เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาเรียนต่อ High School ที่อเมริกา มูลค่าสูงสุด 70% ต่อปี ประมาณ 704,000 บาท

Wisconsin Lutheran High School


Wisconsin Lutheran High School (WLHS) เป็นโรงเรียนมัธยมปลาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 เปิดสอนระดับชั้น Grade 9 – Grade 12 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Milwaukee รัฐ Wisconsin อยู่ใกล้กับ Lake Michigan ซึ่งห่างจาก Chicago, Illinoisเพียง 90 นาที โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุม และมีความหลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปะการปฏิบัติ คณิตศาสตร์ การศึกษาทางธุรกิจ การศึกษาด้านสังคม ศิลปกรรมและสาขาอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคน พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน 4 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือการทำงานในอนาคต

ที่โรงเรียน WLHS มีบ้านให้นักเรียน 6 หลัง และสามารถเดินไปโรงเรียนได้ บ้านแต่ละหลังจะมี “House Parents” ที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วย คอยดูแลนักเรียนและความเรียบร้อยต่างๆ ในบ้านจะมีห้องนอนให้เลือกทั้งแบบ Single room, Double room, Triple room นอกจากนัั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Camping, Sports, Games, และอื่นๆ อีกมากมาย 

picture1.jpg

จุดเด่นของสถาบัน

 • WHLS เป็นโรงเรียนมันธยมปลาย และเป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลที่เก่าแก่ในรัฐ Wisconsin
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย สามารถปรับตามความต้องการของนักเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่สูงที่สุด
 • มอบทุนการศึกษากว่า $600,000 ต่อปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุกคน
 • 80% ของนักเรียนที่จบจาก WHLS ได้ข้อเสนอพิเศษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
 • WLHS มีชื่อเสียงที่โด่งดัง และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งจะได้เรียนรวมอยู่ในหลักสูตร
 • เจ้าหน้าที่ และครูทุกคนให้การดูแลเอาใจใส่อย่างพิเศษ และมีความปลอดภัยสูง
 • สัดส่วนนักเรียน /ครูผู้สอน : 13/1
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 19 คน/ห้อง
 • มี Laptop ให้นักเรียนทุกคน 
 • ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ
  • National Council of Private School Accreditation
  • Wisconsin Religious and Independent Schools Accreditation
  • WELS School Accreditation

มหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ 

 • Boston College
 • Harvard University
 • New York University
 • University of Notre Dame
 • Marquette University
 • University of Michigan
 • University of Pennsylvania
 • University of Wisconsin- Madison
 • และอื่นๆ

หลักสูตรการเรียนการสอน

WLHS มีหลักสูตรทักษะเฉพาะด้านที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเลือกอาชีพในสาขาวิชาตามความถนัด เจาะลึกหลักสูตร STEM ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ Science เทคโนโลยี Technology วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในหลักสูตร STEM Education ในมหาวิยาลัยในอเมริกา นอกจากนัั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Camping, Sports, Games, และอื่นๆ อีกมากมาย

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

หลังเลิกเรียน นักเรียนสามารถเข้าร่วมชมรม กิจกรรมต่างๆ ตามความถนัด และความต้องการ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา และ การกีฬา นอกจากนี้ ยังมีเทศกาลประจำปี ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี เช่น เทศกาลคริสมาสต์ ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เทศกาลขอบคุณพระเจ้า และ กิจกรรมเข้าค่ายทัศนศึกษาประจำปี

WLHS international brochure - 2019-202


WLHS มอบทุนการศึกษา สูงสุด 70% ให้กับนักเรียนไทย รายละเอียดดังนี้


โรงเรียน WLHS มอบทุนการศึกษา สูงสุด 70% ให้กับนักเรียนไทย โดยทุนการศึกษานี้จะพิจารณาตามความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก เช่น ความสามารถในด้านวิชาการ ความสามารถในด้านกีฬา ความสามารถในด้านศิลปะ – ดนตรี โดยนักเรียนมีโอกาสได้ทุนตั้งแต่ 30% – 70% 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียน (พักกับหอพักนักเรียน)

รายการค่าใช้จ่าย (ต่อปี)

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายปกติ ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับทุน 30
%

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับทุน
70%

Tuition Fee 
ค่าเทอมต่อปี

$22,000
(≈ 704,000 บาท)

$22,000 – 30% = 15,400
(≈ 492,800 บาท)

$22,000 – 70% = 6,600
(≈ 211,200 บาท)

Accommodation Fee
ค่าที่พัก (หอพัก)

$7,800 (≈ 249,600 บาท)
(เฉลี่ย 20,800 บาท/เดือน )

Enrollment Fee
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

$4,000 ( 128,000 บาท)

Total Fees
รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด

= $33,800
(≈ 1,081,600 บาท)

= $27,200
(≈ 870,400 บาท)

= $18,400
(≈ 588,800 บาท)

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียน (พักกับโฮสต์แฟมิลี่)

รายการค่าใช้จ่าย (ต่อปี)

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายปกติ ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับทุน 30
%

