Last updated ตุลาคม 9, 2020 ago by Thebestedu

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎลดสิทธินักเรียน เริ่มสิงหา 2558

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎล่าสุด เริ่มสิงหา 2558 ควบคุมนักเรียนต่างชาติ เลิกให้ทำงานพิเศษ ลดระยะเวลาเรียน

จากที่มีข่าวเปลี่ยนกฎวีซ่าเรียนต่ออังกฤษในปี 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนต่อและเรียนต่ออยู่ในสหราชอาณาจักต่างได้รับผลกระทบในในด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขั้นของค่าสมัครวีซ่า ค่าสมัครสอบไอเอลแบบใหม่ UKVI ล่าสุดที่ผ่านที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว และการริดรอนโอกาสในการทำงานขณะที่เรียนอยู่ และหลังเรียนจบ

ล่าสุดใน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทเรซ่า เมย์ (Theresa May) รัฐมนตรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Home office Secretary ) ได้ออกมาแถลงข่าวเปลี่ยนกฎการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลกระทบบังคับใช้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กฎใหม่นี้มีผลต่อนักเรียนทุกประเทศที่ต้องขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษ (Tier 4 of the points-based system ) รวมถึงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงหลัก

1.  นักศึกษาใหม่ที่เรียนใน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยรัฐ* ห้ามทำงานเพื่อที่จะได้มีสิทธิที่เสมอเหมือน กัยนักเรียนในวิทยาลัยเอกชน (บังคับใช้ เดือนสิงหาคม 2558) stop new students at publicly funded colleges * from working, bringing them in line with those at private colleges (from August)

2. อนุญาตให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเรียนหลักสูตรใหม่ในระดับเดียวกันได้ เฉพาะแต่ในกรณีที่คอร์ส หรือหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรก่อนหน้านี้ หรือมหาวิทยาลัยยืนยันว่า การสมัครคอร์สหรือหลักสูตรนั้นๆสนับสนุนแรงผลักดันทางอาชีพของนักเรียน จะมีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและจะมีการลงโทษมหาวิทยาลัยที่ละเมิดกฎข้อนี้ ( บังคับใช้ เดือนสิงหาคม 2558)allow university students to study a new course at the same level but only where there’s a link to their previous course or the university confirms that this supports their career aspirations. There will be credibility interviews and sanctions against universities who abuse this rule (from August)

3. หากนักเรียนในระดับ college ต้องการที่จะเรียนต่ออีกหลักสูตร ห้ามต่อวีซ่า Tier 4ในสหราชอาณาจักร  นอกจากในกรณีที่มหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เป็น ‘มหาวิทยาลัยร่วม’ ที่มีการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยอีกแห่งที่ได้รับการรับรองจาก โดย UK Home office  การยื่นขอวีซ่าใหม่นี้ หากนักเรียนต้องการที่จะเรียนหลักสูตรอื่น ที่ต่างออกไป นักเรียนต้องขอยื่นจากนอกสหราชอาณาจักร ( บังคับใช้ เดือนพฤศจิกายน2558)
ban college students from extending their Tier 4 visas in the UK unless they are studying at an ‘embedded college’, one which has a formal, direct link to a university that is recognised by the Home Office. This will require them to leave and apply for a new visa from outside the UK if they wish to study another course (from November)

4. นักศึกษาห้ามขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น Tiers 2 หรือ Tier 5  ในสหราชอาณาจักร นักเรียนต้องยื่นสมัครวีซ่าใหม่จากนอกสหราชอาณาจักร ( บังคับใช้ เดือนเดือนพฤศจิกายน ) ban college students from being able toswitch visas to Tiers 2 or 5 in the UK, and require them to apply from outside the UK (from November)

5. ลดระยะเวลาในการศึกษาในระดับอุดมการศึกษาจาก 3 ปีเป็น2 ปี ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของการเรียนอุดมศึกษาของนักเรียนต่างชาติยาวเท่ากับของนักเรียนอังกฤษโดยทั่วไป ( ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ) reduce the time limit for study at further education level from 3 years to 2 years. This brings the maximum period into line with the length of time British students generally spend in further education (from November)

6. ห้ามผู้ติดตาม Tier 4 ทำงานไร้ฝีมือ แต่สามารถทำงานพิเศษหรืองานเต็มเวลาการทำงานที่มีทักษะได้ ( บังคับใช้ ตั้งแต่*ฤดูใบไม้ร่วง) stop Tier 4 dependants from taking a low or unskilled job, but allow them to take part-time or full-time skilled work (from* the autumnการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยลดการละเมิดการเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายในสหราชอาณาจักร เพื่อรักษาสภาพการแข่งขันทางการศึกษาในและดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพดีที่สุด สหราชอาณาจักรยังคงต้อนรับนักเรียนที่แท้จริงเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกของเรา These changes will help reduce immigration abuse ensuring the UK maintains a competitive offer and attracts the brightest and best international students. The UK continues to welcome genuine students to our world class universities.

