ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)


logo470x246 (2).jpg

รัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมีจดุประสงค์ในการส่งเสิรมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบันระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลก และยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูง ได้ไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่า แบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

สามารถสมัครทุนได้ที่นี่https://endeavour.education.gov.au/endeavour

ทุน ELP มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
 • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate)
  • สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  • ระยะเวลา 2 – 4 ปี
  • มูลค่า $30,000 ต่อปี
  • มูลค่ารวม $140,500 (ปริญญาโท)
  • มูลค่ารวม $272,500 (ปริญญาเอก)
 • ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
  • สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  • ระยะเวลา 4 – 6 เดือร
  • มูลค่าสูงสุด $24,500 (ครั้งเดียว)
 • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
  • สำหรับเรียนต่อหลักสูตร Diploma, Advance Diploma หรือ Associate Degree
  • ระยะเวลา สูงสุด 2.5 ปี
  • มูลค่า $13,000 ต่อปี
  • มูลค่ารวม สูงสุด $131,000
 • ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)
  • สำหรับพัฒนาบุคลากร
  • ระยะเวลา 1 – 4 เดือน
  • มูลค่าสูงสุด $18,500 (ครั้งเดียว)

ประเภทของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

Capture.PNG

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มเรียนภายในปี 2562)

Endeavour Poster 2019.jpg

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.