Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

การเปิดบัญชีในต่างประเทศ

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย


 

ออสเตรเลีย หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เครือรัฐออสเตรเลีย” เป็นประเทศที่มีความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความหลากหลายในวัฒนธรรมความเป็นอยู่  การศึกษา และธรรมชาติ คำว่า ออสเตรเลีย มาจากภาษาละติน Australia หมายถึง ดินแดนใต้

ออสเตรเลียตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ หรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยเป็นประเทศ เป็นทวีปที่มีขนาดเล็ก ที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ของเกาะ ประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศเป็นทะเลทราย

ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 23.9 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรออสเตรเลียมีถิ่นกำเนินดั้งเดิมอยู่ประเทศอื่น แล้วอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ออสเตรเลีย ทำให้ปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจากทั่วมุมโลกมากกว่า 160  ประเทศ กลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสวยงาม ป่าฝนในเขตร้อนชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ยอดเขาที่สูงตระหง่าน ไปจนถึงทะเลที่แห้งแล้งที่น่าค้นหา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสัตว์หายาก ได้แก่ จิงโจ้ หมีโคอาล่า ตุ่นปากเป็ด สุนัขป่าดิงโก้ และวอมแบท เป็นต้น

เมืองต่างๆ ของออสเตรเลีย ได้แก่  Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide มักจะติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ The Economist  ทุกๆ ปี

รัฐและเขตการปกครอง

ออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ  รัฐบาลระดับรัฐ และรัฐบาลระดับท้องถิ่น

ออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐ และ 2 เขตการปกครอง ดังนี้

  1. รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales หรือ NSW)เมืองหลวง คือ ซิดนีย์ (Sydney)
  2. รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland หรือ QLD)เมืองหลวง คือ บริสเบน (Brisbane)
  3. รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia หรือ WA)เมืองหลวง คือ เพิร์ธ (Perth)
  4. รัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia หรือ SA)เมืองหลวง คือ แอดดิเลด (Adelaide)
  5. รัฐวิคตอเรีย (Victoria หรือ VIC)เมืองหลวง คือ เมลเบิร์น (Melbourne)
  6. รัฐทัสมาเนีย (Tasmania หรือ TAS) เมืองหลวง คือ โอบาร์ต (Hobart)
  7. เขตการปกครองออสเตรเลียน แคปปิทอลเทอร์ริทอรี (Australian Capital Territory รฃหรือ ACT) เมืองหลวง คือแคนเบอร์ร่า (Canberra)และเป็นเมืองหลวงของประเทศ
  1. เขตการปกครองนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรี (Northen Territory หรือ NT)เมืองหลวง คือ ดาร์วิน (Dawin)

ภูมิอากาศ

ฤดูร้อน                   ช่วง         ธันวาคม – กุมภาพันธ์           30- 42 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง           ช่วง         มีนาคม – พฤษภาคม            9- 25 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว                 ช่วง         มิถุนายน – สิงหาคม             4-18 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ            ช่วง         กันยายน – พฤศจิกายน       9-18 องศาเซลเซียส

เขตเวลา

ออสเตรเลียแบ่งเขตออกเป็น 3 เขตด้วยกัน ได้แก่ รัฐฝั่งตะวันออก เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง

(ได้แก่ นิวเซาท์เวลส์  วิคตอเรีย  ควีนส์แลนด์  ทัสมาเนีย และออสเตรเลียน แคปปิทอลเทอร์ริทอรี )

รัฐภาคกลาง เวลาเร็วกว่าไทย 2.5 ชั่วโมง (ได้แก่ ออสเตรเลียใต้ และนอร์ธเทิร์น เทอร์ริทอรี)

รัฐฝั่งตะวันตกเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (ได้แก่ ออสเตรเลียตะวันตก)

Australian Daylight Saving Time (ADST) ช่วงฤดูร้อนจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย ทัสมาเนีย ออสเตรเลียน แคปปิทอล เทอร์ริทอรี และออสเตรเลียใต้   จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนมีนาคม

การเดินทางจากประเทศไทย

ปัจจุบันมีสายการบินหลายแห่งให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพ สู่เมืองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง บินไปยังฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียและประมาณ 9 ชั่วโมงไปเมืองต่างๆแถบออสเตรเลียตะวันออก