( ที่มา gov.uk visas & immigrant )

จะเห็นได้ชัดว่ากฎของกรมตรวจคนเข้าเมื่อชุดนี้  นอกจากจะมีข้อกำหนดที่ทำให้ขั้นตอนที่ยุ่งยาก จำกัดสิทธิที่นักเรียนต่างชาติทั้งที่เรียนอยู่ และกำลังจะไปเรียนต่อแล้ว ยังไม่เอื้อต่อโอกาสการหาประสบการหลังเรียนจบอย่างเห็นได้ชัด มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทันทีเมื่อโฮมออฟฟิสแถลงข่าวการบังคับใช้กฎใหม่นี้อย่างเป็นทางการ

กฎนี้จะมีผลกับอย่างไร?

สำหรับน้องๆกำลังจะสมัครเรียนในปีการศึกษา ฮอทคอร์สได้ทำสรุปสั้นๆ พร้อมตัวอย่างเพื่อจะได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้น

1. ในเรื่องของชั่วโมงการทำงานพิเศษ น้องๆที่กำลังรอ CAS หรือกำลังยื่นใบสมัคร หรือ ยื่นใบสมัครไปแล้วกำลังรอผลอยู่ กฎใหม่น่าจะมีผลบังคับเลย  คือห้ามทำงาน

ส่วน คนที่ได้วีซ่าไปแล้วขึ้นอยู่กับคอร์สเรียน จะต้องเชคตัวเลขชั่วโมงการทำงานที่ระบุอยู่มุมบนของวีซ่า คอร์สเรียนที่ต่ำกว่าขั้นปริญญา เช่น เรียนภาษาอังกฤษ Pre-sessional Englis / EFL (English as a foreigner language)ไม่มีชั่วโมงในการทำงาน คอร์สปริญญาตรีและโท ทำได้ 20 ชม.ในภาคการศึกษา ( Working hour* อ่านเพิ่มด้านล่าง)

2. คนที่เรียนอยู่แล้วอยากจะเรียนต่ออีกใบ เช่น เรียนโทอยู่แล้วอยากจะเรียนโทใบที่สอง จะสมัครวีซ่าได้ก็ต่อเมื่อหลักสูตรต้องเกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น Marketing à Finance และจะมีการสอบสัมภาษณ์

3. นักเรียนในระดับ College (วิทยาลัย หรือเทียบเท่า ม.4 – 6 ในประเทศไทยค่ะ ) หากต้องการจะเรียนต่อ ไม่สามารถต่อวีซ่าจากภายใน UK ได้ ต้องกลับมาสมัครวีซ่าใหม่ จากประเทศไทย กรณียกเว้นคือ มหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อเป็นสถาบันร่วมในเครือที่ Home office ที่ได้รับอนุญาตจากโฮม ออฟฟิส

4. พอเรียนจบแล้ว และโชคดีหางานใน UKได้ โดยปกติเราจะต้องเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียน Tier 4 เป็น วีซ่าทำงาน Tiers 2 หรือ Tier 5 ซึ่งต่อจากนี้ต้องสมัครจากนอกสหราชอาณาจักรเท่านั้น คือกลับมาสมัครจากประเทศไทย  

5. ปรับคอร์สเรียนยาว 3 ปีมาเป็น 2 ปี ข้อนี้เป็นสำหรับมหาวิทยาลัยต้องปรับระยะเวลาของคอรส์ให้ลดลงตามค่ะ ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียน

6. ห้ามผู้ติดตาม Tier 4 ทำงานไร้ฝีมือ งานที่มี มีระดับ 1-2 ตาม SOC* skill level  ดูตารางด้านล่าง

หากผิดพลาดประการใด รบกวนผู้รู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา ติดต่อแนะนำเพื่อแก้ไขได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามขอให้ตีความยึดการตีความจากฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

Glossary อธิบายคำศัพท์

  • publicly funded colleges  : สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐ โดยผ่านรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น (ที่มา wiki)
  • the autumn : ฤดูใบไม้ร่วง ในสหราชอาณาจักร เริ่มโดยประมาณ 22 – 23 กันยายน  (ที่มา Metoffice.gov )
  • College : วิทยาลัย หรือเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย
  • College of further education is an educational institution in England, Wales, Northern Ireland, Belize, The Caribbean, Malta, Norway, Brunei Southern Africa, among others, where students aged 16 to 19 typically study for advanced school-level qualifications, such as A-levels, BTEC and the International Baccalaureate Diploma, or school-level qualifications such as GCSEs. In Singapore and India, this is known as a junior college. The municipal government of the city of Paris uses the phrase “sixth form college” as the English name for a lycée.[14] ( ที่มา wiki )
  • Working Hour : The maximum hours you can work during term-time are normally printed on your visa sticker or Biometric Residence Permit (BRP), and will depend mainly on when you made your most recent immigration application. (ที่มาukcisa.org.uk )
  • SOC : Standard Occupational Classification  มาตรฐานการแบ่งประเภทของงาน
  • งานไร้ฝีมือ : งานที่อยู่ในระดับ 1-2 ตาม SOC มาตรฐานการแบ่งประเภทของงานที่กำหนดโดย ONS  – Office national Statistic (ที่มา gov.uk Migrant in low skill work หน้า 22-23)
 Cr: hotcourses.in.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.