Last updated มกราคม 7, 2021 ago by Thebestedu

GRE: Graduate Record Examination


การสอบ GRE คืออะไร GRE หรือ Graduate Record Examination คือ การสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก  โดยคะแนน GRE จะใช้ในการยื่นไปพร้อมกับใบสมัครเรียน พร้อมๆกับผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและ Personal Statement โดย GRE ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยส่วนมากในสหรัฐอเมริกา และถือว่ามันเป็นมาตรฐานสำหรับผู้สมัครเรียนทุกคน  ดังนั้นแล้วพวกเขาจะใช้คะแนน GRE เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการเลือกรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน


จำเป็นต้องสอบ GRE หรือไม่?

นักเรียนอาจจำเป็นต้องสอบ GRE ถ้านักเรียนต้องการจะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก รวมถึง MBA ด้วย  นอกจากนี้อาจจะมีบางหลักสูตรที่ต้องการผลคะแนนสอบ GRE สำหรับการสมัคร ดังนั้นแล้วควรจะตรวจสอบรายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการก่อนว่าพวกเขาต้องการผลคะแนน GRE หรือไม่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่คุณเลือกสมัครด้วย  คือ คุณอาจจะต้องสอบ GRE เฉพาะในบางวิชา โดย GRE จะประกอบไปด้วยการสอบในวิชาดังนี้ Biochemistry, Cell and Molecular Biology; Biology; Chemistry; Computer Science; Literature in English; Mathematics; Physics  และ Psychology ดังนั้นแล้วคุณสามารถเลือกสอบในวิชาที่คุณต้องการเพียงแค่วิชาเดียวหรือทั้งหมดก็ได้

เตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างไร?

ในการเตรียมตัวสอบ GRE นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้สอบว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าคุณเป็นคนที่รับผิดชอบและตั้งใจเพียงพอ การอ่านหนังสือเองก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวแล้วโดยไม่ต้องไปเข้าคลาสเรียนพิเศษสำหรับการสอบนี้โดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีแหล่งข้อสอบ GRE อยู่ใน เว็บไซต์ ETS  ที่คุณสามารถนำมาใช้เตรียมตัวในการสอบได้ โดยจะมีทั้งตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงวิธีการทำข้อสอบและข้อเสนอแนะต่างๆที่จำเป็น

โครงสร้างของการสอบ

GRE เป็นการสอบแบบ Paper Based ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปทำการสอบในสนามสอบจริง ซึ่งใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 50 นาที โดยที่คุณสามารถจะทำข้อสอบแบบเรียงลำดับอย่างไรก็ได้  ส่วนในเรื่องของรายละเอียดและโครงสร้างโดยละเอียดนั้น คุณสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ GRE 

จะสมัครสอบอย่างไร?

คุณจำเป็นต้องสมัครสอบก่อนที่จะไปทำการสอบ GRE โดยคุณสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของ GRE ในหน้าของการสมัครสอบ  ซึ่งเริ่มแรกคุณต้องเลือกวันในการสอบที่คุณสะดวกที่สุดก่อน จากนั้นคอยกรอกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์  นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครผ่านไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ปกติแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 174 เหรียญ แต่ถึงอย่างนั้น ค่าใช้จ่ายในการสอบ GRE มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคุณสามารถจ่ายได้ด้วยการผ่านบัตรออนไลน์ทั้งเครดิตและเดบิต หรืออาจจะส่งเป็นไปรษณีย์เช็คก็ได้เช่นกัน  คุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่าสุดของการสอบ ได้ที่นี่ 

ที่มา:

http://www.hotcourses.in.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.