สารบัญบทความ

Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

IELTS UKVI คืออะไร?

blog1การทดสอบ IELTS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร


🎓 การสอบ IELTS แบบไหนที่ฉันจำเป็นต้องสอบหากต้องการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

🎓 ถ้าคุณกำลังต้องการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร นี่คือรูปแบบการสอบ IELTS สำหรับคุณค่ะ

สำหรับการสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักรนั้น คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับวีซ่าหลายๆ ประเภทนั้น คุณต้องส่งคุณสมบัติภาษาอังกฤษซึ่งลิสต์ไว้อย่างละเอียดใน the UK Home Office’s list of Secure English Language Tests (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SELT tests) การสอบ IELTS และ IELTS Life Skills ก็อยู่ในลิสต์นี้เช่นกัน

เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคุณจะต้องสอบแบบใดแบบหนึ่งหรือไม่ หรือว่าคุณจำเป็นต้องได้ผลสอบระดับใด หรือการสอบใดที่คุณจำเป็นต้องสอบนั้น ขอแนะนำให้คุณติดต่อกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) นอกจากนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Guidance on Applying for UK Visa – approved English language tests ค่ะ

วีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (ไม่ต้องเรียนคอร์ส Presessional)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของอังกฤษ (listed here) ยอมรับผลการทดสอบของ IELTS ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ IELTS จากสถานที่ให้บริการทดสอบ IELTS แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก (1,000 IELTS test locations) ยกเว้นในกรณีที่สถาบันดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมของตนเอง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อความชัดเจนได้ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ

Capture

  1. IELTS เป็นที่ยอมรับโดย UKVI ที่ระดับคะแนน Band 4.0 และข้างต้น เทียบเท่ากับระดับ B1 ใน CEFR
  2. UKVI จะยอมรับการทดสอบในรายการ SELT หรือ การทดสอบที่จัดโดย Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับการสอบประเภทนี้ จะต้องครอบคลุมการพูดและการฟังในระดับ B1
  3. คะแนนดังกล่าวข้างต้นสำหรับประเภท TIER4 เป็นข้อบังคับของ UKVI มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะกำหนดให้นักศึกษาส่งผลทดสอบที่มีระดับคะแนนที่สูงกว่าสำหรับหลักสูตรที่นักศึกษาท่านนั้นๆ ต้องการสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเรื่องระดับคะแนนสำหรับหลักสูตรของคุณกับทางสถาบันการศึกษาด้วยค่ะ

โปรดรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ IELTS โดยผู้คนจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และ “ประเทศส่วนใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษ” ตามที่กำหนดโดยสำนักงานสหราชอาณาจักรค่ะ รบกวนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gov.uk/english-language

สามารถใช้ผลการทดสอบ IELTS สำหรับการยื่นขอสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ไหม

หากคุณต้องการที่จะใช้ผลสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักรของคุณนั้น (นอกเหนือจากวีซ่านักเรียนบางประเภท), คุณอาจจำเป็นต้องใช้การทดสอบที่ศูนย์สอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองเป็นพิเศษโดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) นอกจากนี้ การทดสอบจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ด้วยนะคะ

ฉันสามารถสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills สำหรับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ที่ไหน

การทดสอบนี้มีจัดอยู่ทั่วโลกในสถานที่ที่ระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) คุณสามารถดูรายการวันที่และสถานที่โดยเบื้องต้นได้ที่นี่ (คลิกที่นี่) วันที่และสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะเพิ่มเข้ามาในวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 (ตามเวลาของสหราชอาณาจักร)

การทดสอบ IELTS or IELTS Life Skills มีจัดสอบบ่อยแค่ไหน

สำหรับการทดสอบ IELTS และ IELTS Life Skills จะสามารถสอบได้ภายใน 28 วัน นับจากวันที่คุณสมัครสอบ

สามารถทดสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills ใหม่อีกครั้งได้บ่อยแค่ไหน

ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการสอบ IELTS ใหม่อีกครั้งค่ะ คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามที่คุณสะดวก

สำหรับผู้สมัคร IELTS Life Skills เท่านั้น : ผู้สมัครคนใดที่ได้ทดสอบ IELTS Life Skills มาแล้วและผ่านเกณฑ์การสอบแล้วด้วย จะไม่สามารถสอบใหม่ได้ในระดับที่เคยสอบไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

เช่น ผู้สมัครที่สอบ IELTS Life Skills A1 และสอบผ่านแล้ว จะไม่สามารถสอบ Life Skills A1 อื่น ๆ ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี และเช่นเดียวกัน ผู้สมัครสอบคนใดที่สอบ IELTS Life Skills B1 และสอบผ่านแล้ว จะไม่สามารถสอบ Life Skills B1 อื่น ๆ ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

การทดสอบ IELTS ของฉันแตกต่างอย่างไร ถ้าฉันเข้าร่วมการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์การยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การทดสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการบริหารบางประการ ซึ่งจะระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) เท่านั้น แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าสอบได้เข้าร่วมการทดสอบในรอบสอบ IELTS UK Visa ทั้งนี้ รูปแบบการทดสอบจริงนั้นจะเหมือนกันทั้งหมด เนื้อหาเดียวกัน, ผู้ตรวจข้อสอบท่านเดียวกัน, รูปแบบเหมือนกัน, ระดับของความยากง่ายเท่ากัน, ระบบการให้คะแนนระบบเดียวกัน เป็นต้น

ถ้าฉันสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ฉันจะสามารถใช้ผลสอบนี้ ในประเทศอื่นๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ไหม

ใช่ ผลการทดสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 9,000 แห่งทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรผู้ว่าจ้างทั้งหลาย

ที่มา:

Oxbridge Website: www.oxbridge.in.th

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.