สนามบินในออสเตรเลีย เปิดใช้ SmartGates สำหรับคนไทยแล้ว

SMARTGATES


SmartGates เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าไปในสนามบินได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ให้ตรงตามหนังสือเดินทาง ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะโดนเรียกตัวเพื่อไปสอบถามเพิ่มเติมเป็นบางกรณี

สนามบินที่สามารถใช้ SmartGates

 • Adelaide
 • Brisbane
 • Cairns
 • Canberra
 • Darwin
 • Gold Coast
 • Melbourne
 • Perth
 • Sydney

ใครบ้างที่สามารถใช้ SmartGates

 • ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง 10 – 15 ปี และต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง 2 ท่าน

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ SmartGates

 • ครอบครัว ที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี
 • ผู้ที่ต้องเดินทางตามคำสั่งของทหาร

วิธีใช้ SmartGates

 • เดินเข้าทางเข้า SmartGates จะเจอเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง ให้สอดหน้าหนังสือเดินทางเข้าไปในเครื่องตามลูกศร ตอบคำถามด้วยระบบ touch screen 
 • เครื่องจะทำการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงรวยละเอียดการเดินทาง
 • หลังจากนั้นเครื่องจะออกตั๋วเข้า SmartGates และคืนหนังสือเดินทาง
 • เมื่อได้รับตั๋ว ให้เดินทางเข้าช่อง SmartGates เป็นรายบุคคล
 • ถอดหมวก แว่นตา และสอดตั๋ว SmartGates เข้าเครื่องรับตั๋ว 
 • เงยหน้ามองกล้อง โดยกล้องจะถ่ายภาพและตรวจจับใบหน้าว่าตรงตามพาสปอร์ตหรือไม่
 • หากเรียบร้อยแล้ว ประตู SmartGates จะเปิดออก และคืนตั๋วให้ 
 • เมื่อรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำตั๋ว SmartGates พร้อมบัตรผู้โดยสารขาเข้าประเทศออสเตรเลีย มอบให้เจ้าหน้าที่ Australian Border Force officer

 

ชม VDO อธิบายการเข้า SmartGates เพื่อทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

Advertisements

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.