Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

เปิดรับสมัครแล้วเรียนปริญญาที่โปแลนด์


ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน

โปแลนด์ เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก ประเทศโปแลนด์ เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอนการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จมากที่สุด หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพสูง พัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มโอกาสใสการทำงานที่ยุโรป ในทุกๆ ปี มีนักศึกษาจำนวนมากที่เลือกเรียนต่อโปแลนด์ เนื่องจากกสถาบันการศึกษามีคุณภาพสูง และค่าเรียนไม่แพง นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้คนทั่วโลก เลือกมาเรียนที่โปแลนด์

10 เหตุผล ทำไมควรเลือกเรียนต่อโปแลนด์ ประหยัดค่าใช้จ่ายจริงไหม ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม วางแผนเรียนต่อโปแลนด์ อยากรู้ คลิกเลย

มหาวิทยาลัยแนะนำ ประเทศโปแลนด์

Vistula University  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ด้วยค่าเรียนที่ถูกและตั้งอยู่ในโซนยุโรป จึงเป็นจุดมุ่งหมายของนักเรียนหลายคน หลักสูตรที่นิยมคือ Computer Engineering ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาอย่างยาวนาน อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคือ บัญชีและการเงิน เนื่องจากประเทศโปแลนด์มีสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัย Vistula University เพิ่มเติม คลิกเลย
Kozminski University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1993 ณ กรุงวอร์ซอ โดยศาสตราจารย์ Andrzej K. Kozminski ในปี ค.ศ. 2009 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในโปแลนด์ที่โด่งดังในหลักสูตร Finance จากนิตยสาร Financial Times ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาโปลิช และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และปริญญาเอก เป็นเลิศด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแห่งแรกในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ได้รับการรับรองโดย AACSB, AMBA  และ CEEMAN นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของ ELFA (European Law Comprehensive Association) และ EUA (European University Association) อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัย Kozminiski University เพิ่มเติม คลิกเลย
Warsaw Film Schoolสถาบันเฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญในด้านการสอนการผลิตภาพยนตร์ ก่อตั้งในปี 2004 โดยผู้กำกับภาพยนตร์ Maciej Ślesicki และหนึ่งในนักแสดงนำยอดเยี่ยม Bogusław Linda เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ การกำกับภาพยนตร์ และการผลิตวิดีโอเกมส์ ในระดับปริญญาตรี อ่านข้อมูลสถาบัน Warsaw Film School เพิ่มเติม คลิกเลย
SWPS University of Social Sciences and Humanitiesเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศโปแลนด์ มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1996 โดยศาสตราจารย์ผู้ทีชื่อเสียงในดานจิตวิทยา และนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 17,000 คน ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัย SWPS University of Social Sciences and Humanities เพิ่มเติม คลิกเลย

กำหนดการรับสมัครรอบฤดูร้อน (เทอม 1)

  • เปิดรับสมัครภายในเดือน : มิถุนายน – สิงหาคม
  • เปิดเรียน : ตุลาคม

หมายเหตุ: ผู้สมัคร จะต้องมีผลภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ กรณีถ้าคะแนนภาษาไม่ถึงจะต้องเรียนปรับภาษาเพิ่ม 6 เดือน – 1 ปี และจะต้องวางแผนการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และเผื่อระยะเวลายื่นวีซ่าอีก 1 เดือน ดังนั้น ควรจะดำเนินเรื่องก่อนเปิดเรียน 3 เดือนจึงจะดีที่สุด

หมายเหตุ

 • *ทรานสคริปต์ เป็นไปได้ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • **Eligibility Statement เป็นจดหมายจากทางโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ ม.6 เรียบร้อยแล้ว สามารถขอให้ทางโรงเรียนออกจดหมายรับร้องฉบับนี้ได้ (ขอดูตัวอย่างได้จากทางเดอะเบสท์)

