมเนียม $200 *นักเรียนจะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะนัดสัมภาษณ์นักเรียนผ่านทาง Skype เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษ  หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการประเมินเพื่อรับเข้าเรียน ซึ่งผลจะถูกส่งไปยังอีเมลล์และหากโรงเรียนตอบรับเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 4,000 USD
 • ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  • จดหมายตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียน (ฉบับจริง)
  • แบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงินค่าเรียนและค่าวีซ่า เดอะเบสท์ จะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า และคำนวณเรทเงินโอน ณ เวลานั้นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองทำเรื่องชำระเงิน หลังจากที่ผู้ปกครองชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะใช้ในการยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป
 • สมัครก่อนวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และจะประผลภายในวันที่ 15 เมษายน ใบสมัครที่ยื่นหลังจากวันที่ 1 เมษายน จะได้การพิจารณาหลังจากประกาศผล
 • ทางเดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมเอกสารการสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Apply for Scholarships.jpg

สำหรับน้องๆ ที่มอบหมายให้ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ดูแลการสมัครเรียน 5 ขั้นตอนข้างต้น จะได้รับการดูแล และสนับสนุนจากทางเดอะเบสท์ ซึ่งจะช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ การประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ การสมัครเรียน การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า รวมถึงดูแลนักเรียนจนกว่าจะเรียนจบ และทำเรื่องเรียนต่อปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการทำวีซ่า ดูแลจนกว่าจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Student Service

WLHS ได้ให้ความสำคัญ กับการบริการและความสะดวกสบาย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่

 • ศูนย์วิทยบริการนักศึกษาภาษาอังกฤษ (ELL) ศูนย์ทรัพยากรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELL) จะให้การสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการมีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 • ศูนย์บริการให้คำแนะนำกับนักเรียนต่างชาติ WLHS มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนวางแผนในการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทักษะการเรียน
 • บริการห้องสมุด ศูนย์ห้องสมุด / มีเดีย WLHS มีเพื่อให้การสนับสนุนหลักสูตรของเรา รวบรวมหลังสือเรียนชั้นนำจากทั่วโลก และการวิจัยเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงวิดีโอเพื่อการศึกษาและดีวีดี เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7.15 น. ถึง 16.00 น. ตลอดทั้งปีการศึกษา
 • บริการห้องแลป ทั้งห้องแลปวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ แฃะห้องกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้งาน รวมถึงปริ๊นงานเอกสารต่างๆได้
 • ศูนย์บริการด้านสุขภาพและยิม WLHS ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการออกกำลังกายของนักเรียน โดย ทางโรงเรียนจะมี สนามฟุตบอล โรงยิม เพื่อเตรียมพร้อมในวันหยุด 

ที่พักอาศัยของนักเรียน

First-Class Dormitory

หอพักสามชั้นสไตล์ห้องชุด สร้างขึ้นในปี พ. ศ. 2562 ใหม่เอี่ยม มีความปลอดภัย ทันสมัย และอยู่ในช่วงตึกเดียวกันกับโรงเรียนมัธยม รองรับนักเรียนต่างชาติได้มากถึง 72 คน มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมห้องครัวโต๊ะ ห้องนั่งเล่น เลานจ์ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และลานกลางแจ้งสำหรับทำกิจกรรมปาร์ตี้บนชั้นดาดฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีอพาร์ทเมนท์ประกอบด้วยสามห้องนอน สองห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกลางพร้อมห้องครัว พื้นที่ส่วนกลางส่วนกลางในแต่ละชั้นมีโต๊ะทำงานเปิดโล่ง พื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ ที่นั่งสไตล์คาเฟ่ พื้นที่ดูทีวี 

 • ที่พักใกล้กับโรงเรียน ซึ่งสามารถเดินไปโรงเรียนได้โดยง่ายภายใน 1 นาที
 • มีครูประจำหอพักที่คอยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องนอนให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ ห้องเดียว ห้องสำหรับ 2 คน หรือ สำหรับ 3 คน เป็นต้น
 • ระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัย Locking System สามารถตรวจจับความเคลื่นไหวยามวิกาลได้
 • เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามเทนนิ สนามบาสเก็ตบอล ให้นักเรียนได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกัน

