เปิดรับสมัครแล้ว!! โปรแกรมเรียนภาษา English for Teens สำหรับ อายุ 12 – 16 ปี พักแบบโฮสแฟมิลี่ เรียนที่ชายหาด Bondi เมือง Sydney ออสเตรเลีย

English for Teens


หากน้องๆ ที่อายุ 12 – 16 ปี ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ในระยะเวลา 2 – 36 สัปดาห์  ขอแนะนำหลักสูตร English for Teens ของสถาบัน International House Bondi ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 16 ปีที่สามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี หลักสูตรนี้ จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น Elementary (A2) ถึงระดับ Upper Intermediate (B2) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปรับภาษาช่วงปิดเทอม อยากเรียนภาษาเพื่อต้องการเรียนต่อ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ออสเตรเลีย หรือ นักเรียนที่อยากเรียนไปด้วย ท่องเที่ยวไปด้วยในช่วงปิดเทอม 

IH Bondi Building

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตร English for Teens ที่สถาบัน IH Bondi 

 • ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12-16 ปีที่สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี
 • บทเรียนที่เป็นนวัตกรรมและการสื่อสารซึ่งดึงดูดนักเรียนและดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยหัวข้อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยในขณะที่สร้างความรู้ภาษาอังกฤษที่มั่นคง
 • หลักสูตรตั้งแต่ 2 ถึง 36 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน หลักสูตรทั้งหมดรับประกันการเรียนการสอนในระดับสูงและการดูแลเป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนของเรา
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและบำรุงซึ่งนักเรียนสามารถผ่อนคลายและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านขณะเข้าพัก
 • ภาษาอังกฤษสำหรับครูวัยรุ่นจะได้รับการฝึกอบรมจาก TESOL และเป็นครูประถมและมัธยมที่มีประสบการณ์
 • โปรแกรมนี้รวมถึงกิจกรรมที่ได้รับการดูแลภายใต้โรงเรียนที่นักเรียนค้นพบแหล่งท่องเที่ยวด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของซิดนีย์ในขณะที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
 • การให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักเรียนแต่ละราย

ความแตกต่างระหว่างเรียนกับ IH Bondi กับสถาบันอื่น

 • ไม่จำเป็นต้องไปเป็นกรุ๊ป สามารถไปเรียนเดี่ยวๆ หรือไปกับเพื่อนได้ ซึ่งสถาบันอื่นต้องไปกันเป็นกลุ่ม 15 – 30 คน
 • เริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเป็นสถาบันอื่น จะมีวัน เวลา กำหนดไว้ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่ จะไม่ตรงกับวันปิดเทอมของเด็กไทย
 • โปรแกรม English for Teens ไม่ใช่ Summer Camp เพราะฉะนั้น จะไม่กำหนด สถานที่ท่องเที่ยว หรือเวลาเข้านอน ตื่นนอน ชัดเจน ผู้เรียน สามารถเลือกทำกิจกรรม หรือท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่โรงเรียนกำหนดให้ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Teens เรียนอะไรบ้าง

 • Premium Studies หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

  • เรียน 5 ชั่วโมง / วัน  (25 ชั่วโมง / สัปดาห์)
  • Intensive English Course + Cambridge for Schools Exam
  • กิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวัน
  • ได้รับประกาศนียบัตรจาก IH Bondi และ University of Cambridge
 • Standard Studies หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

  • เรียน 5 ชั่วโมง / วัน  (25 ชั่วโมง / สัปดาห์)
  • Intensive English Course
  • กิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวัน
  • ได้รับประกาศนียบัตรจาก IH Bondi

ค่าใช้จ่าย

 • 2 สัปดาห์ $2,250 (ประมาณ 51,750 บาท)
 • 3 สัปดาห์ $3,020 (ประมาณ 69,460 บาท)
 • 4 สัปดาห์ $3,790 (ประมาณ 87,170 บาท)
 • 6 สัปดาห์ $5,330 (ประมาณ 122,590 บาท)
 • 8 สัปดาห์ $6,870 (ประมาณ 158,010 บาท)
 • 12 สัปดาห์ $10,660 (ประมาณ 245,180 บาท)