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับทุน
70%

Tuition Fee 
ค่าเทอมต่อปี

$22,000
(≈ 704,000 บาท)

$22,000 – 30% = 15,400 (≈ 492,800 บาท)

$22,000 – 70% = 6,600
(≈ 211,200 บาท)

Accommodation Fee
ค่าที่พัก (กับโฮสต์แฟมิลี่)

$5,000 (≈ 160,000 บาท)
(เฉลี่ย 13,400 บาท/เดือน )

Enrollment Fee
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

$4,000 (≈ 128,000 บาท)

Total Fees
รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด

$31,000
(≈ 992,000 บาท)

$24,400
(≈ 780,800 บาท)

$15,600
(≈ 499,200 บาท)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต่อปี รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • รวมค่าลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักตามรูปแบบที่เลือก
 • ค่าอาหาร
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • หนังสือ
 • Chromebook tablet
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร
 • ที่ปรึกษาแนะแนวการเรียนต่อ
 • ACT / SAT / TOEFL support
 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าสมัครเรียน $200 (ประมาณ 6,400 บาท) จ่ายครั้งเดียว
 • ค่าวีซ่านักเรียน USA ประมาณ 5,120 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท (เที่ยวเดียว)

img1659542.jpgทุนการศึกษานี้สำหรับ

 • นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ High school ในระดับ Year 10,11 และ 12 (ม.4 5 6)  
 • ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ นักเรียนที่สนใจเรียนที่สถาบัน WLHS ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ แต่ขอแค่แสดงหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IETLS, iTEP และอื่นๆ หลักจากนั้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะนัดสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษ ถ้าหาก ระดับภาษาอังกฤษของเราไม่ถึงตามคุณสมบัติ ทางโรงเรียน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานให้นักเรียนทุกคน

ขั้นตอนการสมัครขอทุน

 • สมัครก่อนวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และจะประผลภายในวันที่ 15 เมษายน
 • ใบสมัครที่ยื่นหลังจากวันที่ 1 เมษายน จะได้การพิจารณาหลังจากประกาศผล
 • ทางเดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมเอกสารการสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

Apply for Scholarships.jpg

5 STEP ง่ายๆ ในการเข้าเรียนที่ WLHS 

STEP 1 : กรอกแบบฟอร์ม และชำระเงินค่าธรรมเนียม $200 *นักเรียนจะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

STEP 2 : เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะนัดสัมภาษณ์นักเรียนผ่านทาง Skype เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษ 

STEP 3 : หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการประเมินเพื่อรับเข้าเรียน ซึ่งผลจะถูกส่งไปยังอีเมลล์และหากโรงเรียนตอบรับเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวน U$4,000 

STEP 4 : เมื่อชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายตอบรับ (ฉบับจริง)
 • แบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน

STEP 5 : ขอวีซ่าจากสถานทูต ซึ่งต้องใช้เอกสารดังนี้

 • พาสปอร์ต 
 • จดหมายตอบรับ
 • แบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียน Wisconsin Lutheran High School
 • ใบเสร็จรับเงินทุกอย่างที่ทางสถาบันออกให้
 • หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง
 • จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ 

โดย 5 ขั้นตอนข้างต้น จะได้รับการสนับสนุนจากทางเดอะเบสท์ ซึ่งจะช่วยให้คำแนะนำ
ประสานงาน สมัครเรียน เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า รวมถึงดูแลนักเรียนจนกว่าจะเรียนจบ และทำเรื่องเรียนต่อปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ

Student Service

WLHS ได้ให้ความสำคัญ กับการบริการและความสะดวกสบาย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่

 • ศูนย์วิทยบริการนักศึกษาภาษาอังกฤษ (ELL) ศูนย์ทรัพยากรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELL) จะให้การสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการมีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 • ศูนย์บริการให้คำแนะนำกับนักเรียนต่างชาติ WLHS มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนวางแผนในการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทักษะการเรียน
 • บริการห้องสมูด ศูนย์ห้องสมุด / มีเดีย WLHS มีเพื่อให้การสนับสนุนหลักสูตรของเรา รวบรวมหลังสือเรียนชั้นนำจากทั่วโลก และการวิจัยเอกสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงวิดีโอเพื่อการศึกษาและดีวีดี เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7.15 น. ถึง 16.00 น. ตลอดทั้งปีการศึกษา
 • บริการห้องแลป ทั้งห้องแลปวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ แฃะห้องกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้งาน รวมถึงปริ๊นงานเอกสารต่างๆได้
 • ศูนย์บริการด้านสุขภาพและยิม WLHS ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการออกกำลังกายของนักเรียน โดย ทางโรงเรียนจะมี สนามฟุตบอล โรงยิม เพื่อเตรียมพร้อมในวันหยุด 

