ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท … Continue reading ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558