หลังจากสมัครเรียน

หลังจากที่ทำการสมัครเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะตอบรับภายในระยะเวลา 3 วันทำการ หลังจากทางมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว จะต้องชำระค่าสมัครจำนวน 200 ยูโร

หลังจากชำระค่าสมัคร

จะต้องทำการสัมภาษณ์ผ่านทางสไกป์ซึ่งทางเดอะเบสท์จะช่วยเตรียมตัวในเรื่องของการสัมภาษณ์ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารการชำระเงินค่าเรียนสำหรับปีแรก (หลังจากที่เรียนไปแล้ว 1 ปี สามารถขอชำระเป็นรายเทอมได้)

หลังจากชำระค่าเรียนปีแรก

ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า ในขั้นตอนนี้ทางเดอะเบสท์จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม และทำการนัดหมายกับสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อทำการยื่นวีซ่า

เงื่อนไขภาษาอังกฤษ

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการรับเข้าเรียน โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนภาษานี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • คะแนนภาษาอังกฤษจะต้องเทียบเท่า B2
 • หรือ TOEFL IBT 87
 • หรือ TOEIC 700 
 • หรือ IELTS 6.0

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถเรียนปรับพื้นฐานกับทางมหาวิทยาลัยก่อนได้ โดยค่าเรียนต่อปี 3,000 € (ประมาณ 120,000 ฿) หรือสามารถเลือกเรียนเป็นหลักสูตร Summer ได้


วีซ่านักเรียนโปแลนด์

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการไปเรียนต่อโปแลนด์ ก็จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นด้วย ซึ่งวีซ่าเชงเก้น แต่ละประเทศ จะไม่เหมือนกัน และมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างกันพอสมควร เพื่อความพร้อม ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมการยื่นวีซ่าก่อนล่วงหน้า 3 เดือน (ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน) เพื่อจะได้เตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญ วีซ่าเชงเก้น ผู้สมัคร จะต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่สถานทูต และทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

ประเภทของวีซ่า

 • Type A (Transit Visa) วีซ่าสำหรับแวะพักเพื่อต่อเครื่องสำหรับผู้ที่ต้องต่อเครื่องประเทศใน Schengen
 • Type C (Schengen Visa)วีซ่าเชงเก้นสำหรับท่องเที่ยว หรือเรียนระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน
 • Type D (National Visa)วีซ่าระยะยาวระยะยาวที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งปี (กรณีที่เรียนหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปี จะต้องขอใบอนุญาตพำนักชั่วคราว Residence Permit ซึ่งสามารภขอได้หลังจากเดินทางไปถึงโปแลนด์เรียบร้อยแล้ว)

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน และวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์

ค่าครองชีพประเทศโปแลนด์

ค่าครองชีพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ประเทศโปแลนด์ มีค่าครองชีพประมาณ 385 – 700 € (ประมาณ 14,630 – 26,600 บาท) ซึ่งไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโซนยุโรป และนักเรียนยังประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ส่วนตัว อ่าน ค่าครองชีพโปแลนด์แพงไหม อยู่ 1 เดือน ใช้เงินเท่าไหร่กัน คลิกเลย

หลังจากเรียนจบสามารถอยู่ทำงานได้หรือไม่?

วีซ่านักเรียนโปแลนด์ หลังเรียนจบสามารถขอวีซ่าหางานได้ประมาณ 1 ปี ถ้าหากได้งานแล้ว มีนายจ้างรับรองสามารถขอ EU Blue Card ซึ่งบัตรนี้จะมีอายุ 2 ปี และสามารถขอต่ออายุได้อีก 3 ปี โดยจะสามารถทำงานได้ 25 ประเทศในยุโรป หลังจากที่อยู่ครบ 5 ปีแล้ว สามารถขอ Permanent Residence (PR) ได้ อ่าน ทำงานแบบ Full Time ในยุโรป ด้วยบัตร EU Blue Card คลิกเลย


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.