เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ | ข้อมูล การยื่นวีซ่าเชงเก้น และวีซ่านักเรียน โปแลนด์

Advertisements

โปแลนด์ ได้กลายมาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญของนักศึกษาต่างชาติ ที่อยากไปเรียนต่อยุโรป เพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และการศึกษาของโปแลนด์ ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนติด 1 ใน 10 การศึกษาที่ดีที่สุดของยุโรป เทคโนโลยีมากมาย ก็ได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ด้วยค่าครองชีพที่ไม่แพง และได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในยุโรป โปแลนด์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

ประเทศโปแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือของสหภาพยุโรป Schengen ซึ่งเป็นกลุ่ม 26 ประเทศ ในยุโรป เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ (Supranational Institution) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก ซึ่งประเทศโปแลนด์ก็เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือของสหภาพยุโรป

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการไปเรียนต่อโปแลนด์ ก็จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นด้วย ซึ่งวีซ่าเชงเก้น แต่ละประเทศ จะไม่เหมือนกัน และมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างกันพอสมควร เพื่อความพร้อม ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมการยื่นวีซ่าก่อนล่วงหน้า 3 เดือน (ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน) เพื่อจะได้เตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญ วีซ่าเชงเก้น ผู้สมัคร จะต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่สถานทูต และทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

ประเภทของวีซ่า


ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียน และวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับคำร้องขอยื่นวีซ่า ผ่านทางระบบออนไลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปเรียนต่อ (Type D) หรือท่องเที่ยวที่โปแลนด์ (Type C)  ควรติดต่ออย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เนื่องจาก วีซ่าโปแลนด์ จะต้องทำการนัดหมายกับสถานทูตโดยตรง ซึ่งเวลาการนัดหมายในแต่ละวันมีน้อย ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารได้เฉพาะวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เท่านั้น และคนยื่นวีซ่าเริ่มเยอะขึ้น ดังนั้น เพื่อความพร้อมในการเตรียมเอกสาร ควรติดต่อช้าสุดไม่ควรต่ำกว่า 2 เดือน ยิ่งเตรียมตัวนานเท่าไหร่ ก็จะมีเวลาในการเตรียมเอกสารมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะวางแผนให้ตามวัน และเวลาที่ผู้สมัครสะดวก เนื่องจากผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง


ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการขอวีซ่า

หลังจากที่ลงทะเบียนรับคำร้องขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่สถานทูตกำหนด สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้ พร้อมส่งให้นักเรียนก่อนวันนัดยื่นวีซ่า โดยนักเรียนจะต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ณ สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

เอกสารทั่วไป (General Documents)

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนสำหรับ National Visa  (Type D)

เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับ Schengen Visa (Type C)

เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น (Other Supporting Documents)

ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันการเดินทางจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตของกลุ่มวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น โดยทุนประกันจะต้องมากกว่า 1.5 ล้านบาท หรือ 30,000 ยูโร (Travel insurance minimum coverage 1,500,000 THB or 30,000 EUR)

แนะนำประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ซื้อเลย

เอกสารเกี่ยวกับการเงินกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน (Proof of Sponsorship)

หลักฐานทางการเงินของนักเรียนหรือผู้สนับสนุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุน (Sponsor) มีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการบริหาร กำหนดไว้ดังนี้

อ้างอิงจาก : The European Commission, The Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภท D หรือวีซ่าระยะยาวระยะยาวกรณีที่เรียนหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปี จะต้องแสดงหลักฐานการเงินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับปีแรกดังนี้

เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานการเงินมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนดให้ประมาณ 1.5 – 2 เท่า จึงจะเหมาะสม ดังนี้

รูปถ่าย (ฺBiometric Photograph)

การยื่นวีซ่าเชงเก้น จะเป็นต้องใช้ภาพถ่ายหน้าตรง ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน และระบุอัตลักษณ์ของบุคคลให้ชัดเจน ความละเอียดสูง และต้องตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิค ถ้าหากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางสถานทูตจำเป็นต้องขอรูปภาพใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลา  และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อกำหนดของรูปถ่าย สำหรับใช้ยื่นทำวีซ่าเชงเก้น ดังนี้

ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง

คลิ๊กเพื่อศึกษาเงื่อนไขของรูปถ่ายและดูตัวอย่างรูปถ่ายเพิ่มเติม


ขั้นตอนที่ 3 เดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง

ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปสถานทูต ตามวัน และเวลา ที่กำหนด แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย พร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ข้างต้น (ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อง 30 นาที)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (Visa Fee)

สถานทูตประเทศโปแลนด์ประจำประเทศไทย (Polish Embassy in Bangkok)

ยูนิต 605-607, ชั้น 6อาคารแอทธินี ทาวเวอร์  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, BTS (รถไฟฟ้า) สถานี : เพลินจิต

Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok. 10330, Thailand BTS (skytrain) station : Phloen Chit


บทความน่าสนใจ

เรียนต่อโปแลนด์ | เหตุผล 8 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมา เรียนต่อโปแลนด์