สรุปการเปลี่ยนกฏวีซ่า Post – Study Work VISA

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ประเทศนิวซีแลนด์


web

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติและนายจ้าง 

การเปลี่ยนแปลงกฏของ Post – Study Work VISA มีผลตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาวีซ่า
    • สำหรับ Post – Study Work VISA สามารถขอได้สูงสุด 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการขอวีซ่า
    • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่า Post – Study Work VISA จะได้วีซ่าแบบเปิด (Open) ซึ่งคุณสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ 
    • ยกเลิก  Employer Assisted Post – Study Work VISA ซึ่งหมายความว่า การขอ Post – Study Work VISA ทุกระดับ ไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างรับรอง

“อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กเลย”

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.