Student Job Search: SJS


Thumnails.jpg

Student Job Search (SJS) เป็นองค์กรการกุศล ของสมาคมนักเรียนทั่วประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 วัตถุประสงค์หลักของ SJS คือจัดหางานให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังมีโอกาสหางานเต็มเวลา Full-Time หลังสำเร็จการศึกษา โดย SJS บริการฟรีให้กับนักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาของสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA เว็บไซด์ SJS มีร้านค้า บริการ และบริษัทเข้าร่วมกว่า 3,000 แห่ง มีงานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียน ตั้งแต่งานร้านอาหาร จนถึงงานบริษัท 

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.