ที่พักอาศัยของนักเรียน

First-Class Dormitory

ที่โรงเรียน WLHS มีบ้านให้นักเรียน 6 หลัง และสามารถเดินไปโรงเรียนได้ บ้านแต่ละหลังจะมี “House Parents” ที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วย คอยดูแลนักเรียนและความเรียบร้อยต่างๆ ในบ้านจะมีห้องนอนให้เลือกทั้งแบบ Single room, Double room, Triple room นอกจากนัั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Camping, Sports, Games, และอื่นๆ อีกมากมาย

 • ที่พักใกล้กับโรงเรียน ซึ่งสามารถเดินไปโรงเรียนได้โดยง่ายภายใน 1 นาที
 • มีผู้ปกครองประจำบ้าน “House Parents” ที่คอยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องนอนให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ ห้องเดียว ห้องสำหรับ 2 คน หรือ สำหรับ 3 คน เป็นต้นค่ะ
 • ระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัย Locking System สามารถตรวจจับความเคลื่นไหวยามวิกาลได้
 • เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามเทนนิ สนามบาสเก็ตบอล ให้นักเรียนได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกัน

Host Families 

หากนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้การใช้ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียนภาษา การพักโฮสต์แฟมิลี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนมีครอบครัวให้เลือกหลายแบบ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่น เตียงเดี่ยว เตียงคู่ นอกจากนี้ การพักกับโฮสต์แฟมิลี่ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าพักกับทางหอพักโรงเรียน และมีคุณภาพ เนื่องจาก ครอบครัวที่ลงทะเบียนเป็นโฮสต์ จะต้องได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคดีอาญา และมีกฏเกณฑ์ที่ปฏิบัติกับลูกบ้านอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากนักเรียนมีปัญหา สามารถแจ้งทางโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนโฮสต์ได้

 • เมื่อเดินทางมาถึง โฮสจะมอบกุญแจให้นักเรียน แจ้งเวลาสำหรับอาหาร พานักเรียนดูรอบๆ โดยปกติจะแชร์ ห้องน้ำกับโฮส นักเรียนควรใช้ห้องน้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 
 • ควรให้ความเคารพแก่ครอบครัวที่นักเรียนพักอยู่ และไม่เสียงดังยามวิกาล
 • หากต้องการใช้โทรศัพท์ของโฮส กรุณาแจ้งโฮสก่อนใช้งาน
 • หากต้องการพาเพื่อนมาที่พัก กรุณาแจ้งโฮสก่อน หรือ หากกลับช้า ไม่กลับมาทานอาหารเย็น ต้องแจ้งโฮสเช่นกัน

Picture3

Picture5

Picture2

บริการศูนย์อาหาร สำหรับนักเรียน

WLHS ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียน โดยเมนูของโรงเรียนจะมี 4 แบบ ซึ่งแต่ละวันก็มีจะมีเมนูที่แตกต่างกันไป และเมนูอาหารจะได้รับการประเมินคุณภาพ และความสะอาด เพื่อให้มั่นใจในโภชนาการของนักเรียนทุกคน และทางโรงเรียน ยินดีรับข้อเสนอในสำหรับเมนูใหม่ๆ

WLHS Student Activity.jpg


รู้จักกับรัฐ Wisconsin


รัฐวิสคอนซิน เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเขตมิดเวสต์ รัฐวิสคอนซินมีชื่อเสียงในเรื่องของชีสและผลิตภัณฑ์อื่นจากวัว เมืองสำคัญในรัฐวิสคอนซินได้แก่ มิลวอกี แมดิสัน และ กรีนเบย์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในเมืองแมดิสันและเมืองมิลวอกี ทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงได้แก่ ทีมอเมริกันฟุตบอลกรีนเบย์ แพคเกอร์ และ ทีมบาสเกตบอลมิลวอกี บักส์

MadisonWisconsin-image.jpg

 • มีเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาปมิชิแกน
 • เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศงานขนาดใหญ่ เช่น Swiss cheese
 • มีผลงานศิลปะกว่า 30,000 ชิ้น นั่นเพียงพอที่จะจุดประกายจินตนาการของทุกคน
 • Egg Harbor ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุด
 • Milwaukee ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบมิชิแกน ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ค่าครองชีพในรัฐ Wisconsin

ค่าครองชีพของรัฐ Wisconsin จะถูกกว่ารัฐใหญ่ๆ อย่างเช่น New York, Washington DC หรือ California แต่บางอย่างก็จะแพงกว่า 

ตัวอย่างค่าครองชีพต่อเดือน

 • ที่พักอาศัยประมาณ 30,000 บาท 
 • ค่าอินเตอร์เน็ต 1,500 บาท
 • ค่าอาหาร ประมาณ 4,500 บาท 
 • ค่าโดยสารสาธารณะ 2,000 บาท 
 • รวมแล้ว ใน 1 เดือน จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 38,000 บาท

แต่เนื่องจากการเรียนที่โรงเรียน WLHS นั้น ได้รวมค่าที่พัก ไว้หมดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จะมีในส่วนของค่าขนม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน ที่จะต้องออกเอง ประมาณ 5,000 -10,000 บาท เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว

 • ค่าที่พักตามรูปแบบที่เลือก
 • ค่าอาหาร
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • หนังสือ
 • Chromebook tablet
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.