Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ มีสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ และหลากหลาย ทำให้ออสเตรเลียต้องมีมาตราการในการนำสิ่งของเข้าประเทศอย่างเข้มงวด สัตว์และพืชที่ยังมีชีวิต และอาหารบางชนิดจากต่างประเทศอาจนำวัชพืช และโรคร้าย ที่อาจเป็นอันตรายเข้ามาในออสเตรเลียได้ และอาจส่งผลทำลายอุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวอันมีค่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียด้วย ดังนั้น การมีมาตราการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวดของออสเตรเลียนี้ จะช่วยปกป้องสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ด้วยการลดความเสี่ยงจากวัชพืชที่ไม่เป็นที่ต้องการ และโรคภัยต่างๆ ที่นำเข้ามาในประเทศ


รายการสิ่งของห้ามนำเข้า และสิ่งของที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่

1. อาหาร พืช และเนื้อสัตว์

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ผักและผลไม้สดทุกชนิด
 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อสัตว์ปีก แฮม ไส้กรอก รวมถึง ไข่ ชีส นม และเนย
 • เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หัวพืช ฟาง ถั่ว สมุนไพร ปะการัง กล้วยไม้ ไข่ปลา ผลิตภัณฑ์จากงวงช้าง ของจากการล่าสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากไม้
 • ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ อาหารสัตว์ ชิ้นส่วนตัวอย่างจากสัตว์ และมูลสัตว์

สิ่งของต้องสำแดง

 • อาหารแห้ง อาหารทะเลแห้ง
 • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • ผักและผลไม้แห้ง
 • อาหารแปรรูปอื่นๆ 

110823-vegetables-by-adactio-on-flickr.jpg

2. ปืน และอาวุธต่างๆ

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ปืนจริง และปืนปลอม และส่วนประกอบทุกชนิดที่ใช้สำหรับปืนและอาวุธ
 • ปืนอัดลม (BB gun)
 • ปืนเพ้นบอล (Paintball marker)
 • มีดพับ กระบองโซ่ (Nunchunka)
 • หนังสติ๊ก (Slingshot)
 • ธนู (Crossbow)
 • เครื่องช๊อตไฟฟ้า (Electronic shock devices)
 • เสื้อกันกระสุน (Body armour)
 • ไฟฉายเลเซอร์ (Laser pointer)
 • ดิ้วเหล็ก (Baton)
 • สเปร์ยพริกไทย (Pepper sprays)
 • สนับมือ (Knuckle dusters)
 • ท่อเป่าลูกดอก (Blowpipe)

สิ่งของต้องสำแดง

 • ดาบซามุไร ดาบตกแต่งบ้าน มีดทำอาหาร มีดพับ

Revere-police-find-tortured-man-seize-over-a-dozen-guns-after-responding-to-911-call-600x330.jpg

3. แผ่นซีดี ดีวีดี หรือภาพถ่าย

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ซีดีภาพ และวีดีโอที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • การทารุณกรรม
  • ลามกอนาจารเด็ก
  • การมีเพศสัมพันธ์
  • การก่ออาชญากรรม
  • การกระทำของผู้ก่อการร้าย
 • ภาพถ่ายที่สื่อถึงความหมายดังนี้
  • ความรุนแรงต่างๆ
  • หรือสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพในโทรศัพท์ ภาพในคอมพิวเตอร์ หรือในหน่วยความจำต่างๆ เช่น External hard disk หรือ USB เป็นสิ่งของห้ามนำเข้าออสเตรเลีย

ข้อความในโทรศัพท์ และ Social Media ที่มีการสื่อสาร หรือพูดคุยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้างต้น อาจทำให้ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศออสเตรเลีย

4. ยา และฮอร์โมนต่างๆ

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น กัญชา เฮโรอีน โคเคน แอมเฟตามีน เป็นสิ่งของห้ามนำเข้าและออกออสเตรเลีย
 • ยาสเตอรอยด์ ฮอร์โมนต้านทานความชรา โกรท์ฮอร์โมน สารพวกนี้ห้ามนำเข้าออสเตรเลีย นอกจากจะมีใบอนุญาตการนำเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถนำเข้าได้หรือไม่