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว

 • รวมรถรับ-ส่งสนามบินถึงที่พัก 
 • รวมค่าที่พักแบบโฮสต์แฟมิลีตลอดระยะเวลาการศึกษา
 • รวมอาหาร
  • เช้า – เย็น ในวันธรรมดา
  • เช้า – กลางวัน – เย็น ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร สมัครเรียน และ ยื่นวีซ่า
 1. เราสามารถยื่น ”วีซ่าก่อนวันเริ่มเรียน”ได้ 3 เดือน
 2. วีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย
 3. การเตรียมเอกสาร “ก่อนยื่นขอวีซ่า” ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์แล้วแต่ ความพร้อมของเอกสารที่ส่งมา และความยากง่ายของแต่ละเคส
 4. “เมื่อยื่นวีซ่าแล้ว” ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ “นับถัดจากวันที่ยื่น” เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการแล้วแต่สถานทูต
 5. เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อน ”วันที่อยากเดินทาง” จะโอเคที่สุดค่ะ (ช้าสุดไม่ควรจะเกิน 1 เดือนครึ่งค่ะ)

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตร English for Teens ที่ IH Bondi

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างเข้มข้น
 • หัวข้อการเรียน ทันสมัย และดึงดูดความสนใจสำหรับเด็กอายุ 12 – 16 ปี
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั่วโลก
 • หลักสูตร Premium Studies ได้รับใบประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

ก่อนเริ่มเรียน นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินโดยเจ้าหน้าที่ และจัดกลุ่มให้เข้ากับคลาสที่มีระดับภาษาใกล้เคียง ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน

รวมที่พักแบบโฮสต์แฟมิลี่

การอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่เป็นมิตรเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเด็กวัยทีน เนื่องจาก ได้มีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ได้รับวัฒนธรรมชาวออสซี่ที่แปลกใหม่ และยังได้ลิ้มรองรสชาติอาหารแบบดั้งเดิมของชาวออสซี่อีกด้วย ที่พักแบบโฮสต์แฟมิลี่รวมอาหาร 2 มื้อ ในวัน จันทร์ – ศุกร์ และ 3 มื้อ ในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อดีเมื่อพักกับโฮสต์แฟมิลี่

 • ได้ฝึกภาษา กับเจ้าของภาษาทุกวัน ซึ่งจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วค่ะ
 • มีอาหารเตรียมให้เสมอ ส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเช้า และมื้อเย็นในวันธรรมดา และสามมื้อในวันหยุด ซึ่งค่าอาหารจะถูกรวมกับค่าเช่าแล้ว ถ้าเราไม่ต้องการในส่วนนี้สามารถเลือก Self-catering คือ หาทานเองได้ค่ะ
 • มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนชาตินั้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิต อาหารท้องถิ่นที่ทำกินทั่วไป รวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • Host Family ส่วนใหญ่ จะมีบริการซักอบรีดให้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ค่ะ
 • ได้ฝึกวินัยไปในตัว เพราะเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงโฮสต์อยู่เสมอ
 • วันหยุดบางครั้ง อาจจะมีโอกาศได้ไปเที่ยวกับ Host ซึ่งจะถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก จะทำให้เราได้ค้นหาสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • บางบ้าน จะมีบริการไปรับส่งนักเรียนด้วยนะคะ และอาจจะช่วยสอนการบ้านให้ทุกเย็นด้วยค่ะ

