19 เมษายน วันศุกร์ประเสิร์ฐ Good Friday

19 April Good Friday


Good Friday หรือ วันศุกร์ประเสิร์ฐ บางครั้งเรียก Holy Friday วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ คือ เป็นวันที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ตามความเชื่อ 

วัน Good Friday เป็นวันที่มีทั้งความสุข และความเศร้า เพราะเป็นวันที่พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานโดยการแบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ “เนินเขาหัวกระโหลก” ซึ่งเป็นสถานที่ตรึงพระองค์บนไม้กางเขน พร้อมกับนักโทษอีกสองคน

10648.jpg

สาเหตุที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน เนื่องจาก ประชาชนหลายคน โกรธแค้นพระเยซู เนื่องจากทรงตำหนิการกระทำผิดในสิ่งที่พวกเขากระทำ และการอ้างตัวในการเป็นบุตรของพระเจ้า  มีผู้คนมากมายเลื่อมใสพระเยซู ทำให้ผู้นำศาสนาไม่พอใจ จึงได้ยุยงให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งต่อต้านพระองค์ และได้ติดสินบน ยูดาสให้ชี้ตัวพระเยซู โดยในเย็นวันพฤหัสบดี พระเยซูได้มีการร่วมโต๊ะกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย หรือที่เรียกว่า “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” (Last Supper) จากนั้นยูดาส สาวกของพระองค์ และหารโรมันเข้าจับกุมตัวพระองค์โดยไม่ได้มีการขัดขืน และห้ามสาวกไม่ให้ต่อสู้

ต่อมาในวันศุกร์ เหล่าทหารก็เอาเสื้อคลุมสีม่วงแดงมาสวมให้ และนำหนามมาสานเป็นมงกุฏสวมพระเศียร แล้วล้อเลียนพระอง ว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ใช้ไม้ฟาดพระเศียร และให้แบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ “เนินเขาหัวกระโหลก” ซึ่งเป็นสถานที่ตรึงพระองค์บนไม้กางเขน พร้อมกับนักโทษอีกสองคน ซึ่งการทรมานและการเสียชีวิตของพระเยซูบนกางเขนมักจะเรียกกันว่า“พระทรมานของพระเยซู” (Passion) เทววิทยาศาสนาคริสต์ถือว่าพระเยซูพลีชีพเพื่อเป็นการไถ่บาปให้มวลมนุษย์ ดังปรากฏในพระธรรมที่รู้จักกันในนาม “พิธีทดแทนบาป” กล่าวกันว่าความตายของพระองค์ถูกทำนายไว้ล่วงหน้าในพันธสัญญาเดิม เช่น เพลงของอิสยาห์ที่กล่าวถึง การทรมานของผู้รับใช้พระเจ้า

Good-Friday.jpg

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

คริสตชนจะไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกันระลึกถึงความรักและความทุกข์ทรมานของพระเยซู สำรวมกายใจให้สงบ สำนึกในความผิดบาปของตน โดยการอธิษฐาน และประกอบพิธี ศิลมหาสนิท ซึ่งพิธีนี้คริสตชนจะร่วมกันรับประทานชิ้นขนมปัง และดื่มน้ำองุ่นจากถ้วย เพื่อรำลึกถึงพระเยซูคริสต์ สาเหตุที่มีพิธีนี้ ก็จะย้อนไปถึงเหตุการณ์ “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” (Last Supper) พระเยซูทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก และตรัสว่า “ นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา จงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการวายชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา

-.jpg_640x640.jpg

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.