แนะนำ “Malta” ที่เรียนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพ เทียบเท่าประเทศอังกฤษ ทำไมต้องไปเรียนภาษาที่มอลต้า ? หากกำลังวางแผนไปเรียนภาษาอังกฤษที่มอลต้า แสดงว่ามาถูกทางแล้ว มอลต้าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการเรียนภาษา เนื่องจาก ประเทศมอลต้า ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้ง สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง ก็ยังออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าจะได้เจอกับสภาพแวดล้อม ที่ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอน ประเทศมอลต้า มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมอลตา เป็นประเทศที่เคลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ

Advertisements