1 กันยายน เป็นต้นไป วีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี จะต้องฝากเงินใน Blocked Account จำนวน €10,236 เพื่อประกอบการยื่นวีซ่า

สำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลกลาง ประเทศเยอรมนี ได้เพิ่มจำนวนเงิน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศเยอรมันนี ปกติจะต้องมีเงินฝากเข้าในบัญชีธนาคารประเทศเยอรมนี (Blocked Account) จากเดิม €8,640 ได้เพิ่มขึ้นเป็น €10,236 สำหรับการเรียน 1 ปี (หรือ จาก 720 เพิ่มขึ้นเป็น 853 ต่อเดือน) ตามแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการที่จัดทำโดยสำนักงานของรัฐบาลกลางเยอรมัน (German Federal Foreign Foreign) โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น มีผลสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 

Blocked Account คือการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ เป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศเยอมนนี เพื่อแสดงให้สถานทูตเห็นว่า นักเรียนสามารถอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี ในฐานะนักเรียนได้ในระยะเวลาหนึ่งปี โดย Blocked Account จะอนุญาตให้ถอนเงินได้เดือนละไม่เกิน €853 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางสถานทูตเยอรมนี คำนวณมาให้แล้วว่า นักเรียนสามารถใช้เงินจำนวนนี้ อยู่ในประเทศเยอรมันได้ใน 1 เดือน 

ธนาคารที่สามารถเปิดบัญชี Block Account ได้

วิธีการเปิดบัญชี Blocked Account 

 1. เลือกธนาคารตามข้างต้น แล้วเลือกเปิดบัญชี Blocked Account
 2. กรอกข้อมูลตามระบบของแต่ละธนาคาร
 3. สำหรับการเปิดบัญชี Blocked Account ผ่านธนาคาร Deutsche Bank จะต้องปริ้นเอกสารออกมา แล้วนำเอกสารที่กรอกแล้วไปให้สถานทูตเยอรมัน (ต้องนัดล่วงหน้า) ประทับตรายืนยันรับรองเอกสารให้ และต้องเซนต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานทูต 
 4. ส่งเอกสาร 3 อย่าง ไปตามที่อยู่ธนาคาร
  1. เอกสารขอเปิดบัญชี Blocked Account
  2. สำเนาพาสปอร์ต (ที่ยืนยันจากสถานทูต)
  3. ใบยืนยันการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา
 5. สำหรับการเปิดบัญชี Blocked Account ผ่านทางธนาคารอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมนี เช่น Fintiba สามารถ Upload เอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย จะสะดวก และรวดเร็วกว่า
 6. เมื่อธนาคารได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะทำการเปิดบัญชี และส่งเลขที่บัญชีของเราผ่านทางอีเมลล์ โดยจะประกอบด้วย
  1. Branch number
  2. Account number
  3. Bank code (BLZ)
  4. IBAN
  5. Bank ID code
 7. หลังจากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลย โดยโอนตามระยะเวลาที่ทำการศึกษา (ให้เผื่อค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ €50) สำหรับหลักสูตรที่มากกว่า 1 ปี คำนวณเฉพาะปีแรก
  • อยู่ 6 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€853 x 6) + €50 = €5,168
  • อยู่ 8 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€853 x 8) + €50 = €6,874 
  • อยู่ 10 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€853 x 10) + €50 = €8,580
  • อยู่ 12 เดือน ควรโอนเงินจำนวน (€853 x 12) + €50 = €10,286
 8. เมื่อทำเรื่องโอนเงินระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งเอกสาร Confirmation มาให้ทางอีเมลล์ ให้ใช้เอกสารนี้ ไปยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมัน

source : .schengenvisainfo  

Advertisements

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.