คำแนะนำ เมือพักกับ Host Family

 • อย่ากลัวที่จะถาม อยากรู้อะไรต้องถามเลยค่ะ สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ จะได้เข้าใจตรงกันค่ะ
 • การใช้ห้องน้ำสำคัญมากค่ะ ถ้าเลือกบ้านที่มีห้องน้ำส่วนตัวให้ก็ดีไปค่ะ แต่ถ้าต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับเจ้าของบ้าน สิ่งที่แรกต้องคำนึงคือ ความสะอาด และไม่ควรอาบน้ำนานเกินไปค่ะ
 • การช่วยงานบ้าน อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่ก็ควรจะทำหน้าที่เล็กๆ น้อยๆ เช่น ล้างจาน รถน้ำต้นไม้ เป็นต้นค่ะ
 • กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องกลับดึก หรือไม่กลับ ควรแจ้ง Host ล่วงหน้าด้วยนะคะ

กิจกรรมประจำวัน

หลังจากเลิกเรียน ทางโรงเรียนจะมิกิจกรรมประจำวันให้ทำทุกวัน กิจกรรมเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างบทเรียนในแต่ละวันและเพื่อช่วยนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาขณะเดียวกันก็ค้นพบความงามตามธรรมชาติและความเจริญทางวัฒนธรรมที่ Bondi และ Sydney มอบให้

ตัวอย่างกิจกรรมประจำวัน

ตารางกิจกรรม.jpg

Nationality Mix

นักเรียนที่ International House Bondi 44% มาจาก Latin America รองลงมาคือยุโรป อยู่ที่ 34% ส่วนชาวเอเชียค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ที่ 19% ซึ่งในจำนวนนี้ มีคนไทยเพียงแค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองค่ะ ซึ่งถือว่า คนไทย “น้อยมาก” ถ้าหากน้องๆ คนไหน ที่อยากเรียนภาษากับสถาบันที่คนไทยน้อย International House Bondi ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะ

12

 


the-sea-657043_1920.jpg

ทำความรู้จักกับชายหาด Bondi 

หาด Bondi Beach เป็นหาดที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมสูงสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองซิดนีย์เพียง 30 นาที สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมเดินทางเดินเท้าที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร  ทางทิศใต้ของชายหาด เป็นที่สำหรับนักเล่นเซิร์ฟ และกีฬาทางน้ำ มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ชายหาด Bondi ยังเป็นที่ตั้งสำหรับจัดนิทรรศการประติมากรรมกลางแจ้งประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีศิลปินกว่า 100 คนทั่วโลก ที่มาแสดงผลงานของตัวเอง เช่น การแกะสลักหินโบราณของชาวอะบอริจิน  และอื่นๆ อีกมากมาย 

ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ชายหาด Bondi ส่วนมากจะเป็นประชากรชาวออสเตรเลีย คนไทยน้อยมาก แต่ไม่ต้องกังวลกับภาษาอังกฤษ เพราะถือว่าคุณจะได้มีโอกาสในการสนทนาภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

ทำไมต้องมาเรียนที่ชายหาด Bondi

 • อยู่ติดกับทะเล เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว 
 • เป็นย่านที่เงียบสงบ ผ่อนคลาย เหมาะสำหรับการเรียน
 • มีร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย สะดวกต่อการใช้ชีวิต
 • มีศูนย์การค้าใกล้ๆ ที่สามารถเดินไปซื้อของได้ สินค้า และบริการ มีราคาถูกกว่าใจกลางเมืองซิดนีย์
 • มีตลาดที่ชายหาด Bondi ทุกวันอาทิตย์ ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของออสเตรเลียได้
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
 • ห่างจากใจกลางเมืองซิดนีย์เพียง 30 นาที สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง สะดวก และรวดเร็ว

การเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ปัจจุบัน สายการบินหลายสายมีบริการพิเศษ ซึ่งจะดูแลเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอย บริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือHost ที่รอรับที่ต่างประเทศ ยกตัวอย่างบริการ Unaccompanied Minors ซึ่งเป็นบริการพิเศษดูแลเด็ก จากการบินไทย


บทความที่น่าสนใจ

“คลิ๊กเพื่ออ่าน รับสมัครแล้ว!! Young Learner Program เรียนภาษาสำหรับน้องๆ อายุ 13 – 17 ปี สถาบัน NZLC เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์”

logo470x246 (2)

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.