การเดินทางในเมืองต่างๆ ของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีระบบการขนส่งมวลชนในแต่ละเมืองที่สะดวกและรวดเร็ว ตรงเวลาและราคาประหยัด ทั้งรถประจำทาง รถไฟ รถราง เรือข้ามฟากและละรัฐมีเว็บไซต์เฉพาะที่ตรวจสอบค่าโดยสารและตารางให้บริการ

นักเรียนสามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบวันเดียว หรือรายเดือน ซึ่งสามารถใช้กับบริการขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ประหยัดกว่าการจ่ายค่าโดยสารเป็นรายครั้งที่ใช้บริการ ส่วนสิทธิคลดหย่อนค่าโดยสารนักเรียนต่างชาติจะมีเพียงบางรัฐเท่านั้น

กีฬา

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผูกพันกับการเล่นกีฬา ชาวออสเตรเลียชื่นชอบเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด โดยมีประขากรเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ชาวออสเตรเลียอบอุ่น  เรียบง่าย  และเป็นมิตรกับทุกคน ชอบกิจกรรมสันทนาการ ฟังเพลงและเล่นกีฬา รวมไปถึงการเดินทางไปชาดหาดและปาร์ตี้บาบีคิว ชื่นชมงานศิลปะและรักการผจญภัย การใช้เวลาว่าก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลีย รัฐบาลและผู้คนเคารพในความเป็นปัจเจกชนของแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติศาสนา

สกุลเงิน

เหรียญออสเตรเลียดอลล่าร์  (Australian dollars)   1 AUD ประมาณ 23 บาท (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564)

การศึกษา

ออสเตรเลียมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกรองจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาทั้งๆ มีประชากร 23.9ล้นคนเท่านั้น

ออสเตรเลียเป็นแหล่งการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติอีกมากมายที่เดินทางมาเยือนทวีปแห่งนี้ เพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า วิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ โรงเรียนมัธยมและหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสากล

ออสเตรเลียให้การคุ้มครองสิทธิของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีพระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOS ACT)อีกทั้งสถาบันทุกเฃแห่งในประเทศออสเตรเลียจะต้องจดทะเยียนขึ้นตรงต่อรัฐบาล ออสเตรเลียและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด จึงจะสามารถเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆให้กับนักเรียนต่างชาติได้

ประเทศออสเตรเลียยังเป็นแหล่งกำเนิดผู้ได้รับรางวัลโนเบล 15 ท่าน และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เป็นผู้ผลิตประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่เราใช้ปัจจุบัน  อาทิ ยาเพนนิซิลิน  อัลตราซาวด์  อินเตอร์เน็ต  Wi-Fi  หูไปโอนิค วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และกล่องดำบันทึกข้อมูลการบิน  เป็นต้น

ความปลอดภัย

จากการจัดอันดับของ QS  Best Student Cities ปี 2015 เมืองหลักของออสเตรเลีย 6 แห่งติดอันดับ 50 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ นอกจากนนี้ออสเตรเลียยังเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในเรื่องมาตรการเคร่งครัดด้านความปลอดภัย การดูแลสิทธิและสวัสดิภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพราะนักเรียนที่ต่ำกว่าอายุ 18 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาสำหรับนานาชาติ (ESOS ACT) ครอบครัวที่เป็นเจ้าของบ้านสำหรับนักเรียนต่างชาติเข้าอาศัยอยู่ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบในบ้านเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฤหมายคุ้มครองเด็กและบ้านพักจะต้องได้มาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบและนักเรียนจะต้องได้รับเบอร์โทรฉุกเฉินที่สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมาเมื่อเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ ชาวออสเตรเลียอัธยาศัยดี หากนักเรียนหลงทางสามารถถามทางจากคนในท้องที่ได้ทันที บางครั้งนอกจากจะบอกทางแก่นักเรียนแล้วอาจจะพาไปที่จุดหมายเลยก็ได้