Host Families 

หากนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้การใช้ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียนภาษา การพักโฮสต์แฟมิลี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนมีครอบครัวให้เลือกหลายแบบ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่น เตียงเดี่ยว เตียงคู่ นอกจากนี้ การพักกับโฮสต์แฟมิลี่ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าพักกับทางหอพักโรงเรียน และมีคุณภาพ เนื่องจาก ครอบครัวที่ลงทะเบียนเป็นโฮสต์ จะต้องได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคดีอาญา และมีกฏเกณฑ์ที่ปฏิบัติกับลูกบ้านอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากนักเรียนมีปัญหา สามารถแจ้งทางโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนโฮสต์ได้

 • เมื่อเดินทางมาถึง โฮสจะมอบกุญแจให้นักเรียน แจ้งเวลาสำหรับอาหาร พานักเรียนดูรอบๆ โดยปกติจะแชร์ ห้องน้ำกับโฮส นักเรียนควรใช้ห้องน้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 
 • ควรให้ความเคารพแก่ครอบครัวที่นักเรียนพักอยู่ และไม่เสียงดังยามวิกาล
 • หากต้องการใช้โทรศัพท์ของโฮส กรุณาแจ้งโฮสก่อนใช้งาน
 • หากต้องการพาเพื่อนมาที่พัก กรุณาแจ้งโฮสก่อน หรือ หากกลับช้า ไม่กลับมาทานอาหารเย็น ต้องแจ้งโฮสเช่นกัน

Picture3

Picture5

Picture2

บริการศูนย์อาหาร สำหรับนักเรียน

WLHS ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียน โดยเมนูของโรงเรียนจะมี 4 แบบ ซึ่งแต่ละวันก็มีจะมีเมนูที่แตกต่างกันไป และเมนูอาหารจะได้รับการประเมินคุณภาพ และความสะอาด เพื่อให้มั่นใจในโภชนาการของนักเรียนทุกคน และทางโรงเรียน ยินดีรับข้อเสนอในสำหรับเมนูใหม่ๆ

WLHS Student Activity.jpg


ทำความรู้จักกับรัฐ Wisconsin สหรัฐอเมริกา


รัฐวิสคอนซิน เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเขตมิดเวสต์ รัฐวิสคอนซินมีชื่อเสียงในเรื่องของชีสและผลิตภัณฑ์อื่นจากวัว เมืองสำคัญในรัฐวิสคอนซินได้แก่ มิลวอกี แมดิสัน และ กรีนเบย์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในเมืองแมดิสันและเมืองมิลวอกี ทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงได้แก่ ทีมอเมริกันฟุตบอลกรีนเบย์ แพคเกอร์ และ ทีมบาสเกตบอลมิลวอกี บักส์

MadisonWisconsin-image.jpg

จุดเด่นของเมืองวิสคอนซิน

 • เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่สูง ความปลอดภัยสูง อาชญากรรมต่ำ
 • เป็นเมืองที่มีความคุ้มค่าในการอยู่อาศัย ที่มีความสัมพันธ์กับค่าครองชีพ
 • มีเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาปมิชิแกน
 • เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศงานขนาดใหญ่ เช่น Swiss Cheese
 • มีผลงานศิลปะกว่า 30,000 ชิ้น นั่นเพียงพอที่จะจุดประกายจินตนาการของทุกคน
 • Egg Harbor ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุด
 • Milwaukee ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบมิชิแกน ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์


ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School และได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการทำวีซ่า ดูแลจนกว่าจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ

IMG_2727.jpg 

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่อง การเรียน
 • เรื่องการทำวีซ่า การเตรียมเอกสาร
 • ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
 • ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ
 • คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักเดอะเบสท์ เพิ่มเติม

วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.