092018_AC_opioid_feat.jpg

5. เงินสดออสเตรเลีย หรือเงินต่างประเทศ

การนำเงินเข้าออสเตรเลียไม่มีการกำหนดมูลค่าในการนำเงินเข้าและออก แต่ถ้ามีมูลค่าเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือมากกว่า จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

6. ยารักษาโรค

สิ่งของต้องสำแดง

 • ยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบของสเตอรอยด์ กัญชา ยาระงับปวดที่มีสารผสมของอนุพันธ์ฝิ่น (Opioid analgesics) ยากลุ่มที่มีฤทธิ์เสพติด ยาสมุนไพรที่มีพืช หรือสัตว์เป็นองค์ประกอบ ยาพวกนี้ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอาจจะถูกควบคุมหรือต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า
 • ยาจำพวก แอสไพริน พาราเซตามอน หรือยาสามัญประจำบ้านที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปของออสเตรเลีย สามารถนำเข้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่

7. ดิน โคลน ทราย

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ดิน โคลน ทราย ทุกชนิดห้ามนำเข้ามายังออสเตรเลีย รวมถึงสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่มีดิน โคลน ทรายติดมาด้วย เช่น รองเท้า หรืออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องมือที่เคยใช้กับสัตว์ ดิน หิน และทราย เป็นต้น

8. ของที่ระลึก

สิ่งของห้ามนำเข้า

 • ของที่ระลึกที่เป็นไม้ ถ้ามีส่วนประกอบของเปลือกไม้ แมลง และเชื้อรา

สิ่งของต้องสำแดง

 • หากมีส่วนประกอบของใบไม้ เมล็ด และกิ่งไม้ ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถนำเข้าได้หรือไม่

9. สินค้าปลอดภาษี

สินค้าหรือของขวัญที่นำมาจากต่างประเทศ หรือซื้อโดยไม่เสียอากรและภาษี สำหรับผู้ใหญ่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 900 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และเด็ก 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

แอลกอฮอล์ในปริมาณไม่เกิน 2.25 ลิตร และบุหรี่ไม่เกิน 25 มวน หรือยาเส้นในปริมาณไม่เกิน 25 กรัม ซึ่งอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Duty_Free_6-opo_2.jpg

10. สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบ

สิ่งของต้องห้าม

 • สินค้าปลอม หรือลอกเลียนแบบ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และที่หนีบผมไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า

เมื่อเดินทางมาออสเตรเลีย เราจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้า ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกำหนดให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ หากมีสินค้าที่อาจมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมาด้วย จะต้องตอบว่า ใช่ ลงบนบัตร โดยเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบสินค้าที่ถูกสำแดง รวมถึงตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสินค้าที่จะต้องสำแดงใดๆ ก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่อาจใช้วิธีเอกซเรย์ หรือใช้สุนัขตำรวจก็ได้

การให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องถือเป็นความผิดร้ายแรง หากไม่สำแดง หรือสำแดงเท็จในบัตรผู้โดยสารขาเข้า อาจจะถูกจับ ถูกลงโทษทางแพ่ง หรืออาจถูกดำเนินคดี ปรับ จำคุก และถูกบันทึกประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ เราจะไม่ถูกลงโทษภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2015 หากเราได้สำแดงสินค้าทั้งหมด แม้ว่าสินค้านั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลียก็ตาม

สามารถตรวจเช็คสิ่งของต้องห้าม หรือต้องสำแดงได้จากเว็ปไซต์นี้ : https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in/list-of-items

หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่จะนำมาเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการนำสินค้าเข้าประเทศและกฎหมายด้านการตรวจสอบอาหารของออสเตรเลีย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1800 803 006 หรืออีเมล์ enforcement@agriculture@gov.au และเบอร์โทรศัพท์ 1800 500 147 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการนำยาเข้าประเทศ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


แหล่งที่มา

 • Australian Government: Department of Agriculture and Water Resources
 • Australian Government: Department of Home Affairs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.