Cost of living in Poland การเรียนที่ประเทศโปแลนด์ นอกจากจะได้เรียนในค่าเรียนที่แสนถูก ยังได้ฝึกภาษาโปลิช เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในด้านการงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวทั่วยุโรปทั้ง 25 ประเทศ ประเทศโปแลนด์ หรือ สาธารณรัฐโปแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันตกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค มีเมืองหลวงชื่อกรุงวอร์ซอ ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน ใช้สกุลเงิน Zคลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ

Advertisements

ทำงานแบบ Full Time ในยุโรป ด้วยบัตร EU Blue Card “การย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในยุโรปช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรา นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาด้านประชากรศาสตร์อันเนื่องมาจากประชากรสูงอายุของเรา “ José Manuel Barroso EU Blue Card เป็นใบอนุญาตทำงานที่รับรองจาก 25 ใน 28 ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ และต้องการอยากมาทำงานในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มประกาศใช้ในปี 2009 สิทธิประโยชน์ผูคลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