การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์


Thumnails

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตประเทศไทย ที่จะขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ที่เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะต้องได้รับการ ตรวจเอกซเรย์ปอด และ ใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสุขภาพที่ดีของคุณ โดยจะใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจหาวัณโรค (TB) และการตรวจเพื่อหาเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.