วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ “ยกเลิก” การติดสติ๊กเกอร์บนเล่มพาสปอร์ต

New Zealand VISA Update 28 June 2018 ตั้งแต่วันที่ 4 กร … Continue reading วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ “ยกเลิก” การติดสติ๊กเกอร์บนเล่มพาสปอร์ต

Advertisements