Last updated มกราคม 11, 2021 ago by Thebestedu

สัมมนา | เรียนต่อ ป.ตรี ป.โท และ MBA ประเทศโปแลนด์ ร่วมงานฟรี


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรียนต่อ “ป.ตรี ป.โท และ MBA” ประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานจะมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้ 

 • แนะนำประเทศโปแลนด์ แนะนำมหาวิทยาลัย
 • แนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตที่โปแลนด์
 • โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • แนวทางการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

พบกันในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562

 • เวลา : 13:00 – 16:00 น.
 • สถานที่ : ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ สาขาเชียงใหม่ (ศุภาลัยมอนเต้บิซ)
 • โทร : 088-269 5099 หรือ 090-327 3558
 • Line : @thebestedu
 • Email : contact@thebest-edu.com

 

ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน 

ในทุกๆ ปี มีนักศึกษาจำนวนมากที่เลือกเรียนต่อโปแลนด์ เนื่องจากกสถาบันการศึกษามีคุณภาพสูง และค่าเรียนไม่แพง นอกจากนี้ ระบบการศึกษาของประเทศโปแลนด์ อยู่ในอันดับที่ 3 ของยุโรป รองจากเยอรมัน และฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของการไปเรียนต่อที่โปแลนด์

 • ค่าเรียนไม่แพง (ปีละไม่เกิน 150,000 บาท)
 • ป.ตรี เรียน 3 ปี, ป.โท เรียน 2 ปี, MBA เรียน 1 ปี
 • ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้
 • ได้ท่องเที่ยวทั่วยุโรป (ตามกฎของวีซ่าเชงเก้น)

เหตุผล 8 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมาเรียนต่อโปแลนด์

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.