OSHC nib การประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ


ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อศึกษาเล่าเรียนเราเข้าใจดีว่าการซื้อการประกันสุขภาพอาจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ nib เราเชื่อว่าการประกันสุขภาพควรเป็นเรื่องที่ง่าย และที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่า

ทำไมมากกว่าหนึ่งล้านคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงไว้ใจ nib

 • มีประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพมากว่า 60 ปี
 • ทีมบริการลูกค้าที่อุทิศตนเพื่องาน
 • ขอรับสิทธิผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดวีซ่า
 • ให้ความคุ้มครองด้านการแพทย์และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
 • คุ้มครองท่านในการใช้รถพยาบาลยามฉุกเฉินทั่วออสเตรเลีย
 • บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ใครที่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้ OSHC nib

 • ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว คุ้มครองเฉพาะตัวท่าน
 • ประกันสุขภาพแบบคู่ – คุ้มครองทั้งตัวท่านและคู่ครองของท่านกรณีทำวีซ่าติดตาม
 • ประกันสุขภาพแบบครอบครัว – คุ้มครองตัวท่าน คู่ครองของท่านและเด็กที่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และพำนักอยู่กับท่านใน ออสเตรเลีย และมีชื่ออยู่ในวีซ่านักเรียนของท่าน

บริการทางการแพทย์ของ OSHC nib

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองในโรงพยาบาล

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลของรัฐ

 • ห้องพักผู้ป่วยรวม
 • บริการค่าผ่าตัดเล็กและค่าผ่าตัดใหญ่
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • บริการหลังการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องค้างคืนในโรงพยาบาล
บริการแพทย์เฉพาะทาง
ความคุ้มครองร้อยละ 85 ของตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) สำหรับบริการแพทย์เฉพาะทางและการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน โดยปกติจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากแพทย์เฉพาะทาง เช่น:

 • พยาธิวิทยา
 • การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
 • รังสีวิทยา
โรงพยาบาลเอกชน*
ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา nib กับโรงพยาบาลเอกชนรวมถึง:

 • ห้องส่วนตัวหรือห้องรวม
 • บริการค่าผ่าตัดแบบกลับบ้านได้ในวันเดียว
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามที่เกี่ยวข้อง
เอ็มอาร์ไอ (MRI)
nib จะจ่ายค่า MRI ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สาม (3) ข้อดังต่อไปนี้:

 • มีคำสั่งให้ทำ MRI ซึ่งจะต้องกระทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่จดทะเบียน
 • MRI จะต้องอยู่ในบัญชีรายการตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) และมีหมายเลขรายการเมดิแคร์ที่ถูกต้อง
 • การทำ MRI จะต้องทำในหน่วยงาน MRI ที่ถูกต้องและโดยผู้ให้บริการ MRI ที่มีคุณวุฒิ
บริการแพทย์
ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมถึง:

 • แพทย์ พยาธิวิทยา
 • แพทย์เฉพาะทาง การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
การไปพบแพทย์
ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน ถ้าแพทย์ของท่านเก็บค่ารักษามากกว่าค่าบริการที่ MBS กำหนดไว้ ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง
ท่านได้รับการคุ้มครองจาก OSHC nib หลายบริการ
สำหรับบริการในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลและ
การคุ้มครองพิเศษอีกหลายบริการ
อวัยวะเทียม
สิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดเพื่อปลูกใส่อวัยวะเทียมที่ได้รับการอนุมัติตามที่รัฐบาลสหพันธรัฐกำหนดไว้
ยาตามใบสั่งของแพทย์
จำกัดค่ายาไว้ 50 เหรียญต่อยาแต่ละประเภทที่แพทย์สั่งที่แสดงไว้ในรายการของแผนสิทธิประโยชน์เภสัชกรรม (PBS) หลังจากที่ท่านได้จ่ายส่วนที่ผู้ป่วยต้องจ่ายแก่ PBS แล้ว

 • จำกัดมูลค่าไว้ 300 เหรียญต่อปีสำหรับคนเดียว
 • 600 เหรียญสำหรับคู่สามีภรรยาและครอบครัว

สิทธิประโยชน์สำหรับใบสั่งยาตามรายการที่ระบุใน PBS เท่านั้น

รถพยาบาลฉุกเฉินได้รับความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขนส่งโดยบริการรถพยาบาลของรัฐและมณฑล

บริการที่ไม่รวมอยู่ด้วย

บริการยกเว้นคือบริการที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง ของการประกันสุขภาพของท่าน ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการต่อไปนี้

 • การบำบัดการเป็นหมัน เช่น บริการช่วยการสืบพันธ์หรือการปฎิสนธิในหลอดแก้ว หรืออาการที่เกิดตามมา เนื่องจากการบำบัดการเป็นหมัน
 • บริการพิเศษเช่น การรักษาโดยทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัดหรือผู้ให้บริการพิเศษรายอื่นๆ
 • บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากเมดิแคร์ และดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขของ MBS เช่น การทำการคัดกรอง MRI ที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ศัลยกรรมเสริมสวย การทำศัลยกรรมนัยน์ตาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัดที่เป็นการทดลอง
 • การรักษาพยาบาลนอกออสเตรเลียหรือขณะเดินทางมาหรือออกจากออสเตรเลียการเดินทางมายังหรือออกนอกออสเตรเลีย
 • การรักษาที่ได้รับก่อนเดินทางถึงออสเตรเลียบริการและการบำบัดรักษาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเงินชดเชยหรือความเสียหายใด ๆ (เช่น เงินชดเชยคนงานหรือการประกันบุคคลที่สาม)

สำหรับรายการเต็มของการยกเว้นโปรดดูจากข้อปฏิบัติการประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติของ nib

บริการออนไลน์ nib

บริการออนไลน์ของเราทำให้ท่านจัดการและเข้าถึงการประกันสุขภาพของท่านง่ายขึ้นไม่ว่าเวลาใดหรือที่ใด ลงทะเบียนสำหรับบริการออนไลน์ nib ได้ที่ nib.com.au

 • ปรับปรุงรายละเอียดการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ในออสเตรเลียและรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน
 • ดูการประกันสุขภาพของท่านและความคุ้มครองที่ท่านได้รับเพื่อ
 • ยื่นขอรับประโยชน์
 • ดูประวัติการรับประโยชน์ของท่าน ขอบัตรลูกค้าใบใหม่แทนใบเก่า

การรักษาพยาบาล

 • เมื่อไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง
  ถ้าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและท่านรู้สึกไม่สบาย โปรดไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด ในออสเตรเลียเราเรียกแพทย์ว่า จีพี (หรือแพทย์รักษาโรคทั่วไป) จีพีจะให้การรักษาและให้ใบสั่งยาได้ จีพีอาจส่งตัวท่านไปพบแพทย์เฉพาะทางสำหรับการตรวจหรือการรักษาขั้นต่อไป
 • ไม่แน่ใจว่าต้องหาใคร?
  ขอให้เลือกเน็ตเวิร์ค nib อันแรกได้แก่กลุ่มผู้รักษาพยาบาลอาชีพ รวมทั้งแพทย์จีพี และแพทย์เฉพาะทางที่จัดไว้เพื่อช่วยให้ท่านสบายใจได้ 
 • แล้วถ้าในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ล่ะ
  ในกรณีที่่ท่านตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการบำบัดรักษาทันที ท่านควรไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถ้าอาการของท่านร้ายแรงมากและท่านไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้ โปรดโทร ‘000’ เพื่อเรียกรถพยาบาล

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.