ที่พักในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียให้ความสำคัญในเรื่องที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการจัดหา หรือแนะนำที่พักก่อนเดินทางมาถึง ที่พักแบบโฮมสเตย์อยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียเป็นที่นิยมกันมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนภาษาหลักสูตรระยะสั้น โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี จะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวออสเตรเลีย รวมทั้งฝึกฝนภาษาอังกฤษ ลักษณะห้องพักของนักเรียนมีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องพักคู่ ราคาแตกต่างกันออกไป สะดวกสบายเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ส่วนใหญ่บริการรวมอาหารด้วย


🎓 เมือง Adelaide (แอดดิเลด) เมืองหลวงของรัฐ South Australia

                เมืองขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเทศกาล  และแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อระดับโลกมีการวางแผนผังเมืองที่ดี ถนนกว้างใหญ่ ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวของสาธารณะเหมาะกับการขี่จักรยาน ในตัวเมืองมีระบบคมนาคมทันสมัยและปลอดภัย ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีที่ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ แอดดิเลดยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากค่าครองชีพไม่ค่อยสูงมาก และล่าสุดได้รับการยกย่องเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดลำดับที่ 5 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS  Best Student Cities     ปี 2015

B

🎓 เมือง Brisbane (บริสเบน) เมืองหลวงของรัฐ Queensland

            เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลียอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก               และมีแม่น้ำบริสเบนไหลผ่านเป็นที่ตั้งของย่านธุรกิจการค้าและสถาบันการศึกษาต่างๆ เนื่องจากอยู่ในรัฐควีนแลนด์ ซึ่งได้รับขนานนามว่า Sunshine State ทำให้บริสเบนมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี เพราะมีแสงแดดเฉลี่ยทั้งวัน 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งยังเป็นประตูสู่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Gold Coast, Sunshine Coast และ The Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

38_201202140933352.

🎓 เมือง Gold Coast (โกลด์ โคสต์) รัฐ Queensland

                ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบน เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของรัฐควีนแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักกระดานโต้คลื่น      “Surfers Paradise” ด้วยชายหาดสวยงามที่ทอดยาวเป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร โกลด์โคสต์ยังเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาไว้ในเมืองเดียวกัน ได้แก่ Movie World, Sea World และ Dream World ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มาทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

            เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองแห่งการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย รถราง แฟชั่น อาหาร โรงละคร หอศิลปะ และรวมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มักเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่บรรยากาศใกล้เคียงกับยุโรปมากที่สุด เมลเบิร์น ได้ครองเมืองอันดับที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี  โดยการสำรวจของ Economist Intelligence Unit

DB-Results-Melbourne1

🎓 เมือง Melbourne (เมลเบิร์น) เมืองหลวงของรัฐ Victoria

            เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองแห่งการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย รถราง แฟชั่น อาหาร โรงละคร หอศิลปะ และรวมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มักเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่บรรยากาศใกล้เคียงกับยุโรปมากที่สุด เมลเบิร์น ได้ครองเมืองอันดับที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี  โดยการสำรวจของ Economist Intelligence Unit

MelbourneBridge_2400x1350_0

🎓 เมือง Perth (เพิร์ธ)  เมืองหลวงของรัฐ Westren Australia

            ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำสวอน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และอยูใกล้ประเทศไทยมากที่สุด เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในออสเตรเลีย เวลาเร็วกว่าไทยเพียง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่สะอาด และทันสมัย มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ผู้คนมีนิสัยเรียบง่ายและเป็นมิตร มีทิวทัศน์เมือง และชายหาดที่สวยงาม ช่วงเวลากลางวันของเพิร์ธจะยาวนานที่สุดในออสเตรเลีย ทำให้ผู้คนทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นานขึ้นและสนุกสนานขึ้น

Perth-Australia1

🎓 เมือง Sydney(ซิดนีย์) เมืองหลวงของรัฐ New South Wales

            เมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทยที่เลือกมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย  ซิดนีย์ได้จัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 4 ของผลการสำรวจเมืองที่ดีที่สุดของนักศึกษา ต่างชาติปีล่าสุด (QS Best Student Cities 2015) ถึงแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงของออสเตรเลีย แต่ซิคนีย์เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่องเสียงระดับโลก
nsw2

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.